Zdolni z Pomorza (23)

 
Informacja dotycząca stypendium
 
W dniu 16.02.2023 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”. Komisja zebrała się w celu rozpatrzenia złożonych przez rodziców i pełnoletnich uczniów wniosków o stypendium.
 
Skład komisji:

1. Emilia Richert - przewodnicząca, przedstawiciel LCNK w Wejherowie
2. Agnieszka Bąkowska - przedstawiciel Starostwa powiatowego
3. Beata Cieślik - przedstawiciel LCNK w Wejherowie
4. Przemysław Rojewski - nauczyciel z dziedziny objętej wsparciem
 
Komisja przeanalizowała złożone wnioski (86) i postanowiła przyznać na rok szkolny 2022/2023 następujące stypendia:

I - dla 1 osoby w wysokości 1270 zł
II - dla 11 osób w wysokości 900 zł
III - dla 53 osób w wysokości 670 zł
IV - dla 21 osób w wysokości 520 zł
 
Stypendium w wysokości I (1270 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały 15 pkt i więcej.
Stypendium w wysokości II (900 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 10 do 14 pkt.
Stypendium w wysokości III (670 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 5 do 9 pkt.
Stypendium w wysokości IV (520 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały do 4 pkt.
 
Wypłata stypendium odbędzie się w dwóch transzach w ciągu roku szkolnego, po 50% całej kwoty. Pierwsza jest w trakcie realizacji, druga zostanie wypłacona pod koniec roku szkolnego.

UWAGA, przypominamy, że zgodnie z przyjętym regulaminem prawo do wypłaty drugiej transzy utracą osoby, które będą miały więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach z przedmiotu objętego wsparciem.
Decyzje o przyznanym stypendium są do odbioru w pokoju 104 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).
Uwaga!
 
Osoby, które w roku szkolnym 2021/2022 otrzymały stypendium są proszone o odbieranie PIT w pokoju 104 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

UWAGA! Stypendium w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”

Wnioski o stypendium można składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (osobiście lub pocztą) w ostatecznym terminie do dnia 6 lutego 2023 r. Wnioski są dostępne na stronie PPP w Wejherowie: [KLIK LINK]

Informujemy, że aktualnie zapewniamy opiekę nauczyciela na następujące spotkania akademickie (po uprzednim zgłoszeniu ucznia do opiekuna pedagogiczno-metodycznego):

  • Akademia Pomorska w Słupsku 19.11.22 r.
  • Akademia Pomorska w Słupsku 26.11.22 r.
  • VI Pomorska Konferencja Uczniowska na Politechnice Gdańskiej 26.11.22 r.
  • Akademia Pomorska w Słupsku 3.12.22 r.
  • Akademia Pomorska w Słupsku 10.12.22 r.
  • Politechnika Gdańska 10.12.22 r.
  • Gdański Uniwersytet Medyczny 14.01.23 r.
Informujemy o zmianie sposobu organizowania dojazdu na spotkania akademickie. Z wyprzedzeniem będziemy informować, na które spotkania akademickie organizujemy dojazd – na pozostałe nie będzie takiej możliwości. W ten sposób będziecie mogli Państwo wziąć to pod uwagę zapisując dziecko na dane spotkanie.
 
Organizujemy dojazd na spotkanie akademickie na Akademii Pomorskiej w Słupsku dnia 5.11.2022 r. Limit: 15 miejsc. Prosimy o zgłaszanie się do 2 listopada. Przypominam, że najpierw powinniście Państwo dostać potwierdzenie z uczelni o zakwalifikowaniu się na dane zajęcia.
Wyjazd 26.03.2022 r. – spotkanie akademickie Uniwersytet Gdański

Opiekun: p. Michalina Mrzygłocka

Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz. 08.23.
 
Zbiórka przy kasowniku w budynku dworca. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).
Wyjazd 05.03.2022 r. – spotkanie akademickie Uniwersytet Gdański Opiekun: p. Marzena Ryńska

Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.22. Zbiórka przy kasowniku w budynku dworca. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).
Prosimy rodziców lub pełnoletnich uczniów, którzy otrzymali stypendium o odbiór decyzji w pokoju 104 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (ul. Ofiar Piaśnicy 22) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Informacja dotycząca stypendium

 

W dniu 22.02.2022 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”. Komisja zebrała się w celu ustalenia dodatkowych kryteriów przyznawania stypendium.

Skład komisji:

 

1. Emilia Richert - przewodnicząca, przedstawiciel LCNK w Wejherowie

2. Magdalena Komor przedstawiciel Starostwa powiatowego

3. Beata Cieślik - przedstawiciel LCNK w Wejherowie

4. Przemysław Rojewski - nauczyciel z dziedziny objętej wsparciem

Komisja przeanalizowała złożone wnioski (76) i postanowiła przyznać na rok szkolny 2021/2022 następujące stypendia:

 

I - dla  1  osoby w wysokości 1200 zł

II - dla 18 osób w wysokości 900 zł

III - dla 49 osób w wysokości 720 zł

IV - dla  8 osób w wysokości 610  zł

 

Stypendium w wysokości I (1200 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały 15 pkt i więcej.

Stypendium w wysokości II (900 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 10 do 14 pkt.

Stypendium w wysokości III (720 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 5 do 9 pkt.

Stypendium w wysokości IV (610 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały do 4 pkt. 

 

Wypłata stypendium odbędzie się w dwóch transzach w ciągu roku szkolnego, po 50% całej kwoty. Pierwsza jest w trakcie realizacji, druga zostanie wypłacona do końca roku szkolnego. UWAGA, przypominamy, że zgodnie z przyjętym regulaminem prawo do wypłaty drugiej transzy utracą osoby, które będą miały więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach z przedmiotu objętego wsparciem.

Termin składania wniosków o stypendium w projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat wejherowski" został przedłużony do 15 lutego 2022 r.

Wyjazd 29.01.2022 r. – spotkanie akademickie Uniwersytet Gdański

Opiekun: p. Marzena Ryńska

Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.22. Zbiórka przy kasowniku w budynku dworca. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).

Uczestnikom zapewniamy bilety. Ważne, aby uczniowie zabrali ze sobą legitymację szkolną.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy na daną uczelnię powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie z harmonogramem zajęć akademickich.

Uwaga!

Osoby, które w roku szkolnym 2020/2021 otrzymały stypendium są  proszone o odbieranie PIT w pokoju 104 w Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (od poniedziałku do piątku w  godz. 8.00-15.00).
Akademia Pomorska w Słupsku odwołała spotkania akademickie w dniu 22.01.2022 r.
Wyjazd na spotkanie akademickie dnia 22.01.2022 r.

Akademia Pomorska w Słupsku

Opiekun p. Aleksandra Prudzienica-Piotrowicz

Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.00.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy na daną uczelnię powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie z harmonogramem zajęć akademickich.
UWAGA! Stypendium w projekcie „Zdolni z Pomorza”
Wnioski o stypendium można składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie w ostatecznym terminie do dnia 4 lutego 2022 r. Wnioski są dostępne na stronie PPP w Wejherowie: [KLIK}
Wyjazd na spotkanie akademickie dnia 18.12.2021 r.

Akademia Pomorska w Słupsku

Opiekun p. Ignacy Rejmak

Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 7.30.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy na daną uczelnię powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie z harmonogramem zajęć akademickich.
Wyjazd 11.12.2021 – spotkanie akademickie

Uniwersytet Gdański

Opiekun: p. Agata Walczewska

Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.23. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).

Uczestnikom zapewniamy bilety. Ważne, aby uczniowie zabrali ze sobą legitymację szkolną.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy na daną uczelnię powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie z harmonogramem zajęć akademickich.
"Wyjazd 04.12.2021 – spotkanie akademickie
Uniwersytet Gdański
Opiekun: p. Anita Zaborowska
Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.23. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).
 
Uczestnikom zapewniamy bilety. Ważne, aby uczniowie zabrali ze sobą legitymację szkolną.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy na daną uczelnię powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie z harmonogramem zajęć akademickich."
"Wyjazd 20.11.2021 – spotkanie akademickie Uniwersytet Gdański Opiekun: p. Ewa Wodniczak

Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.19. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).

Uczestnikom zapewniamy bilety. Ważne, aby uczniowie zabrali ze sobą legitymację szkolną.

Lista uczestników: WS, AI, WK, ZT, OT, KH.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy na daną uczelnię powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie z harmonogramem zajęć akademickich."

Wyniki rekrutacji do projektu Zdolni z Pomorza (2021/2022)

Poniżej zamieszczamy listy uczniów, którzy w ramach tegorocznej rekrutacji zostali nowymi uczestnikami Projektu.

Przedmioty matematyka, fizyka, informatyka: Lista rankingowa 

Przedmioty biologia, chemia, kompetencje społeczne: Lista uczniów zakwalifikowanych

Gratulujemy!

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 505 993 405 lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z uczestnikami będziemy kontaktować się w sprawie dalszych spotkań.

Zamieszczamy zbiór dokumentów obowiązujących w trakcie realizacji projektu „Zdolni z Pomorza”.

Miło nam poinformować, że projekt “Zdolni z Pomorza” został oficjalnie przedłużony do 2023 roku. Zachęcamy do dalszego aktywnego uczestnictwa i korzystania z dostępnych form wsparcia ????