Zdolni z Pomorza

Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”  realizowany jest przez Powiat Wejherowski przy współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Program został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej kwotą 1 393 066, 34 PLN. Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia. Przeznaczony jest dla uczniów posiadających szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych.

Działania projektu na terenie Powiatu koordynuje Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego, które prowadzi działania na rzecz uczniów zdolnych, m.in. koordynuje zajęcia pozalekcyjne, prowadzone z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania, spotkania akademickie na terenie wyższych uczelni, opiekę mentorów, obozy naukowe oraz indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,  w porozumieniu z Regionalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Gdańsku.

 

Bieżące informacje będziemy przekazywać na naszej stronie internetowej bądź na facebook -u:

 

 


W związku z zakończeniem rekrutacji do projektu Zdolni z Pomorza, poniżej zamieszczamy listę rankingową oraz skład poszczególnych grup. Lista rankingowa zawiera ogólne wyniki uczniów, którzy zakwalifikowali się do projektu oraz takich, którzy są na liście rezerwowej. O wyniki pozostałych uczniów można dowiadywać się osobiście w naszej Poradni. Uczniowie z listy rezerwowej będą włączani do projektu w miarę zwalniania się miejsc.

 

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie: www.zdolnizpomorza.pl