wtorek, 23 listopad 2021 18:51

Spotkania sieci doradców zawodowych z Powiatu Wejherowskiego październik 2018

Podczas spotkania sieci doradców zawodowych z Powiatu Wejherowskiego dnia 25 października 2018 roku miały miejsce następujące wydarzenia:
  • Przeprowadzenie przez koordynatora powiatowej sieci warsztatów: „Tworzenie Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkołach nowego ustroju w świetle zapisów Rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie doradztwa zawodowego ” Warsztaty obejmowały analizę wybranych regulacji prawnych dotyczących realizacji doradztwa zawodowego pdfw szkołach starego i nowego ustroju oraz przygotowanie w grupach fragmentów niezbędnej dokumentacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
  • Przekazanie członkom sieci znowelizowanych i nowo utworzonych aktów regulujących funkcjonowanie doradztwa zawodowego oraz elektronicznej wersji przykładowych programów realizacji WSDZ.
  • Zaplanowanie działań sieci doradców zawodowych przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu kampanii promującej świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw na terenie powiatu wejherowskiego.
Czytany 842 razy