Dyrektor Powiatowefgo Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie
Ogłąsza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. administracyjno-ekonomicznych w wymiarze pełnego etatu.
Publiczna oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022. 
 
SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE / TECHNICZNE / BRANŻOWE I STOPNIA.
 
Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną, powodującą problemy w wielu obszarach funkcjonowania, dla Nauczycieli, Rodziców i Uczniów, którzy mają trudności z bezpośrednią wizytą w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a potrzebują różnych form pomocy, uruchamiamy dyżury telefoniczne psychologa i pedagoga:
 • we wtorki w godz. 13.00 – 14.00 – tel. 505 993 405 (pedagog)
 • w środy w godz. 17.00 -18.00 – tel. 505 993 405 (psycholog)
 • w czwartki w godz. 13.00 – 15.00 – tel. 505 993 402 (pedagog)
 • w piątki w godz. 13.30 – 15.30 – tel. 505 993 405 (psycholog)

Jednocześnie informujemy, że Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Wejherowie oraz Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Rumi pracują zgodnie z harmonogramem, realizują zadania diagnostyczne oraz terapeutyczne. Każda osoba potrzebująca pomocy i wsparcia może zgłosić się w godzinach pracy Poradni.

Kontakt:

 • sekretariat PPP w Wejherowie – numer 58 672 10 08 w godzinach 7.30 – 15.30
 • sekretariat PPP w Rumi – numer 58 671 09 56 w godzinach 7.30 – 15.30.
Na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku znajduje się informacja o możliwości korzystania z całodobowej, bezpłatnej infolinii dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli: www.liniadzieciom.pl, tel. 800 080 222
Znajdą tam Państwo także aktualne grafiki dyżurów kadry PPP w Wejherowie i w Rumi.

Uczniów, którzy przeżywają stres, trudności lub z innych powodów potrzebują wsparcia w związku ze zbliżającymi się egzaminami kończącymi edukację w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej, zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologa/pedagoga Poradni. Dyżury telefoniczne psychologa i pedagoga:

 • we wtorki w godz. 13.00 – 14.00 – tel. 505 993 405 (pedagog)
 • w środy w godz. 17.00 -18.00 – tel. 505 993 405 (psycholog)
 • w czwartki w godz. 13.00 – 15.00 – tel. 505 993 402 (pedagog)
 • w piątki w godz. 13.30 – 15.30 – tel. 505 993 405 (psycholog)

Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Wejherowie oraz Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Rumi pracują zgodnie z harmonogramem, realizują zadania diagnostyczne oraz terapeutyczne. Każda osoba potrzebująca pomocy i wsparcia może zgłosić się w godzinach pracy Poradni.

Kontakt:

 • sekretariat PPP w Wejherowie – numer 58 672 10 08 w godzinach 7.30 – 15.30
 • sekretariat PPP w Rumi – numer 58 671 09 56 w godzinach 7.30 – 15.30.
Procedura składania dokumentów do zespołów orzekających: Pobierz

Powiatowy  Zespół Poradni Psychologiczo – Pedagogicznych w Wejherowie (dalej PZPPP), informuje, o pracy Poradni w  Wejherowie i Rumi w formie stacjonarnej, zgodnie z  grafikiem pracy.

Badania są planowane indywidualnie na dany dzień i godzinę, w związku z tym prosimy o punktualne przybycie w celu uniknięcia gromadzenia się osób oczekujących oraz zachowania odpowiednich odległości.

Na badanie do Poradni wchodzi dziecko w towarzystwie rodzica lub opiekuna.

 W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadzono w PZPPP procedury, które należny przestrzegać.

1.      Procedura Postępowania dla Rodziców i Uczestników Zajęć w Powiatowym Zespole  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się Koronawirusa SARS-CO V-2. [pobierz]

2.      Procedura Prowadzenia Zajęć w Grupach do Pięciu Osób w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się Koronawirusa SARS-CO V-2.” [pobierz]

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna od 1 września 2016 roku bierze udział w projekcie europejskim

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych od dnia 01 września 2016 roku bierze udział w projekcie europejskim:

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Poniżej zamieszczamy wykaz stron poświęcone tematyce doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli

Wykaz stron: pobierz

Informacja dla uczniów klas ósmych: pobierz

Norda Biznes: przejdź