Oferta Rumia

 

OFERTA PPP RUMIA 2021-2022

 

W związku z wprowadzonymi  przepisami Ministra Zdrowia dotyczącymi stanu zagrożenia epidemicznego zajęcia z oferty, przedstawione na stronie Internetowej Poradni są realizowane zgodnie z aktualnymi możliwościami PPP

(informacja dostępna  w sekretariacie PPP Rumia, telefon 58 671 09 56).

ODPOWIADAJĄC NA AKTUALNE POTRZEBY KLIENTÓW PORADNI (DZIECI, RODZICÓW, NAUCZYCIELI) WYNIKAJĄCE MIĘDZY INNYMI Z KONIECZNOŚCI IZOLACJI I CZĘŚCIOWEJ NAUKI ZDALNEJ PPP W RUMII W ROKU SZKOLNYM 2021-22 PROPONUJE :

  1. Grupę terapeutyczno-psychoedukacyjną dla młodzieży.
  1. Indywidualną terapię psychologiczną.
  1. Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców (również w języku angielskim).
  1. Telefoniczne dyżury psychologów (wg grafiku zamieszczonego na stronie PPP).
  1. Trening umiejętności społecznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  1. Grupę dla rodziców dzieci z problemami emocjonalnymi „NVC (non-violent communication) oraz elementy terapii poznawczej”.
  1. Warsztaty dla szkół m.in.: z zakresu profilaktyki przemocy; uzależnienia od mediów, „Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami”; integrujące zespół klasowy (poziom szkoły podstawowej); „Nieinwazyjne sposoby komunikacji oraz rozładowywanie trudnych emocji w kontaktach z innymi osobami”.

AKTUALNE POZOSTAJĄ TAKŻE DOTYCHCZASOWE FORMY OFEROWANEJ POMOCY

DZIECI I MŁODZIEŻ POMOC INDYWIDUALNA

Chcąc uczestniczyć w zajęciach realizowanych na terenie Poradni, należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, liczba miejsc jest ograniczona.

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAKRES

Diagnoza psychologiczna

•      Intelektu.

•      Osobowości.

•      Funkcji szkolnych.

•      Badania przesiewowe (wsparcie dla placówek w procesie badania).

•      Zaburzeń rozwojowych małego dziecka.

•      Na potrzeby procedury orzeczniczej.

Diagnoza pedagogiczna

•      Trudności edukacyjnych.

•      Specyficznych trudności w nauce.

•      Dojrzałości szkolnej.

•      Trudności w nauce matematyki.

•      Na potrzeby procedury orzeczniczej. 

Diagnoza logopedyczna

•      Neurologopedyczna.

•      Surdologopedyczna.

•      Poziomu rozwoju kompetencji językowych (mowy, wymowy, umiejętności komunikacyjnych).

•      Badania przesiewowe(wsparcie dla placówek w procesie badania).

•      Na potrzeby procedury orzeczniczej.     

Diagnoza lekarska

•      Na potrzeby rozpatrywanych procedur orzeczniczych.   

Inne diagnozy

•      Integracji sensorycznej- SI.

•      Doradztwo zawodowe.

•      Zaburzeń rozwojowych małych dzieci.

•      Diagnoza funkcjonalna.

•      Konsultacje fizjoterapeutyczne.      

Psychologiczne konsultacje i porady bez badań

Możliwość udzielania konsultacji psychologicznych w języku angielskim

•      Porady wychowawcze.

•      Konsultacje o charakterze terapeutycznym (problemy emocjonalne – lęki, nieśmiałość, zaniżona samoocena, radzenie sobie z trudnymi emocjami, konflikty w rodzinie, problemy dzieci przewlekle chorych, rozwód/ separacja rodziców).

•      Konsultacje interwencyjne.

•      Porady dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej.

•      Porady w zakresie stymulowania rozwoju małego dziecka

•      Poradnictwo dotyczące właściwego wyboru zawodu

•      Inne, według zgłoszeń.   

 Pedagogiczne konsultacje i porady bez badań

•      Porady dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej.

•      Porady dotyczące wspierania dziecka w nauce czytania i pisania.

•      Porady w zakresie stymulowania rozwoju małego dziecka 

 Logopedyczne konsultacje i porady bez badań

•      Porady w zakresie stymulowania rozwoju mowy małego dziecka.

•      Porady w zakresie terapii wad wymowy.

•      Porady w zakresie usprawniania funkcji pokarmowych. 

Zajęcia terapeutyczne

•      Integracji Sensorycznej- SI.

•      Terapia pedagogiczna.

•      Terapia pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

•      Terapia ręki.

