Historia

Od 2007 roku w powiecie wejherowskim funkcjonuje Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, który powstał z połączenia przez wiele lat istniejących niezależnie poradni w Wejherowie i Rumi. Obie  placówki utworzone zostały jako poradnie wychowawczo – zawodowe. „Starszą siostrą” jest placówka wejherowska.
Poradnia w Rumi została powołana w roku 1976, pierwotnie zajmowała lokal składający się z trzech pomieszczeń, zaadoptowanych na potrzeby Poradni ze strychu Szkoły Specjalnej nr 2 w Rumi, a stan jej zatrudnienia wynosił 4 etaty pedagogiczne i 1 administracyjny. Stanowisko pracy sekretarki znajdowało się na korytarzu. Stopniowo poprawiały się warunki lokalowe, rosła ilość pracowników i rozszerzała się oferta Poradni.
Podobnie w placówce w Wejherowie powołanej do życia wcześniej w 1965 roku, w bardzo skromnych warunkach lokalowych zaczęli pracę „pionierzy poradnictwa” na tym terenie. Pierwsza siedziba Poradni była wydzielona w części Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie przy ulicy Śmiechowskiej, gdzie funkcjonowała do 2000 roku.  XXI wiek rozpoczęliśmy w nowej siedzibie, przy ulicy Ofiar Piaśnicy.
Nowy przestronny lokal, w którym stopniowo pozyskujemy coraz to nowe pomieszczenia, oraz stawiane nam wyzwania, wynikające z potrzeb naszych klientów zachęcają nas i zobowiązują do dbałości o rozwój kompetencji pracowników i rozszerzania form naszej pracy. Sprzyja też temu ścisła od kilku lat współpraca z placówką w Rumi, z której pracownikami łączy nas zawodowa więź i wiele nitek sympatii.