Ochrona Danych Osobowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781) Administrator Danych Osobowych informuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie pełni Pani:

Katarzyna Dampc

(tel. 58 77 08 542)

Na podstawie art. 11 a. ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781) Administrator Danych Osobowych informuje, że funkcję Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie pełni Pani:

Weronika Kalinowska

(tel. 58 77 08 543)