•      Terapia logopedyczna.

•      Terapia neurologopedyczna.

•      Terapia surdologopedyczna.

Grupa dla dzieci nieśmiałych z klas IV-V.

Logorytmika dla smyka.

TUS- trening umiejętności społecznych.

Terapia dziecka z trudnościami matematycznymi.

 Doradztwo zawodowe

 

•      Indywidualne badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

•      Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

RODZICE

Chcąc uczestniczyć w zajęciach realizowanych na terenie Poradni, należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, liczba miejsc jest ograniczona.

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAKRES

 Warsztaty

 

•      Szkoła Rodziców.

•      Szkoła dla Rodziców małych dzieci.

•      Warsztat dla rodziców „Mądrość emocjonalna” - NVC oraz elementy terapii poznawczej.

•      Grupa psychoedukacyjno- terapeutyczna NVC.

Grupa psychoedukacyjna „Psychologiczne SPA” „Rodzicu, do dzieła!” – program psychoedukacyjno-terapeutyczny dla Rodziców dzieci z problemami emocjonalnymi.

Konsultacje

•      Indywidualne- dotyczące problemów wychowawczych, rozwojowych i emocjonalnych (lęki, nieśmiałość, problemy rozwojowe, trudności szkolne, problemy seksualne dzieci, konflikty w rodzinie, rozwód/separacja rodziców i inne).

•      Mediacje rodzinne, konsultacje par i małżeństw o charakterze terapeutycznym lub mediacyjnym (także w czasie rozwodu/separacji).

•      Indywidualne dla rodziców dzieci objętych terapią na terenie PPP w Rumi.

•      Logopedyczne.

•      Pedagogiczne dotyczące trudności w czytaniu  i pisaniu.

•      Pedagogiczne zawierające wskazówki do pracy edukacyjnej z dzieckiem w domu.

•      Dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej.

•      Związane z wyborem dalszej drogi kształcenia ich dzieci. 

Prelekcje i zajęcia edukacyjne

•      Łatwe czytanie i pisanie.

•      Depresja wśród dzieci i młodzieży.

•      Jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka.

•      Wpływ choroby przewlekłej na sytuację szkolną i domową dziecka.

•      Edukacja domowa.   

SZKOŁA

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAKRES

Warsztaty dla uczniów

Zgłoszenia na zajęcia należy przesyłać pisemnie na adres Poradni

Profilaktyka przemocy.

Zintegrujmy naszą klasę (dla szkół podstawowych).

O dziewczętach dla dziewcząt.

Logopedia przez zabawę.

Radzenie sobie z trudnymi emocjami, techniki radzenia sobie ze stresem.

Nieinwazyjne sposoby komunikacji oraz rozładowywanie trudnych emocji w kontaktach z innymi osobami.

Inne wg zgłoszeń.

 

Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli

Zgłoszenia na zajęcia należy przesyłać pisemnie na adres Poradni

•      Akademia Nauczyciela.

•      Mediacje.

•      Bulling i mobbing w szkole- jak rozpoznać, że dziecko doświadcza przemocy.

•      Dziecko zdolne.

•      Stymulacja rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym

•      Mutyzm.

•      Moje dziecko jest nieśmiałe..

•      Rodzic w szkole- jak z przeciwnika zrobić sojusznika. Satysfakcjonująca współpraca z rodzicami

•      Wypalenie zawodowe – czyli o tym, jak przeżyć w pracy i nie zwariować.

•      Jak wspierać dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole.

•      Dojrzałość szkolna- rola rodziny i placówki w przygotowaniu dziecka do szkoły.

•      Depresja wśród dzieci i młodzieży.

•      Jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka.

•      Wpływ choroby przewlekłej na sytuację szkolną i domową dziecka.

•      Wpływ rozwodu/separacji/silnych konfliktów między rodzicami na dziecko.

•      Rozwiązywanie konfliktów w klasie.

Uzależnienie od mediów.

Grupa psychoedukacyjna   Non Violent Communication „Awans. Jak najlepiej przygotować się na spotkanie z komisję” - zajęcia dla specjalistów szkolnych/nauczycieli.

„Przeciwdziałanie wypaleniu” - zajęcia dla specjalistów szkolnych/nauczycieli.

Edukacja domowa.

Sieci współpracy i samokształcenia

Cykliczne spotkania dla:

psychologów i pedagogów;

•      logopedów.

Konsultacje

•      Konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów na terenie Poradni zgodnie ze zgłaszanymi problemami.

•      Wspieranie nauczycieli w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi wybitnie zdolnymi.   

 

Interwencje w sytuacji kryzysu w szkole

Na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi problemami.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY