piątek, 26 luty 2021 15:15

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” to projekt realizowany przez Powiat Wejherowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.”

fund ue

Powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego przy PZ PPP w Wejherowie zaprasza w roku szkolnym 2021/2022 na spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych, realizowane w ramach Projektu 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej oraz na warsztaty dla doradców zawodowych:

 • Tworzenie i wdrażanie „Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego” w szkołach nowego i starego ustroju szkolnego.
 • Metody uczenia się sprzyjające rozwojowi kompetencji kluczowych
 • Diagnoza potrzeb uczniów z zakresu doradztwa zawodowego metodą sondażu wizualizacyjnego.
 • Jak wspierać i wybierać mądrze?
 • Zintegrowany System Kwalifikacji – drogi do zdobycia zawodu, kwalifikacji i kompetencji pożądanych na rynku pracy.
 • Szkolenia zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczestników Projektu 3.3.1 RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej - propozycje szkoleń dostosowane do zmieniających się potrzeb i sytuacji na rynku pracy zamieszczane będą na stronie internetowej PPP w Wejherowie.

Szanowni Doradcy - chciałam Państwa serdecznie zaprosić na spotkanie Naszej Sieci w dniu 30 listopada 2021 roku w godzinach 10.00 - 14.00. Zgodnie z przedstawionymi Państwu inspiracjami i propozycjami dotyczącymi m.in. "Przedsiębiorczego spotkania sieci" proponuję warsztaty z zakresu tworzenia biznesplanu. Ćwiczenie może być wykorzystane podczas  grupowych zajęć z młodzieżą. Naszymi gośćmi będą doradcy zawodowi z PUP w Wejherowie. Panie opowiedzą o możliwych formach wsparcia dla absolwentów, w tym dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego bądź chcą się przekwalifikować czy też przyuczyć do wykonywania zawodu. Doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie przekażą nam także aktualne informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy.

TEMATYKA SPOTKAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH W ROKU 2021, zrealizowanych w ramach Projektu 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim:

 

Zaproszenie na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych
Powiatu Wejherowskiego w dniu 21 czerwca 2023 roku.
 
Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu Wejherowskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2023 roku w godzinach 10.30 - 13.00, w siedzibie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.
 
Cel Naszego Spotkania:
 
Przybliżenie uczestnikom spotkania wybranych zapisów Zintegrowanej Strategii Umiejętości 2030 w kontekście doradztwa zawodowego oraz możliwości skorzystania ze wsparcia specjalistycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekt OWIT.
 
 
Ramowa agenda spotkania Naszej Sieci: [pobierz]
 
 

 

 

Prezentacja tematyki spotkania Naszej Sieci w dniu 30 września 2021 roku:

 siec dorad sl1

siec dorad sl2

siec dorad sl3

siec dorad sl4

siec dorad sl5

siec dorad sl6

Prezentacja tematyki spotkania Naszej Sieci w dniu 23 września 2021 roku:

siec dorad sl7

siec dorad sl8

siec dorad sl9

siec dorad sl10

siec dorad sl11

 

Co ciekawego w świecie Doradztwa Zawodowego?


Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych.

Cel działań sieci doraców:
- wymiana doświadczeń - „dobrych praktyk”
- wzajemne wsparcie
- opracowanie wspólnych rozwiązań
- podnoszenie kompetencji własnych
- nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół
- współpraca ze środowiskiem lokalnym

Uczestnicy: doradcy edukacyjno - zawodowi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Wejerowskiego
Czas trwania zajęć: 3 h

Szczegóły w załacoznym dokumencie [POBIERZ]


Oferta z zakresu doradztwa zawodowego dla klientów

Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejehrowie w roku szkolnym 2022/2023.

 

Zapraszam doradców zawodowych do udziału w cyklicznych spotkaniach Sieci Doradców Edukacyjno – Zawodowych Powiatu Wejherowskiego w celu wzbogacania warsztatu pracy, pogłębienia współpracy, rozwoju, doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi praktykami.


Zapraszam uczniów do udziału:
- w indywidualnych konsultacjach oraz sesjach doradczych na których wspólnie przeprowadzimy analizę potencjału zawodowego poprzez określenie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz diagnozę predyspozycji, możliwości i zainteresowań.
- w grupowych zajęciach warsztatowych wspierających kształtowanie i rozwój „Kompetencji Kluczowych”, które są niezwykle przydatne do odniesienia sukcesu na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Oferuję wsparcie rodziców uczniów oraz opiekunów i nauczycieli w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej swoich podopiecznych oraz w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Zapraszam szkolnych doradców zawodowych do udziału spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia oraz specjalistów szkolnych i członków Rad Pedagogicznych ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w szkoleniach z zakresu:
- Tworzenia i wdrażania „Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zgodnie z zapisami nowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych
- Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i możliwości jego wykorzystania w pracy z uczniem w planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego.
- Szkolenia dla klientów Poradni dostosowane do zmieniających się potrzeb i sytuacji na rynku pracy.

 


Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej -Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zapraszają dnia 29 września 2021 roku w godzinach 10.30-13.00,  na spotkanie subregionalnych grup doradców zawodowych:

„Szanowni Państwo,

 W trakcie spotkania porozmawiamy o sprawach bieżących dotyczących wydarzeń o wymiarze regionalnym:– Projektu Kariera-Wybieraj mądrze oraz Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości.

W drugiej części spotkania odbędzie się webinar „Perspektywy kariery w branży IT” (2h), w  ramach którego przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. kompetencji niezbędnych w branży IT,  zawodów i stanowisk oraz procesu i wymagań rekrutacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tematu możliwości, jakie niesie branża IT dla kobiet w dobie rozwoju technologicznego. Webinar poprowadzi prelegentka z firmy Future Collars.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu zawierające imię, nazwisko, adres email  oraz telefon prosimy przesłać do 27.09.2021r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Link do wirtualnego pokoju prześlemy najpóźniej dzień przed spotkaniem.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod ww. adresem e-mail lub numerem tel. 58 32 37 230. Poniżej link do klauzuli informacyjnej:

https://wupgdansk.praca.gov.pl/ogolna-klauzula-informacyjna

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

zaplanowany został na dzień 09 listopada 2021 roku.

