środa, 23 luty 2022 20:05

Informacja dotycząca stypendium Wyróżniony

Informacja dotycząca stypendium

 

W dniu 22.02.2022 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”. Komisja zebrała się w celu ustalenia dodatkowych kryteriów przyznawania stypendium.

Skład komisji:

 

1. Emilia Richert - przewodnicząca, przedstawiciel LCNK w Wejherowie

2. Magdalena Komor przedstawiciel Starostwa powiatowego

3. Beata Cieślik - przedstawiciel LCNK w Wejherowie

4. Przemysław Rojewski - nauczyciel z dziedziny objętej wsparciem

Komisja przeanalizowała złożone wnioski (76) i postanowiła przyznać na rok szkolny 2021/2022 następujące stypendia:

 

I - dla  1  osoby w wysokości 1200 zł

II - dla 18 osób w wysokości 900 zł

III - dla 49 osób w wysokości 720 zł

IV - dla  8 osób w wysokości 610  zł

 

Stypendium w wysokości I (1200 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały 15 pkt i więcej.

Stypendium w wysokości II (900 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 10 do 14 pkt.

Stypendium w wysokości III (720 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 5 do 9 pkt.

Stypendium w wysokości IV (610 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały do 4 pkt. 

 

Wypłata stypendium odbędzie się w dwóch transzach w ciągu roku szkolnego, po 50% całej kwoty. Pierwsza jest w trakcie realizacji, druga zostanie wypłacona do końca roku szkolnego. UWAGA, przypominamy, że zgodnie z przyjętym regulaminem prawo do wypłaty drugiej transzy utracą osoby, które będą miały więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach z przedmiotu objętego wsparciem.

Czytany 810 razy