Za życiem

Program rządowy „Za życiem”


W ramach programu rządowego „Za życiem” decyzją Starostwa Powiatowego utworzono w powiecie wejherowskim Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy, który oferuje kompleksową pomoc dla dziecka i jego rodziny, w formie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, fizjoterapeutycznych, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Zapraszamy rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

W celu ubiegania się o udział w zajęciach konieczne jest złożenie wniosku w sekretariacie poradni. Jeżeli dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania należy ją dołączyć do wniosku.

Wniosek: pobierz

Kontakt:

Wejherowo – telefonicznie pod nr 58 77 08 540 lub osobiście w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22

Rumia – telefonicznie pod nr 58 671 09 56 lub osobiście w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rumi, ul. Pomorska 3

"W miesiącu październiku konsultacje merytoryczne w ramach programu "Za życiem" odbywają się w godzinach:

poniedziałki 8.00 - 11.00

środy 9.00 - 11.00

czwartki 12.00-14.00

piątki 8.00-9.00 oraz 13.00-15.00

pytania można również kierować pod adresem mailowym e.kisielewska@poradnia-wejherowo.pl"

!!!UWAGA!!!

Konsultacje z dnia 31.10.2022 przeniesione na dzień 27.10.2022 (będą odbywać się od godziny: 12.00-16.00)