Informacja (14)

 

 

 

Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi--informacja-mein

Вся інформація знаходиться за номером телефону:

+ 48 58 77 08 540

 
 
Harmonogram działań reintegracyjnych i wspierających w okresie epidemii COVID – 19 
realizowanych przezPoradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wejherowie i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Rumi
 

Działania prowadzone w roku szkolnym 2020/21

Dyżury telefoniczne psychologów i pedagogów Poradni

Wsparcie ósmoklasistów i maturzystów w okresie zwiększonego stresu  przed egzaminami – indywidualne konsultacje

Publikacje dla rodziców w związku z nauczaniem on-line

1. Bezpieczne korzystanie z sieci

2. Jak motywować dzieci 

3. Organizacja nauki w domu

4. Dziecięce lęki

Współpraca ze szkołami (psycholodzy i pedagodzy szkolni) ukierunkowana na rozwiązywanie problemów związanych z epidemią COVID - 19, w ramach sieci współpracy (spotkania on-line, z elementami pracy warsztatowej)

Ankieta dla psychologów/pedagogów szkolnych ukierunkowana na rozpoznawanie potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wsparcia w okresie epidemii COVID -19

Uruchomienie wsparcia dla rodziców w formie Szkoły dla Rodziców

Działania po powrocie szkół do edukacji stacjonarnej – maj – czerwiec 2020/21

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżury telefoniczne psychologów i pedagogów Poradni

Dalsze wsparcie ósmoklasistów i maturzystów w okresie egzaminów – możliwość indywidualnych konsultacji

Warsztaty reintegracyjne „Znowu razem” dla uczniów, realizowane w szkole, dostosowane do poziomu edukacyjnego i zdiagnozowanych potrzeb

Warsztaty dla rodziców ukierunkowane na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z epidemią COVID-19 – zgodnie z potrzebami [pobierz informacje szczegłówe - KLIK]

Pomoc bezpośrednia dla uczniów i rodziców  przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z epidemią COVID-19 [pobierz informacje szczegłówe - KLIK]

Wsparcie dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym z uwagi na zgłoszone potrzeby

Interwencje kryzysowe

Powiatowy  Zespół Poradni Psychologiczo – Pedagogicznych w Wejherowie (dalej PZPPP), informuje, o pracy Poradni w  Wejherowie i Rumi w formie stacjonarnej, zgodnie z  grafikiem pracy.

Badania są planowane indywidualnie na dany dzień i godzinę, w związku z tym prosimy o punktualne przybycie w celu uniknięcia gromadzenia się osób oczekujących oraz zachowania odpowiednich odległości.

Na badanie do Poradni wchodzi dziecko w towarzystwie rodzica lub opiekuna.

 W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadzono w PZPPP procedury, które należny przestrzegać.

1.      Procedura Postępowania dla Rodziców i Uczestników Zajęć w Powiatowym Zespole  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się Koronawirusa SARS-CO V-2. [pobierz]

2.      Procedura Prowadzenia Zajęć w Grupach do Pięciu Osób w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się Koronawirusa SARS-CO V-2.” [pobierz]

Z przyjemnością informujemy, o uruchomieniu w naszej Poradni windy.

Aktualnie w związku z epidemią COVID–19 korzystanie z windy bez ograniczeń jest możliwe z poziomu parteru, wewnątrz Poradni.

Korzystanie z windy od strony parkingu jest możliwe po poinformowaniu sekretariatu lub pracownika Poradni.

Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.