Zamówienia Publiczne

 
 

Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych

z przedmiotów: kompetencje społeczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych

w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 


 
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie ogłasza postępowanie na : 
„Remont gabinetu nr 5 w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rumi, ul. Pomorska 3, 84-230 Rumia”

 

 

 
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na: usługi medyczne – konsultacje neurologiczne i laryngologiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 

 
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na: usługi pedagogiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:

 
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na: usługi terapii integracji sensorycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
 

 
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na: usługi logopedyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
 

 
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza
do złożenia oferty na: usługi terapii integracji sensorycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
 

 
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza
do złożenia oferty na: usługi terapii psychologicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
 

 
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza
do złożenia oferty na: usługi terapii pedagogicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
 

 
 Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza
do złożenia oferty na: usługi logopedyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
 

 
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego zaprasza
do złożenia oferty na: usługi fizjoterapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
 
 

 

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie
 

 


 

Świadczenie usług z zakresu konsultacji medycznej dla potrzeb Zespołu Orzekająceg

Zapytanie ofertowe

Załącznik

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań
Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego
zaprasza do złożenia oferty na: usługi psychologiczne,
pedagogiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapytanie ofertowe

Załącznik

Oferta

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 

Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów: chemia, kompetencje społeczne
dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu
„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020)

Ogłoszenie

Załącznik 2

Załącznik 1, 3, 4

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 

 Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów: biologia, chemia, kompetencje społeczne, fizyka dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020).

Ogłoszenie

Załącznik 2

Załącznik 1, 3, 4

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi logopedyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapytanie ofertowe

Załącznik

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 


 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi psychologiczne, pedagogiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapytanie ofertowe

Załącznik

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi terapii integracji sensorycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Zapytanie ofertowe

Załącznik

***

Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

Zapytanie ofertowe

!!!

Arkusz Wyceny

Uwaga zmiana załącznika – Arkusz Wyceny

!!!

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz oferty

 

****

Informacja o wyborze wykonawcy

 

 


 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi logopedyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapytanie ofertowe

Załącznik

****

Informacja o udzieleniu zamówienia 

 


 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi medyczne konsultacje laryngologiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapytanie ofertowe

Załącznik

****

Informacja o udzieleniu zamówienia 

 

 


 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi psychologiczne, pedagogiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapytanie ofertowe

Załącznik

****

Informacja o udzieleniu zamówienia 

 


 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno  Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi terapii integracji sensorycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1,2,3,4

****

Informacja o udzieleniu zamówienia 

 


 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie w ramach realizacji zadań

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno  Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na:

usługi fizjoterapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1,2,3,4

****

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 


Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie  zaprasza do złożenia oferty na:

na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1

****

Informacja o udzieleniu zamówienia 

 


 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie  zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu  „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1

****

Informacja o udzieleniu zamówienia