Za życiem

Program rządowy „Za życiem”


W ramach programu rządowego „Za życiem” decyzją Starostwa Powiatowego utworzono w powiecie wejherowskim Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy, który oferuje kompleksową pomoc dla dziecka i jego rodziny, w formie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, fizjoterapeutycznych, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Zapraszamy rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

W celu ubiegania się o udział w zajęciach konieczne jest złożenie wniosku w sekretariacie poradni. Jeżeli dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania należy ją dołączyć do wniosku.

Wniosek: pobierz

Kontakt:

Wejherowo – telefonicznie pod nr 58 77 08 540 lub osobiście w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22

Rumia – telefonicznie pod nr 58 671 09 56 lub osobiście w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rumi, ul. Pomorska 3