Oferta Rumia

 

OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Wejherowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rumi ul Pomorska 3, tel. 058 671  09  56

www.poradnia-wejherowo.pl

 

DZIECI I MŁODZIEŻ – POMOC INDYWIDUALNA

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAKRES

Diagnoza psychologiczna

 • intelektu
 • osobowości
 • funkcji szkolnych
 • badania przesiewowe (wsparcie dla szkół w procesie badania)
 • zaburzeń emocjonalnych
 • zaburzeń psychicznych
 • dojrzałości szkolnej
 • zaburzeń rozwojowych małego dziecka
 • trudności natury seksualnej

Diagnoza pedagogiczna

 • trudności edukacyjnych
 • specyficznych trudności w nauce
 • dojrzałości szkolnej
 • trudności w nauce matematyki

Diagnoza logopedyczna

 • neurologopedyczna
 • surdologopedyczna
 • poziomu rozwoju kompetencji językowych (mowy, wymowy,
  umiejętności komunikacyjnych)
 • badania przesiewowe

Diagnoza lekarska

 • na potrzeby rozpatrywanych procedur orzeczniczych

Inne diagnozy

 • integracji sensorycznej
 • doradztwo zawodowe
 • zaburzeń rozwojowych małych dzieci
 • diagnoza funkcjonalna
 • konsultacje fizjoterapeutyczne

Psychologiczne konsultacje i porady bez badań

Możliwość udzielania konsultacji psychologicznych w języku
angielskim

 • porady wychowawcze
 • konsultacje o charakterze terapeutycznym (problemy emocjonalne – lęki, nieśmiałość, zaniżona samoocena, radzenie sobie z trudnymi emocjami, konflikty w rodzinie, trudności seksualne, problemy dzieci przewlekle chorych, rozwód/ separacja rodziców)
 • konsultacje seksuologiczne
 • konsultacje interwencyjne
 • porady dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej
 • porady w zakresie stymulowania rozwoju małego dziecka
 • poradnictwo dotyczące właściwego wyboru zawodu i preorientacji zawodowej
 • inne, według zgłoszeń

 Pedagogiczne konsultacje i porady bez badań

 • porady dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej
 • porady dotyczące wspierania dziecka w nauce czytania i pisania
 • porady w zakresie stymulowania rozwoju małego dziecka

 Logopedyczne konsultacje i porady bez badań

 • porady w zakresie stymulowania rozwoju mowy małego dziecka
 • porady w zakresie terapii wad wymowy
 • porady w zakresie usprawniania funkcji pokarmowych

Zajęcia terapeutyczne

grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej –„Ślimaczki” – wspomaganie rozwoju mowy dla dzieci z uszkodzonym słuchem

Doradztwo zawodowe

 

 • indywidualne badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

RODZICE

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAKRES

 Warsztaty

 

 • Szkoła Rodziców
 • Szkoła dla Rodziców małych dzieci 
 • Warsztat dla rodziców dzieci przedszkolnych „ Mądrość emocjonalna” – NVC oraz elementy terapii poznawczej
 • Grupa psychoedukacyjno- terapeutyczna NVC
 • Grupa psychoedukacyjna „Psychologiczne SPA”
 • „Rodzicu, do dzieła!” – program psychoedukacyjno-terapeutyczny dla Rodziców dzieci z problemami emocjonalnymi

Konsultacje

 • Indywidualne, dotyczące problemów wychowawczych, rozwojowych i emocjonalnych( lęki, nieśmiałość, problemy rozwojowe, trudności szkolne, problemy seksualne dzieci, konflikty w rodzinie, rozwód/separacja rodziców i inne)
 • Rodzinne, par i małżeństw o charakterze terapeutycznym lub mediacyjnym (także w czasie rozwodu/separacji)
 • Indywidualne dla rodziców dzieci objętych terapią na terenie PPP w Rumi
 • Logopedyczne
 • Pedagogiczne dotyczące trudności w czytaniu i pisaniu
 • Pedagogiczne zawierające wskazówki do pracy edukacyjnej z dzieckiem w domu
 • Dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej
 • Związane z wyborem dalszej drogi kształcenia ich dzieci

Prelekcje i zajęcia edukacyjne

SZKOŁA

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAKRES

Warsztaty dla uczniów

Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli

Sieci współpracy i samokształcenia

Cykliczne spotkania dla:

Konsultacje

 • Konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów,
  logopedów na terenie Poradni zgodnie ze zgłaszanymi problemami
 • Wspieranie nauczycieli w pracy z dziećmi ze specjalnymi
  potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi wybitnie zdolnymi

Interwencje w sytuacji kryzysu w szkole

Na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi problemami

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY