Oferta Rumia

 

OFERTA PPP RUMIA 2023-2024

 

Zajęcia z oferty, przedstawione na stronie Internetowej Poradni są realizowane zgodnie z aktualnymi możliwościami PPP

(informacja dostępna  w sekretariacie PPP Rumia, telefon 58 671 09 56).

W bieżącym roku szkolnym każdy pracownik pedagogiczny PPP Rumia realizuje dodatkową godzinę w tygodniu (godziny dostępności), podczas której udziela konsultacji. Grafik godzin do sprawdzenia w sekretariacie PPP.

 

Oferta:

1. Mediacje  [Pobierz]

2. Szkoła dla Rodziców [Pobierz]

3. Trening Umiejętności Społecznych [Pobierz]

4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  [Pobierz]

5. Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne  [Pobierz]

DZIECI I MŁODZIEŻ

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach realizowanych przez Poradnię jest złożenie wniosku o udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w sekretariacie PPP Rumia, liczba miejsc jest ograniczona.

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAKRES

 

Diagnoza psychologiczna

 • Intelektu.
 • Osobowości.
 • Funkcji szkolnych.
 • Badania przesiewowe (wsparcie dla placówek w procesie  badania).
 • Zaburzeń rozwojowych małego dziecka.
 • Na potrzeby procedury orzeczniczej.

 

Diagnoza pedagogiczna

 • Trudności edukacyjnych.
 • Specyficznych trudności w nauce.
 • Dojrzałości szkolnej.
 • Trudności w nauce matematyki.
 • Na potrzeby procedury orzeczniczej.

 

Diagnoza logopedyczna

 • Neurologopedyczna.
 • Surdologopedyczna.
 • Poziomu rozwoju kompetencji językowych (mowy,  wymowy, umiejętności komunikacyjnych).
 • Badania przesiewowe(wsparcie dla placówek w procesie badania).
 • Na potrzeby procedury orzeczniczej.
 • Wczesna interwencja logopedyczna.

Diagnoza lekarska

 • Na potrzeby rozpatrywanych procedur orzeczniczych.

 

Inne diagnozy

 • Integracji sensorycznej- SI.
 • Doradztwo zawodowe (realizowane w obecnym roku szkolnym w PPP Wejherowo).
 • Zaburzeń rozwojowych małych dzieci.
 • Diagnoza funkcjonalna.
 • Konsultacje fizjoterapeutyczne.

 

Psychologiczne konsultacje i porady bez badań

Możliwość udzielania konsultacji psychologicznych w języku angielskim

 • Porady wychowawcze.
 • Konsultacje o charakterze terapeutycznym (problemy emocjonalne – lęki, nieśmiałość, zaniżona samoocena, radzenie sobie z trudnymi emocjami, konflikty w rodzinie, problemy dzieci przewlekle chorych, rozwód/separacja rodziców).
 • Konsultacje interwencyjne.
 • Porady dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej.
 • Porady w zakresie stymulowania rozwoju małego dziecka.
 • Inne, według zgłoszeń.

 

Pedagogiczne konsultacje i porady bez badań

 • Porady dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej.
 • Porady dotyczące wspierania dziecka w nauce czytania i pisania.
 • Porady w zakresie stymulowania rozwoju małego dziecka

 

Logopedyczne konsultacje i porady bez badań

 • Porady w zakresie stymulowania rozwoju mowy małego dziecka.
 • Porady w zakresie terapii wad wymowy.
 • Porady w zakresie usprawniania funkcji pokarmowych.
 • Wczesna interwencja logopedyczna.

 

Zajęcia terapeutyczne

 • Integracji Sensorycznej- SI.
 • Terapia pedagogiczna.
 • Terapia pedagogiczna Wczesnego Wspomagania  Rozwoju.
 • Terapia ręki.
 • Terapia logopedyczna.
 • Wczesna interwencja logopedyczna.
 • Terapia neurologopedyczna.
 • Terapia surdologopedyczna.
 • Logorytmika dla smyka.
 • TUS- trening umiejętności społecznych.
 • Terapia dziecka z trudnościami matematycznymi.
 • Terapia Ruchu Rozwijają W. Sherborne.