Ponownie jak w roku ubiegłym zostaną zorganizowane inspirujące webinary i warsztaty skierowane głównie do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, choć przewidziano także webinary dla osób dorosłych.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

w roku 2021 odbędzie się w dniach 8-14 listopada.

dorad img1

Zaprojektuj swoją przyszłość

Projekt kariera     https://porp.pl/pl/projektkariera

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku organizuje w ramach działań Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego – kolejną edycję zajęć online dla uczniów szkół ponadpodstawowych z cyklu „Projekt Kariera- Wybieraj mądrze”. W czasie spotkań chcemy przybliżyć młodzieży m.in.: sytuację i trendy na pomorskim rynku pracy, kompetencje niezbędne do podjęcia satysfakcjonującej pracy w przyszłości, znaczenie i możliwości całożyciowego uczenia się, a także zagadnienie kreowania wizerunku w social mediach czy sposoby radzenia sobie ze stresem. Serdecznie zapraszamy młodzież z Państwa szkoły do udziału w tym wydarzeniu.
Zajęcia będą się odbywały w dniach 11-15 października 2021 roku na platformie Zoom/Webex.

Projekt Kariera – wybieraj mądrze”: dlaczego warto wziąć udział?

 • Dowiesz się, które zawody są na Pomorzu pożądane, a w jakich trudniej znaleźć zatrudnienie.

Pozwoli Ci to podjąć świadome decyzje o własnej przyszłości.

 • Poznasz swoje „supermoce”

odkryjesz swoje talenty i zainspirujesz się do ich rozwoju.

 • Dowiesz się, jakie umiejętności będą Ci potrzebne w przyszłości. Już za kilka lat pojawią się zawody, których dziś jeszcze nikt nie zna. Istnieją jednak uniwersalne umiejętności, które przydadzą się w każdym z nich. To tzw. kompetencje przyszłości, które poznasz i dowiesz się, jak je rozwijać.
 • Poznasz rożne formy edukacji - znając je będziesz wiedział, jak chcesz się uczyć.
 • Spotkasz się z ludźmi, którzy zatrudniają innych.

To oni podpowiedzą Ci, jak napisać CV, żeby dostać pracę, dlaczego warto zadbać o wizerunek w mediach społecznościowych czy jak się zaprezentować podczas rozmowy o pracę.

 • Dowiesz się, jak to jest być swoim własnym szefem –

poznasz plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Nauczysz się, jak sobie radzić ze stresem, jak współpracować z innymi, jak mieć na wszystko czas.

Sprawdź mapę podróży do kariery.

#CodeWeek2020 – Europejski Tydzień Kodowania

dorad img2

 

Jak co roku zapraszamy do udziału w CodeWeek, czyli Europejskim Tygodniu Kodowania. W tym roku odbędzie się on w dniach 9–24 października.

CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja dedykowana jest wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. W ubiegłym roku Polska zajęła pierwsze miejsce – ponad 5000 uczestników zorganizowało 20 505 inicjatyw! W CodeWeek jest miejsce dla każdego – nie trzeba być specjalistą, by móc wziąć udział w tej inicjatywie. Swoje wydarzenie zgłoś na stronie www.codeweek.eu/add. Proces rejestracji zajmuje tylko kilka minut. Jest niezbędny, aby organizowana przez Was inicjatywa została wliczona do puli wydarzeń odbywających się w Polsce. Na stronie koduj.gov.pl czekają na Was gotowe pomysły na wydarzenia, które można zgłosić na mapę, a także materiały promocyjne #CodeWeek2021.

Dzieci i młodzież, a także rodziców, nauczycieli, pracowników ośrodków kultury, bibliotek, przedstawicieli organizacji pozarządowych i wszystkich innych zainteresowanych CodeWeek zapraszamy na spotkania informacyjne i warsztaty z programowania online. Już teraz dołączcie do wydarzenia na Facebooku, żeby być na bieżąco. Na stronie koduj.gov.pl znajdziecie szczegółowe informacje o wydarzeniach przygotowanych przez Państwowy Instytut Badawczy NASK i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Gigantów Programowania i EduSense – Uczymy Dzieci Programować.

Jak co roku zapraszamy do udziału w CodeWeek, czyli Europejskim Tygodniu Kodowania. W tym roku odbędzie się on w dniach 9–24 października.
CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja dedykowana jest wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. W ubiegłym roku Polska zajęła pierwsze miejsce – ponad 5000 uczestników zorganizowało 20 505 inicjatyw!

W CodeWeek jest miejsce dla każdego – nie trzeba być specjalistą, by móc wziąć udział w tej inicjatywie. Wystarczą dobre chęci. Swoje wydarzenie zgłoś na stronie www.codeweek.eu/add. Proces rejestracji zajmuje tylko kilka minut. Jest niezbędny, aby organizowana przez Was inicjatywa została wliczona do puli wydarzeń odbywających się w Polsce. Na stronie koduj.gov.pl czekają na Was gotowe pomysły na wydarzenia, które można zgłosić na mapę, a także materiały promocyjne #CodeWeek2021. Zachęcamy do korzystania z nich.

Dzieci i młodzież, a także rodziców, nauczycieli, pracowników ośrodków kultury, bibliotek, przedstawicieli organizacji pozarządowych i wszystkich innych zainteresowanych CodeWeek zapraszamy na spotkania informacyjne i warsztaty z programowania online. Już teraz dołączcie do wydarzenia na Facebooku, żeby być na bieżąco. Na stronie koduj.gov.pl znajdziecie szczegółowe informacje o wydarzeniach przygotowanych przez Państwowy Instytut Badawczy NASK i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Gigantów Programowania i EduSense – Uczymy Dzieci Programować.Jeśli macie pytania lub wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji. Wystarczy do nas napisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zachęcamy też do śledzenia CodeWeek na Facebook’u i na Instagramie.

