Informacja (24)

 
REKRUTACJA UZUPEŁNIJJĄCA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM –
WYKAZ WOLNYCH MIEJSC W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYVH NA ROK SZKOLNY 2023-2024
 
Wykaz wolnych miejsc w powiecie wejherowskim
 

 

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych w powiecie wejherowskim  jest dostępna pod linkiem: [KLIK-LINK]

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych we wszystkich powiatach województwa pomorskiego na rok szkolny 2023/2024

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych w województwie pomorskim  jest dostępna pod linkiem: [KLIK-LINK]

 

INFORMACJA

Informujemy, że  w dniach od 31 lipca do 25 sierpnia 2023 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rumi, jest nieczynna z powodu planowanej przerwy urlopowej.

W nagłych sprawach, prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wejherowie,

ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo.

Numer telefonu: tel. 58 77 08 540

Za związane z tym utrudnienia przepraszamy.

W dniach od 10 maja 2023 r. do 12 lipca 2023 r. na terenie Powiatu Wejherowskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa, organizowana przez Starostę Wejherowskiego na podstawie art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.

Powiatowa Komisja Lekarska Kwalifikacji Wojskowej w Wejherowie w 2023 roku funkcjonować będzie w budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie, przy ul. Ofiar Piaśnicy 22
(tel. 58 770-85-78).

Natomiast dla wszystkich osób wzywanych właściwym do kontaktu pozostają siedziby i telefony urzędów miast i gmin właściwe zgodnie z zameldowaniem lub zamieszkaniem.
 
PRZERWA URLOPOWA W POWIATOWYM ZESPOLE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM W WEJHEROWIE

Informujemy, że w tym roku przerwa urlopowa pracowników PZPPP w Wejherowie przypada w terminach:

• 03-28.07.2023 r. – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie,ul. Ofiar Piaśnicy 22,

• 31.07 – 25.08.2023 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rumi,ul. Pomorska 3.

W okresie przerwy urlopowej wszyscy potrzebujący pilnego wsparcia psychologiczno - pedagogicznego otrzymają je w poradni dyżurującej.
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
 
Serdecznie zapraszam na spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie, przy ul. Ofiar Piaśnicy 22, które będzie miało charakter warsztatowo-konsultacyjny i dotyczyć będzie:
 
• zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i w przedszkolach oraz związanych z tym obowiązkach Dyrektora;
• dokumentów niezbędnych do realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznych w placówkach;
• zapisów w zaleceniach zawartych w opiniach i w orzeczeniach.
 
Terminy spotkań w załaczniku [POBIERZ]
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. administracyjno-ekonomicznych w wymiarze pełnego etatu.

Dokumenty:

1. Ogłoszenie nabór na stanowisko [pobierz]
2. Kwestionariusz osobowy dla kandydata [pobierz]
3. Oświadczenie [pobierz]
4. Zgoda nr 1 - rekrutacja [pobierz]
5. Zgoda nr 2- rekrutacja [pobierz]
 
***
 
Informacja o wyniku naboru [pobierz]

Zmiana godzin pracy sekretariatu:

W dniach od 27.06.2022 do 29.07.2022

 

Poniedziałek, środa, piątek 7.30 – 15 30.

Wtorek, czwartek 7 30 – 14 30.

 

Przerwa śniadaniowa 11. 15 – 11. 30.

 

 

Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi--informacja-mein

Вся інформація знаходиться за номером телефону:

+ 48 58 77 08 540

Kampania „powiedz, co czujesz” zapraszamy na stronę www: [Przejdz ]

UWAGA nastąpiły zmiany w terenie działania Poradni!

Orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu działania PPP w Rumi wydaje zespół orzekający działający przy PPP w Rumi. Od dnia 28.09.2021 r. wnioski w powyższych sprawach należy składać w PPP w Rumi.