Adres do platofrmy zakupowej PPP w Wejherowie [KLIK]
 
Platforma zakupowa PPP w Wejherowie
 [KLIK]
 
 
Lista aktualnych Zamówień Publicznych znajduje się poniżej tej informacji ⇓Postępowanie: Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotu chemia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Terminy

Data zamieszczenia na platformiezakupowej.pl

 21-10-2021  godz. 13:52:00

Składanie ofert do

 29-10-2021 godz. 13:00:00

Otwarcie ofert

 29-10-2021 godz 13:30:00

Tryb

Tryb podstawowy (art. 275)

Rodzaj

Usługa

Postępowanie jest dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo (w zakładce postępowania)

Bezpośredni link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/525346

 Postępowanie: Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotu biologia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020)

Terminy

Data zamieszczenia na platformiezakupowej.pl

19-10-2021 godz. 14:10:00

Składanie ofert do

27-10-2021 godz.12:00:00

Otwarcie ofert

27-10-2021 godz. 12:30:00

Tryb

Tryb podstawowy (art. 275)

Rodzaj

Usługa

Postępowanie jest dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo (w zakładce postępowania)

Bezpośredni link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/525149

 

Postępowanie: Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotu fizyka dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020)

Terminy

Data zamieszczenia na platformiezakupowej.pl

19-10-2021 godz. 14:10:00

Składanie ofert do

27-10-2021 godz.12:00:00

Otwarcie ofert

27-10-2021 godz. 12:30:00

Tryb

Tryb podstawowy (art. 275)

Rodzaj

Usługa

Postępowanie jest dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo (w zakładce postępowania)

Bezpośredni link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/524474

 

Postępowanie: Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotu matematyka dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).

Terminy

Data zamieszczenia na platformiezakupowej.pl

19-10-2021 godz. 14:10:00

Składanie ofert do

27-10-2021 godz.12:00:00

Otwarcie ofert

27-10-2021 godz. 12:30:00

Tryb

Tryb podstawowy (art. 275)

Rodzaj

Usługa

Postępowanie jest dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo (w zakładce postępowania)

Bezpośredni link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/523935

 

Postępowanie: Świadczenie usługi terapii logopedycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach realizacji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

Terminy

Data zamieszczenia na platformiezakupowej.pl

27-05-2021 godz. 14:13:00

Składanie ofert do

07-06-2021 godz. 12:00:00

Otwarcie ofert

07-06-2021 godz. 12:30:00

Tryb

Tryb podstawowy (art. 275)

Rodzaj

Usługa

Postępowanie jest dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo (w zakładce postępowania)

Bezpośredni link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/463918

 

 *****

Informacja z otwarcia Ofert [Pobierz]

 *****

1. Ogłoszenie wyniku postępowania[Pobierz]

2. Ogłoszenie o wyniku postępowania w zakresie zadania nr 3 i 10 [Pobierz]

3. Zamawiający publikuje sprostowanie do informacji

o wyniku postępowania w zakresie zadania nr 3 i 10 [Pobierz]

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi medyczne – konsultacje neurologiczne lub laryngologiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 Zapytanie

Oferta

*****

Informacja o udzieleniu zamówienia


Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

w ramach realizacji zadań  Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza

do złożenia oferty na: usługi terapii pedagogicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:

Zapytanie

Oferta

*****

Informacja o udzieleniu zamówieniaPowiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi terapii integracji sensorycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:

Zapytanie

Oferta

*****

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno –Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi terapii psychologicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:

 Zapytanie

Oferta

*****

Informacja o udzieleniu zamówienia


Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno –Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi fizjoterapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:


 Zapytanie


Oferta

*****

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

ogłasza postępowanie na :

Świadczenie usług z zakresu konsultacji medycznej dla potrzeb Zespołu Orzekającego:

Zapytanie Ofertowe z załącznikami

Załącznik nr 1 i 2

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

ogłasza postępowanie na :

Świadczenie usług z zakresu konsultacji medycznej dla potrzeb Zespołu Orzekającego:

Zapytanie Ofertowe z załącznikami

Załącznik nr 1 i 2

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie

cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów:

matematyka i fizyka dla uczniów szczególnie uzdolnionych

w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie

Oferta

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

“Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie”

