Kadra

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych realizuje zadania w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielania pomocy rodzicom i nauczycielom w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Zatrudnieni w poradniach w Wejherowie i Rumi psycholodzy, pedagodzy i logopedzi stale doskonalą swój warsztat pracy, uzyskując wysokospecjalistyczne kompetencje. Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia, połączone z długoletnim doświadczeniem i stałym unowocześnianiem metod terapeutycznych, pozwoliło nam wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy.

Jeżeli Państwa dziecko wymaga wsparcia lub chcielibyście się dowiedzieć jak mu pomóc w różnych sytuacjach edukacyjno – wychowawczych, zapraszam do naszych placówek.

mgr Beata Graczyk-Zając  – psycholog, ze specjalizacją z zakresu psychologii klinicznej. Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.  W okresie od 01.09.2017 r. do 21.08.2020 r. wicedyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie. Od 24.08.2020 r. pełniąca obowiązki dyrektora PZPPP.

e-mail: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl

PPP  Wejherowo

PSYCHOLODZY:

mgr Kamila Proskurnicka – psycholog, studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej, diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego,konsultacje rodzinne, porady wychowawcze dla rodziców, diagnoza i wspieranie ucznia zdolnego.

e-mail: k.proskurnicka@poradnia-wejherowo.pl

mgr Małgorzata Sędziakpsycholog, studia podyplomowe w zakresie przygotowania do życia w rodzinie. Diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego. Wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli . Realizator programu ”Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

e-mail: m.sedziak@poradnia-wejherowo.pl

mgr Iwona Saciłowskastudia podyplomowe w zakresie rewalidacji dzieci z autyzmem oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego. Terapia małego dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju . Wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli – realizator programu”Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

e-mail: i.sacilowska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Beata Graczyk – Zającspecjalizacja z zakresu psychologii klinicznej; diagnoza dzieci i młodzieży, konsultacje rodzinne, pomoc w sytuacjach kryzysowych; diagnoza i wspieranie rozwoju ucznia zdolnego.

e-mail: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl

mgr Emilia Richert – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego.  W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, zaangażowana w zajęcia związane z pracą z uczniem zdolnym.

e-mail: e.richert@poradnia-wejherowo.pl

mgr Barbara Tessar-Staszkiewiczdiagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego, konsultacje rodzinne, studia podyplomowe z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i surdotyflopedagogiki.

e-mail: b.tessar-staszkiewicz@poradnia-wejherowo.pl

mgr Jadwiga Butkiewiczabsolwent KUL, studia podyplomowe z zakresu surdotyflopedagogiki, nauczyciel z wieloletnim stażem. Oprócz diagnozy dzieci i młodzieży, terapia małego dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

e-mail: j.butkiewicz@poradnia-wejherowo.pl

mgr Agnieszka Pawłowskastudia podyplomowe z zakresu poradnictwa i orientacji edukacyjno- zawodowego, psychoterapia dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchowa, trudnościami emocjonalnymi, moczeniem nocnym

e-mail: a.pawlowska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Małgorzata Zienkapsycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego.

e-mail: m.zienka@poradnia-wejherowo.pl

mgr Joanna Franzkowiak – psycholog, ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci autystycznych oraz osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi terapię indywidualną małego dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

e-mail: j.franzkowiak@poradnia-wejherowo.pl

mgr Elżbieta Kisielewska – 

e-mail: e.kisielewska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Agata Barczak  – 

e-mail: a.barczak@poradnia-wejherowo.pl

mgr Anna Jóźwiak – 

e-mail: a.jozwiak@poradnia-wejherowo.pl

mgr Monika Wesołowska – 

e-mail: m.wesolowska@poradnia-wejherowo.pl

PEDAGODZY:

mgr Marzena Sokołowska-Białek – pedagog o specjalizacji rewalidacja osób upośledzonych umysłowo (diagnoza i terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo); tyflopedagog (diagnoza i terapia dzieci z niepełnosprawnością wzroku, w tym nauka brajla);

e-mail: m.sokolowska-bialek@poradnia-wejherowo.pl

mgr Aleksandra Wojciechowskastudia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz rewalidacji dzieci z autyzmem a także z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Terapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, ADHD, zespołem Aspergera, autyzmem.

