Doradztwo zawodowe (3)

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna od 1 września 2016 roku bierze udział w projekcie europejskim

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych od dnia 01 września 2016 roku bierze udział w projekcie europejskim:

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Poniżej zamieszczamy wykaz stron poświęcone tematyce doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli

Wykaz stron: pobierz

Informacja dla uczniów klas ósmych: pobierz

Norda Biznes: przejdź