Link do wydarzenia: https://www.ore.edu.pl/2021/09/codeweek2020-europejski-tydzien-kodowania/

 

Eliminacje krajowe SkillsPoland 25-26 listopada 2021 Gdańsk

        

Konkurs odbędzie się 25-26 listopada 2021 r. w Gdańsku, na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Międzynarodowych Targów Gdańskich AMBEREXPO (ul. Żaglowa 11, Gdańsk). W ciągu dwóch dni zmagań 100 zawodników ocenianych przez ponad 40 ekspertów z Polski i z zagranicy, w 9 konkurencjach powalczy o udział w finale WorldSkills Shanghai 2022. WorldSkills oraz EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. Konkursy, w których rywalizuje 31 państw z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills to największe tego rodzaju zawody na świecie - jest nam miło poinformować, że już za dwa tygodnie tj. 22-26.09.2021 r. polska reprezentacja powalczy o tytuł mistrza Europy w austriackim Graz. W 2017 roku Polska dołączyła do rywalizacji, której efektem będą organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Biuro WorldSkills Poland krajowe eliminacje SkillsPoland 2021.

Głównym założeniem projektu jest przede wszystkim promocja szkół, zawodników, szkolnictwa branżowego, ale również mobilizacja i sygnał dla firm, że mamy mistrzów w swoim fachu i należy w nich inwestować. Oprócz samych zawodów planujemy zorganizować wydarzenia towarzyszące dla szkół i branż: dyskusje, szkolenia, przestrzeń do wymiany doświadczeń i kontaktów z biznesem.

Liczymy na Państwa pomoc w tworzeniu polskiej kadry WorldSkills Shanghai 2022. Poszukujemy najzdolniejszych uczniów, którzy nie boją się wyzwań i zechcą powalczyć o tytuł „Najlepszego z Najlepszych”.

Uruchomiliśmy rekrutację dla poniższych konkurencji:

1. Florystyka,

2. Frezowanie CNC,

3. Fryzjerstwo,

4. Instalacje sanitarne i grzewcze,

5. Instalacje elektryczne,

6. Meblarstwo,

7. Mechanika pojazdów rolniczych,

8. Obsługa gości hotelowych,

9. Stolarstwo.

Hanna Lipińska

Biuro WorldSkills Poland

Link do prezentacji projektu:

https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021-gdansk/

Zintegrowana Platforma Edukacyjna 2.0 już dostępna

Czytelny podział na moduły dla ucznia i dla nauczyciela ułatwi korzystanie z zamieszczonych zasobów oraz funkcjonalności platformy. Nie uległy zmianie założenia platformy – wszystkie materiały są bezpłatne i ogólnodostępne, a dostęp do kreatora materiałów i funkcjonalności użytkownika wymaga zalogowania.

Zapraszamy do odwiedzenia strony ZPE w nowej odsłonie!

Link do platformy:

www.zpe.gov.pl

Link  do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – doradztwo szkoły ponadpodstawowe

https://zpe.gov.pl/a/szkoly-ponadpodstawowe-i-osoby-dorosle/Dufy8xL1B


W ramach realizacji założeń Projektu 3.3.1 we wrześniu 2016 roku powołany został Powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego przy PZ PPP w Wejherowie. Zadaniem koordynatora było utworzenie oraz koordynowanie działań sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych ze szkół objętych projektem:

 • Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 imienia Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie.
 • Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 imienia Ksiedza Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie.
 • Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 imienia Jakuba Wejhera
  w Wejherowie.
 • Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 imienia Hipolita Roszczynialskiego
  w Rumi.
 • Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych imienia Zdzisława Kieturakisa
  w Wejherowie.

Sieć  współpracy i samokształcenia doradców zawodowych w Powiecie Wejherowskim rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2016 roku
w celu współtworzenia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego systemu doradztwa zawodowego. W ramach realizacji Projektu 3.3.1 doradcy edukacyjno-zawodowi uzyskują:

 • dostęp do informacji dotyczących:
 • ciekawych, darmowych publikacji,
 • aktualnych zmian prawnych z zakresu doradztwa zawodowego,
 • bezpłatnych konferencji, spotkań, szkoleń oraz lokalnych
  i wyjazdowych warsztatach edukacyjnych;
 • pomoc przy organizacji eventów takich jak drzwi otwarte szkół, targi pracy i edukacji;
 • dostęp do materiałów oraz narzędzi dydaktycznych i szkoleniowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • udział w cyklicznych, szkoleniowych, warsztatowych i informacyjne spotkania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dedykowane doradcom zawodowym i osobom odpowiedzialnym za realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych realizowane w ramach Projektu 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim mają na celu:

 • wymianę doświadczeń , dobrych praktyk”
 • wzajemne wsparcie i integracja doradców zawodowych
 • opracowanie wspólnych rozwiązań
 • podnoszenie kompetencji zawodowych
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół
 • wsparcie doradców w tworzeniu i doskonaleniu Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego oraz programów ich realizacji, zgodnie z zapisami aktów prawnych regulujących funkcjonowanie doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych.

Dodatkowe informacje dotyczące Projektu 3.3.1 można uzyskać:

 • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie https://www.powiatwejherowski.pl/projekt-zawodowy-3-3-1
 • poprzez kontakt z Powiatowym koordynatorem doradztwa edukacyjno-zawodowego przy Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie tel: 58 672 10 08, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Aktualności z prowadzonego projektu


TEMATYKA SPOTKAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH W ROKU 2021, zrealizowanych w ramach Projektu 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim:

W dniu 31 maja 2021 roku odbyło się szkoleniowe spotkanie Wejherowskiej Sieci Wsparcia i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej ZOOM.

