Zamówienia Publiczne

 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na: usługi medyczne konsultacje neurologiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

 Zapytanie ofertowe

Załącznik  nr1,2,3,4

 


 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług terapii integracji sensorycznej w ramach programu

„Za życiem” na rzecz dzieci objętych wsparciem przez

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie,

w ramach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego.

 Zapytanie ofertowe

Załącznik  nr 1

Załącznik nr 2

****

Informacja z otwarcia ofert 

****

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 


 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych w ramach programu

„Za życiem” na rzecz dzieci objętych wsparciem przez

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie, w ramach

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno  Opiekuńczego.

 Zapytanie ofertowe

Załącznik  nr 1

Uwaga zmiana załącznika nr 2

Załącznik nr 2

****

Informacja z otwarcia ofert 

****

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 


 

Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów:biologia, chemia, kompetencje społeczne dla

uczniów szczególnie uzdolnionych wramach projektu „Zdolni z Pomorza –  powiat wejherowski”, zwanego dalej

Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 –  2020 (RPO WP 2014-2020) 

 Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

Oferta

****

Informacja z otwarcia ofert

****

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 


 

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych do Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

***

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 z dnia 24.01.2018 r.

 

***

Zmiana dotycząca arkusza wyceny.

****

Informacja z otwarcia ofert

 


 

Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów: biologia, chemia, kompetencje społeczne dla

uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza  powiat wejherowski&”, zwanego dalej

Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2013; 2020 (RPO WP 2014-2020).

 Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

Oferta

****

Informacja z otwarcia ofert

****

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 


 

Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług z zakresu konsultacji medycznej dla potrzeb Zespołu Orzekającego

 Zapytanie

Oferta


 

Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów: biologia, chemia, kompetencje społeczne dla

uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza powiat wejherowski”, zwanego dalej

Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014 –  2013; 2020 (RPO WP 2014-2020)

 Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

Oferta

****

Informacja z otwarcia ofert

****

Informacja o udzieleniu zamówienia


 

Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów: biologia, chemia, kompetencje społeczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu

„Zdolni z Pomorza powiat wejherowski”;, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020) 

 Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

Oferta

****

Informacja z otwarcia ofert

****

Informacja o udzieleniu zamówienia


 

Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu

„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020)

 Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

Oferta

****

Informacja z otwarcia ofert

****

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 

Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów: biologia, chemia, kompetencje społeczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014 – 2013; 2020 (RPO WP 2014-2020)

 Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Załącznik nr 3 i 4 do ogłoszenia

****

Informacja z otwarcia ofert

****

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 

Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu

„Zdolni z Pomorza  Powiat Wejherowski”

zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014 – 2020

(RPO WP 2014-2020).

 Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

****

Informacja z otwarcia ofert

****

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu

„Zdolni z Pomorza” powiat wejherowski zwanego dalej

Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020).

 Ogłoszenie

Oferta

****

Informacja z otwarcia ofert

****

Informacja o udzieleniu zamówienia


 

Remont pomieszczeń na parterze Poradni Psychologiczno  Pedagogicznej w Wejherowie.

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Przedmiar

Zakres robót

****

Informacja z otwarcia ofert

****

Informacja o wyborze oferty


 

Remont pomieszczeń na parterze Poradni Psychologiczno  Pedagogicznej w Wejherowie.

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Przedmiar

Zakres robót

****

Informacja z otwarcia ofert

****

Informacja o unieważnieniu postępowania