Zdolni z Pomorza

Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”  realizowany jest przez Powiat Wejherowski przy współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Po przedłużeniu realizacji projektu do 2023 r., łączna kwota dofinansowania programu ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 841 803,72 PLN. Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia. Przeznaczony jest dla uczniów posiadających szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych.

Działania projektu na terenie Powiatu koordynuje Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego, które prowadzi działania na rzecz uczniów zdolnych, m.in. koordynuje zajęcia pozalekcyjne, prowadzone z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania, spotkania akademickie na terenie wyższych uczelni, opiekę mentorów, obozy naukowe oraz indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,  w porozumieniu z Regionalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Gdańsku.

Poniżej załączamy najnowszą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu:

https://bip.pomorskie.eu/a,64841,o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-przyznania-dofinansowania-na-realizacje-projektu-pt-zdolni-z-pomorza-pow.html