Ramowa agenda spotkania:

 • .„Rola, zadania i oferta doradcy metodycznego z zakresu doradztwa zawodowego w GODN". Prelegent: Monika Piekarz Pedagog i doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne nr 1 w Gdyni, nauczyciel doradztwa zawodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gdyni. Doradca metodyczny w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
 • Prezentacja bezpłatnego, interaktywnego narzędzia do wykorzystania w pracy on-line z młodzieżą – ESCAPE ROOM autorstwa Pani Agnieszki Ciereszko.
 • „Doradztwo zawodowe w kontekście Edukacji Włączającej" Prelegent: Barbara Kocyła – Powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego  w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznym w Wejherowie.
 • Co ciekawego w świecie Doradztwa Zawodowego?" Prezenter: Barbara Kocyła

Spotkanie Sieci Wsparcia i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych Powiatu Wejherowskiego i Kościerskiego  w dniu 30 marca 2021 roku. ze względu na sytuację epidemiologiczną odbyło się z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej ZOOM.

Agenda spotkania"

 • Co nieco o repozytoriach, czyli wirtualna baza wiedzy doradcy zawodowego.  
 • Edukacja włączająca a Krajowy Plan Odbudowy
  Prezenter: mgr inż. Barbara Kocyła Powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego w Wejherowie.
 •  „T.R.I.P." Prezenter: mgr Kamila Wodnicka

Pani Kamila Wodnickajest doradcą zawodowym oraz coachem kariery z 10-letnim doświadczeniem. Prowadzi doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych, aktywizuje osoby osadzone w zakładach penitencjarnych oraz wspiera migrantów na polskim rynku pracy. Zrealizowała ponad 1000 h coachingowych w pracy z młodzieżą. Rozwija sieć doradców edukacyjno-zawodowych w powiecie malborskim oraz redaguje Malborski Portal Edukacyjny www.edu.malbork.pl Ukończyła studia z zakresu: Zarządzania personelem, Prawa Pracy, Doradztwa zawodowego i Coachingu oraz Kierowania rozwojem. Doradcy zawodowi zostali zapoznani z pierwszą częściią autorskiego materiału, modelu pracy nad rozwojem zawodowym, dedykowanego młodzieży i osobom dorosłym. T.R.I.P. to model, który przede wszystkim promuje wartość działania/ doświadczania, przy czym dodatkową wartość i dopełnienie stanowi cykliczne wsparcie doradcy zawodowego.

Link do przykładowego interaktywnego narzędzia opracowanego we współpracy Powiatowych koordynatorów doradztwa edukacyjno-zawodowych z Powiatu Wejherowskiego i Kościerskiego: [Pobierz]


TEMATYKA STACJONARNYCH, WYJAZDOWYCH I WIRTUALNYCH  SPOTKAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH W ROKU 2020, realizowanych w ramach Projektu 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej -  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.

 

W dniu 17 października 2020 roku, w formie wideokonferencji na profesjonalnej platformie ZOOM udostępnionej przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku doradcy zawodowi ze szkół ponadpodstawowych z Powiatu Wejherowskiego biorących udział w Projekcie 3.3.1 RPO WP 2014-2020 „Jakość edukacji zawodowej" uczestniczyli w szkoleniowym spotkaniu sieci, obejmującym następujący zakres tematyczny:

 • „Co przyniesie 2021 rok - w jakich zawodach będzie brakować pracowników?" Prognoza zmian na pomorskim rynku pracy - nowa odsłona badania Barometr Zawodów - Dorota Gabryelczyk PORP Gdańsk
 • Webinarium: „Młodzież na rynku pracy". Anna Pawłowska - Kierownik Wydziału Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.
 • „Sytuacja młodzieży na pomorskim rynku pracy" – dyskusja.
 • „Zagraj w rynek pracy" - warsztaty z wykorzystaniem interaktywnego, autorskiego narzędzia Pani Anny Płoskiej, trenera, coucha , dyrektora zarządzającego Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia.
 • Kalendarium: Co ciekawego w świecie Doradztwa Zawodowego? Barbara Kocyła - Powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W dniu 05 października 2020 roku Powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego zaprosił członków Wejherowskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia na szkoleniowo-warsztatowe spotkanie w formie wideokonferencji na platformie ZOOM - „Nowoczesne narzędzia pracy doradcy zawodowego".  Zakres tematyczny spotkania:

 • Karty Wyboru Zawodu PROFESKI - wideoprezentacja nowego narzędzia przeznaczonego do pracy doradczej, coachingowej oraz wychowawczej, wydanego w październiku 2020 roku. Prezenter: Agnieszka Ciereszko Redaktor Naczelna kwartalnika „Doradca Kariery",  Właścicielka firmy Virtus Centrum Wsparcia Aktywności
  i Rozwoju, marki Akademia Webinaru oraz wykładowca akademicki, trener, szkoleniowiec, metodyk zdalnego nauczania, autorka poradników i materiałów edukacyjnych.
 • Pomoce do pracy dla doradców ze szkół ponadpodstawowych
  i podstawowych – prowadzący Renata Dankowska
 • Sektorowe Rady ds. Kompetencji - Prelegent: Renata Dankowska Prezes Zarządu PROGRA Sp. z o.o., Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, jako menedżer projektów, szkoleniowiec, wdrożeniowiec, programista, tester, autor materiałów merytorycznych z doradztwa zawodowego.
 • „Co ciekawego w świecie DZ?" - Powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego

30 września 2020 roku w formie wideokonferencji na platformie ZOOM odbyło się spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych podczas którego uczestnicy poruszyli następujące tematy i zagadnienia:

 • Sprawy bieżące i organizacyjne - kalendarz spotkań do końca grudnia, słów kilka o tym co dalej z siecią.
 • „Co ciekawego w świecie DZ?"- czyli wymiana informacji, o ciekawych wydarzeniach, eventach, spotkaniach i warsztatach.
 • Istota doradztwa zawodowego w procesie zmiany.
 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego a Roczne Programy Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – ostatnie szlify. Omówienie przez koordynatora najważniejszych kwestii oraz przekazanie doradcom linku do nagania webinaru  „WSDZ– jak zaplanować i ewaluować doradztwo zawodowe w szkole"
 • Monitoring i ewaluacja procesu doradztwa zawodowego w szkole.

