Archiwum Zdolni z Pomorza


 ROK SZKOLNY 2019/2020


Przypominamy, że dotychczasowi uczestnicy automatycznie kontynuują udział w Projekcie “Zdolni z Pomorza” – aż do ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub zakończenia Projektu.


Informujemy, że został uruchomiony generator wniosków stypendialnych na realizację projektu konkursowego na potrzeby „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu Zdolni z Pomorza.  

Szczegóły na stronach:

https://des.pomorskie.eu/stypendia/-/asset_publisher/1Zk2TXOMHyZ5/content/stypendia-w-ramach-projektu-zdolni-z-pomorza-na-rok-szkolny-2020-2021?

https://zdolnizpomorza.pl/index.php/stypendia-na-realizacje-projektow/514-stypendia-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-w-ramach-projektu-zdolni-z-pomorza-nabor-wnioskow


Informujemy, że z uwagi na sytuację epidemiczną w naszym kraju oraz liczne obostrzenia z tym związane zostają odwołane tegoroczne letnie obozy naukowo-żeglarskie „Zdolni z Pomorza”.

W zamian za to za rok organizatorzy planują zorganizować sześć zamiast zwykle odbywających się w czasie jednych wakacji trzech tygodniowych obozowych turnusów. Szczegóły na stronie: https://zdolnizpomorza.pl/index.php/letnie-obozy-naukowe/511


Uczestników Projektu zapraszamy na warsztaty psychologiczne. Zajęcia są zaplanowane na 13 czerwca 2020 r.(sobota) i odbędą się on-line, w aplikacji ZOOM.
 
Tematy warsztatów:
– warsztat „Komunikacja i asertywność” godz. 9.00-11.45
– warsztat „Radzenie sobie ze stresem i niepokojem” godz. 12.00-14.45
Chęć uczestnictwa należy zgłosić do piątku 12 czerwca wysyłając maila na adres: e.richert@poradnia-wejherowo.pl
 
Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty naukowe

Poniżej znajduje się link do artykułu  na temat warsztatów naukowych organizowanych na Uniwersytecie Gdańskim dla grup uczniów zgłaszanych przez nauczycieli:

Zdolni z Pomorza [przejdź]


 Informujemy, że termin zgłaszania propozycji tematów abstraktów i posterów na IV Pomorską Uczniowską Konferencję Naukową „Zdolni z Pomorza” został przedłużony do 26 czerwca br. Zachęcamy do aktywnego udziału.

Konferencja pod hasłem „Cywilizacja kontra natura. Ziemia w obliczu zmian klimatycznych” odbędzie się w sobotę 21 listopada 2020 r. na Politechnice Gdańskiej. Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym terminarzem tego wydarzenia na stronie:

Zdolni z Pomorza [przejdź]

Dodatkowe informacje: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku  [przejdź


Informujemy, że Zarządzeniem Dyrektora PZ PPP w Wejherowie zajęcia z uczniami zdolnymi, realizowane w ramach projektu Zdolni z Pomorza zostają zawieszone z dniem 12.03.2020 r., do odwołania. Zgodnie z informacją uzyskaną z DES do końca marca 2020 r. zostają zawieszone wszystkie spotkania akademickie.


 Informacja dotycząca stypendium

 
W dniu 28.02.2020 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”. Komisja zebrała się w celu rozpatrzenia złożonych przez rodziców i pełnoletnich uczniów wniosków o stypendium.
 
Skład komisji:
1. Beata Graczyk – Zając – przewodnicząca, przedstawiciel LCNK w Wejherowie
2. Magdalena Komor – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wejherowie
3. Beata Cieślik – przedstawiciel LCNK w Wejherowie
4. Przemysław Rojewski – nauczyciel z dziedziny objętej wsparciem
 
Reguły przyznawania punktów za poszczególne kryteria:
1. Sytuacja Ekonomiczna
· Dochód do 1000 zł na osobę – 4 pkt
· Dochód od 1001 zł do 1500 zł na osobę – 3 pkt
· Dochód od 1501 zł do 2000 zł na osobę – 2 pkt
· Dochód od 2001 zł do 3000 zł na osobę – 1 pkt
· Dochód od 3001 zł na osobę – 0 pkt
2. Niepełnosprawność
· Osoba niepełnosprawna – 4 pkt
· Brak niepełnosprawności – 0 pkt
3. Status Rodziny
· Rodzina wielodzietna – 4 pkt
· Inne – 0 pkt
4. Odległość od LCNK
· do 5 km – 1 pkt
· od 5 do 10 km – 2 pkt
· od 10 do 15 km – 3 pkt
· od 15 do 20 km – 4 pkt
5. Aktywność w Projekcie (udział w dodatkowych formach wsparcia przewidzianych w projekcie „Zdolni z Pomorza”, tj. poza obowiązkowymi zajęciami pozalekcyjnymi z przedmiotu objętego wsparciem)
· brak – 0 pkt
· 1-2 formy – 2 pkt
· 3 formy i więcej – 4 pkt
 
Komisja przeanalizowała złożone wnioski (89) i postanowiła przyznać na rok szkolny 2019/20 następujące stypendia:
I – dla 2 osób w wysokości 1000 zł
II – dla 19 osób w wysokości 800 zł
III – dla 49 osób w wysokości 630 zł
IV – dla 19 osób w wysokości 500 zł
 
Stypendium w wysokości I (1000 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały 15 pkt i więcej.
 
Stypendium w wysokości II (800 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 10 do 14 pkt.
 
Stypendium w wysokości III (630 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 5 do 9 pkt.
 
Stypendium w wysokości IV (500 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały do 4 pkt.
 
Wypłata stypendium odbędzie się w dwóch transzach w ciągu roku szkolnego, po 50% całej kwoty. Pierwsza jest w trakcie realizacji, druga zostanie wypłacona do końca roku szkolnego. UWAGA, przypominamy, że zgodnie z przyjętym regulaminem prawo do wypłaty drugiej transzy utracą osoby, które będą miały więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach z przedmiotu objętego wsparciem.
 
PROSIMY RODZICÓW LUB PEŁNOLETNICH UCZNIÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIUM O ODBIÓR DECYZJI W SEKRETARIACIE LUB W POKOJU 104 W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WEJHEROWIE (UL. OFIAR PIAŚNICY 22) DO DNIA 31.03.2020 R.

Uwaga!

Osoby, które w roku szkolnym 2018/2019 otrzymały stypendium są proszone o odbieranie PIT w pokoju 104 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).


 UWAGA!

Wnioski o stypendium można składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie do dnia 31 stycznia 2020 r. Wnioski są dostępne na stronie PPP w Wejherowie [przejdź

Wyjazd na spotkania akademickie dnia 07.12.2019 r.

wspólny wyjazd na Politechnikę Gdańską w Gdańsku i Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Wyjazd autokarem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.40.  Autokar o godz. 8.50 zatrzyma się przy dworcu PKP w Redzie, a o godz. 8.55 w Rumi na przystanku autobusowym przy Castoramie.

 

Politechnika Gdańska w Gdańsku

Opiekun mgr Aleksandra Prudzienica-Piotrowicz

Lista osób zgłoszonych:

 1. Igor Sobociński
 2. Jakub Zaklicki
 3. Karolina Porębska
 4. Szymon Swobodziński
 5. Paweł Jeliński
 6. Wunsch Wiktor
 7. Marta Gelinska
 8. Filip Krakowiak
 9. Kajetan Tatara
 10. Igor Roszman
 11. Laura Grochocka-Sikora
 12. Szymon Ziółkowski
 13. Juliusz Tłuścik
 14. Konrad Ciemiński
 15. Michalina Jagodzińska
 16. Kornelia Ziemann
 17. Agnieszka Ligier
 18. Anna Grzegrzółka
 19. Antonina Dembińska
 20. Jakub Westa

 

Uniwersytet Morski w Gdyni

Opiekun mgr Izabela Muskała – Dłubek

Lista osób zgłoszonych:

 1. Izabela Jelińska
 2. Michał Lubiszewski
 3. Amelia Nowakowska
 4. Julia Ryńska
 5. Magdalena Pięta
 6. Anna Hildebrandt

 

ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE TERMIN ZGŁASZANIA SIĘ UPŁYNĄŁ, A ILOŚĆ MIEJSC W AUTOKARZE JEST OGRANICZONA, LISTY SĄ ZAMKNIĘTE.


 Wyjazd na spotkanie akademickie dnia 30.11.2019 r.

Akademia Pomorska w Słupsku

Opiekun mgr Michalina Mrzygłocka

 

Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.15.

Osoby zgłoszone do wyjazdu:

 1. Jelińska Izabela
 2. Jeliński Paweł
 3. Ziółkowski Szymon
 4. Krampa Magdalena
 5. Tłuścik Juliusz

 

Maksymalna ilość osób: 7


 23.11.2019 r. Spotkania akademickie – wyjazd na Uniwersytet Gdański oraz Politechnikę Gdańską

Opiekun mgr  Wioletta Socha

Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.30. Bus o godz. 8.40 zatrzyma się przy dworcu PKP w Redzie, a o godz. 8.45 w Rumi na przystanku autobusowym przy Castoramie.

Uczniowie zgłoszeni na wyjazd:

Jakub Zaklicki

Katarzyna Adamowicz

Karolina Porębska

Natalia Teclaf

Agata Drywa

Igor Roszman

Szymon Swobodziński

Anna Nowicka

Paweł Jeliński

Kornelia Ziemann

Izabela Jelińska – Politechnika Gdańska

Amelia Nowakowska – Politechnika Gdańska


Informujemy o otwarciu wystawy prac fotograficznych uczestników warsztatów, które odbyły się w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Otwarcie będzie miało miejsce 20.11.2019 r. o godz. 17.00 w Wejherowskim Centrum Kultury. Zapraszamy!


Zimowy obóz naukowy 2019/2020

 

Rozpoczęła się rekrutacja na zimowy obóz naukowy 2019/2020 organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

W okresie ferii zimowych zostaną zorganizowane na południu Polski dwa turnusy obozu naukowego dla 80 uczniów – mieszkańców województwa pomorskiego (po 40 osób na turnus). Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

Terminy obozów zostały zaplanowane następująco:

1 turnus: 12.01.2020–18.01.2020

2 turnus: 19.01.2020–25.01.2020

 

Poniżej znajduje się link do artykułu, gdzie znajdą Państwo:

 • link do formularza rekrutacyjnego (jest 80 wolnych miejsc dla najaktywniejszych uczestników projektu Zdolni z Pomorza),
 • zasady rekrutacji (proszę, pamiętać, że załącznik do zasad rekrutacji przedstawia szacowane liczby uczniów uczestniczących w zimowym obozie naukowym w danym powiecie, w związku z tym może zdarzyć się, że liczba wolnych miejsc może ulec zmianie),
 • regulamin obozu naukowego Zdolni z Pomorza [przejdź]

 

 1. Zainteresowany udziałem w obozie uczeń powinien:
 • wypełnić i wysłać elektroniczny formularz do dnia 17 listopada 2019 r.,
 • złożyć wersję papierową formularza do dnia 19 listopada 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
 1. Po wypełnieniu formularza opiekun pedagogiczno-metodyczny otrzymuje informacje e-mailową o zgłoszeniu ucznia i link do wypełnienia części dotyczącej aktywności ucznia w formach wsparcia realizowanych przez LCNK.
 1. Następnie wnioski są oceniane przez komisję zespołu projektowego Zdolni z Pomorza.
 1. Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w obozie naukowym.
 1. Zespół projektowy  na podstawie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych tworzy zbiorczą listę uczniów, którzy zakwalifikowali się na obozy naukowe.
 1. Uczniowie, którzy nie brali udziału w regionalnych formach wsparcia (np. Pomorska Liga Zadaniowa, letni obóz naukowy, spotkania autorskie itp.) są zobowiązani do złożenia dokumentacji projektowej (formularz danych, deklaracja, oświadczenia).

 


 

[/box]

W związku z zakończeniem rekrutacji do projektu Zdolni z Pomorza, poniżej zamieszczamy listę uczniów zakwalifikowanych. 

Lista uczniów zakwalifikowanych z przedmiotów matematyka, fizyka, informatyka: pobierz

Lista uczniów zakwalifikowanych z przedmiotów biologia, chemia, kompetencje społeczne: pobierz

 

 


 

 

Rekrutacja uzupełniająca na kółka olimpijskie na Politechnice Gdańskiej

W roku szkolnym 2019/2020 Politechnika Gdańska prowadzi rekrutację uzupełniającą na kółka olimpijskie, organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych akademickich w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”.

 

Kółka olimpijskie prowadzone są w ramach następujących przedmiotów:

Rekrutacja na zajęcia odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów w kółkach olimpijskich dostępne są na podanych powyżej stronach internetowych.

Dostęp do nich jest również możliwy poprzez stronę: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza, w zakładce „Formy wsparcia akademickiego” -> „Kółka olimpijskie”.

Wypełnione, podpisane i zeskanowane formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 4 października 2019 r. na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl.