 

Doradztwo zawodowe

(w obecnym roku szkolnym realizowane

w PPP Wejherowo)

 
 • Indywidualne badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych.
 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

RODZICE

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach realizowanych przez Poradnię jest złożenie wniosku o udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w sekretariacie PPP Rumia, liczba miejsc jest ograniczona.

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAKRES

 

Warsztaty

 

 • Szkoła Rodziców.
 • Szkoła dla Rodziców małych dzieci.
 • Warsztat dla rodziców „Mądrość emocjonalna” - NVC oraz elementy terapii poznawczej.
 • Grupa psychoedukacyjno-  terapeutyczna NVC.
 • Grupa psychoedukacyjna „Psychologiczne SPA” „Rodzicu, do dzieła!” – program psychoedukacyjno-terapeutyczny dla Rodziców dzieci z problemami emocjonalnymi.

 

Konsultacje

 • Indywidualne- dotyczące problemów wychowawczych, rozwojowych i emocjonalnych (lęki, nieśmiałość, problemy rozwojowe, trudności szkolne, problemy seksualne dzieci, konflikty w rodzinie, rozwód/separacja rodziców i inne).
 • Mediacje rodzinne, konsultacje par i małżeństw o charakterze terapeutycznym lub mediacyjnym (także w czasie rozwodu/separacji).
 • Indywidualne dla rodziców dzieci objętych terapią na terenie PPP w Rumi.
 • Logopedyczne.
 • Pedagogiczne dotyczące trudności w czytaniu  i pisaniu.
 • Pedagogiczne zawierające wskazówki do pracy edukacyjnej z dzieckiem w domu.

 

Prelekcje i zajęcia edukacyjne

 • Łatwe czytanie i pisanie.
 • Depresja wśród dzieci i młodzieży.
 • Jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka.
 • Wpływ choroby przewlekłej na sytuację szkolną i domową dziecka.
 • Edukacja domowa.

SZKOŁA

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach realizowanych przez Poradnię jest złożenie wniosku/zapotrzebowania w sekretariacie PPP Rumia, liczba miejsc jest ograniczona.

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAKRES

 

Warsztaty dla uczniów

Zgłoszenia na zajęcia należy przesyłać pisemnie na adres Poradni

 • Profilaktyka przemocy.
 • Zintegrujmy naszą klasę (dla szkół podstawowych).
 • O dziewczętach dla dziewcząt.
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami, techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Nieinwazyjne sposoby komunikacji oraz rozładowywanie trudnych emocji w kontaktach z innymi osobami.
 • Profilaktyka uzależnień: środki psychoaktywne, uzależnienia behawioralne (szczególnie cyfrowe).
 • Inne wg zgłoszeń.

 

Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli

Zgłoszenia na zajęcia należy przesyłać pisemnie na adres Poradni

 • Akademia Nauczyciela.
 • Mediacje.
 • Dziecko zdolne.
 • Stymulacja rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym
 • Mutyzm wybiórczy.
 • Moje dziecko jest nieśmiałe.
 • Rodzic w szkole - jak z przeciwnika zrobić sojusznika/ satysfakcjonująca współpraca z rodzicami.
 • Jak wspierać dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole.
 • Dojrzałość szkolna- rola rodziny i placówki w przygotowaniu dziecka do szkoły.
 • Depresja wśród dzieci i młodzieży.
 • Jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka.
 • Wpływ choroby przewlekłej na sytuację szkolną i domową dziecka.
 • Wpływ rozwodu/separacji/silnych konfliktów między rodzicami na dziecko.
 • Rozwiązywanie konfliktów w klasie.
 • Uzależnienie od mediów.
 • Grupa psychoedukacyjna   Non Violent Communication       „Awans. Jak najlepiej przygotować się na spotkanie z komisję” - zajęcia dla specjalistów szkolnych/nauczycieli.
 • „Przeciwdziałanie wypaleniu” - zajęcia dla specjalistów szkolnych/nauczycieli.
 • Edukacja domowa.

 

Sieci współpracy i samokształcenia

 Cykliczne spotkania dla:

 • psychologów i pedagogów;
 • logopedów.

 

Konsultacje

 • Konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów na terenie Poradni zgodnie ze zgłaszanymi problemami.
 • Wspieranie nauczycieli w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Interwencje w sytuacji kryzysu w placówce

 • Na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi problemami.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY