Kto zna cel, może podjąć decyzję, kto podejmie decyzję odnajdzie spokój, kto odnajdzie spokój, poczuje się bezpieczny, kto poczuje się bezpieczny, może pomyśleć, kto myśli, może ulepszać. Konfucjusz

Trochę o Nas

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych realizuje zadania w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielania pomocy rodzicom i nauczycielom w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Zatrudnieni w poradniach w Wejherowie i Rumi psycholodzy, pedagodzy i logopedzi stale doskonalą swój warsztat pracy uzyskując wysokospecjalistyczne kompetencje. Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia, połączone z długoletnim doświadczeniem i stałym unowocześnianiem metod terapeutycznych, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy.

Jeżeli Państwa dziecko wymaga wsparcia lub chcielibyście się dowiedzieć jak mu pomóc w różnych sytuacjach edukacyjno – wychowawczych, zapraszam do naszych placówek.

budynek_poradni

Więcej

Aktualności

6 lipca, 2020 |

Nowe postępowanie przetargowe

W dziale Zamówienia publiczne ulazło się nowe ogłoszenia w sprawie składania oferty na: Dostawę pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”   Zapraszamy do składnia ofert –>...

3 lipca, 2020 |

Wnioski stypendialne na realizację projektu konkursowego

Informujemy, że został uruchomiony generator wniosków stypendialnych na realizację projektu konkursowego na potrzeby „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu Zdolni z Pomorza.   Szczegóły na stronach: https://des.pomorskie.eu/stypendia/-/asset_publisher/1Zk2TXOMHyZ5/content/stypendia-w-ramach-projektu-zdolni-z-pomorza-na-rok-szkolny-2020-2021?  ...

3 lipca, 2020 |

Kontynuacja udziału w Projekcie “Zdolni z Pomorza”

Przypominamy, że dotychczasowi uczestnicy automatycznie kontynuują udział w Projekcie “Zdolni z Pomorza” – aż do ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub zakończenia...

26 czerwca, 2020 |

Przewodnik Ósmoklasisty – Materiały i informacje dla rodziców i uczniów

PRZEWODNIK ÓSMOKLASISTY   MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW:   PORADY DOTYCZĄCE SKUTECZNEGO PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ OPIS MOŻLIWYCH ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE WEJHEROWSKIM   Pobierz pełną wersję przewodnik: [pobierz]     [Show slideshow]...

15 czerwca, 2020 |

Odwołane tegoroczne letnie obozy naukowo-żeglarskie „Zdolni z Pomorza”

Informujemy, że z uwagi na sytuację epidemiczną w naszym kraju oraz liczne obostrzenia z tym związane zostają odwołane tegoroczne letnie obozy naukowo-żeglarskie „Zdolni z Pomorza”. W zamian za to za rok organizatorzy planują zorganizować sześć zamiast zwykle odbywających się w czasie jednych wakacji trzech tygodniowych obozowych turnusów. Szczegóły na stronie:...

10 czerwca, 2020 |

Ogłoszenie w związku z epidemią koronawirusa oraz przejściem szkół na edukację zdalną.

Ogłoszenie w związku z epidemią koronawirusa oraz przejściem szkół na edukację zdalną –>...

Więcej