Zajęcia kółek olimpijskich odbywają się w wybrane soboty, spotkania trwają jednorazowo 3-4 godziny lekcyjne.

W ciągu całego roku szkolnego odbywa się 30 godzin zajęć.

Uruchomienie zajęć wszystkich kółek planowane jest w drugiej połowie października.

Szczegółowy harmonogram spotkań podany zostanie najpóźniej na pierwszych zajęciach.


Serdecznie zapraszamy uczniów i opiekunów do udziału w III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza” pod hasłem “Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości”, która odbędzie się – podobnie jak w latach ubiegłych –
w murach Politechniki Gdańskiej, w sobotę 16 listopada br. od godz. 9.30.

 

Zainteresowani udziałem w konferencji uczniowie oraz ich opiekunowie mogą dokonać rejestracji elektronicznej  do 30 września br. przez stronę Zdolnych z Pomorza,
PBW w Gdańsku lub bezpośrednio: [przejdź]

Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie Zdolni z Pomorza [przejdź]   oraz na stronie organizatora III PUKN – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku: www.pbw.gda.pl

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dostarczenie kompletu dokumentów projektowych do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku do 14 października br.
(do pobrania na stronie rejestracji).


ROK SZKOLNY 2018/2019


Osoby, które rezygnują z kontynuacji udziału w Projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” proszone są o złożenie pisemnej rezygnacji w terminie do 26 lipca 2019 r. Pozostałe osoby automatycznie kontynuują udział w Projekcie. 


 

Projekt edukacyjno-filmowy KRÓTKA FABUŁA
termin: od dnia 24.06.2019r. do 28.06.2019r.
rozpoczęcie: 24.06.2019r. godz. 9.00
czas trwania: codziennie 5 godz.
miejsce: PPP w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy 22
 
Prowadzący: Kryspin Pluta Fundacja Inicjatyw Twórczych „Fordewind”
Opiekun: Ewa Wodniczak
 
LP. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
1. Joanna Wodniczak
2. Magdalena Wodniczak
3. Stanisław Loewnau
4. Izabela Jelińska
5. Jan Górecki
6. Magdalena Willma
7, Aleksandra Jankowska
8. Amelia Ptach
9. Olaf Giedrojć
10. Małgorzata Talarczyk
11. Alina Ewertowska
12. Anna Nowicka
LISTA REZERWOWA
1. Leokadia Zwara
2. Magdalena Sielaff

Wyjazd na Galę „Zdolnych z Pomorza” dnia 17.06. 2019 r. Wyjazd autobusem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.15.

Osoby zgłoszone do wyjazdu:

Amelia Ptach

Wiktoria Marcińska

Amelia Klamann

Amelia Nowakowska

Magdalena Willma

Juliusz Tłuścik

Zofia Polak

Izabela Jelińska

Aleksander Sadło


Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie edukacyjno – filmowym, którego celem jest zapoznanie uczestników z tajnikami realizacji filmowej. Młodzież będzie miała za zadanie napisanie scenariusza, zrealizowanie i zmontowanie etiudy – krótkiego filmu fabularnego na podstawie wymyślonego przez siebie tematu.

 

Warsztaty odbędą się w dniach 24.06.2019r. – 28.06.2019r., start w PPP w Wejherowie (godzinę podamy). Dysponujemy 10 miejscami. Decyduje kolejność zgłoszeń. ZGŁOSZENIE NALEŻY WYSŁAĆ E-MAILEM, na adres: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl

 

Program Projektu edukacyjno-filmowego KRÓTKA FABUŁA

Celem projektu jest zapoznanie uczestników tajnikami realizacji filmowej. Młodzież będzie miała zadanie napisanie scenariusza, zrealizowanie i zmontowanie etiudy krótkiego filmu fabularnego na postawie wymyślonego przez siebie tematu.

1 dzień:  Wprowadzenie do tematyki filmowej, ćwiczenia scenariuszowe, wspólne oglądanie przykładów krótkich fabuł, pierwsze pomysły – 5h

2 dzień: Praca nad scenariuszem, wybór ekipy filmowej – 5h

3 dzień: Scenariusz, przygotowanie planu filmowego, realizacja zdjęć filmowych – 5h

4 dzień: Realizacja zdjęć filmowych – 5h

5 dzień: Montaż, wspólne oglądanie spotu, ewaluacja – 5h

 

Tematyka filmu fabularnego będzie wynikiem burzy mózgów grupy filmowej. Do realizacji zostanie wybrany temat o największym potencjale scenariuszowym, atrakcyjności i realności wykonania. Młodzież wybierze odpowiednie miejsca do realizacji zdjęć oraz zadba o kostiumy i rekwizyty.

W zależności od indywidualnych predyspozycji zostanie wyłoniona ekipa filmowa: scenarzysta, reżyser, operator, dźwiękowiec, kierownik produkcji, montażysta i aktorzy. Każdy członek zespołu pełni inną, równie ważną rolę. Na tym etapie kierownicy produkcji są odpowiedzialni za ustalenie obiektów, w których realizowane będą zdjęcia, organizują rekwizyty i sprawdzają dostępność aktorów.

Przed realizacją zdjęć filmowych uczestnicy przejdą krótkie szkolenie jak posługiwać się sprzętem filmowym. Po zakończeniu zdjęć uczestnicy pod okiem profesjonalisty, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania wybiorą udane duble filmowe, muzykę i dodadzą napisy. Zajęcia zakończą się wspólnym oglądaniem spotu i podsumowaniem wyniku pracy.


Informujemy, że ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń nie organizujemy żadnych dojazdów 25.05.19 r na spotkania akademickie.


 

Rekrutacja na obóz letni

Rodziców uczniów, którzy aplikują do udziału w letnim obozie naukowym organizowanym w ramach projektu “Zdolni z Pomorza”, prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres  b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl do dnia 10.06.2019 r.

1. Ankieta [pobierz]


 

Uwaga! Rozpoczęła się rekrutacja na letni obóz naukowy organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

Czas trwania jednego turnusu – 7 dni

 Liczba uczniów – 120 osób (40 osób/turnus)

 Miejsce – Narodowe Centrum Żeglarstwa w Gdańsku

 Terminy obozów:

29.07 – 4.08.2019

5.08 – 11.08.2019

12.08 – 18.08.2019

 

Z letniego wypoczynku połączonego z nauką skorzystają uczniowie szczególnie aktywni w ramach projektów “Zdolni z Pomorza”, uczestniczący w formach akademickich (np. spotkania akademickie, kółka olimpijskie, kursy e-learningowe, opieka mentorska) oraz regionalnych (np. Pomorska Liga Zadaniowa, Konkurs projektów, spotkania autorskie czy naukowa konferencja uczniowska). Punktowana jest aktywność ucznia w roku szkolnym 2018/2019. Lokalny opiekun pedagogiczno-metodyczny oceni również aktywność ucznia w formach wsparcia realizowanych przez LCNK.

Więcej szczegółów na portalu Zdolni z Pomorza: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1551/

W artykule znajdą Państwo:

 • Link do formularza rekrutacyjnego;
 • Regulamin rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza”;
 • Regulamin obozu naukowego w ramach projektu “Zdolni z Pomorza”;
 • Zasady rekrutacji na letni obóz naukowy w projekcie „Zdolni z Pomorza” w r. szk. 2018/2019 Proszę, pamiętać, że załącznik do zasad rekrutacji przedstawia szacowane liczby uczniów uczestniczących w zimowym obozie naukowym w danym powiecie, w związku z tym może zdarzyć się, że liczba wolnych miejsc może ulec zmianie.

 Zainteresowany udziałem w obozie uczeń powinien:

 1. wypełnić i wysłać elektroniczny formularz do dnia 10 czerwca 2019 r. ,
 1. złożyć wersje papierową formularza do dnia 11 czerwca 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
 2. Po wypełnieniu formularza opiekun pedagogiczno-metodyczny otrzymuje informacje e-mailową o zgłoszeniu ucznia i link do wypełnienia części dotyczącej aktywności ucznia w formach wsparcia realizowanych przez LCNK – jest to bardzo krótki formularz.

Zespół projektowy będzie miał wgląd do wypełnionej części dot. aktywności ucznia – proszę nie przesyłać informacji.

Prosimy o wypełnienie formularza do dnia 17 czerwca 2019 r.

 1. Następnie wnioski są oceniane przez komisję zespołu projektowego Zdolni z Pomorza.
 2. Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w obozie naukowym.
 3. Zespół projektowy  na podstawie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych tworzy zbiorczą listę uczniów, którzy zakwalifikowali się na obozy naukowe.
 4. Uczniowie, którzy nie brali udziału w regionalnych formach wsparcia (np. Pomorska Liga Zadaniowa, letni obóz naukowy, spotkania autorskie itp.) są zobowiązani do złożenia dokumentacji projektowej (formularz danych, deklaracja, oświadczenia).

Informujemy, że ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń nie organizujemy żadnych dojazdów 18.05.19 r. Jeżeli uczeń pojedzie sam, p. Graczyk może przesłać dane do faktury, na podstawie której później można ubiegać się o zwrot kosztów.

 
Wyjazd 11.05.2019 – spotkanie akademickie
 
Politechnika Gdańska
 
Opiekun: p. Anita Zaborowska.
 
Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.24. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).
 
Uczestnikom zapewniamy bilety.
 
Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68

13.04.2019 r. Spotkanie akademickie – wyjazd na AKADEMIĘ POMORSKĄ W SŁUPSKU

Opiekun – Ignacy Rejmak

 

Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.00.

 

Osoby zgłoszone do wyjazdu:

Aleksander Sadło

Stanisław Loewnau

Mikołaj Kurkowski

Magdalena Pięta

Anna Hildebrandt


 

Wyjazd 06.04.2019 – spotkanie akademickie

Uniwersytet Gdański
Opiekun: Maria Meyer
 
Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.24. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).
 
Uczestnikom zapewniamy bilety. Przypominamy o zabraniu ze sobą legitymacji szkolnej.
 
Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68
 
Osoby zgłoszone do wyjazdu:
Jakub Zaklicki (biologia)
Kasia Adamowicz (biologia)
Amelia Ptach (biologia)
Zofia Polak (biologia)
Magdalena Willma (biologia)

Osoby, które będą brały udział w WARSZTATACH KRYTYKI FILMOWEJ dnia 4 kwietnia są proszone o przyniesienie poniższego dokumentu (zgoda na wykorzystanie wizerunku). Muszą go podpisać rodzice lub pełnoletnia młodzież. Jest to niezbędne, ponieważ organizatorzy zastrzegli, iż będą robić zdjęcia w trakcie warsztatów.

Dokument do pobrania tutaj –>Pobierz 

 


UWAGA! Spotkania akademickie na Uniwersytecie Gdański w dniu jutrzejszym (30.03.2019 r.) zostały odwołane z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń.


 

30.03.2019 r. Spotkanie akademickie – wyjazd na AKADEMIĘ POMORSKĄ W SŁUPSKU

Opiekun – Michalina Mrzygłocka

 

Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.00.

Dla osób wsiadających w Bożympolu Wielkim bus zatrzyma się przy zatoczce przed przejazdem kolejowym ok. godz. 8.20.

 

Osoby zgłoszone do wyjazdu:

Izabela Jelińska

Szymon Ziółkowski

Katarzyna Adamowicz

Zuzanna Patok

Magdalena Pięta

Anna Hildebrandt

Adam Herta

Joanna Liss


Wyjazd 30.03.2019 – spotkanie akademickie

 Uniwersytet Gdański

Opiekun: Aleksandra Prudzienica – Piotrowicz.

 

Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.24. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).

Uczestnikom zapewniamy bilety. Przypominamy o zabraniu ze sobą legitymacji szkolnej.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68

 

Osoby zgłoszone do wyjazdu:

Jakub Zaklicki

Zofia Polak

Amelia Ptach

Aleksandra Willma


 

16.03.2019 r. Spotkanie akademickie – wyjazd na AKADEMIĘ POMORSKĄ W SŁUPSKU

 
Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.00.

