W dniach od 10 maja 2023 r. do 12 lipca 2023 r. na terenie Powiatu Wejherowskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa, organizowana przez Starostę Wejherowskiego na podstawie art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.

Powiatowa Komisja Lekarska Kwalifikacji Wojskowej w Wejherowie w 2023 roku funkcjonować będzie w budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie, przy ul. Ofiar Piaśnicy 22
(tel. 58 770-85-78).

Natomiast dla wszystkich osób wzywanych właściwym do kontaktu pozostają siedziby i telefony urzędów miast i gmin właściwe zgodnie z zameldowaniem lub zamieszkaniem.
 

Zaproszenie na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych Powiatu Wejherowskiego z przedstawicielami Regionalnej Izby Przedsiębiorców „Norda-Biznes” w dniu 13 kwietnia 2023 roku.

 

 

W załączniku oficjalne zaproszenie: POBIERZ

PRZERWA URLOPOWA W POWIATOWYM ZESPOLE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM W WEJHEROWIE

Informujemy, że w tym roku przerwa urlopowa pracowników PZPPP w Wejherowie przypada w terminach:

• 03-28.07.2023 r. – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie,ul. Ofiar Piaśnicy 22,

• 31.07 – 25.08.2023 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rumi,ul. Pomorska 3.

W okresie przerwy urlopowej wszyscy potrzebujący pilnego wsparcia psychologiczno - pedagogicznego otrzymają je w poradni dyżurującej.
Informacja dotycząca stypendium
 
W dniu 16.02.2023 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”. Komisja zebrała się w celu rozpatrzenia złożonych przez rodziców i pełnoletnich uczniów wniosków o stypendium.
 
Skład komisji:

1. Emilia Richert - przewodnicząca, przedstawiciel LCNK w Wejherowie
2. Agnieszka Bąkowska - przedstawiciel Starostwa powiatowego
3. Beata Cieślik - przedstawiciel LCNK w Wejherowie
4. Przemysław Rojewski - nauczyciel z dziedziny objętej wsparciem
 
Komisja przeanalizowała złożone wnioski (86) i postanowiła przyznać na rok szkolny 2022/2023 następujące stypendia:

I - dla 1 osoby w wysokości 1270 zł
II - dla 11 osób w wysokości 900 zł
III - dla 53 osób w wysokości 670 zł
IV - dla 21 osób w wysokości 520 zł
 
Stypendium w wysokości I (1270 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały 15 pkt i więcej.
Stypendium w wysokości II (900 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 10 do 14 pkt.
Stypendium w wysokości III (670 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 5 do 9 pkt.
Stypendium w wysokości IV (520 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały do 4 pkt.
 
Wypłata stypendium odbędzie się w dwóch transzach w ciągu roku szkolnego, po 50% całej kwoty. Pierwsza jest w trakcie realizacji, druga zostanie wypłacona pod koniec roku szkolnego.

UWAGA, przypominamy, że zgodnie z przyjętym regulaminem prawo do wypłaty drugiej transzy utracą osoby, które będą miały więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach z przedmiotu objętego wsparciem.
Decyzje o przyznanym stypendium są do odbioru w pokoju 104 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
 
Serdecznie zapraszam na spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie, przy ul. Ofiar Piaśnicy 22, które będzie miało charakter warsztatowo-konsultacyjny i dotyczyć będzie:
 
• zakresu udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i w przedszkolach oraz związanych z tym obowiązkach Dyrektora;
• dokumentów niezbędnych do realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznych w placówkach;
• zapisów w zaleceniach zawartych w opiniach i w orzeczeniach.
 
Terminy spotkań w załaczniku [POBIERZ]

UWAGA! Stypendium w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”

Wnioski o stypendium można składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (osobiście lub pocztą) w ostatecznym terminie do dnia 6 lutego 2023 r. Wnioski są dostępne na stronie PPP w Wejherowie: [KLIK LINK]

Informujemy, że aktualnie zapewniamy opiekę nauczyciela na następujące spotkania akademickie (po uprzednim zgłoszeniu ucznia do opiekuna pedagogiczno-metodycznego):

  • Akademia Pomorska w Słupsku 19.11.22 r.
  • Akademia Pomorska w Słupsku 26.11.22 r.
  • VI Pomorska Konferencja Uczniowska na Politechnice Gdańskiej 26.11.22 r.
  • Akademia Pomorska w Słupsku 3.12.22 r.
  • Akademia Pomorska w Słupsku 10.12.22 r.
  • Politechnika Gdańska 10.12.22 r.
  • Gdański Uniwersytet Medyczny 14.01.23 r.
Informujemy o zmianie sposobu organizowania dojazdu na spotkania akademickie. Z wyprzedzeniem będziemy informować, na które spotkania akademickie organizujemy dojazd – na pozostałe nie będzie takiej możliwości. W ten sposób będziecie mogli Państwo wziąć to pod uwagę zapisując dziecko na dane spotkanie.
 
Organizujemy dojazd na spotkanie akademickie na Akademii Pomorskiej w Słupsku dnia 5.11.2022 r. Limit: 15 miejsc. Prosimy o zgłaszanie się do 2 listopada. Przypominam, że najpierw powinniście Państwo dostać potwierdzenie z uczelni o zakwalifikowaniu się na dane zajęcia.

Zaproszenie na inauguracyjne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych Powiatu Wejherowskiego w dniu 19 października 2022.

 

Oficjalne zaproszenie [pobierz]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. administracyjno-ekonomicznych w wymiarze pełnego etatu.

Dokumenty:

1. Ogłoszenie nabór na stanowisko [pobierz]
2. Kwestionariusz osobowy dla kandydata [pobierz]
3. Oświadczenie [pobierz]
4. Zgoda nr 1 - rekrutacja [pobierz]
5. Zgoda nr 2- rekrutacja [pobierz]
 
***
 
Informacja o wyniku naboru [pobierz]