 

W dniu 24 września 2020 roku doradcy edukacyjno-zawodowi ze szkół ponadpodstawowych z Powiatu Wejherowskiego biorących udział w Projekcie 3.3.1 RPO WP 2014-2020 „Jakość edukacji zawodowej" uczestniczyli w roboczym spotkaniu on-line, które odbylo się na platformie komunikacyjnej ZOOM.

Spotkanie miało na celu:

 • Podzielenie się spostrzeżeniami związanymi ze specyfiką pracy zdalnej i pojawiającymi się potrzebami wynikającymi z warunków pracy doradców w okresie epidemii.
 • Określeniu celów naszej pracy w roku szkolnym 2020/2021. Pozwalam Przypomnienie o potrzebie diagnozy potrzeb uczniów
  w zakresie doradztwa zawodowego.
 • Omówimy kwestii ewaluacji doradztwa zawodowego w szkole.

 

Spotkania Powiatowej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych w dniu 02 czerwca 2020 roku w formie wideokonferencji na platformie ZOOM. Zakres tematyczny:

 • Webinar Gdańskiej Firmy Learnetic na temat praktycznego wykorzystania funkcjonalności i zasobów edukacyjnych platformy Dzwonek.pl do pracy na odległość.
 • Kreowanie nowej rzeczywistości w edukacji – wyzwania, bariery, innowacyjne rozwiązania w pracy zdalnej doradcy zawodowego – Barbara Kocyła: Powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 • Zaprezentowanie uczestnikom spotkania funkcjonalności oraz sposobu wykorzystania wybranych narzędzi interaktywnych do tworzenia pomocy dydaktycznych do pracy zdalnej z uczniami takich jak: Wordwall, Quizizz, AnswerGarden oraz Mentimeter – we współpracy z Powiatowym Koordynatorem sieci Doradztwa Zawodowego w Kościerzynie.

 

Członkowie Wejherowskiej Sieci Doradców Zawodowych oraz Powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego mieli możliwość uczestniczenia w trzech dwudniowych seminariach:

 • Jak rozmawiać o ZSK z młodzieżą?"   w terminie  20-21 maja 2020 roku.
 • „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego" w terminie 26-27 maja 2020 roku.
 • „Zintegrowany System Kwalifikacji – innowacyjne doradztwo zawodowe" w dniach 08 oraz 09 czerwca 2020 roku.

 

Spotkanie Powiatowej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych w dniu 18 maja 2020 roku, w formie wideokonferencji na platformie ZOOM miało następujący zakres tematyczny:

 • Wybrane narzędzia interaktywne do wykorzystania w pracy zdalnej

z uczniami.

 • Blaski i cienie pracy doradcy zawodowego w dobie koronawirusa - refleksje i doświadczenia Członków Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych w Wejherowie.
 • Egzaminy i rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021
 • Narzędzia zapewniające jakość i efektywność zdalnego prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego - szansa na udział Naszej Sieci w stworzeniu scenariuszy i narzędzi dedykowanych do pracy
  z młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych.
 • Przedstawienie i przekazanie doradcom elektronicznej wersji narzędzi interaktywnych oraz materiałów umożliwiających zapoznanie się z Metodą Bilansu Kompetencji i narzędziem MOJE PORTFOLIO  w ramach wprowadzenia do cyklu dwudniowych seminariów informacyjnych Instytutu Badań Edukacyjnych dedykowanych członkom powiatowej sieci doradców edukacyjno-zawodowych.

W dniu 31 marca 2020 roku powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego zorganizował robocze spotkanie Sieci Współpracyi Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych na platformie ZOOM w celu przeanalizowania możliwości przetransponowania dotychczasowej formuły funkcjonowania i organizacji współpracy członków sieci
z wykorzystaniem platform zdalnej komunikacji oraz określenia ewentualnych problemów z doradcami mającymi utrudniony dostęp do sieci internetowej i narzędzi pracy zdalnej.

 

Członkowie Wejherowskiej Sieci Doradców Zawodowych oraz Powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego w dniu 25 lutego 2020 roku wzięli udział
w wyjazdowym, szkoleniowym spotkania sieci. Doradcy wspólnie uczestniczyli
międzynarodowej konferencji „Doradztwo edukacyjno-zawodowe
w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim – przykłady dobrych praktyk" 
w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni podczas której poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • Międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym.
 • Wzajemne inspirowanie dobrymi praktykami związanymi z realizacją doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 • Idea sieciowania - 5 lat Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych
 • „Projekty związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym"
 • „Jak Gdynia wspiera przedsiębiorczą młodzież?"
 • „Gdyńscy Doradcy Kariery"
 • „Przestrzeń ma znaczenie" - Pracownia doradztwa zawodowego
  w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
 • „System doradztwa zawodowego w województwie pomorskim"
 • System doradztwa zawodowego w Niemczech
 • System doradztwa zawodowego w Norwegii
 • System doradztwa zawodowego we Włoszech
 • Doradztwo zawodowe w Polsce w świetle Ogólnopolskiego Badania Doradców Kariery
 • Fundacja Katalyst Education „Mapa Karier, czyli jak poprowadzić inspirujące zajęcia o zawodach"
 • „Kompetencje XXI wieku – Fundacja Lean Education, jako kluczowy gracz ekosystemu edukacji"

 

W dniu  07 lutego 2020 roku, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbyło się  stacjonarne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych podczas którego poruszono następujące kwestie:

 • Członkowie sieci podczas spotkania z doradcą zawodowym
  z Młodzieżowego Centrum Kariery w Wejherowie zostali zapoznaniz zakresem i specyfiką działania Centrum oraz OHP.
 • W trakcie spotkania poza przedstawieniem oferty MCK w Wejherowie odbyła się dyskusja dotycząca określenia możliwych form współpracy i zintegrowania działań na rzecz lokalnego środowiska.
 • Koordynator omówił nadchodzące interesujące wydarzenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i zaprezentował wybrane interaktywne narzędzia do pracy z klientami dorosłymi i młodzieżą.
 • Powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno zawodowego – Barbara Kocyła  przeanalizowała zmiany prawne w zakresie doradztwa zawodowego oraz przekazała opracowane kompendium wiedzy doradcom edukacyjno-zawodowym.
 • Przedstawienie oferty Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku dla doradców zawodowych oraz uczniów przez powiatowego koordynatora edukacyjno-zawodowego.
 • Ustalenie tematyki szkoleń na kolejne spotkania Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami członków sieci uczestniczących w Projektu 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej.