Poniżej podajemy terminy warsztatów psychologicznych na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie w roku szkolnym 2018/2019:

23.03.2019 r. godz. 9.00 Zarządzanie projektem

23.03.2019 r. godz. 12.15 Techniki uczenia się

13.04.2019 r. godz. 9.00 Komunikacja i asertywność

13.04.2019 r. godz. 12.15 Komunikacja i asertywność

11.05.2019 r. godz. 9.00 Radzenie sobie ze stresem

11.05.2019 r. godz. 12.15 Radzenie sobie ze stresem

18.05.2019 r. godz. 9.00 Warsztat z kamerą i mikrofonem (Sztuka Autoprezentacji)

18.05.2019 r. godz. 12.15 Warsztat z kamerą i mikrofonem (Sztuka Autoprezentacji)

 

Osoby, które zgłosiły się na poszczególne warsztaty:

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Zofia Polak

Magdalena Willma

Amelia Ptach

Aleksandra Jankowska

Wiktor Zantowicz

 

TECHNIKI UCZENIA SIĘ

Szymon Piankowski

Jakub Zieleniewski

Olaf Giedrojć

Jakub Zaklicki

Jakub Wernerowski

Igor Sobociński

Anna Grzegrzółka

Juliusz Tłuścik

Aleksandra Jankowska

Oskar Pobłocki-Oczk

 

KOMUNIKACJA I ASERTYWNOŚĆ

13.04.2019 r. godz. 9.00

Amelia Ptach

Zofia Polak

Zuzanna Patok

Olaf Giedrojć

Jakub Zaklicki

Izabela Jelińska

Paweł Miotk

13.04.2019 r. godz. 12.15

Joanna Liss

Jakub Wernerowski

Wiktor Zantowicz

Bartosz Drabiński

Igor Roszman

Magdalena Willma

Adam Herta

Oskar Pobłocki-Oczk

 

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

11.05.2019 r. godz. 9.00

Szymon Piankowski

Jakub Zieleniewski

Anna Grzegrzółka

Oskar Gawryszewski

Anna Hildebrandt

Tymoteusz Gałek

Magdalena Pięta

Izabela Jelińska

11.05.2019 r. godz. 12.15

Zofia Polak

Magdalena Willma

Amelia Ptach

Amelia Klamann

Wiktoria Marcińska

Aleksandra Jankowska

Wiktor Zantowicz

 

WARSZTAT Z KAMERĄ I MIKROFONEM (Sztuka Autoprezentacji)

18.05.2019 r. godz. 9.00

Przemysław Daga

Paweł Miotk

Konrad Ostrowski

Mikołaj Kurkowski

Adam Herta

18.05.2019 r. godz. 12.15

Izabela Jelińska

Stanisław Loewnau

Jan Śniadach

Aleksandra Jankowska

 

 Jeżeli ktoś nie może przyjść w wyznaczonym terminie, prosimy o informację.

 

Osoby, które nie miały okazji zapisać się na warsztat, mogą to zrobić poprzez Facebooka lub mailowo na adres: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl


 

Wyjazd 09.03.2019 – spotkanie akademickie

 Uniwersytet Gdański

Opiekun: Aleksandra Prudzienica – Piotrowicz.

 Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.32. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).

 Uczestnikom zapewniamy bilety.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68

 

Osoby zgłoszone do wyjazdu:

Izabela Jelińska

Zofia Polak

Magdalena Pięta

Anna Hildebrandt

Weronika Gruchel

Amelia Ptach 

 

Uwaga! W związku z małą ilością zgłoszeń nie organizujemy dojazdu na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. Uczniom, którzy pojadą samodzielnie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety (zakupione na fakturę). Zainteresowanym prześlemy dane do faktury poprzez sms.


 

Informacja dotycząca stypendium

W dniu 13.02.2019 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”. Komisja zebrała się w celu rozpatrzenia złożonych przez rodziców i pełnoletnich uczniów wniosków o stypendium.

Skład komisji:

 1. Beata Graczyk – Zając – przewodnicząca, przedstawiciel LCNK w Wejherowie
 2. Beata Cieślik – przedstawiciel LCNK w Wejherowie
 3. Przemysław Rojewski – nauczyciel z dziedziny objętej wsparciem

 

Reguły przyznawania punktów za poszczególne kryteria:

 1. Sytuacja Ekonomiczna
  • Dochód do 1000 zł na osobę – 4 pkt
  • Dochód od 1001 zł do 1500 zł na osobę – 3 pkt
  • Dochód od 1501 zł do 2000 zł na osobę – 2 pkt
  • Dochód od 2001 zł do 3000 zł na osobę – 1 pkt
  • Dochód od 3001 zł na osobę  – 0 pkt
 2. Niepełnosprawność
  • Osoba niepełnosprawna – 4 pkt
  • Brak niepełnosprawności – 0 pkt
 3. Status Rodziny
  • Rodzina wielodzietna – 4 pkt
  • Inne – 0 pkt
 4. Odległość od LCNK
  • do 5 km  – 1 pkt
  • od 5 do 10 km – 2 pkt
  • od 10 do 15 km – 3 pkt
  • od 15 do 20 km  – 4 pkt 
 5. Aktywność w Projekcie (udział w dodatkowych formach wsparcia przewidzianych w projekcie „Zdolni z Pomorza”, tj. poza obowiązkowymi zajęciami pozalekcyjnymi z przedmiotu objętego wsparciem)
  • brak – 0 pkt
  • 1-2 formy – 2 pkt
  • 2-4 formy – 4 pkt

Komisja przeanalizowała złożone wnioski (94) i postanowiła przyznać na rok szkolny 2018/19  następujące stypendia:

I – dla 3 osób w wysokości 1000 zł

II – dla 24 osób w wysokości 800 zł

III – dla 53 osób w wysokości 600 zł

IV – dla 14 osób w wysokości 400 zł

 

Stypendium w wysokości I (1000 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały 15 pkt i więcej.

Stypendium w wysokości II (800 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 10 do 14 pkt.

Stypendium w wysokości III (600 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 5 do 9 pkt.

Stypendium w wysokości IV otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały do 4 pkt. 

 

Wypłata stypendium odbędzie się w dwóch transzach w ciągu roku szkolnego, po 50% całej kwoty. Pierwsza wypłata została zrealizowana, druga zostanie wypłacona do końca czerwca. UWAGA, przypominamy, że zgodnie z przyjętym regulaminem prawo do wypłaty drugiej transzy utracą osoby, które będą miały więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Prosimy rodziców lub pełnoletnich uczniów, którzy otrzymali stypendium o odbiór decyzji w sekretariacie lub w pokoju 104 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (ul.  Ofiar Piaśnicy 22) do dnia 31.03.2019 r.


 16 listopada 2019 r. na Politechnice Gdańskiej odbędzie się w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” III Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa pod hasłem Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości.

 
W związku z tym, że poszukiwani są uczniowie, którzy chcą wygłosić referaty lub zaprezentować postery. Więcej informacji na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=65

Osoby, które w 2017/2018 otrzymały stypendium są proszone o odbieranie PIT w pokoju 104 do 15.02.2019 r.


 

 SPOTKANIE INAUGURACYJNE PROJEKTU

„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”,

dla nowo przyjętych uczniów oraz ich rodziców

odbędzie się 25 stycznia 2019 r.

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22.

Uczniów uczestniczących w zajęciach z matematyki, fizyki i informatyki, wraz z rodzicami, zapraszamy na godz. 14.00.

Uczniów uczestniczących w zajęciach z biologii, chemii i kompetencji społecznych, wraz z rodzicami, zapraszamy na godz. 15.00.

 

W programie:

 1. Wręczenie listów gratulacyjnych uczestnikom Projektu.
 2. Mini-wykład.
 3. Prezentacja wybranych projektów kwalifikacyjnych.
 4. Konsultacje w sprawach bieżących.

Będzie możliwość złożenia wniosków o stypendium. Planowany czas spotkania – ok. 45 minut.

Serdecznie zapraszamy!


Rekrutacja Ankieta 

Osoby, które aplikują do udziału w obozie zimowym  proszone są o wypełnienie ankiety i odesłanie jej w terminie do 11.01.2019 r. na adres b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl

1. Ankieta [pobierz]


Rekrutacja na obóz zimowy
 
Rozpoczęła się rekrutacja na zimowy obóz naukowy organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.
 
Obóz naukowy odbędzie się w ferie w dniach 10 -16 lutego 2019 r. w malowniczej górskiej miejscowości Biały Dunajec.
 
Poniżej znajduje się link do artykułu na stronie www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu , gdzie znajdą Państwo:
 – link do formularza rekrutacyjnego,
– zasady rekrutacji,
– regulamin obozu naukowego.
 
 
Zainteresowany udziałem w obozie uczeń powinien:
· wypełnić i wysłać elektroniczny formularz do dnia 10 stycznia 2019 r. ,
· złożyć wersje papierową formularza do dnia 11 stycznia 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

08.12.2018 r. Spotkania akademickie – wyjazd na Uniwersytet Gdański oraz Politechnikę Gdańską

 

Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.20. Bus o godz. 8.30 zatrzyma się przy dworcu PKP w Redzie, a o godz. 8.35 w Rumi na przystanku autobusowym przy Castoramie.

 

Uniwersytet Gdański

Opiekun – p. Krystian Rychert

 

Uczniowie zgłoszeni do wyjazdu:

Alicja Borycka

Oskar Pobłocki-Oczk

Magdalena Willma

Zofia Polak

Anna Studzińska

Amelia Ptach

Jakub Zaklicki

Olaf Giedrojć

Szymon Piankowski

Amelia Nowakowska 

Magdalena Pięta
Anna Hildebrandt

Natalia Matejewska

Katarzyna Adamowicz

Amelia Miotke

Igor Sobociński

 

Politechnika Gdańska

Opiekun – p. Agata Walczewska

 

Uczniowie zgłoszeni do wyjazdu:

Zuzanna Patok

Wiśniewski Tomasz

Anna Grzegrzółka

Izabela Jelińska

Bartosz Drabiński (tylko powrót)

Jakub Miotke

 

Uczniowie jadący w sobotę po raz pierwszy na tę uczelnię są proszeni o dostarczenie na spotkanie wymaganych dokumentów, które są do pobrania na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68

 


Wyjazd 01.12.2018 r. – spotkanie akademickie

 
Uniwersytet Gdański
Opiekun: p. Przemysław Rojewski
 
Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.32. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).
 
Uczestnikom zapewniamy bilety.
 
Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68
 
Osoby zgłoszone do wyjazdu:
Konrad Bryłowski
Magda Guth
Zuzanna Patok
Małgorzata Giedrowicz
 
Pozostali, niezgłoszeni uczestnicy wyjazdu muszą kupić bilet we własnym zakresie. Dane do faktury możemy wysłać mmsem.

 
01.12.2018 r. Spotkanie akademickie – wyjazd na AKADEMIĘ POMORSKĄ W SŁUPSKU
 
Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.00.
 
Opiekun – p. Anna Grudzińska
 
Osoby zgłoszone do wyjazdu:
Kajetan Bieliński
Magdalena Sielaff
Aleksander Sadło
Jan Górecki
Jakub Westa
Paweł Chrabkowski
Magdalena Pięta
Anna Hildebrandt
Anna Grzegrzółka
Tomasz Wiśniewski
 

Wyjazd 24.11.2018 r. – spotkanie akademickie

Uniwersytet Gdański
Opiekun: p. Wioletta Socha

Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.22. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).

Uczestnikom zapewniamy bilety.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68

Osoby zgłoszone do wyjazdu:

Katarzyna Adamowicz

Magdalena Sielaff

Aleksander Sadło

Juliusz Tłuścik

Weronika Gruchel 

 

Pozostali, niezgłoszeni uczestnicy wyjazdu muszą kupić bilet we własnym zakresie. Dane do faktury możemy wysłać mmsem.


 

Wyjazd 17.11.2018 r. – spotkanie akademickie
Politechnika Gdańska
Opiekun: p. Maria Meyer

 

Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.22. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).

Uczestnikom zapewniamy bilety.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68

Osoby zgłoszone do wyjazdu:

Igor Sobociński

Tymoteusz Woroń (dojazd samodzielny)

Magdalena Sielaff

Tomasz Wiśniewski

Julia Ryńska

Amelia Nowakowska

 

Pozostali, niezgłoszeni uczestnicy wyjazdu muszą kupić bilet we własnym zakresie. Dane do faktury możemy wysłać mmsem.


 

10.11.2018 r. Spotkanie akademickie – wyjazd na Akademię Pomorską w Słupsku

 Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.00.

 Opiekun – p. Leszek Kotkowski.


 

Informujemy, że od roku szkolnego 2018/2019 podczas przyznawania stypendium w projekcie “Zdolni z Pomorza” będziemy brali pod uwagę również aktywność uczniów w obowiązkowych i uzupełniających formach wsparcia. Terminy i szczegóły w późniejszym czasie.


 

W najbliższym czasie zakończymy proces rekrutacji do Projektu w roku szkolnym 2018/2019 i opublikujemy listę rankingową. Uczniowie, którzy nie zakwalifikowali się do Projektu otrzymają o tym pisemną informację pocztą. Z pozostałymi uczniami będą się kontaktować nauczyciele lub pracownicy Poradni.

 

Rozpoczęły się spotkania akademickie. Harmonogram jest dostępny na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68

Trwa również nabór na kursy e-learningowe. Szczegóły na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1438/kursy-e-learningowe-czas-zaczac-

 


Rok szkolny 2018/2019

W związku z zakończeniem rekrutacji do projektu Zdolni z Pomorza, poniżej zamieszczamy listę rankingową. Lista rankingowa zawiera ogólne wyniki uczniów, którzy zakwalifikowali się do projektu oraz takich, którzy są na liście rezerwowej. O wyniki pozostałych uczniów można dowiadywać się osobiście w naszej Poradni. Uczniowie z listy rezerwowej będą włączani do projektu w miarę zwalniania się miejsc.