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

***

Informacja o wyborze wykonawcy

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie rolet systemu dzień-noc wraz z montażem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rumi, ul. Pomorska 3, 84-230 Rumia

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zapytania

*****

Informacja dotycząca unieważnienia postępowania

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Oferta

Arkusz wyceny

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie 

w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego

zaprasza do złożenia oferty na:

usługi logopedyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Zapytanie ofertowe

Oferta [doc]

***

Informacja o udzieleniu zamówienia


“Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020″

Zapytanie ofertowe

Oferta [doc]

Oferta [pdf]

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

“Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie”

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

***

Informacja o wyborze wykonawcy

*****

Informacja dotycząca unieważnienia postępowania

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zapytanie Ofertowe

Wzór umowy

 Oferta (DOC)

Oferta (PDF)

 Arkusz wyceny cz.1

 Arkusz wyceny cz.2

 Arkusz wyceny cz.3

 Arkusz wyceny cz.4

 Arkusz wyceny cz.5

 Arkusz wyceny cz.6

***

Odpowiedz na pytanie z dnia 07.07.2020 r.

***

Odpowiedz na pytanie z dnia 27.07.2020 r.

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

***

Korekta do informacji o udzieleniu zamówienia

*****

Informacja o udzieleniu zamówienia – korekta do części 4

*****

Informacja dotycząca unieważnienia postępowania o dzielenie zamówienia –  część 4

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie 

ogłasza postępowanie na : 

„Zakup oprogramowania/licencji, switch, szafy teleinformatycznej wraz z wyposażeniem do serwera Powiatowego Zespołu

Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie”

 Zapytanie Ofertowe z załącznikami

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Arkusz wyceny

***

Informacja o wyborze oferty

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie 

w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi terapii integracji sensorycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

część: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Zapytanie

Oferta

***

Informacja o udzieleniu zamówienia


Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie 

w ramach realizacji zadań  Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza

do złożenia oferty na: usługi terapii pedagogicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

część: 13, 14, 15, 16, 17

 Zapytanie

Oferta

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi fizjoterapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

– część 6, 8, 9, 10

 Zapytanie

Oferta

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie ogłasza postępowanie na : 

Remont okien i dachu w budynku Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej w Rumi, Pomorska 3, 84-230 Rumia

Zapytanie Ofertowe z załącznikami 

Przedmiar

Formularz ofertowy 

***

Informacja z otwarcia ofert

***

Informacja o wyborze wykonawcy

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie 

w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi logopedyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:

 Zapytanie

Oferta

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie 

w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi medyczne – konsultacje neurologiczne lub laryngologiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 Zapytanie

Oferta

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie 

w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza

do złożenia oferty na: usługi terapii psychologicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:

 Zapytanie

Oferta

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie 

w ramach realizacji zadań  Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza

do złożenia oferty na: usługi terapii pedagogicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:

 Zapytanie

Oferta

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie 

w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi terapii integracji sensorycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:

Zapytanie

Oferta

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi fizjoterapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:

 Zapytanie

Oferta

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie ogłasza postępowanie na :

Malowanie części pomieszczeń parteru w budynku

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo

Zapytanie Ofertowe 

Przedmiar

Formularz ofertowy 

***

Odpowiedz na pytania

***

Informacja z otwarcia ofert

***

Informacja o wyborze Wykonawcy

Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i młodzieży oraz opiekunów
na spotkania akademickie, dojazdy do parków naukowych, wystaw i centrów nauki
w ramach realizacji projektu :Zdolni z Pomorza-powiat wejherowski, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy 

3. Załączniki 3-6 

***

Informacja z otwarcia ofert

***

Infmoracja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych do

Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie

w roku 2020.