Kwestie do uzgodnienia:

 • zakres udziału w działaniach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego
 • monitoring działań podejmowanych w ramach realizacji WSDZ – Dobre Praktyki
 • propozycje wspólnych działań członków Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych w ramach realizacji Projektu 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim.

TEMATYKA STACJONARNYCH, WYJAZDOWYCH I WIRTUALNYCH  SPOTKAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH W ROKU 2019, realizowanych w ramach Projektu 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim.

fund ue

Projekt realizowany w ramach poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej -  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.

W dniu 09 stycznia 2019 roku, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbyło się  stacjonarne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych podczas którego poruszono następujące kwestie:

 •  „Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami i rozwój doradztwa zawodowego jako jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019" – zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez koordynatora edukacyjno-zawodowego w Powiecie Wejherowskim.
 • Diagnoza możliwych obszarów i form efektywnej współpracy sieci doradców edukacyjno-zawodowych powiatu wejherowskiego z przedstawicielami lokalnego rynku pracy – praca zespołowa członków sieci i koordynatora.

Szkoleniowe spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Szkolnych Doradców Edukacyjno-Zawodowych w dniu 15 stycznia 2019 roku obejmowało następujący zakres tematyczny:

 • Warsztaty: „Tworzenie Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkołach nowego ustroju" przeprowadzone przez powiatowego koordynatora edukacyjno-zawodowego.
 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – współpraca sieci doradców edukacyjno-zawodowych w zaplanowaniu, organizacji i przeprowadzeniu kampanii promującej świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw na terenie powiatu wejherowskiego.

Dnia 04 marca 2019 roku w PPP w Wejherowie odbyło się spotkanie członków Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych z przedstawicielem lokalnego rynku pracy.

 • W spotkaniu sieci udział wzięli doradcy zawodowi ze szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w Projekcie unijnym 3.3.1 RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej , doradcy ze szkół podstawowych oraz Prezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców „Norda-Biznes". Uczestnicy spotkania wzięli udział w szkoleniu opartym na treści Zalecenia Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie „Kompetencje kluczowe w świetle nowej podstawy programowej" oraz w dyskusji z Prezesem „Norda-Biznes" dotyczącej wzajemnych oczekiwań pracodawców i doradców zawodowych oraz możliwych form współpracy.

Szkoleniowe spotkanie sieci współpracy i samokształcenia szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych w dniu 18 marca 2019 roku, w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie zawierało następujące elementy:

 • Spotkanie z Panią Katarzyną Kasprzycką, specjalistą działu HR firmy ZOELLER TECH Sp. z o.o. w Rekowie Górnym. Prelegentka przedstawiła profil pracodawcy oraz omówiła możliwości rozwoju zawodowego w firmie Zoeller Tech Sp. z o.o. – producenta pojazdów komunalnych.
 • Panel dyskusyjny uczestników spotkania: „Diagnoza i analiza potrzeb oraz określenie możliwości współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi a przedstawicielem lokalnego rynku pracy – firmą Zoeller Tech.
 • „Rozwój kompetencji doradców edukacyjno-zawodowych Powiatu Wejherowskiego". Dyskusja członków sieci dotycząca potrzeb szkoleniowych w ramach zewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz propozycji przygotowania i przeprowadzenia przez doradców zawodowych „Naszej Sieci" warsztatów, szkoleń, konferencji czy zajęć otwartych w ramach szkolenia wewnętrznego.

Warsztatowe spotkanie członków Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych w dniu 06 czerwca 2019 roku, w PZ PPP w Wejherowie miało następujący zakres tematyczny:

 • Warsztaty „Style Myślenia FRIS® „Model FRIS® pomaga odkryć Twoje zasoby i predyspozycje, które pozwolą Ci osiągnąć najwyższą efektywność. FRIS® opisuje w jakiego typu pracę najchętniej się angażujesz i gdzie osiągasz najlepsze efekty. Zajęcia poprowadziła Pani Joanna Włódzik - certyfikowany trener FRIS®, doradca zawodowy, Trener, Coach, Edukator.
 • Podsumowanie działań członków Powiatowej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych w Wejherowie w roku szkolnym 2018/2019 oraz wypracowanie priorytetów działania Powiatowej Sieci oraz ustalenie harmonogramu spotkań w roku szkolnym 2019/2020.

W dniu 13 czerwca 2019 roku w Hotelu OLIMP w Wejherowie, doradcy zawodowi ze szkół ponadpodstawowych z Powiatu Wejherowskiego biorących udział w Projekcie 3.3.1 RPO WP 2014-2020 „Jakość edukacji zawodowej" uczestniczyli w:

 • Spotkaniu „Biznes po Kaszubsku" - mającej charakter platformy biznesowej dla przedsiębiorców z rejonu Kaszub chcących wejść na rynek trójmiejski, a dla przedsiębiorców z Trójmiasta planujących rozszerzyć działalność na Kaszubach jest doskonałym miejscem na zdobycie kontaktów biznesowych oraz nawiązanie współpracy z przedstawicielami lokalnego środowiska. W spotkaniu platformy biznesowej udział wzięło 112 przedsiębiorców.
 • Szkoleniu motywacyjnym, które poprowadził Piotr Pogon – polski fundraiser, animator sportowy i charytatywny na rzecz osób niepełnosprawnych, prelegent motywacyjny, maratończyk, biegacz charytatywny, triathlonista, konsultant społecznej odpowiedzialności biznesu.