Wszystkie osoby, które w tym roku składały projekty kwalifikacyjne dołączą do wybranych grup.

Lista rankingowa – poziom gimnazjalny i klasy szkoły podstawowej (matematyka, fizyka, informatyka): pobierz

***

Lista rezerwowa – gimnazjum i klasy szkoły podstawowej: pobierz

Lista rezerwowa – poziom ponadgimnazjalny: pobierz

(kliknij grupę aby pobrać dokument)

 


 

INFORMACJE Z ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


 

 

Obozy naukowe – zakwalifikowani

Poniżej zamieszczamy listę osób, które zostały zakwalifikowane na obóz naukowy, wraz z terminem wyjazdu:

 1. Szulc Anna  16.07-22.07.2018
 2. Niepomnik Hubert           16.07-22.07.2018
 3. Nawrocka Wiktoria         30.07-5.08.2018
 4. Kania Katarzyna 30.07-5.08.2018
 5. Krampa Magdalena   16.07-22.07.2018
 6. Sielaff Magdalena   16.07-22.07.2018
 7. Skiba Szymon         9.07-15.07.2018
 8. Kołowrocki Jan     9.07-15.07.2018
 9. Rusiecki Igor     9.07-15.07.2018
 10. Kozub Jan     9.07-15.07.2018
 11. Starost Marta  9.07-15.07.2018
 12. Wodniczak Magdalena   30.07-5.08.2018
 13. Wiśnicki Eryk    9.07-15.07.2018

Informujemy, że powstała nowa forma wsparcia dla zespołów projektowych biorących udział w konkursie projektów – stypendium. Szczegóły a stronie: https://des.pomorskie.eu/-/stypendia-w-ramach-projektu-zdolni-z-pomorza-na-rok-szkolny-2018-2019

Ze względu na zamknięcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie do 29 lipca, wnioski o stypendium na realizację projektów należy składać do:
Departament Edukacji i Sportu
ul. Długi Targ 1/7, 80-828 Gdańsk
tel. 58 32 68 418
 
Termin składania wniosków – do 16 lipca 2018 r.

Wyjazd na wycieczkę do Torunia dnia 28 czerwca 2018 r. odbędzie się o godz. 5.00 sprzed budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie. Autokar o godz. 5.10 zatrzyma się przy dworcu PKP w Redzie, a o godz. 5.20 w Rumi na przystanku autobusowym przy Castoramie.
 

Wyjazd na wycieczkę “Drezyną po Kaszubach” (Kolbudy) dnia 20 czerwca 2018 r. odbędzie się o godz. 7.30 sprzed budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie. Autokar o godz. 7.40 zatrzyma się przy dworcu PKP w Redzie, a o godz. 7.50 w Rumi na przystanku autobusowym przy Castoramie.
 

Wyjazd na Galę Projektu „Zdolni z Pomorza” dnia 18 czerwca 2018 r. do Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku (na Ołowiance) odbędzie się o godz. 9.15 sprzed budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie. Autokar o godz. 9.25 zatrzyma się przy dworcu PKP w Redzie, a o godz. 9.35 w Rumi na przystanku autobusowym przy Castoramie.

Rodzice uczniów, którzy zgłosili się na udział w wycieczce  do Kolbud i/lub do Torunia zobowiązani są uzupełnić zgody na wyjazd i dostarczyć do naszej Poradni. Druk do pobrania tutaj (załącznik).

Obóz naukowy – składanie dokumentów
 
Do 21 czerwca można ubiegać się o udział w obozie naukowym. Komplet dokumentów (formularz zgłoszeniowy i podpisany regulamin) należy składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie. Dokumenty oraz szczegóły tutaj.

Serdecznie zapraszamy na Galę Laureatów, która odbędzie się 18 czerwca w godz. 10.00-15.00 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.
 
Poniżej znajduje się zaproszenie od Marszałka Województwa Pomorskiego oraz program Gali.
 
Zaproszenie (w załączniku) –> pobierz
Program Gali (w załączniku) –> pobierz

 

Zapraszamy wszystkich uczestników Projektu (uczniów szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) na wycieczkę do Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu, która odbędzie się w dniu 28.06.2018 r.

 Udział w wycieczce jest bezpłatny. Prosimy o zabranie prowiantu na drogę i odpowiedniego stroju. Obowiązkowy jest dobry nastrój :)

Przewidujemy udział ok. 20 osób.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania się: osobiście, mailowo na adres: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl    lub przez Facebooka. 

 

Program wycieczki:

9.00 – 9.30 Przyjazd do Torunia i przejście do Centrum Chemii w Małej Skali, przywitanie w Centrum Chemii w Małej Skali i drobny poczęstunek

9.30 – 11.00 Zajęcia laboratoryjne

11.00 – 12.00  Atrakcja nr 1 (do wyboru)

12.00 – 14.00 Zwiedzanie Starówki Torunia (z przewodnikiem) i czas na zakup pierników

14.00 – 15.00 Smacznie i zdrowo… – Obiad

15.00 – 16.00 Atrakcja nr 2 (do wyboru)

16.00 – 17.00 Pokaz efektownych doświadczeń chemicznych

17.00 Na rozstaju dróg… – Zakończenie wycieczki

 

Wybór atrakcji będzie dokonany poprzez głosowanie w ankiecie dostępnej grupie zamkniętej „Zdolni z Pomorza Wejherowo” na Facebooku.


Zapraszamy wszystkich uczestników Projektu (uczniów szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) na atrakcyjną wycieczkę do Kolbud „Drezyną po Kaszubach”, która odbędzie się w dniu 20.06.2018 r. w godz. 8.30-17.00.

 Udział w wycieczce jest bezpłatny. Prosimy o zabranie prowiantu na drogę i odpowiedniego stroju. Obowiązkowy jest dobry nastrój 🙂

 Serdecznie zachęcamy do zgłaszania się: osobiście, mailowo na adres: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl    lub przez Facebooka.

 

Program wycieczki

8.30 Wyjazd z miejsca zbiórki

 9.30 Przyjazd do Kolbud

 9.40 Zabawa integracyjna na drezynach

Drezyny, mające zastosowanie przy pracach związanych z utrzymaniem torów, okazały się doskonałym „narzędziem” zarówno integrującym grupę, jak i edukacyjnym. Uczestnicy zabawy będą mogli zapoznać się z budową i zasadą działania tego pojazdu, a także zobaczą praktyczne zastosowanie podstawowej maszyny prostej – dźwigni.

W trakcie podróży poznają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pobliżu torów i pojazdów szynowych oraz na skrzyżowaniach z drogami. Na koniec wycieczki odbędzie się nawet egzamin na Prawo Jazdy na drezynę 🙂

Trasa przejazdu będzie wiodła wzdłuż szlaku obiektów hydrotechnicznych rzeki Raduni. Dlatego w przerwie koniecznie wejdziemy na jaz wodny przy elektrowni wodnej i zwiedzimy Starą Papiernię – miejsce, w którym od drugiej połowy XIX w. wytwarzano papier.

Na koniec wycieczki, nawiązując do tematyki Projektu, sprawdzimy zdolności (matematyczno- fizyczne i inne) uczestników w krótkiej grze na orientację. Celem gry będzie nie tylko odnalezienie punktów zaznaczonych na mapie, ale również rozwiązanie/wykonanie zadania połączonego z tym punktem.

Głównym zadaniem uczestników będzie samodzielny (to znaczy przy użyciu własnych mięśni) przejazd drezynami do miejsca, w którym rozpalą ognisko i skonsumują kiełbaski. Na szczęście powrót będzie już z górki ☺

 17.00 Powrót autokarem do miejsca zbiórki

 Zapraszamy!


ZAPRASZAMY RODZICÓW na spotkanie, które odbędzie się w dniu 11.06.2018 r. o godz. 19.30 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy 22.

 W planie:

– podsumowanie rocznej pracy,

– informacja o wycieczkach,

– informacja o obozach naukowych,

– informacja o przebiegu Konkursu Projektów i Ligi Zadaniowej,

– możliwość rozmowy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.


ZAPRASZAMY na Galę Projektu „Zdolni z Pomorza”, która odbędzie się 18.06.2018r. w Sali Filharmonii w Gdańsku na Ołowiance. Szczegółowy program i godzinę wyjazdu podamy w najbliższym czasie.

 Na Galę zapraszamy:

– nauczycieli i zespoły projektowe biorące udział w Konkursie Projektów,

– laureatów i wyróżnionych uczestników Ligi Zadaniowej,

– uczniów, którzy uczestniczyli w kursach e-learningowych

oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych uczniów.


Przygotowujemy się do naboru chętnych uczniów na obozy naukowe.

 Odbędą się trzy turnusy w dniach:

9-15.07.2018r.

16-22.07.2018r.

30.07.-05.08.2018r.

 

Poniżej link:

https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1311

 

Prosimy zgłaszać zainteresowanie udziałem do nauczycieli prowadzących zajęcia. Szczegółowe informacje wkrótce.


12.05.2018 r. Spotkanie akademickie – wyjazd na Politechnikę Gdańską

 Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.30. Bus o godz. 8.35 zatrzyma się przy dworcu PKP w Redzie, a o godz. 8.40 w Rumi na przystanku autobusowym przy Castoramie (wyjazd wspólny z uczestnikami pokazu Konkursu Projektów). Powrót busem lub pociągiem SKM – zapewniamy bilety.

 Opiekun – p. Anna Miotk.

 Uczniowie zgłoszeni do wyjazdu:

Stanisław Rojewski

Michał Lubiszewski

Jakub Westa

Amelia Nowakowska

Jakub Miotke

Stanisław Czech

Kacper Siniecki

Jan Kołowrocki

Jan Kozub

 

Uczniowie jadący w sobotę po raz pierwszy na tę uczelnię są proszeni o dostarczenie na spotkanie wymaganych dokumentów, które są do pobrania na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68


Wyjazd 21.04.2018 r. – spotkanie akademickie
Uniwersytet Gdański
Opiekun: p. Wioletta Socha

Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.32. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).
Uczestnikom zapewniamy bilety.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68

Osoby zgłoszone do wyjazdu:
Olgierd Łukowicz
Jakub Westa
Leokadia Zwara
Jakub Miotke
Jakub Rożek
Amelia Nowakowska
grupa p. Sochy

 

Pozostali, niezgłoszeni uczestnicy wyjazdu muszą kupić bilet we własnym zakresie. Dane do faktury możemy wysłać mmsem.


 

14.04.2018 r. Wyjazd do Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.15. 
Opiekun – p. Anita Zaborowska

Uczniowie jadący w sobotę po raz pierwszy na tę uczelnię są proszeni o dostarczenie na spotkanie wymaganych dokumentów, które są do pobrania na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68
 
Osoby zgłoszone do wyjazdu:
Natalia Matejewska
Kinga Brzezińska
Olgierd Łukowicz
Amelia Nowakowska
Greta Formela

 

 Informacja dotycząca stypendium

W dniu 09.03.2018 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”. Komisja zebrała się w celu rozpatrzenia złożonych przez rodziców i pełnoletnich uczniów wniosków o stypendium.

Skład komisji:

 1. Beata Graczyk – Zając – przewodnicząca, przedstawiciel LCNK w Wejherowie
 2. Krystyna Kohsin – przedstawiciel Powiatu Wejherowskiego
 3. Beata Cieślik – przedstawiciel LCNK w Wejherowie
 4. Ewa Miotke – nauczyciel z dziedziny objętej wsparciem

 Reguły przyznawania punktów za poszczególne kryteria:

 1. Sytuacja Ekonomiczna
  • Dochód do 1000 zł na osobę – 4 pkt
  • Dochód od 1001 zł do 1500 zł na osobę – 3 pkt
  • Dochód od 1501 zł do 2000 zł na osobę – 2 pkt
  • Dochód od 2001 zł do 3000 zł na osobę – 1 pkt
  • Dochód od 3001 zł na osobę  – 0 pkt
 2. Niepełnosprawność
  • Osoba niepełnosprawna – 4 pkt
  • Brak niepełnosprawności – 0 pkt
 3. Status Rodziny
  • Rodzina wielodzietna – 4 pkt
  • Inne – 0 pkt
 4. Odległość od LCNK
  • do 5 km  – 1 pkt
  • od 5 do 10 km – 2 pkt
  • od 10 do 15 km – 3 pkt
  • od 15 do 20 km  – 4 pkt 

Komisja przeanalizowała złożone wnioski (100) i postanowiła przyznać na rok szkolny 2017/18  następujące stypendia:

I – dla 20 osób w wysokości 800 zł

II – dla 48 osób w wysokości 600 zł

III – dla 32 osób w wysokości 400 zł

 

Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

Stypendium w wysokości I (800 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały 10 pkt i więcej.

Stypendium w wysokości II (600 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 5 do 9 pkt.

Stypendium w wysokości III (400 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały do 4 pkt.

