poniedziałek, 15 styczeń 2024 14:48

Zapraszamy na drugie spotkanie sieci nauczycieli współorganizujących proces kształcenia ze szkół podstawowych. Wyróżniony

Zapraszamy na drugie spotkanie sieci nauczycieli współorganizujących proces kształcenia ze szkół podstawowych.

Dnia 23.01.2024 r o godzinie 8:30 odbędzie się spotkanie

z nauczycielami drugiego etapu edukacyjnego, natomiast dnia 26.01.2024 r o godzinie 8:30 – z nauczycielami pierwszego etapu edukacyjnego.

Spotkanie odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie. Tematem spotkania będzie Rola i zadania nauczyciela współorganizującego proces kształcenia.

Z poważaniem

Adrianna Janor i Aleksandra Wojciechowska

Czytany 326 razy