Oferta Wejherowo

 ROK SZKOLNY

2021/2022

Oferta:

1. Oferta zajęć na rok szkolny 2021- 2022 zgłoszenia indywidualne (realizowane w Poradni)  [Pobierz]

Chcąc uczestniczyć w zajęciach realizowanych na terenie Poradni, należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, liczba miejsc jest ograniczona.

Prowadzone zajęcia:

Dzieci i uczniowie:

 • Biofeedback EEG [Pobierz]
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej [Pobierz]
 • Integracja sensoryczna dla dzieci klas wczesnoszkolnych [Pobierz]
 • Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz [Pobierz]
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne [Pobierz]
 • Potrafię dobrze liczyć [Pobierz]
 • Socjoterapia [Pobierz]
 • Diagnoza i terapia ręki [Pobierz]
 • Terapia ręki - dzieci 5 i 6 lat [Pobierz]
 • „ Bliżej siebie"- zajęcia dla dzieci z autyzmem wysokofunkcjonującym i Zespołem Aspergera [Pobierz]   
 • „Przełamując milczenie" - zajęcia terapeutyczne dla osób z problemami z komunikacją – grupowa terapia logofobii [Pobierz]
 • Terapia jąkania i niepłynności mowy [Pobierz]
 • „Ty też potrafisz" – zajęcia warsztatowe podnoszące samoocenę [Pobierz]
 • Psychoterapia  indywidualna [Pobierz]
 • Psychoterapia grupowa dla młodzieży z trudnościami  w zakresie radzenia sobie z emocjami oraz tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi
 • Zajęcia grupowe dla dzieci z ADHD [Pobierz]
 • Zajęcia grupowe dla młodzieży „Godzina bez smartfona" – zajęcia z improwizacji  [Pobierz]
 • Diagnoza i terapia surdologopedyczna dzieci i młodzieży z wadami słuchu [Pobierz]
 • Indywidualne poradnictwo edukacyjno – zawodowe dla młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów
 • Psychoterapia grupowa
 • Mediacje rówieśnicze. 
 

Rodzice:

 • Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dzieciom granice [Pobierz]
 • Terapia rodzin
 • Szkoła dla rodziców [Pobierz]
 • Program wzmacniania rodziny
 • Mediacje rodzinne, oświatowe.
 

Uczniowie zdolni:

 • „Klub Małego Matematyka" [Pobierz]
 • „Machina kreatywności" – trening umiejętności twórczych [Pobierz]
 • Podstawy realizacji zadań metodą projektu „Zarządzanie projektem w pigułce" [Pobierz]
 • „Czytam, więc jestem" – zajęcia w oparciu o literaturę dziecięcą kształtujące kompetencje emocjonalno – społeczne [Pobierz]

2. Oferta zajęć warsztatowych dla szkół – rodzice i nauczyciele 2021-2022 (realizowane w szkole)  [Pobierz]

Prowadzone zajęcia:

Nauczyciele i Rodzice:
 • Kim jest uczeń zdolny [Pobierz]
 • Metody aktywizujące w nauczaniu [Pobierz]
 • Stymulacja myślenia twórczego
 • Sieć współpracy i samokształcenia logopedów szkolnych
 • Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych szkół podstawowyc
 • Sieć współpracy i samokształcenia doradców edukacyjno - zawodowych szkół ponadpodstawowych  [Pobierz]
 • Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych
 • Szkoła dla wychowawców
 • Uczeń trudny dla nauczyciela  [Pobierz]
 • Udana wywiadówka czyli jak przeprowadzić spotkanie z rodzicami [Pobierz]
 • Konsekwencje - ważne instrumenty wychowawcze
 • Jak pracować z dzieckiem z niepełnosprawnością wzroku  w szkole ogólnodostępnej Pobierz]
 • Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Pochwały - ważne instrumenty wychowawcze
 • Dziecko z afazją
 • Jak pracować z dzieckiem z autyzmem i Z. Aspergera [Pobierz]
 • Rozwijanie kreatywności uczniów
 • Bezpieczne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci [Pobierz]
 • Jak pracować z dzieckiem z niedosłuchem w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
 • Rozpoznawanie zaburzeń psychicznych u uczniów
 • Dziecko z mutyzmem wybiórczym
 • Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dzieciom granice. [Pobierz]
 • Emisja i higiena głosu
 • Autoprezentacja w pracy zdalnej
 
Prelekcje dla rodziców:
 
 • Wpływ telewizji i mediów na rozwój poznawczy i emocjonalno– społeczny. Co w zamian?
 • Dojrzewanie wyzwaniem dla rodziny
 • Pochwała ważny instrument wychowawczy
 • Konsekwencja ważny instrument wychowawczy.
 • Silna więź emocjonalna z rodzicami jako podstawowy czynnik chroniący dzieci przed zachowaniami ryzykownymi.
 • Wakacje wyzwaniem dla rodziców.
 • Rodzicielstwo po rozwodzie
 • Mam zdolne dziecko – zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców [Pobierz]
 • Zrób sobie z dzieckiem „Przystanek Czytanie"
 • Dziecko nadpobudliwe w domu
 

3. Oferta zajęć warsztatowych dla szkół – uczniowie- 2021-2022 (realizowane w szkole) [Pobierz]

 
Zajęcia z klasami:
 
 • Zasady efektywnej komunikacji czyli skuteczne porozumiewanie się [Pobierz]
 • Rusz głową nie kciukiem – bądź kreatywny [Pobierz]
 • Emocje – czym są i jak je rozpoznać [Pobierz]
 • Jak radzić sobie ze stresem [Pobierz]
 • „W ciąży ani kieliszka"-warsztaty [Pobierz]
 • Komunikacja bez przemocy
 • Profilaktyka zdrowia: warsztaty rozwijające uważność i umiejętność relaksacji (mindfullness)
 
Poradnictwo edukacyjno - zawodowe :
 
 • Jak skutecznie planować swoją przyszłość?
 • Poznanie siebie a wybór zawodu.
 • Efektywna komunikacja interpersonalna w zespole. Zajęcia integracyjne w zespołach i grupach.
 • Skuteczna autoprezentacja.
 • Warsztaty –   symulacja rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Zintegrowany System Kwalifikacji – drogi do zdobycia zawodu , kwalifikacji i kompetencji pożądanych na rynku pracy
 • Emocje a wybór zawodu.
 • Tworzenie i wdrażanie „Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego" w szkołach nowego i starego ustroju szkolnego.
 • Metody uczenia się sprzyjające rozwojowi kompetencji kluczowych
 • Diagnoza potrzeb uczniów z zakresu doradztwa zawodowego metodą sondażu wizualizacyjnego.
 • Jak wspierać i wybierać mądrze?
 • Szkolenia zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczestników Projektu 3.3.1 - propozycje szkoleń dostosowane do zmieniających się potrzeb i sytuacji na rynku pracy zamieszczane będą na stronie internetowej PZ PPP w Wejherowie.
 

Zgłoszenia na zajęcia należy przesyłać pisemnie na adres Poradni