Zapytanie Ofertowe 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

***

Informacja z otwarcia ofert

***

Informacja o wyborze Wykonawcy

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

ogłasza postępowanie na :

Świadczenie usług z zakresu konsultacji medycznej dla potrzeb Zespołu Orzekającego:

Zapytanie Ofertowe z załącznikami

Załącznik nr 1 i 2

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie ogłasza postępowanie na : 

Zakup serwera wraz z  systemem backapu dla potrzeb

Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie “

 Zapytanie Ofertowe z załącznikami

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Arkusz wyceny 

***

Informacja o wyborze Wykonawcy

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie ogłasza postępowanie na : 

Remont pomieszczenia nr 15 w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Rumi, ul. Pomorska 3, 84-230 Rumia

Zapytanie Ofertowe z załącznikami

Formularz ofertowy

Przedmiar

***

Informacja z otwarcia ofert

***

Informacja o wyborze Wykonawcy

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie ogłasza postępowanie na : 

Remont pomieszczenia nr 15 w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Rumi, ul. Pomorska 3, 84-230 Rumia

Zapytanie Ofertowe z załącznikami

Formularz ofertowy

Przedmiar

***

Informacja z otwarcia ofert

***

Informacja o wyborze Wykonawcy

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie ogłasza postępowanie na : 

“Zakup serwera wraz z  wyposażoną szafą teleinformatyczna oraz systemem backapu dla potrzeb

Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych  w Wejherowie”

Zapytanie Ofertowe z załącznikami

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Arkusz wyceny

***

Informacja o unieważnieniu postępowani

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie ogłasza postępowanie na : 

Wykonanie remontu pomieszczenia nr 15 w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rumi, ul. Pomorska 3, 84-230 Rumia

Zapytanie Ofertowe z załącznikami

Przedmiar

Formularz ofertowy

***

Informacja o unieważnieniu postępowania 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie ogłasza postępowanie na : 

Remont korytarza na I piętrze oraz klatki schodowej w budynku

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22.

Zapytanie Ofertowe z załącznikami

Przedmiar

Formularz ofertowy

***

Informacja z otwarcia ofert

***

Informacja o wyborze wykonawcy

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie ogłasza postępowanie na : 

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb poradni w Wejherowie i Rumi

Zapytanie Ofertowe z załącznikami

Specyfikacja

Formularz ofertowy

Arkusz wyceny

***

Informacji o wyborze wykonawcy.

Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych

z przedmiotów: kompetencje społeczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych

w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie ogłasza postępowanie na : 
„Remont gabinetu nr 5 w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rumi, ul. Pomorska 3, 84-230 Rumia”
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na: usługi medyczne – konsultacje neurologiczne i laryngologiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na: usługi pedagogiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na: usługi terapii integracji sensorycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
 
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na: usługi logopedyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
 
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza
do złożenia oferty na: usługi terapii integracji sensorycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
 
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza
do złożenia oferty na: usługi terapii pedagogicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
 
 Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza
do złożenia oferty na: usługi logopedyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
 
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza
do złożenia oferty na: usługi fizjoterapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
 
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie
 
Świadczenie usług z zakresu konsultacji medycznej dla potrzeb Zespołu Orzekająceg

Zapytanie ofertowe

Załącznik

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego
zaprasza do złożenia oferty na: usługi psychologiczne,
pedagogiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapytanie ofertowe

Załącznik

Oferta

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów: chemia, kompetencje społeczne
dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu
„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020)

Ogłoszenie

Załącznik 2

Załącznik 1, 3, 4

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

 Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów:
biologia, chemia, kompetencje społeczne, fizyka dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu
„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020).

Ogłoszenie

Załącznik 2

Załącznik 1, 3, 4

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi logopedyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapytanie ofertowe

Załącznik

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi psychologiczne, pedagogiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapytanie ofertowe

Załącznik

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi terapii integracji sensorycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Zapytanie ofertowe

Załącznik

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

Zapytanie ofertowe

!!!

Arkusz Wyceny

Uwaga zmiana załącznika – Arkusz Wyceny

!!!

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz oferty

****

Informacja o wyborze wykonawcy

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi logopedyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapytanie ofertowe

Załącznik

****

Informacja o udzieleniu zamówienia 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi medyczne konsultacje laryngologiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapytanie ofertowe

Załącznik

****

Informacja o udzieleniu zamówienia 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi psychologiczne, pedagogiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapytanie ofertowe

Załącznik

****

Informacja o udzieleniu zamówienia 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno  Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi terapii integracji sensorycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1,2,3,4

****

Informacja o udzieleniu zamówienia 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno  Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi fizjoterapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1,2,3,4

****

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie  zaprasza do złożenia oferty na:

na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla uczestników projektu
„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1

****

Informacja o udzieleniu zamówienia 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie  zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu  „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1

****

Informacja o udzieleniu zamówienia