Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. administracyjno-ekonomicznych w wymiarze pełnego etatu.

Dokumenty:

1. Ogłoszenie nabór na stanowisko [pobierz]
2. Kwestionariusz osobowy dla kandydata [pobierz]
3. Oświadczenie [pobierz]
4. Zgoda nr 1 - rekrutacja [pobierz]
5. Zgoda nr 2- rekrutacja [pobierz]
 
***
 
Informacja o wyniku naboru [pobierz]

Zmiana godzin pracy sekretariatu:

W dniach od 27.06.2022 do 29.07.2022

 

Poniedziałek, środa, piątek 7.30 – 15 30.

Wtorek, czwartek 7 30 – 14 30.

 

Przerwa śniadaniowa 11. 15 – 11. 30.

Wyjazd 26.03.2022 r. – spotkanie akademickie Uniwersytet Gdański

Opiekun: p. Michalina Mrzygłocka

Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz. 08.23.
 
Zbiórka przy kasowniku w budynku dworca. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).

 

 

Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi--informacja-mein

Вся інформація знаходиться за номером телефону:

+ 48 58 77 08 540

Wyjazd 05.03.2022 r. – spotkanie akademickie Uniwersytet Gdański Opiekun: p. Marzena Ryńska

Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.22. Zbiórka przy kasowniku w budynku dworca. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).
Prosimy rodziców lub pełnoletnich uczniów, którzy otrzymali stypendium o odbiór decyzji w pokoju 104 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (ul. Ofiar Piaśnicy 22) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Informacja dotycząca stypendium

 

W dniu 22.02.2022 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”. Komisja zebrała się w celu ustalenia dodatkowych kryteriów przyznawania stypendium.

Skład komisji:

 

1. Emilia Richert - przewodnicząca, przedstawiciel LCNK w Wejherowie

2. Magdalena Komor przedstawiciel Starostwa powiatowego

3. Beata Cieślik - przedstawiciel LCNK w Wejherowie

4. Przemysław Rojewski - nauczyciel z dziedziny objętej wsparciem

Komisja przeanalizowała złożone wnioski (76) i postanowiła przyznać na rok szkolny 2021/2022 następujące stypendia:

 

I - dla  1  osoby w wysokości 1200 zł

II - dla 18 osób w wysokości 900 zł

III - dla 49 osób w wysokości 720 zł

IV - dla  8 osób w wysokości 610  zł

 

Stypendium w wysokości I (1200 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały 15 pkt i więcej.

Stypendium w wysokości II (900 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 10 do 14 pkt.

Stypendium w wysokości III (720 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 5 do 9 pkt.

Stypendium w wysokości IV (610 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały do 4 pkt. 

 

Wypłata stypendium odbędzie się w dwóch transzach w ciągu roku szkolnego, po 50% całej kwoty. Pierwsza jest w trakcie realizacji, druga zostanie wypłacona do końca roku szkolnego. UWAGA, przypominamy, że zgodnie z przyjętym regulaminem prawo do wypłaty drugiej transzy utracą osoby, które będą miały więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach z przedmiotu objętego wsparciem.

Termin składania wniosków o stypendium w projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski" został przedłużony do 15 lutego 2022 r.

Wyjazd 29.01.2022 r. – spotkanie akademickie Uniwersytet Gdański

Opiekun: p. Marzena Ryńska

Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.22. Zbiórka przy kasowniku w budynku dworca. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).

Uczestnikom zapewniamy bilety. Ważne, aby uczniowie zabrali ze sobą legitymację szkolną.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy na daną uczelnię powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie z harmonogramem zajęć akademickich.

Uwaga!

Osoby, które w roku szkolnym 2020/2021 otrzymały stypendium są  proszone o odbieranie PIT w pokoju 104 w Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (od poniedziałku do piątku w  godz. 8.00-15.00).