Ochrona Danych Osobowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) Administrator Danych Osobowych informuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie pełni Pani:

Katarzyna Dampc

(tel. 58 672 10 08 w. 31)