e-mail: a.wojciechowska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Alina Hapaniukpedagog, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej; diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki i języka polskiego.

e-mail: a.hapaniuk@poradnia-wejherowo.pl

mgr Dorota Wolter– pedagog i animator kultury, studia na wydziale Wiedzy o teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie oraz podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna UG. W pracy terapeutycznej z dziećmi wykorzystuję literaturę dziecięcą, teatr i techniki plastyczne.

e-mail: d.wolter@poradnia-wejherowo.pl

mgr Barbara Derezińskapedagog , studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się języka polskiego.

e-mail: b.derezinska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Ewa Rojewska – pedagog z wieloletnim stażem, absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie logopedii (Uniwersytet Gdański), diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mowy według dr M. Chęćka

e-mail: e.rojewska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Ewa Sulewska – pedagog, studia podyplomowe z zakresu surdotyflopedagogiki oraz pedagogiki specjalnej – rewalidacja osób upośledzonych umysłowo.

e-mail: e.sulewska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Kaja Opasińśka  – 

e-mail: k.opasinska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Małgorzata Stenka – 

e-mail: m.stenka@poradnia-wejherowo.pl

mgr Lucyna Wirkus  – 

e-mail: l.wirkus@poradnia-wejherowo.pl

LOGOPEDZI

dr Lucyna Jaroch-Połom – doktor nauk humanistycznych, logopeda ze specjalnością neurologopedii klinicznej i surdologopedii, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, nauczyciel języka hiszpańskiego i angielskiego.

e-mail: l.jaroch-polom@poradnia-wejherowo.pl

mgr Adriana Marasz – logopeda specjalizujący się w terapii jąkania, animator twórczości teatralnej i instruktor filmowy, nauczyciel języka polskiego.

e-mail: a.marasz@poradnia-wejherowo.pl

mgr Beata Chustak

e-mail: b.chustak@poradnia-wejherowo.pl

mgr Justyna Olik

e-mail: j.olik@poradnia-wejherowo.pl

mgr Małgorzata Trębińska-Dyl

 e-mail: m.trebinska@poradnia-wejherowo.pl

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

mgr Weronika Kalinowskastarszy specjalista ds. administracji, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UG, kierunek administracja. Obsługa sekretariatu dyrektora – sekretarz zespołów orzekających, nadzór nad wydawanymi aktami wewnętrznymi, obiegiem dokumentów przychodzących.

e-mail: w.kalinowska@poradnia-wejherowo.pl

mgr  Ewa Trocka – samodzielny referent ds. administracji

 e-mail:  e.trocka@poradnia-wejherowo.pl

Małgorzata Kowalska – główny księgowy

Anna Grzenkowicz – starszy specjalista ds kadr i płac, absolwentka Wydziału Społeczno – Przyrodniczego KPSW  w Wejherowie, kierunek: zarządzanie i marketing, studia podyplomowe   w zakresie rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Gdańskim.

mgr Beata Cieślik – specjalista ds administracyjno – ekonomicznych

 e-mail:  b.cieslik@poradnia-wejherowo.pl

Barbara Riegel – specjalista ds admistracyjno – ekonomicznych

 e-mail:  b.riegel@poradnia-wejherowo.pl

Dagna Byczkowska – sekretarka

 e-mail:  d.byczkowska@poradnia-wejherowo.pl

PPP  Rumia

DYREKTOR

mgr Barbara Derezińskapedagog , studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się języka polskiego.

