czwartek, 13 październik 2022 11:55

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych.

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych.

Cel działań sieci doraców:
- wymiana doświadczeń - „dobrych praktyk”
- wzajemne wsparcie
- opracowanie wspólnych rozwiązań
- podnoszenie kompetencji własnych
- nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół
- współpraca ze środowiskiem lokalnym

Uczestnicy: doradcy edukacyjno - zawodowi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Wejerowskiego
Czas trwania zajęć: 3 h

Szczegóły w załacoznym dokumencie [POBIERZ]

Czytany 545 razy