 

Wypłata stypendium odbędzie się w dwóch transzach w ciągu roku szkolnego, po 50% całej kwoty. Pierwsza wypłata będzie miała miejsce do 31.03.2018 r., druga – do końca czerwca.

Prosimy rodziców lub pełnoletnich uczniów, którzy otrzymali stypendium o odbiór decyzji w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (ul.  Ofiar Piaśnicy 22) do dnia 23.03.2018 r.


Poniżej podajemy terminy warsztatów psychologicznych na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie:

24.03.2018 r. godz. 9.00 Zarządzanie projektem

24.03.2018 r. godz. 12.00 Komunikacja i asertywność

28.04.2018 r. godz. 9.00 Radzenie sobie ze stresem

28.04.2018 r. godz. 12.00 Techniki uczenia się

12.05. 2018 r. godz. 9.00 Warsztat z kamerą i mikrofonem (Sztuka Autoprezentacji)

12.05.2018 r. godz. 12.00 Warsztat z kamerą i mikrofonem (Sztuka Autoprezentacji)

26.05.2018 r. godz. 9.00 Warsztat z kamerą i mikrofonem (Sztuka Autoprezentacji)

26.05.2018 r. godz. 12.00 Warsztat z kamerą i mikrofonem (Sztuka Autoprezentacji)

9.06.2018 r. godz. 9.00 Warsztat z kamerą i mikrofonem (Sztuka Autoprezentacji)

9.06.2018 r. godz. 12.00 Warsztat z kamerą i mikrofonem (Sztuka Autoprezentacji)

16.06.2018 r. godz. 9.00 Warsztat z kamerą i mikrofonem (Sztuka Autoprezentacji)

16.06.2018 r. godz. 12.00 Warsztat z kamerą i mikrofonem (Sztuka Autoprezentacji)

 

Osoby, które zgłosiły się na poszczególne warsztaty

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Marcin Pucułek

Michał Lubiszewski

Jan Pisański

Anna Nowicka

Mateusz Rozmysłowicz

Kacper Siniecki

Olgierd Łukowicz

Jakub Miotke

Stanisław Rojewski

Stanisław Czech

Szymon Tempski

 

KOMUNIKACJA I ASERTYWNOŚĆ

Wojciech Mak

Amelia Miotke

Liwia Torbiak

Agata Drywa

Amelia Tyszkiewicz

Marta Starost

 

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Zofia Pisańska

Anna Nowicka

Tomasz Krępa

Liwia Torbiak

Agata Drywa

Amelia Tyszkiewicz

Zuzanna Stanzecka
 
Paula Pieper
 
Amelia Jabłońska
 
Natalia Matejewska

 

TECHNIKI UCZENIA SIĘ

Brunon Matuszczak

Joanna Wodniczak

Radosław Składowski

Zuzanna Stanzecka
 
Paula Pieper
 
Amelia Jabłońska

 

WARSZTAT Z KAMERĄ I MIKROFONEM (Sztuka Autoprezentacji)

12.05. 2018 r. godz. 9.00

Małgorzata Talarczyk

Amelia Nosowicz

12.05.2018 r. godz. 12.00

Leokadia Zwara

Kinga Brzezińska

26.05.2018 r. godz. 9.00

Amelia Nowakowska

Anna Nowicka

26.05.2018 r. godz. 12.00

Mateusz Rozmysłowicz

Marta Starost

Barbara Zawadzka

9.06.2018 r. godz. 9.00

Marek Muchewicz

Wiktoria Prochera

Julia Ryńska

9.06.2018 r. godz. 12.00

Tomasz Krępa

Stanisław Czech

Ola Czerska

16.06.2018 r. godz. 9.00

Katarzyna Zorn

Szymon Tempski

16.06.2018 r. godz. 12.00

Amelia Miotke

Jakub Klein

 

Jeżeli ktoś nie może przyjść w wyznaczonym terminie, prosimy o informację. Ze względu na to, że warsztat z kamerą i mikrofonem ma mieć charakter bardzo praktyczny nie chcemy, aby grupy były duże.

Osoby, które nie miały okazji zapisać się na warsztat, mogą to zrobić poprzez Facebooka lub mailowo na adres: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl


Na stronie głównej Projektu ukazał się harmonogram spotkań akademickich w semestrze letnim: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68
Ze względu na coraz większe zainteresowanie zajęciami doradzamy w miarę szybkie zapisywanie się.


W dniu 24.02.2018 r. odbędzie się spotkanie akademickie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.

Tematyka spotkania: Wprowadzenie do algorytmów sztucznej inteligencji

Prosimy zgłaszać się nie później niż do 21 lutego br.


W dniu 24.02.2018 r. odbędzie się spotkanie akademickie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Spotkanie dedykowane będzie uczniom szkół gimnazjalnych/ podstawowych (klasy VII i VIII).

Tematyka spotkania: AKCJA ILUSTRACJA

Prosimy zgłaszać się nie później niż do 21 lutego br.


  W imieniu organizatorów zapraszamy uczniów klas VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych na kółka olimpijskie z chemii.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

Rekrutacja na kółka olimpijskie z chemii odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na wskazanych powyżej stronach pocztą elektroniczną na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl.

Formularz należy przesłać do dnia 25 lutego 2018 r.

Informacja o wynikach rekrutacji, tj. zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu ucznia do uczestnictwa w zajęciach wybranego kółka rozesłana zostanie wszystkim kandydatom drogą elektroniczną do dnia 28 lutego 2018 r.

Zajęcia kółek odbywać się będą w soboty po 3 godziny lekcyjne – szczegółowe harmonogramy spotkań są dostępne na stronach www.

W zajęciach kółka na danym poziomie może uczestniczyć od 5 do 15 osób.

Planowany termin pierwszych zajęć: 3 marca 2018 r.


 Uniwersytet Gdański
Spotkanie akademickie: 3 marca (sobota), godz. 9:45
Dla uczniów z przedmiotu: kompetencje społeczne
Dla uczniów: klas ponadpodstawowych

Temat: Maski, twarze i gęby – czyli kulturowe gry z tożsamością.

Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie projektu: https://zdolnizpomorza.konfeo.com/pl/groups. Osoby, które nie uczestniczyły wcześniej w naszych spotkaniach, muszą przynieść z sobą wypełnione i podpisane (przez rodzica lub pełnoletniego ucznia) dokumenty, które można pobrać ze strony: https://mat.ug.edu.pl/zdolni/download.


Serdecznie zapraszamy uczniów na zajęcia z fizyki i informatyki, które odbędą się 17 marca 2018 w Akademii Morskiej w Gdyni.

Temat: “Ocieplić” ciepło – zjawiska termiczne w przyrodzie i technice.

Zapisy trwają do 4 marca br. pod adresem e-mail: zzp@am.gdynia.pl.


 Serdecznie zapraszamy uczniów na zajęcia z fizyki i informatyki, które odbędą się 17 marca 2018 w Akademii Morskiej w Gdyni.

Temat: Technologie chmur obliczeniowych.

Zapisy trwają do 4 marca br. pod adresem e-mail: zzp@am.gdynia.pl.


17.02.2018 r. Wyjazd na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w Gdańsku.

Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.30. Bus o godz. 8.35 zatrzyma się przy dworcu PKP w Redzie, a o godz. 8.40 w Rumi na przystanku autobusowym przy Castoramie.

Uczniowie jadący w sobotę na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych są proszeni o dostarczenie  na spotkanie wymaganych dokumentów (2 oświadczenia, deklaracja uczestnika projektu i formularz danych), które są do pobrania na stronie:  PJATK       oraz dodatkowego dokumentu, który można pobrać TUTAJ.


Informujemy, że w dniu 17.02.2018 r. odbędą się spotkania akademickie na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Są dostępne dwa tematy:
– Modelowanie do druku 3D w programie Blender
– ZNAK – TAK

Tym razem uczniów zgłasza opiekun pedagogiczno-metodyczny. Prosimy o szybkie zgłaszanie się – do 14 lutego, poprzez Facebooka lub na adres mailowy: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl 


 Wyjazd na AKADEMIĘ POMORSKĄ W SŁUPSKU 20.01.2018 r. odbędzie się busem.

Wyjazd o godz. 8.00 spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie. O 8.15 zatrzymamy się w Kębłowie na stacji benzynowej, a o 8.25 na skrzyżowaniu do Luzina (zatoczka).
Opiekun – p. Ewa Miotke.
Osoby, które jadą po raz pierwszy na tę uczelnię, powinny wypełnić dokumenty pobrane ze strony właściwej uczelni (dostępne w tabeli harmonogramu spotkań akademickich).
 
Osoby zgłoszone:
Julia Ryńska
Wiktoria Prochera
Natalia Szturgulewska
Amelia Nowakowska
Dawid Sanecki
 

 UROCZYSTA INAUGURACJA PROJEKTU

„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”,

dla nowo przyjętych uczniów

odbędzie się 25 stycznia 2018 r. o godz. 14.00

w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Wejherowie nr 1, ul. Bukowa 1 

W programie:

 1. Powitanie zaproszonych gości
 2. Wystąpienie Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius
 3. „Jak motywować zdolne dziecko” – Beata Graczyk – Zając – opiekun pedagogiczno-metodyczny
 4. Wręczenie listów gratulacyjnych uczestnikom Projektu
 5. Prezentacja wybranych projektów kwalifikacyjnych

Serdecznie zapraszamy!


 UWAGA!

Wnioski o stypendium można składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie do dnia 8 lutego 2018 r. Wnioski są dostępne na stronie https://poradnia-wejherowo.pl/regulaminy-i-dokumenty-zdolni-z-pomorza/

 Przypominamy, że ukazał się harmonogram spotkań akademickich. Zachęcamy do zapoznania się oraz zgłaszania na zajęcia. Zapisy związane z uczestnictwem odbywają się bezpośrednio do uczelni, natomiast my prosimy o informację o wyjeździe w celu organizacji dojazdu. Szczegóły i harmonogram: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1093/


Wyjazd 16.12.2017 r. – spotkanie akademickie
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Opiekunowie: p. Przemysław Rojewski, p. Jarosław Affelt

UWAGA ZMIANA!!!
Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń dojazd odbędzie się autokarem. 
Autokar będzie podstawiony o godz. 8.45 przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22.
Autokar o godz. 8.55 zatrzyma się przy dworcu PKP w Redzie, a o godz. 9.00 w Rumi na przystanku autobusowym przy Castoramie.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1093/

Osoby zgłoszone do wyjazdu:
Marta Muchewicz
Marek Muchewicz
Magdalena Wodniczak
Tomasz Wiśniewski
Wiktoria Prochera
Julia Ryńska
Szymon Ziółkowski
Wiktoria Nawrocka
Katarzyna Kania
Mateusz Rozmysłowicz
Kinga Brzezińska
Jakub Miotke
Jakub Westa
Jakub Rożek
Joanna Markowska
Dawid Sanecki
Stanisław Rojewski
Szymon Skiba
Marcin Pucułek

 

Zgłoszenia przyjmuje do dzisiaj (czwartek), godz. 20.00.
Pozostali uczestnicy wyjazdu muszą kupić bilet we własnym zakresie. Dane do faktury wyślemy mmsem.


 Wyjazd 09.12.2017 R. – spotkanie akademickie
AKADEMIA MORSKA W GDYNI
Opiekun: p. Michalina Mrzygłocka
Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz. 9.10. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).
Uczestnikom zapewniamy bilety.
Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1093/Osoby zgłoszone do wyjazdu:

Małgorzata Giedrowicz
Konrad Bryłowski
Grzegorz Blizna
Krzysztof Szymkowski
Igor Rusiecki

Zgłoszenia przyjmuje do dzisiaj (czwartek), godz. 20.00.
Pozostali uczestnicy wyjazdu muszą kupić bilet we własnym zakresie. Dane do faktury wyślemy mmsem.


Wyjazd 02.12.2017 R. – spotkanie akademickie
UNIWERSYTET GDAŃSKI
Opiekun: p. Maria Meyer
Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz. 8.40. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).
Uczestnikom zapewniamy bilety.
Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1093/
 
Osoby zgłoszone do wyjazdu:
Marta Muchewicz
Tomasz Wiśniewski
Marta Starost
Łukasz Potrykus
Robert Jabłonowski-Kęska
Paweł Mejer
Dawid Sanecki
Jakub Bank
 
Pozostali uczestnicy wyjazdu muszą kupić bilet we własnym zakresie. Dane do faktury wyślemy mmsem.

Zapraszamy nowych uczestników Projektu na warsztat integracyjny oraz trening kreatywności. Zajęcia odbędą się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie w godzinach 9-14.
 
2 grudnia – uczniowie z grup biologia i chemia
9 grudnia – nowi uczestnicy w ramach przedmiotów ścisłych: matematyka/fizyka/informatyka
16 grudnia – uczniowie z grupy kompetencje społeczne.
 
Jeśli komuś z ważnych przyczyn nie odpowiada termin, może przyjść z inną grupą.

