W celu ułatwienia Państwu współpracy z naszą placówką, postanowiliśmy umożliwić pobranie z witryny niezbędnych wniosków.

Nazwa Dokumentu.doc.pdf
Informacja nauczyciela - wychowawcy o uczniu word pdf
Informacja nauczyciela języka polskiego o uczniu word pdf
Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej word pdf
Wniosek o wydanie opinii po badaniu word pdf
Wniosek do Zespołu Orzekającego word pdf
Zaświadczenie dla potrzeb ZO word pdf
Zaświadczenie dla potrzeb ZO - indywidualne nauczanie word pdf
Zaświadczenie lekarza medycyny pracy word pdf
Opinia szkoły o uczniu word pdf
Wniosek o przekazanie teczki word  
Informacja nauczyciela matematyki   pdf
Wniosek o wydanie kserokopii (Wejherowo / Rumia) word Wejherowoword Rumia  

Dokumenty dla dziecka z ADHD

Nazwa Dokumentu.doc.pdf
Karta oceny funkcjonowania dziecka w domu word pdf
Karta oceny funkcjonowania dziecka w szkole word pdf
Kwestionariusz wywiadu o dziecku (dla rodziców) word pdf
Prośba o opinię dot. funkcjonowaniu dziecka w szkole (dla nauczyciela) word pdf
Informacja dla Rodziców – Lista dokumentów na wizytę w PPP word pdf