e-mail: b.derezinska@poradnia-wejherowo.pl

 PSYCHOLODZY

mgr Anna Wenta – psycholog, seksuolog. Zdobyła tytuł magistra psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. W zakresie seksuologii kształciła się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie również pracuje jako asystent naukowy w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. Jej zainteresowania to seksualność człowieka na różnych etapach życia i praca terapeutyczna z klientem doświadczającym trudności w tym zakresie. Prowadzi konsultacje psychologiczne, seksuologiczne, diagnozę trudności szkolnych, prowadzi warsztaty z zakresu profilaktyki, seksualności człowieka – dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

e-mail:a.wenta@poradnia-wejherowo.pl

mgr Ewa Panowska-Białoś – mgr psychologii, nauczyciel mianowany, psycholog kliniczny (specjalizacja: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży). Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz kursy z zakresu terapii systemowej, terapii par i małżeństw, mediacji rodzinnych.
W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi konsultacje indywidualne i rodzinne, zajęcia psychoedukacyjne „Szkoła Rodziców” oraz zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

e-mail:e.panowska-bialos@poradnia-wejherowo.pl

mgr Renata Czerwińska – psycholog,  absolwentka UG, studia podyplomowe w zakresie rewalidacji dzieci z autyzmem oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel dyplomowany. Diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego. Zajęcia rozwojowe dla małych dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. Warsztaty edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

e-mail: r.czerwinska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Renata Konicz – psycholog i doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany; absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego – specjalność psychologia wychowawcza oraz studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego. Pracuje z dziećmi i młodzieżą (diagnoza i pomoc psychologiczna, pomoc w wyborze drogi zawodowej), z rodzicami (indywidualne konsultacje, poradnictwo oraz grupowe – zajęcia w ramach Szkoły Rodziców); prowadzi zajęcia dla psychologów, pedagogów i doradców zawodowych w ramach Grup Wsparcia.

e-mail: r.konicz@poradnia-wejherowo.pl

mgr Violetta Tarwacka – psycholog (absolwentka kierunku Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim); dyplomowany terapeuta zaburzeń Integracji Sensorycznej ( certyfikat wydany przez PSTIS 2008).
Zakres działalności:

 • diagnoza i terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej;
 • diagnoza psychologiczna dotycząca oceny rozwoju dziecka, dysleksji, przyczyn trudności szkolnych, dojrzałości szkolnej, trudności emocjonalnych dziecka;

e:mail: v.tarwacka@poradnia-wejherowo.pl

mgr Małgorzata Klimaszewska – Psycholog. Psychoterapeuta. Szkoliła się w psychoterapii poznawczo-behawioralnej u specjalistów z Oxford Cognitive Therapy Centre; nurt terapii poznawczej uważa za najbardziej efektywny. Specjalizuje się też w terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu.  Za bardzo cenne uważa podejście systemowe, w pracy korzysta  z systemowego rozumienia rodziny i zespołu klasowego. Bardzo ceni sobie w pracy terapeutycznej i psychoedukacyjnej podejście NonViolence Communication Marshalla Rosenberga. Trener rozwoju osobistego i biznesu. Ekspert z listy MEN do spraw awansu nauczycieli.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnorakimi trudnościami emocjonalnymi, a także problemami psychosomatycznymi itp. Prowadzi też zajęcia grupowe terapeutyczno-psychoedukacyjne dla rodziców.
Tłumaczy książki z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej przeznaczone dla terapeutów oraz książki samopomocy w tym nurcie z cyklu „Książki na Receptę” rekomendowanego przez Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia.
e-mail: m.klimaszewska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Katarzyna Trzcińska – psycholog socjoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Jest absolwentką Studium Socjoterapii i Psychoterapii Psychodynamicznej Młodzieży pod patronatem Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ukończyła również dwa szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i w tym kierunku planuje dalsze kształcenie. Posiada doświadczenie w pracy z klientem zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej (prowadzenie grupy socjoterapeutycznej, prowadzenie warsztatów rozwojowych dla klas I-VI szkół podstawowych). Współprowadziła zajęcia edukacyjne dla rodziców.
W Poradni zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną skierowanym ku dzieciom i młodzieży, a także prowadzeniem konsultacji indywidualnych z rodzicami.
e-mail: k.trzcinska@poradnia-wejherowo.pl