Zachęcamy do udziału w tegorocznej Lidze Zadaniowej. Szczegóły w ulotce [pobierz]

Dnia 24.11.2017 r. o godz. 10.00 odbędą się wykłady profesora Bogusława Pranszke.
Miejsce: ZSP nr 2 Wejherowo, ul. Strzelecka, aula
Tematy:
1. Katastrofy – subiektywny wybór czynników, zjawisk mogących doprowadzić do zagłady ludzkości (kosmiczna kolizja, wulkany, zmiany klimatyczne, supernowe, sztuczna inteligencja, kosmici, biologia itd.).
2. Fizyka podróży do gwiazd.
 
Zapraszamy!
 

Wyjazd 25.11.2017 R. – spotkanie akademickie
POLITECHNIKA GDAŃSKA
Opiekun: p. Maria Meyer
Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz. 8.40. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą). 
Uczestnikom zapewniamy bilety.

Wyjazd na AKADEMIĘ POMORSKĄ W SŁUPSKU 25.11 2017 r. odbędzie się busem.
Wyjazd o godz. 8.30 spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie.
 
Opiekun – p. Krystian Rychert.
 
Mamy jeszcze cztery miejsca wolne.
 
Osoby, które jadą po raz pierwszy na tę uczelnię, powinny wypełnić dokumenty pobrane ze strony właściwej uczelni (dostępne w tabeli harmonogramu spotkań akademickich).

 Wyjazd 18.11.2017 R.  – spotkanie akademickie

PJATK w Gdańsku

Opiekun: p. Izabela Muskała-Dłubek

Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz. 8.18. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą). Osoby zgłoszone: Hubert Niepomnik, Małgorzata Giedrowicz, Grzegorz Kupczyk. Uczestnikom zapewniamy bilety. 


 

W związku z wolnymi miejscami, przeprowadzamy dodatkową rekrutację do przedmiotów BIOLOGIA, CHEMIA, KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Komplet dokumentów oraz projekty kwalifikacyjne należy dostarczyć do 27.10.2017 r. Dokumenty oraz informacje o projekcie kwalifikacyjnym są dostępne tutaj.

Osoby, które wcześniej złożyły wniosek o udział w rekrutacji, a nie przyniosły projektu kwalifikacyjnego – mogą zrobić to również do 27.10.2017 r.


 Zapraszamy na wykład dr hab. Bogusława Pranszke na temat ”Kobiety w naukach ścisłych”. Odbędzie się on 4 października (środa) 2017 r. o godz. 11:50  w Liceum nr 1 w Rumi.


  Spotkanie akademickie

 21.10.2017 r. godz. 9:00 (do ok. 15:00)

 Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

 Temat: „Potęga spektroskopii – czyli jak identyfikować i oznaczać leki i toksyny”. 

 

Więcej informacji na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1091/eksperymentowac-kazdy-moze–na-gdanskim-uniwersytecie-medycznym

 

Osoby, które zapiszą się na spotkanie akademickie są proszone o przesłanie również do nas takiej informacji (w celu zorganizowania wyjazdu). Kontakt poprzez Facebooka lub mailowo: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl


  PROJEKTY KWALIFIKACYJNE  Z PRZEDMIOTÓW BIOLOGIA, CHEMIA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Z uwagi na to, że termin oddawania projektów przypada na sobotę (23.09), można je również składać w naszym sekretariacie w poniedziałek 25.09.2017 r.


 Zgłoś swój udział w naukowej konferencji uczniowskiej, której tematem jest SZTUCZNA INTELIGENCJA

 

Konferencja odbędzie się 18 listopada 2017 r. na Politechnice Gdańskiej. Zapraszamy Was do wzięcia udziału. Zgłaszajcie swoje referaty, które chcielibyście zaprezentować podczas konferencji. Czas referatu – ok. 15 minut. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 września wraz z abstraktem (streszczeniem referatu).

Szczegóły w linku: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1047/zglos-swoj-udzial-w-naukowej-konferencji-uczniowskiej–ktorej-tematem-jest-sztuczna-inteligencja


Informacja dla uczniów starających się udział w programie Zdolni z Pomorza w ramach nowych przedmiotów: biologia, chemia, kompetencje społeczne

 

Przypominamy, że zbliża się termin przekazania rezultatów Waszej pracy nad projektami kwalifikacyjnymi – do 23 września. Prosimy dostarczać je do sekretariatu naszej Poradni  (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22) w formie:

– prezentacje multimedialne – na płycie CD

– plakaty, sprawozdania, plany wystąpień w formie wydruku.


INFORMACJE Z ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


Informacja o obozach naukowych

 Przekazujemy wyniki rekrutacji na obóz naukowy realizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Uczniowie, którzy figurą na liście są ujęci losowo odnośnie punktacji.

Aby zobaczyć listę uczniów – kliknij tutaj.

Proszę pamiętać, że – zgodnie z zasadami rekrutacji na obozy naukowe – rodzice są zobowiązani do zwrotu pełnych kosztów uczestnictwa dziecka w obozie w wypadku zgłoszonej w terminie krótszym niż na trzy dni przed datą rozpoczęcia obozu rezygnacji z udziału w obozie.

W przypadku rezygnacji ucznia z obozu naukowego, lokalny opiekun pedagogiczno-metodyczny może zakwalifikować kolejnego ucznia z listy rezerwowej. Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani z listy rezerwowej, będą musieli zdecydować się na termin, który zadeklarowała osoba rezygnująca z udziału w obozie.

Organizatorem obozu jest Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, w związku z tym poniżej zamieszczamy kontakt do osób odpowiedzialnych za organizację obozu naukowego:

Panią Eweliną Ławecką: ewelina.lawecka@awf.gda.pl, tel. 058 554 72 39

Panem Krzysztofem Karaszewskim  kkaraszewski@awf.ga.pl, tel. 058 554 72 39


 Wyjazd na Galę Projektu “Zdolni z Pomorza” dnia 21 czerwca do Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku (na Ołowiance) odbędzie się o godz. 8.00 sprzed budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie.


 Osoby, które wezmą udział w wycieczce do Elektrowni Wodnej Żarnowiec w Czymanowie są proszone o zapoznanie się z Regulaminem Zwiedzania.

Regulamin do pobrania: pobierz


Do 21 CZERWCA można zapisywać się na obozy naukowe. Więcej informacji, w tym zasady rekrutacji i wymagane dokumenty znajdują się na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1033/tak–tak–juz-od-dzisiaj-mozna-sie-zapisywac-na-obozy-naukowe

Lista osób, które zapisały się na wycieczkę do Elektrowni Wodnej Żarnowiec w Czymanowie dnia 21 czerwca 2017 r. (termin pozostaje aktualny).

1. Tymoteusz Staszkiewicz
2. Jakub Rożek
3. Krzysztof Skocki
4. Natalia Szturgulewska
5. Magda Guth
6. Joanna Markowska
7. Alina Ewertowska
8. Konrad Bryłowski
9. Jan Jabłonowski-Kęska
10. Piotr Wilczewski
11. Jakub Bank
12. Weronika Lilla
13. Krzysztof Butowski
14. Hubert Niepomnik
15. Szymon Ziółkowski
16. Jan Kozub
17. Michał Wądołowski
18. Gustaw Ostajewski
19. Kacper Hauser
20. Anna Szulc

 Docelowo wycieczka jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.


 W dniu 21.06.2017r. zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych uczestniczących w Projekcie „Zdolni z Pomorza” na wycieczkę do Elektrowni Wodnej Żarnowiec w Czymanowie. Program obejmuje zwiedzanie elektrowni i górnego zbiornika wodnego. Przewidywany czas trwania ok. 4 godzin. Dysponujemy 28 miejscami. Zbiórka o godz. 9.00 w przy siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy 22.

Termin zgłaszania się do 15.06.2017r.


Aktualna oferta kursów e-learningowych znajduje się na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/901/e-learning–czyli-nauka-w-zaciszu-domowym
Zapraszamy do zapoznania się.


Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie uczniowskich projektów badawczych, stanowiącym etap kwalifikacyjny do interdyscyplinarnych warsztatów tematycznych – kolejnej formy wsparcia uczniów uzdolnionych realizowanej przez uczelnie, skierowanej wyłącznie do uczniów objętych opieką LCNK.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych uczniowskich zespołowych projektów badawczych, które zostaną zrealizowane na Politechnice Gdańskiej i otrzymają rekomendację pracowników naukowych uczelni upoważniającą do udziału w Polskiej Edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (Polska Edycja EUCYS – European Union Contest for Young Scientists, http://fundusz.org/konkurs/regulamin-polskiej-edycji-eucys-2017/).  

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu, harmonogramem i formularzem wniosku znajdują się na stronie http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza  w zakładce „Warsztaty tematyczne”.


  Przypominamy o pilnej konieczności odebrania decyzji o przyznaniu stypendium w sekretariacie PPP w Wejherowie.


W celu monitorowania aktywności uczestników Projektu „Zdolni z Pomorza” załączamy poniższą ankietę. Uzyskane informacje pozwolą nam wybrać osoby, które będą zaproszone do udziału w letnim obozie naukowym. Dane te zostaną również wykorzystane w procesie nominacji najlepszych uczniów do uzyskania opieki mentorskiej ze strony pracowników naukowych Trójmiejskich uczelni w roku szkolnym 2017/18. Prosimy odesłanie uzupełnionej ankiety do 14 kwietnia 2017 r. na adres mailowy: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl

Ankieta – kliknij tutaj


 Informacja dotycząca stypendium

W dniu 09.02.2017 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”. Komisja zebrała się w celu rozpatrzenia złożonych przez rodziców i pełnoletnich uczniów wniosków o stypendium.

Skład komisji:

 1. Beata Graczyk – Zając – przewodnicząca, przedstawiciel LCNK w Wejherowie
 2. Krystyna Kohsin przedstawiciel Powiatu Wejherowskiego
 3. Beata Cieślik – przedstawiciel LCNK w Wejherowie
 4. Katarzyna Konecko – nauczyciel z dziedziny objętej wsparciem

 Reguły przyznawania punktów za poszczególne kryteria:

 1. Sytuacja Ekonomiczna
  • Dochód do 1000 zł na osobę – 4 pkt
  • Dochód od 1001 zł do 1500 zł na osobę – 3 pkt
  • Dochód od 1501 zł do 2000 zł na osobę – 2 pkt
  • Dochód od 2001 zł do 3000 zł na osobę – 1 pkt
  • Dochód od 3001 zł na osobę  – 0 pkt
 2. Niepełnosprawność
  • Osoba niepełnosprawna – 4 pkt
  • Brak niepełnosprawności – 0 pkt
 3. Status Rodziny
  • Rodzina wielodzietna – 4 pkt
  • Inne – 0 pkt
 4. Odległość od LCNK
  • do 5 km  – 1 pkt
  • od 5 do 10 km – 2 pkt
  • od 10 do 15 km – 3 pkt
  • od 15 do 20 km  – 4 pkt 

Komisja przeanalizowała złożone wnioski (52) i postanowiła przyznać na rok szkolny 2016/17  następujące stypendia:

I – dla 11 osób w wysokości 820 zł

II – dla 23 osób w wysokości 700 zł

III – dla 18 osób w wysokości 600 zł

 

Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

Stypendium w wysokości I (820 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały 10 pkt i więcej.

Stypendium w wysokości II (700 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 5 do 9 pkt.

Stypendium w wysokości III (600 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały do 4 pkt.

 

Wypłata stypendium odbędzie się w dwóch transzach w ciągu roku szkolnego, po 50% całej kwoty. Pierwsza wypłata będzie miała miejsce do 28.02.2017, druga – do końca czerwca.

Prosimy rodziców lub pełnoletnich uczniów, którzy otrzymali stypendium o odbiór decyzji w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (ul.  Ofiar Piaśnicy 22).


W dniu 10 czerwca 2017 r. wyjazd na spotkanie akademickie na Uniwersytet Gdański kolejką SKM, która wyjeżdża z RUMI o godz. 8:56. Uczestnikom zapewniamy bilety. Osoby, które będą się dosiadać na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Uczestników prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości. Opiekunem będzie p. Maria Meyer.


 Przypominamy, że 10 czerwca odbywają się ostatnie spotkania akademickie w tym roku szkolnym. Chętnych prosimy o zgłaszanie się. Szczegóły: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/871/spotkania-akademickie-2017—rozwijaj-swoja-pasje

Lista zgłoszonych osób:
1. Jan Jabłonowski-Kęska (UG)


Wyjazd do Akademii Pomorskiej w Słupsku dnia 3 czerwca 2017 r. odbędzie się busem spod naszej Poradni (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22) o godz. 7.30. Opiekunem będzie p. Przemysław Rojewski. Pamiętajcie o wypełnieniu dokumentów na uczelnię!!!  Są dostępne na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/871/spotkania-akademickie-2017—rozwijaj-swoja-pasje

***

Poniżej zamieszczamy listę osób, które zapisały się na spotkania akademickie na Akademii Pomorskiej w Słupsku  dnia 3 czerwca:

 1. Wiktoria Nawrocka
 2. Magda Guth
 3. Mateusz Groszek
 4. Katarzyna Kania
 5. Natalia Szturgulewska
 6. Szymon Skiba
 7. Agnieszka Ligier

LISTA ZAMKNIĘTA


Dnia 3 czerwca 2017 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbędą się spotkania akademickie. Szczegóły na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/871/spotkania-akademickie-2017—rozwijaj-swoja-pasje
 
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do czwartku – w sposób opisany na podanej stronie oraz do nas (przez Facebooka lub mailowo b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl).

