niedziela, 19 luty 2023 10:24

Informacja dotycząca stypendium Wyróżniony

Informacja dotycząca stypendium
 
W dniu 16.02.2023 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”. Komisja zebrała się w celu rozpatrzenia złożonych przez rodziców i pełnoletnich uczniów wniosków o stypendium.
 
Skład komisji:

1. Emilia Richert - przewodnicząca, przedstawiciel LCNK w Wejherowie
2. Agnieszka Bąkowska - przedstawiciel Starostwa powiatowego
3. Beata Cieślik - przedstawiciel LCNK w Wejherowie
4. Przemysław Rojewski - nauczyciel z dziedziny objętej wsparciem
 
Komisja przeanalizowała złożone wnioski (86) i postanowiła przyznać na rok szkolny 2022/2023 następujące stypendia:

I - dla 1 osoby w wysokości 1270 zł
II - dla 11 osób w wysokości 900 zł
III - dla 53 osób w wysokości 670 zł
IV - dla 21 osób w wysokości 520 zł
 
Stypendium w wysokości I (1270 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały 15 pkt i więcej.
Stypendium w wysokości II (900 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 10 do 14 pkt.
Stypendium w wysokości III (670 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 5 do 9 pkt.
Stypendium w wysokości IV (520 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały do 4 pkt.
 
Wypłata stypendium odbędzie się w dwóch transzach w ciągu roku szkolnego, po 50% całej kwoty. Pierwsza jest w trakcie realizacji, druga zostanie wypłacona pod koniec roku szkolnego.

UWAGA, przypominamy, że zgodnie z przyjętym regulaminem prawo do wypłaty drugiej transzy utracą osoby, które będą miały więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach z przedmiotu objętego wsparciem.
Decyzje o przyznanym stypendium są do odbioru w pokoju 104 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).
Czytany 625 razy