piątek, 28 maj 2021 14:48

Powrót do Szkół

 
 
Harmonogram działań reintegracyjnych i wspierających w okresie epidemii COVID – 19 
realizowanych przezPoradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wejherowie i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Rumi
 

Działania prowadzone w roku szkolnym 2020/21

Dyżury telefoniczne psychologów i pedagogów Poradni

Wsparcie ósmoklasistów i maturzystów w okresie zwiększonego stresu  przed egzaminami – indywidualne konsultacje

Publikacje dla rodziców w związku z nauczaniem on-line

1. Bezpieczne korzystanie z sieci

2. Jak motywować dzieci 

3. Organizacja nauki w domu

4. Dziecięce lęki

Współpraca ze szkołami (psycholodzy i pedagodzy szkolni) ukierunkowana na rozwiązywanie problemów związanych z epidemią COVID - 19, w ramach sieci współpracy (spotkania on-line, z elementami pracy warsztatowej)

Ankieta dla psychologów/pedagogów szkolnych ukierunkowana na rozpoznawanie potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wsparcia w okresie epidemii COVID -19

Uruchomienie wsparcia dla rodziców w formie Szkoły dla Rodziców

Działania po powrocie szkół do edukacji stacjonarnej – maj – czerwiec 2020/21

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżury telefoniczne psychologów i pedagogów Poradni

Dalsze wsparcie ósmoklasistów i maturzystów w okresie egzaminów – możliwość indywidualnych konsultacji

Warsztaty reintegracyjne „Znowu razem” dla uczniów, realizowane w szkole, dostosowane do poziomu edukacyjnego i zdiagnozowanych potrzeb

Warsztaty dla rodziców ukierunkowane na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z epidemią COVID-19 – zgodnie z potrzebami [pobierz informacje szczegłówe - KLIK]

Pomoc bezpośrednia dla uczniów i rodziców  przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z epidemią COVID-19 [pobierz informacje szczegłówe - KLIK]

Wsparcie dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym z uwagi na zgłoszone potrzeby

Interwencje kryzysowe

Czytany 1650 razy