W dniu 29.05.2017r., czyli w najbliższy poniedziałek, zapraszamy RODZICÓW uczniów biorących udział w Projekcie „Zdolni z Pomorza” na spotkanie podsumowujące  przeprowadzone w bieżącym roku szkolnym działania oraz plany na rok kolejny.Spotkanie odbędzie się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy 22 o godz. 18.00.W planie:

 1. Informacje bieżące
  • wycieczka do Elektrowni Wodnej Żarnowiec
  • Gala Projektu
  • obóz naukowy
  • nowe przedmioty w Projekcie
  • stypendium
 2. Mini wykład
 3. Wymiana doświadczeń
 4. Indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
 5. Kawa i herbata

Została uruchomiona kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu – Dyskusyjny Klub Filmowy „Zdolni z Pomorza”.  Spotkania te będzie prowadził Pan Fryderyk Wojda, filmoznawca, pasjonat kina. Miejsce:  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera 14.

Spotkania najpierw zaczną się one krótką prelekcją, potem nastąpi projekcja filmu, a po projekcji filmu – zaplanowana jest dyskusja na temat obejrzanego filmu.

 25 kwietnia o godz. 17.00 zaplanowana jest pierwsza projekcja, film „Whiplash” Damiana Chazella, tegorocznego laureata Oscara za film „La La Land”. 

W DKF-ie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie – nie tylko objęci wsparciem w ramach Projektu.

Zapisy na wydarzenie jest bezpłatne, trzeba się jednak zapisać przez platformę zdolnizpomorza.pomorskie.eu.


 W imieniu organizatorów zapraszamy zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kursy e-learningowe z fizyki i matematyki poświęcone następującej tematyce:

http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/fizyka-jazdy-na-rowerze-fizyka-poziom-gimnazjalny

 • Rachunek wektorowy w optyce (fizyka, poziom ponadgimnazjalny)

http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/rachunek-wektorowy-w-optyce-fizyka-poziom-ponadgimnazjalny

 • Fraktale czyli dywany, paprocie i smoki (matematyka, poziom gimnazjalny)

http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/fraktale-czyli-dywany-paprocie-i-smoki-matematyka-poziom-gimnazjalny

 • Zastosowania pochodnej funkcji (matematyka, poziom ponadgimnazjalny)

http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/zastosowania-pochodnej-funkcji

 

Planowany czas trwania kursów: 18.04-04.06.2017 r.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy1

Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych upływa 11 kwietnia 2017 r.
Wyniki rekrutacji rozesłane zostaną drogą elektroniczną do 13 kwietnia 2017 r.

Szczegółowy opis kursów wraz z harmonogramem można znaleźć w linkach obok tematów kursów.


W imieniu organizatorów zapraszamy zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kursy e-learningowe i spotkania akademickie z informatyki na temat:

Planowany czas trwania kursów: 28.03-13.05.2017 r.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy1

Formularz  należy przesłać do dnia 24 marca 2017 r.

Maksymalna liczba uczestników każdego kursu: 56.

Informacja o wynikach rekrutacji, tj. zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu ucznia do uczestnictwa w kursach rozesłana zostanie wszystkim kandydatom drogą elektroniczną do dnia 27 marca 2017 r.

Każdy z kursów składa się z dwóch części: zdalnej i stacjonarnej.

Zajęcia zdalne prowadzone będą w formie kursu e-learningowego na uczelnianej platformie Moodle, w ramach którego dostępne będą między innymi materiały filmowe demonstrujące określone treści w zakresie podstaw programowania. W trakcie trwania kursu uczniowie otrzymają do wykonania różne zadania, będą też mieli możliwość komunikacji i konsultacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne i czat.

Uzupełnieniem zajęć prowadzonych w wykorzystaniem kształcenia na odległość będą zajęcia stacjonarne, przeprowadzone w ramach spotkań akademickich. Zajęcia odbędą się 13 maja 2017 r. Poprowadzone będą w formie wykładu oraz laboratorium komputerowego poświęconego praktycznemu doskonaleniu w zakresie programowania.

Szczegóły można znaleźć w zamieszczonych niżej ulotkach:

Zaproszenie kursy e-learnigowe

Kurs HTML 5 GIM

Kurs Java i Android PG


Jednym z działań w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” są kursy e-learningowe skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obecnie uczelnia jest na etapie przygotowywania oferty kursów z matematyki, fizyki i informatyki. Ich uruchomienie planowane jest w kwietniu. Szczegółowe informacje wkrótce.


Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, również zaangażowany w realizację projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”, przygotował tymczasem pilotażowo ofertę kursów realizowanych w formie edukacji na odległość oraz pokazów na Politechnice Gdańskiej.
 
Szczegóły dostępne są na stronie: https://ekursy.eti.pg.gda.pl.
 
Udział w kursach jest bezpłatny, a osoby które ukończą kurs otrzymają certyfikat podpisany przez Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
 
Kursy rozpoczynają się 6 marca 2017 r. Rekrutacja odbywa się przez stronę internetową: https://ekursy.eti.pg.gda.pl
 
Uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza” mogą jeszcze zgłaszać się na kursy.

Ukazała się oferta Akademii Pomorskiej w  Słupsku związana z pozalekcyjnymi zajęciami olimpijskimi. Więcej informacji  na stronie: http://www.apsl.edu.pl/wspolpraca/2016-02-27-12-59-26


 PILNE! Politechnika Gdańska rozpoczyna rekrutację do kółek olimpijskich. Więcej informacji na stronie: pg.edu.pl/zdolnizpomorza/o-projekcie w zakładce: Kółka olimpijskie.


 PILNE! Prosimy o zapoznanie się z nową ofertą związaną z projektem przedstawioną przez Uniwersytet Gdański – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Oferta dotyczy kółek olimpijskich.

Więcej informacji na stronie:

https://mat.ug.edu.pl/zdolni/kolo-matG?c=olimpijskie


 

Przypominamy, że 27 maja w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych odbędzie się spotkanie akademickie. Szczegóły na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/871/spotkania-akademickie-2017—rozwijaj-swoja-pasje

Należy zgłosić się zgodnie z informacjami na stronie oraz do nas poprzez Facebooka lub mailowo na adres: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl

Termin zgłoszeń do Poradni: piątek 25 maja do godz. 11.00 (musimy mieć czas na organizację wyjazdu).


W dniu 20 maja 2017 r. wyjazd na spotkanie akademickie na Uniwersytet Gdański kolejką SKM, która wyjeżdża z Wejherowa o godz. 8:40. Uczestnikom zapewniamy bilety. Osoby, które będą się dosiadać na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Uczestników prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości. Opiekunem będzie p. Michalina Mrzygłocka.


W dniu 13 maja 2017 r. wyjazd na spotkanie akademickie na Politechnice Gdańskiej kolejką SKM, która wyjeżdża z Wejherowa o godz. 8:18. Uczestnikom zapewniamy bilety. Osoby, które będą się dosiadać na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Uczestników prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości. Opiekunem będzie p. Michalina Mrzygłocka.
Poniżej zamieszczamy listę osób, które zgłosiły się na wyjazd:
1. Szymon Skiba
2. Krzysztof Skocki
3. Anna Stolarczyk
4. Hubert Niepomnik
5. Kacper Hauser
6. Dawid Selewski
Jeśli ktoś jeszcze zapisał się na zajęcia, a nie poinformował nas – prosimy o szybka informację, abyśmy mogli kupić bilety.


Zapraszamy na kolejną projekcję Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Zdolni z Pomorza”, która odbędzie się 19 maja o godz. 17.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku. Tym razem będzie można oglądać i dyskutować o filmie „Marsjanin” w reż. Ridleya Scotta. Spotkanie poprowadzi Fryderyk Wojda, filmoznawca i pasjonat kina. Szczegółowe informacje, w tym informacje o zapisach, na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/962/dkf–zdolni-z-pomorza—czyli-ogladamy-i-dyskutujemy-o-filmie–marsjanin–ridleya-scotta


 Prosimy o zapoznanie się z aktualną listą spotkań akademickich, które odbędą się 13 i 20 maja 2017 r. Jest ona dostępna na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/…/spotkania-akademickie-…
Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się poprzez formularz zamieszczony na wyżej wymienionej stronie. Jak zawsze, chętnych prosimy również o informację do nas – poprzez maila b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl    lub Facebook’a.


 13 maja 2017 r. w PPP w Wejherowie o godz. 12:00 zostanie przeprowadzony warsztat “Techniki wspierające uczenie się”. Zapraszamy WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH uczestników Projektu.


 W ramach projektu planowana jest konferencja uczniowska. Termin zgłaszania chętnych uczniów upływa 28 kwietnia 2017. Więcej informacji na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/927/razem-mozna-wiecej—przedluzamy-termin-do-28-kwietnia


 Serdecznie zapraszamy na wykład dr hab. Bogusława Pranszke “Iluzje optyczne”. Odbędzie się on 28 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. Szczególnie zachęcamy do udziału uczestników projektu „Zdolni z Pomorza”.


 28 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie odbędzie się wykład, który poprowadzi dr hab. Bogusław Pranszke. Prosimy zainteresowanych uczniów o zagłosowanie na temat wykładu, którego najbardziej chcieliby wysłuchać. Do wyboru: Iluzje optyczne, Grawitacja, Ciśnienie oraz Kobiety w naukach ścisłych. Oddawanie głosów jest możliwe do 19 kwietnia 2017 r.

Ankieta:

Którego wykładu chciałbyś wysłuchać?

 • Iluzje optyczne (62%, 21 głosów)
 • Kobiety w naukach ścisłych (15%, 5 głosów)
 • Grawitacja (12%, 4 głosów)
 • Ciśnienie (12%, 4 głosów)

Ilość wszystkich głosów: 34

Loading ... Loading ...

Poniżej zamieszczamy listę uczniów, którzy zapisali się na poszczególne warsztaty o tematyce psychologicznej. Z uwagi na dużą ilość chętnych na warsztaty „Zarządzanie projektem”, uczniowie zostali podzieleni na grupy, w dużej mierze zgodnie ze swoimi grupami przedmiotowym. Jeśli ktoś chciałby zmienić grupę, prosimy o informację poprzez Facebooka albo na adres mailowy: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl  

WARSZTAT „ZARZĄDZANIE PROJEKTEM”, DATA: 22 KWIETNIA 2017 R. GODZ. 9:00         

  1. Wiktoria Warkusz
  2. Magdalena Krampa
  3. Zuzanna Klasa
  4. Piotr Leszczyński
  5. Julia Konarzewska
  6. Anastazja Kołakowska
  7. Mateusz Groszek
  8. Szymon Ziółkowski
  9. Maja Główczewska
  10. Joanna Markowska
  11. Wojciech Zarychta
  12. Katarzyna Kania
  13. Paweł Wilczewski
  14. Paweł Chrabkowski
  15. Anna Szulc
  16. Alina Ewertowska
  17. Jakub Rożek
  18. Dawid SelewskI

 

 WARSZTAT „ZARZĄDZANIE PROJEKTEM”, DATA: 22 KWIETNIA 2017 R. GODZ. 12:00

  1. Szymon Skiba
  2. Piotr Wilczewski
  3. Joanna Cegielska
  4. Wiktoria Reglińska
  5. Weronika Cyman
  6. Ryszard Brylowski
  7. Bartosz Broniszewski
  8. Jan Jabłonowski-Kęska
  9. Anna Stolarczyk
  10. Eryk Wiśnicki
  11. Kacper Hauser
  12. Gustaw Ostajewski
  13. Mikołaj Donarski
  14. Karol Kuter
  15. Greta Formela
  16. Jan Kozub
  17. Jan Kołowrocki
  18. Magda Guth

 

WARSZTAT „ZARZĄDZANIE PROJEKTEM”, DATA: 13 MAJA 2017 R. GODZ. 9:00

 1. Krzysztof Szymkowski
 2. Krzysztof Konarzewski
 3. Piotr Kitowski
 4. Grzegorz Bach
 5. Kamil Trocki
 6. Krzysztof Skocki
 7. Mateusz Kozak
 8. Kacper Łosiński
 9. Konrad Bryłowski
 10. Anna Bożeńska
 11. Karina Grzenkowicz
 12. Rafał Bury
 13. Michał Wądołowski
 14. Hubert Niepomnik
 15. Weronika Lilla
 16. Krzysztof Kulpiński
 17. Karolina Tobias
 18. Magdalena Wodniczak
 19. Szymon Kazimierczuk
 20. Radosław Baziak
 21. Grzegorz Kupczyk
 22. Paskal Niedbała

 W zależności od ilości zgłoszeń być może odbędzie się jeszcze jeden warsztat o tej tematyce, 13 maja o godz. 12:00. W przeciwnym razie zostanie przeprowadzony warsztat na temat technik uczenia się. Dokładniejsze informacje podamy na początku maja.

