W celu ułatwienia Państwu współpracy z naszą placówką, postanowiliśmy umożliwić pobranie z witryny niezbędnych wniosków.Nazwa Dokumentu

.doc

.pdf

Informacja nauczyciela - wychowawcy o uczniu
Informacja nauczyciela języka polskiego o uczniu
Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Wniosek o wydanie opinii
Wniosek do Zespołu Orzekającego
Zaświadczenie dla potrzeb ZO
Zaświadczenie dla potrzeb ZO - indywidualne nauczanie
Zaświadczenie lekarza medycyny pracy
Opinia szkoły o uczniu
Wniosek o przekazanie teczki (Wejherowo / Rumia)
Wniosek o wydanie kserokopii (Wejherowo / Rumia)


Dokumenty dla dziecka z ADHD


Nazwa Dokumentu

.doc

.pdf

Karta oceny funkcjonowania dziecka w domu
Karta oceny funkcjonowania dziecka w szkole
Kwestionariusz wywiadu o dziecku (dla rodziców)
Prośba o opinię dot. funkcjonowaniu dziecka w szkole (dla nauczyciela)
Informacja dla Rodziców – Lista dokumentów na wizytę w PPP