Celem spotkania członkowie Sieci było także:

 • Budowanie sieci kontaktów doradców edukacyjno-zawodowych z Powiatu Wejherowskiego z przedsiębiorcami z rejonu Kaszub oraz przedsiębiorcami z Trójmiasta.
 • Ewaluacja działania sieci i działań powiatowego koordynatora edukacyjno-zawodowego na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród członków Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych Powiatu Wejherowskiego.

Inauguracyjne, szkoleniowe spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych  w roku szkolnym 2019/2020, w dniu 26 września 2019 roku, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie obejmowało następujące elementy programu:

 

 • Spotkanie informacyjne z udziałem Pani Dagmary Maciejewskiej, redaktor portalu Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Pana Krzysztofa Świętalskiego – doradcy zawodowego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie  Pracy w Gdańsku doradcy zawodowego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP w Gdańsku. Prelegenci przedstawili  uczestnikom następujące zagadnienia:
 • Pomorski rynek pracy w liczbach – najciekawsze dane Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy
 • „Działania regionalne Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego – korzyści wynikające ze współpracy"
 • Analiza oczekiwań uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego na podstawie badań przeprowadzonych w wybranych oddziałach technikum, liceum oraz szkole branżowej I stopnia.
 • Diagnoza zapotrzebowania uczniów na tematykę zajęć z doradztwa zawodowego metodą sondażu wizualizacyjnego – przykładowe zajęcia warsztatowe dla młodzieży przeprowadził  koordynator edukacyjno-zawodowy powiatu wejherowskiego.
 • Wdrożenie scenariusza wizyty studyjnej dla uczniów szkół Powiatu Wejherowskiego przygotowanego w ramach prac Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego.
 • „Tworzenie i wdrażanie Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkołach nowego ustroju" warsztaty dla wytrwałych poprowadził koordynator edukacyjno-zawodowy powiatu wejherowskiego – Barbara Kocyła.
 • Analiza wybranych regulacji prawnych dotyczących realizacji doradztwa zawodowego w szkołach starego i nowego ustroju.

Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych w dniu 30 października 2019 roku, w PZ PPP w Wejherowie odbyło się z przedstawicielem lokalnego rynku pracy. Zakres tematyczny:

 • Informacyjno-dyskusyjne spotkanie z udziałem Pani Urszuli Gogolińskiej – Kierownikiem Działu Personalnego firmy P.P.H.U POLIPACK s.j. specjalizującej się w produkcji wysokiej jakości opakowań do wyrobów kosmetycznych, farmaceutycznych oraz spożywczych.
 • Dyskusja nad kulturą organizacyjną  Naszej Sieci – czyli jaki jest sposób myślenia, działania i współdziałania Naszej Grupy?

W dniu 05 grudnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku miało miejsce wyjazdowe spotkanie doradców zawodowych biorących udział w Projekcie 3.3.1 RPO WP 2014-2020 „Jakość edukacji zawodowej" Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim

Agenda spotkania obejmowała następujące elementy:

 • Pomorski System Poradnictwa Zawodowego – podsumowanie działalności za 2019 roku.
 • Warsztat: „Jak przenosić góry, czyli o tym, jak ważna jest praca doradcy zawodowego  w dzisiejszym świecie."

Prowadząca: Marta Woźny-Tomczak – ekspert w dziedzinie HR, biznesu, przedsiębiorczości i sprzedaży. Trener, mówca inspiracyjny, doradca biznesowy. Od 14 lat rozwija obszar kompetencyjny pracowników firm poprzez prowadzone szkolenia i rekrutacje. Doradza przedsiębiorcom w zakresie strategicznego rozwoju ich firm i talentów. Prowadzi jedyny w Polsce blog o przedsiębiorczości, pisany z punktu widzenia eksperta HR. Jest autorką książek: „Jak zmotywować się do regularnego biegania? Poradnik dla zapracowanych." oraz „Własny Biznes. Jak dojść do sukcesu?"

 • Warsztat „Dream team, czyli jak osiągnąć synergię w zespole"

Prowadząca: Karolina Omazda-Borkowska – doświadczony szkoleniowiec, prowadziła szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji sprzedażowych, osobistych i managerskich. Autorka programów rozwojowych dla kadry menagerskiej na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Katowicach. Zajmuje się wsparciem coachingowym pracowników firm w procesie zarządzania zmianą.


 

TEMATYKA STACJONARNYCH, WYJAZDOWYCH I WIRTUALNYCH  SPOTKAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH W ROKU 2018 realizowanych w ramach Projektu 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim.

fund ue

Projekt realizowany w ramach poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej -  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.

W dniu 09 października 2018 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych na terenie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie. W agendzie spotkania znalazły się następujące elementy:

 • Omówienie priorytetów polityki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019 w kontekście działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego:
 • Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 • Dyskusja o problemach i wypracowanie rekomendacji do dalszego rozwoju sieci.
 • Analiza oczekiwań uczniów na podstawie badań przeprowadzonych wybranych oddziałach technikum, liceum oraz szkole branżowej I stopnia Powiatowego Zespołu Szkół numer 2 w Wejherowie.
 • Przedstawienie przez koordynatora wyników ewaluacji oraz wniosków i propozycji do podjęcia dalszych działań.
 • Przekazanie opracowanego narzędzia badawczego członkom powiatowej sieci doradców zawodowych.
 • Zapoznanie członków sieci z materiałami zaprezentowanymi podczas konferencji „Okiem praktyka" – inspirujące trendy w doradztwie zawodowym zorganizowanej przez Pomorską Sieć Doradców Zawodowych w dniu 20 września 2018 roku.

Powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego przedstawił także trendy i inspiracje w doradztwie zawodowym:    

 • Action Learning jako forma grupowego coachingu kariery
 • Wykorzystanie idei uczenia się przez całe życie /Lifelong Learning/ w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – jako strategicznego podejścia do nabywania kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.
 • Style myślenia FRIS.
 • Escape room i gry edukacyjne jako nowatorskie narzędzia w doradztwie zawodowym.
 • Komentarz i refleksja na temat szkolenia trenerów ORE
 • Przekazanie członkom sieci znowelizowanych i nowo utworzonych aktów regulujących funkcjonowanie doradztwa zawodowego.

W dniu 25 października 2018 roku doradcy edukacyjno-zawodowi ze szkół ponadpodstawowych z Powiatu Wejherowskiego biorących udział w Projekcie 3.3.1 RPO WP 2014-2020 „Jakość edukacji zawodowej"  uczestniczyli w szkoleniowo-warsztatowym spotkaniu sieci. W zakresie tematycznym spotkania znalazły się:

 • Warsztaty przeprowadzone przez Barbarę Kocyła- Powiatowego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego: „Tworzenie Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkołach nowego ustroju w świetle zapisów Rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie doradztwa zawodowego". Warsztaty obejmowały analizę wybranych regulacji prawnych dotyczących realizacji doradztwa zawodowego w szkołach starego i nowego  ustroju oraz opracowanie w grupach niezbędnych elementów Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, takich jak:
 • Cele ogólne i szczegółowe WSDZ.
 • Charakterystykę adresatów.
 • Treści i czas realizacji.
 • Zasady organizacji programu.
 • Metody i formy pracy doradczej.
 • Charakterystykę realizatorów WSDZ.
 • Przewidywane rezultaty/efekty oraz ocenę i ewaluację.
 • Przekazanie członkom sieci znowelizowanych i nowo utworzonych aktów regulujących funkcjonowanie doradztwa zawodowego oraz elektronicznej wersji przykładowych programów realizacji WSDZ. Prowadząca warsztaty: Barbara Kocyła.
 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – współpraca sieci doradców edukacyjno-zawodowych w zaplanowaniu, organizacji oraz przeprowadzeniu kampanii promującej świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw na terenie powiatu wejherowskiego.
 • Pytania i wnioski uczestników spotkania. Kwestie do wyjaśnienia: badanie losów absolwentów – analiza poprawności narzędzia badawczego oraz zasad ewaluacji, zakres i rodzaj działań podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Na spotkaniu Wejherowskiej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych w dniu 27 listopada 2018 roku uczestnicy pochylili się nad następującymi kwestiami:

 • "Uczeń i absolwent z niepełnosprawnościami w szkole i na rynku pracy w kontekście doradztwa zawodowego" – przekazanie informacji i materiałów z II Konferencji Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych
 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – analiza przebiegu wydarzenia, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie współpracy sieci doradców edukacyjno-zawodowych w zaplanowaniu, organizacji i przeprowadzeniu kampanii promującej świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw na terenie powiatu wejherowskiego.

 

W ramach realizacji Projektu 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: doradcy edukacyjno-zawodowi uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w hotelu Olimp Business & Spa w Wejherowie w dniu 08 listopada 2018 roku. Członkowie sieci wzięli udział w seminarium: „Zintegrowany System Kwalifikacji - czym jest, dlaczego jest potrzebny, kto na nim zyska? Agenda spotkania objmowała następujące elementy:

Wprowadzenie do ZSK

 • Słownik pojęć Zintegrowanego Systemu , toKwalifikacji – dyskusja i ćwiczenia.
 • Kwalifikacje i ich rodzaje w ZSK – miniwykład, ćwiczenia.
 • Czym jest ZSK? Podstawowe założenia systemu – prezentacja.  

Procesy i narzędzia ZSK: opisywanie, włączanie, nadawanie kwalifikacji

 • Czym są i do czego służą: ERK, PRK, SRK – stan obecny – prezentacja i ćwiczenia. 
 • Kluczowe procesy i interesariusze ZSK – ćwiczenia.
 • Włączanie kwalifikacji do ZSK – prezentacja procedury.
 • Metody i narzędzia potwierdzania kwalifikacji – założenia, funkcje i metody walidacji – prezentacja, film, dyskusja i ćwiczenia.

Procesy i narzędzia ZSK: ZRK – rejestr kwalifikacji

 • Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – narzędzie do porównywania i weryfikacji kwalifikacji – prezentacja, film, prezentacja portalu.

Korzyści  z ZSK

 • ZSK w placówce oświatowej  – potrzeby i oczekiwania – dyskusja.
 • Mapowanie korzyści – ZSK w oczach uczestników seminarium – prezentacja i ćwiczenia.

Zintegrowany System Kwalifikacji

 czym jest, dlaczego jest potrzebny, kto na nim zyska?

W trakcie seminarium skierowanego do przedstawicieli oświaty z Powiatu Wejherowskiego na powyższe pytania odpowiadali trenerzy z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie – Dorota Heiza i Aleksandra Chlebowicz. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. W dzisiejszych czasach, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, wciąż musimy podnosić kompetencje. Zintegrowany System Kwalifikacji umożliwia oficjalne potwierdzenie kwalifikacji zdobywanych poza edukacją formalną, na kursach, szkoleniach, czy w wyniku uczenia się nieformalnego, czyli tych, które zdobywamy pracując, rozwijając swoje pasje lub ucząc się samodzielnie w domu. Jak pokazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu ZSK wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem swoich kwalifikacji odpowiadającym oczekiwaniom rynku pracy.

Partnerem Instytutu Badań Edukacyjnych został Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie. Współpracę i wsparcie organizacyjne ze strony partnera zapewniła Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni – pani Krystyna Redlicka oraz Powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego – Barbara Kocyła. Wydarzenie objęte zostało patronatem Starostwa Powiatowego w Wejherowie, a w jego inauguracji uczestniczył Mirosław Lademann - Naczelnik Wydziału Edukacji w Wejherowie –. Cykl seminariów w województwie pomorskim objęty został również Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

 
Czytany 2381 razy