Kto zna cel, może podjąć decyzję, kto podejmie decyzję odnajdzie spokój, kto odnajdzie spokój, poczuje się bezpieczny, kto poczuje się bezpieczny, może pomyśleć, kto myśli, może ulepszać. Konfucjusz

Trochę o Nas

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych realizuje zadania w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielania pomocy rodzicom i nauczycielom w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Zatrudnieni w poradniach w Wejherowie i Rumi psycholodzy, pedagodzy i logopedzi stale doskonalą swój warsztat pracy uzyskując wysokospecjalistyczne kompetencje. Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia, połączone z długoletnim doświadczeniem i stałym unowocześnianiem metod terapeutycznych, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy.

Jeżeli Państwa dziecko wymaga wsparcia lub chcielibyście się dowiedzieć jak mu pomóc w różnych sytuacjach edukacyjno – wychowawczych, zapraszam do naszych placówek.

budynek_poradni

Więcej

Aktualności

7 września, 2020 |

Procedura Postępowania dla Rodziców i Uczestników Zajęć w PPP w Wejherowie – dot. Koronawirusa SARS-CoV-2

Procedura Postępowania dla Rodziców i Uczestników Zajęć w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie (placówki w Wejherowie i Rumi) w Celu Minimalizowania Ryzyka Zarażenia i Rozprzestrzeniania się Koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązuje od 1 września 2020 r. –>...

11 sierpnia, 2020 |

Nowe postępowanie przetargowe

W dziale Zamówienia publiczne ulazło się nowe ogłoszenia w sprawie składania oferty na: Dostawę pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” Zapraszamy do składnia ofert –>...

4 sierpnia, 2020 |

Nowe postępowanie przetargowe

W dziale Zamówienia publiczne ukazało się nowe ogłoszenie dotyczące: Usług logopedycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Zapraszamy do składnia ofert –>...

3 sierpnia, 2020 |

Nowe postępowanie przetargowe

W dziale Zamówienia publiczne ulazło się nowe ogłoszenia w sprawie składania oferty na: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Zapraszamy do składnia ofert –>...

3 sierpnia, 2020 |

Nowe postępowanie przetargowe

W dziale Zamówienia publiczne ulazło się nowe ogłoszenia w sprawie składania oferty na: Dostawę pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”   Zapraszamy do składnia ofert –>...

6 lipca, 2020 |

Nowe postępowanie przetargowe

W dziale Zamówienia publiczne ulazło się nowe ogłoszenia w sprawie składania oferty na: Dostawę pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”   Zapraszamy do składnia ofert –>...

Więcej