PEDAGODZY:

mgr Katarzyna Toczek – nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej; zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Prowadzi terapię grupową Ruchu Rozwijającego V. Sherborne oraz terapię Integracji Sensorycznej.
e-mail: k.toczek@poradnia-wejherowo.pl

mgr Ewa Wegner – pedagog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studia podyplomowe w zakresie socjoterapii oraz diagnozy i terapii dziecka krzywdzonego, mediator sądowy. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci z trudnościami w nauce, mediacjami, zajęciami rozwijającymi pamięć i uwagę oraz od wielu lat prowadzi zajęcia edukacyjne dla rodziców pod nazwą „Szkoła Rodziców” i dla nauczycieli Akademię Nauczyciela.

e-mail: e.wegner@poradnia-wejherowo.pl

mgr Bożena Pyrchla – pedagog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Nauczyciel z wieloletnim stażem (24 lata pracy w poradni). Przeprowadza badania pedagogiczne dzieci i młodzieży: diagnoza przyczyn trudności w nauce, badanie dojrzałości szkolnej, diagnoza dysleksji. Udziela indywidualnych konsultacji i porad dla rodziców. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne z małymi dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz warsztaty na terenie szkół (profilaktyka przemocy, zajęcia integracyjne).

e-mail: b.pyrchla@poradnia-wejherowo.pl

mgr Beata Małyga – pedagog – terapeuta, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel dyplomowany; ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci z trudnościami w nauce; prowadzi terapię pedagogiczną dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu; terapię ręki oraz terapię pedagogiczną małego dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju; wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli w ramach programu edukacyjnego ”Szkoła dla Rodziców” oraz „Akademia Nauczyciela”.
e-mail: b.malyga@poradnia-wejherowo.pl

mgr Bożena Bogucka – mgr pedagogiki szkolnej, logopeda (absolwentka kierunku : pedagogika szkolna UG oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych UG), nauczyciel dyplomowany. Zakres działalności:

 • diagnoza pedagogiczna przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • diagnoza i terapia logopedyczna,
 • indywidualne poradnictwo i konsultacje,
 • zajęcia edukacyjne dla rodziców i nauczycieli „Szkoła Rodziców”, ”Akademia Nauczyciela”,
 • prelekcje dla rodziców i nauczycieli.

e-mail: b.bogucka@poradnia-wejherowo.pl

LOGOPEDZI:

mgr Danuta Gimińskanauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, neurologopeda. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie logopedii, neurologopedii, zarządzania oświatą. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami rozwoju kompetencji językowych.

e-mail: d.giminska@poradnia-wejherowo.pl

mgr Iwona Byczke-Walentynowicz – logopeda, nauczyciel dyplomowany. ukończyła studia podyplomowe Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie neurologopedii i surdologopedii; zajmuje się diagnozą i terapią dzieci niedosłyszących, pracuje z pacjentami, u których występuje uszkodzenia neurologiczne oraz prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Lider Zespołu ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
e-mail:i.byczke-walentynowicz@poradnia-wejherowo.pl

mgr Bożena Bogucka – mgr pedagogiki szkolnej, logopeda (absolwentka kierunku: pedagogika szkolna UG oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych UG), nauczyciel dyplomowany. Zakres działalności:

 • diagnoza pedagogiczna przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • diagnoza i terapia logopedyczna,
 • indywidualne poradnictwo i konsultacje,
 • zajęcia edukacyjne dla rodziców i nauczycieli „Szkoła Rodziców”, ”Akademia Nauczyciela”,
 • prelekcje dla rodziców i nauczycieli.

e-mail: b.bogucka@poradnia-wejherowo.pl

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Magdalena Domarus – specjalista ds. administracyjno-ekonomicznych.
e-mail: m.domarus@poradnia-wejherowo.pl

Małgorzata Kąpielska – referent.
e-mail: m.kapielska@poradnia-wejherowo.pl