Doradztwo zawodowe (16)

 
W dniu 15 listopada 2018 w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie odbyły się Targi Pracy. Powiatowy koordynator współpracował przy organizacji imprezy z pracownikiem Punktu Pośrednictwa Pracy w Wejherowie oraz doradcą edukacyjno-zawodowym PZS nr 3 w Wejherowie. Podczas „Targów Pracy” uczniowie z Powiatu Wejherowskiego mieli okazję spotkania się z
Zintegrowany System Kwalifikacji – czym jest, dlaczego jest potrzebny, kto na nim zyska?Zintegrowany System Kwalifikacji – czym jest, dlaczego jest potrzebny, kto na nim zyska?Na te i inne pytania odpowiadali doradcy i trenerzy z Instytutu Badań Edukacyjnych – Dorota Heiza oraz Aleksandra Chlebowicz w trakcie seminarium skierowanego do przedstawicieli oświaty, które odbyło się dnia 8 listopada 2018 roku w hotelu „Olimp” w Wejherowie. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.
Podczas spotkania sieci doradców zawodowych z Powiatu Wejherowskiego dnia 25 października 2018 roku miały miejsce następujące wydarzenia:
  • Przeprowadzenie przez koordynatora powiatowej sieci warsztatów: „Tworzenie Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkołach nowego ustroju w świetle zapisów Rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie doradztwa zawodowego ” Warsztaty obejmowały analizę wybranych regulacji prawnych dotyczących realizacji doradztwa zawodowego pdfw szkołach starego i nowego ustroju oraz przygotowanie w grupach fragmentów niezbędnej dokumentacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” to projekt realizowany przez Powiat Wejherowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.”

fund ue

Powiatowy koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego przy PZ PPP w Wejherowie zaprasza w roku szkolnym 2021/2022 na spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Edukacyjno-Zawodowych, realizowane w ramach Projektu 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej oraz na warsztaty dla doradców zawodowych:

  • Tworzenie i wdrażanie „Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego” w szkołach nowego i starego ustroju szkolnego.
  • Metody uczenia się sprzyjające rozwojowi kompetencji kluczowych
  • Diagnoza potrzeb uczniów z zakresu doradztwa zawodowego metodą sondażu wizualizacyjnego.
  • Jak wspierać i wybierać mądrze?
  • Zintegrowany System Kwalifikacji – drogi do zdobycia zawodu, kwalifikacji i kompetencji pożądanych na rynku pracy.
  • Szkolenia zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczestników Projektu 3.3.1 RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej - propozycje szkoleń dostosowane do zmieniających się potrzeb i sytuacji na rynku pracy zamieszczane będą na stronie internetowej PPP w Wejherowie.

Szanowni Doradcy - chciałam Państwa serdecznie zaprosić na spotkanie Naszej Sieci w dniu 30 listopada 2021 roku w godzinach 10.00 - 14.00. Zgodnie z przedstawionymi Państwu inspiracjami i propozycjami dotyczącymi m.in. "Przedsiębiorczego spotkania sieci" proponuję warsztaty z zakresu tworzenia biznesplanu. Ćwiczenie może być wykorzystane podczas  grupowych zajęć z młodzieżą. Naszymi gośćmi będą doradcy zawodowi z PUP w Wejherowie. Panie opowiedzą o możliwych formach wsparcia dla absolwentów, w tym dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego bądź chcą się przekwalifikować czy też przyuczyć do wykonywania zawodu. Doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie przekażą nam także aktualne informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy.

TEMATYKA SPOTKAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH W ROKU 2021, zrealizowanych w ramach Projektu 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim:

Poniżej zamieszczamy wykaz stron poświęcone tematyce doradztwa Edukacyjno-Zawodowego dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli

Wykaz stron: pobierz

Informacja dla uczniów klas ósmych: pobierz

Norda Biznes: przejdź