Rejestr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z przyjętą w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie Polityką Bezpieczeństwa, w Poradni prowadzony jest Rejestr zbiorów danych osobowych  w formie papierowej oraz elektronicznej.

Rejestr    udostępniany  jest   do  wglądu   w  formie   papierowej   w  siedzibie   PZPPP   w  Wejherowie  ul. Ofiar Piaśnicy 22 (sekretariat pok. 102) oraz w formie elektronicznej na stornie internetowej Poradni: www.poradnia-wejherowo.pl.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 1 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez  administratora bezpieczeństwa informacji  rejestru  zbiorów  danych (Dz. 2015 r. poz. 719).

Administrator Danych Osobowych
Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie
Krystyna Redlicka

Lp. Nazwa zbioru Data wpisania do rejestru Data ostatniej aktualizacji Rodzaj ostatniej aktualizacji Odwołania do zawartości zbioru
1. Ewidencja klientów poradni, rodziców, opiekunów prawnych 01.06.2016 01.06.2016 Wpisanie do rejestru Załącznik nr 1 – Ewidencja klientów poradni, rodziców, opiekunów prawnych
2. Umowy z kontrahentami (umowy cywilno – prawne) 01.06.2016 01.06.2016 Wpisanie do rejestru Załącznik nr 2 – Umowy z kontrahentami (umowy cywilno-prawne)
3. System Informacji Oświatowej 01.06.2016 01.06.2016 Wpisanie do rejestru Załącznik nr 3 – System Informacji Owiatowej
4. Zamówienia publiczne 01.06.2016 01.06.2016 Wpisanie do rejestru Załącznik nr 4 – Zamówienia publiczne