 

WARSZTAT „RADZENIE SOBIE ZE STRESEM”, DATA: 20 MAJA 2017 R. GODZ. 9:00

 1. Julia Specht
 2. Wiktoria Nawrocka
 3. Stanisław Reszka
 4. Maciej Skwierawski
 5. Weronika Lilla
 6. Anna Szulc
 7. Magda Guth

 

WARSZTAT „KOMUNIKACJA I ASERTYWNOŚĆ”, DATA: 20 MAJA 2017 R. GODZ. 12:00

 1. Karolina Stefaniak
 2. Maksymilian Helmin
 3. Krzysztof Kulpiński
 4. Weronika Lilla
 5. Natalia Wild
 6. Marta Muchewicz
 7. Maciej Schwann
 8. Nikodem Smorawiński
 9. Paweł Kowalski
 10. Magda Guth

 

Osoby chętne, które jeszcze nie zapisały się na warsztat, mogą to zrobić drogą mailową lub przez Facebooka.

Wszystkie warsztaty odbędą się w naszej Poradni – ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie.


W imieniu organizatorów zapraszamy zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kursy e-learningowe i spotkania akademickie z informatyki na temat:

Planowany czas trwania kursów: 28.03-13.05.2017 r.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy1

Formularz  należy przesłać do dnia 24 marca 2017 r.

Maksymalna liczba uczestników każdego kursu: 56.

Informacja o wynikach rekrutacji, tj. zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu ucznia do uczestnictwa w kursach rozesłana zostanie wszystkim kandydatom drogą elektroniczną do dnia 27 marca 2017 r.

Każdy z kursów składa się z dwóch części: zdalnej i stacjonarnej.

Zajęcia zdalne prowadzone będą w formie kursu e-learningowego na uczelnianej platformie Moodle, w ramach którego dostępne będą między innymi materiały filmowe demonstrujące określone treści w zakresie podstaw programowania. W trakcie trwania kursu uczniowie otrzymają do wykonania różne zadania, będą też mieli możliwość komunikacji i konsultacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne i czat.

Uzupełnieniem zajęć prowadzonych w wykorzystaniem kształcenia na odległość będą zajęcia stacjonarne, przeprowadzone w ramach spotkań akademickich. Zajęcia odbędą się 13 maja 2017 r. Poprowadzone będą w formie wykładu oraz laboratorium komputerowego poświęconego praktycznemu doskonaleniu w zakresie programowania.

Szczegóły można znaleźć w zamieszczonych niżej ulotkach:

Zaproszenie kursy e-learnigowe

Kurs HTML 5 GIM

Kurs Java i Android PG


Akademia Pomorska w Słupsku dnia 22 kwietnia 2017 r.  zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych  na spotkanie akademickie na temat „O izogonalnych, symedianach i innych prostych związanych z trójkątem”. Więcej informacji tutaj.

 

Akademia Pomorska w Słupsku dnia 22 kwietnia 2017 r.  zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na spotkanie akademickie na temat „ Algorytmy i programowanie, czyli “programować każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej””. Więcej informacji tutaj.


 W dniu 25 marca 2017 r. wyjazd na spotkanie akademickie na AKADEMII MORSKIEJ kolejką SKM, która wyjeżdża z Wejherowa o godz. 8:18. Uczestnikom zapewniamy bilety. Osoby, które będą się dosiadać na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Uczestników prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości. Opiekunem będzie p. Ewa Partyka-Żminko.


W dniu 25 marca 2017 r. wyjazd na spotkanie akademickie na POLITECHNICE GDAŃSKIEJ kolejką SKM, która wyjeżdża z Wejherowa o godz. 8:40. Uczestnikom zapewniamy bilety. Osoby, które będą się dosiadać na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Uczestników prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości. Opiekunem będzie p. Maria Meyer.


 Osoby, które zgłosiły się na spotkania akademickie 25 marca 2017 r.

 Akademia Morska „Projektowanie i tworzenie gier  webowych”

– Grzegorz Kupczyk

– Krzysztof Szymkowski

– Piotr Leszczyński?

– Weronika Lilla

– Grzegorz Blizna?

 

Akademia Morska „Grawitacja bez tajemnic”

– Jakub Bank

 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych „Inżynieria oprogramowania: od wymagań do kodu”

– Krzysztof  Skocki

 

Politechnika Gdańska „Czy matematyka może zwalczyć epidemie?”

– Arkadiusz Piekut

– Roksana Klecha

– Rozalia Wiewiórka

 

Politechnika Gdańska  „”Proste” pokazy fizyczne, a ich interpretacja”


 ZAJĘCIA NA UCZELNI

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Zdolni z Pomorza na kolejne spotkania akademickie, które odbędą się 25 marca 2017 r. o godz. 9:30.

ZAPISY: zapisy poprzez e-mail: ikonkel@pjwstk.edu.pl

Prosimy również o informację o planowanym uczestnictwie poprzez Facebook albo na adres mailowy b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl – z uwagi na kwestie organizacyjne wyjazdu.

Dla uczniów z przedmiotu:  informatyka

Poziom: gimnazjalny
Temat:  Inżynieria oprogramowania: od wymagań do kodu

 Opis spotkania:
Zajęcia pokazują, czym są wymagania względem systemu, dlaczego są one ważne dla tworzących oprogramowanie i jak je prawidłowo dokumentować. Uczestnicy warsztatów uczą się opracowywać diagramy opisujące wymagania z wykorzystaniem nowoczesnego narzędzia CASE Enterprise Architect. Następnie wdrażają prostą grę w oparciu o przygotowane modele w środowisku formatkowym C#.


ZAJĘCIA NA UCZELNI

Politechnika Gdańska serdecznie zaprasza wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Zdolni z Pomorza na kolejne spotkania akademickie, które odbędą się 25 marca 2017 r. o godz. 10:00.

ZAPISY: Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy:  http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

Prosimy również o informację o planowanym uczestnictwie poprzez Facebook albo na adres mailowy b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl – z uwagi na kwestie organizacyjne wyjazdu.

Dla uczniów z przedmiotu: fizyka

Poziom: ponadgimnazjalny

Temat:  „Proste” pokazy fizyczne, a ich interpretacja.

 Opis spotkania:
Przygotowany wykład oparty będzie o popularne pokazy fizyczne, których interpretacja wymaga pewnego wysiłku umysłowego i dobrej znajomości praw fizyki. Jest to też próba pokazania, że powszechnie przyjęte wyjaśnienia niektórych zjawisk nie zawsze są poprawne.

Pojawią się pokazy, które stosunkowo łatwo wykonać za pomocą zestawów lub praktycznie domowym sposobem.

Na wykładzie zajmiemy się:

– niezwykłym zachowaniem się bączka japońskiego – czemu dziwili się Bohr i Pauli,

– uzyskaniem ładunku elektrycznego bezpośrednio z wody,

– swobodnym spadkiem w polu grawitacyjnym z przyspieszeniem większym niż g.

 Rozprawimy się też z błędną – chociaż powszechną – interpretacją odchylenia strugi wody w polu elektrycznym!

W ramach ćwiczeń będą omawiane i rozwiązywane zadania powiązane z tematyką wykładu, natomiast podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie będą wykonywali doświadczenia, których opis można znaleźć pod adresem: http://ftims.pg.edu.pl/documents/10673/20400237/Wykaz-8-9-10.pdf


ZAJĘCIA NA UCZELNI

Politechnika Gdańska serdecznie zaprasza wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Zdolni z Pomorza na kolejne spotkania akademickie, które odbędą się 25 marca 2017 r. o godz. 10:00.

ZAPISY: Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

Prosimy również o informację o planowanym uczestnictwie poprzez Facebook albo na adres mailowy b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl – z uwagi na kwestie organizacyjne wyjazdu.

Dla uczniów z przedmiotu: matematyka

Poziom: ponadgimnazjalny

Temat: Czy matematyka może zwalczyć epidemie?

 Opis spotkania:
Informacje o chorobach zakaźnych pomagają w kontrolowaniu problemów zdrowotnych naszego społeczeństwa oraz umożliwiają badania nad wybuchem epidemii. Aby podkreślić istotę problemu należy wspomnieć takie epidemie w dziejach ludzkości jak czarna śmierć (dżuma) – jedna z największych epidemii XIV w., która przyczyniła się do śmierci 1/3 populacji Europy, hiszpanka – pandemia grypy, która w latach 1918–1919 pochłonęła ponad 50 mln ofiar śmiertelnych na całym świecie, czy wreszcie pandemia grypy A/H1N1 w 2009 r.

 Na pytania stawiane przez epidemiologów, tj.

– Czy dojdzie do wybuchu epidemii?

– Jeśli tak, to ile osób zostanie zainfekowanych?

– Czy choroba będzie wyeliminowana?

odpowiemy konstruując odpowiednie modele matematyczne. W tym celu wykorzystamy pojęcie pochodnej, które dobrze charakteryzuje szybkość zmian pewnej wielkości, np. temperatury, ciśnienia czy właśnie rozwoju choroby. Co ważne, pochodna, mówiąc jak szybko rośnie dana wielkość, jednocześnie umożliwia przewidywanie wzrostu ilości zachorowań np. na grypę oraz ostrzega nas przed wybuchem epidemii.

Na ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych wcielimy się w rolę matematyków/informatyków, którzy badają rozwój epidemii chorób zakaźnych. Stworzymy proste modele matematyczne rozprzestrzeniania się infekcji oraz przygotujemy symulacje, które zilustrują sposób rozwoju danej choroby. Sprawdzimy również czy uda nam się przejąć nad nią kontrolę, a przy okazji dowiemy się, która z masek karnawału w Wenecji ma swoje źródła w stroju ochronnym lekarza podczas epidemii dżumy w XVII w. A może nawet skonstruujemy model inwazji zombie?


W marcu 2017 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbędą się warsztaty “Trening Kreatywności” dla pozostałych grup.

 • 18 marca o godz. 9:00 – uczniowie gimnazjum, grupa Informatyka,
 • 18 marca o godz. 12:00 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, grupa Matematyka,
 • 25 marca o godz. 9:00 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, grupa Fizyka,
 • 25 marca o godz. 12:00 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, grupa Informatyka.

  ZAJĘCIA NA UCZELNI

Akademia Morska w Gdyni serdecznie zaprasza wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Zdolni z Pomorza na kolejne spotkania akademickie, które odbędą się 25 marca o godz. 9:00.

ZAPISY: Zapisy do 15 marca 2017 r. na portalu Zdolni z Pomorza oraz na e-mail: zzp@am.gdynia.pl.

Prosimy również o informację o planowanym uczestnictwie poprzez Facebook albo na adres mailowy b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl – z uwagi na kwestie organizacyjne wyjazdu.

Dla uczniów z przedmiotu: Informatyka
Poziom: ponadgimnazjalny

Temat: Projektowanie i tworzenie gier webowych

Opis spotkania:

Celem spotkania jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z projektowaniem gier webowych. Na wykładzie omówione zostaną trendy w projektowaniu gier. Zwrócimy uwagę na funkcje gier oraz omówimy, na wybranych przykładach, technologie ich projektowania. W szczególności podczas wykładu omówione zostaną następujące aspekty:

 • Gry webowe – możliwości i wyzwania
 • Projektowanie aplikacji WWW
 • Technologie i narzędzia do tworzenia gier webowych
 • Wykorzystanie możliwości HTML5 i CSS3

Ćwiczenia prowadzone będą w pracowni komputerowej i poświęcone zostaną projektowaniu gier webowych oraz wykorzystaniu HTML5 do ich tworzenia. Podczas ćwiczeń uczestnicy krok po kroku zapoznają się z elementami składowymi gry webowej i będą tworzyć grę według ustalonego scenariusza. Podczas laboratorium, prowadzonym w laboratorium komputerowym, uczestnicy będę tworzyć grę webową według własnego scenariusza. Gry będą tworzone z wykorzystaniem HTML5. 

Dodatkowe informacje:

 • Na spotkanie należy przynieść z sobą wypełnione i podpisane przez rodziców wymagane dokumenty: wniosek rekrutacyjny, deklaracje uczestnika, oświadczenia, formularz danych uczestnika – dokumenty dostępne są na stronie http://www.am.gdynia.pl/zdolni-z-pomorza lub portalu www.zdolnizpomorza.pl
 • Spotkanie w holu (główne wejście) Akademii Morskiej ul. Morska 81-87 o godz. 9.00. Przewidywane zakończenie około 16.00.
 • W trakcie spotkania poczęstunek.
 • Regulamin i warunki uczestnictwa znajdują się na stronie: http://www.am.gdynia.pl/zdolni-z-pomorza

ZAJĘCIA NA UCZELNI

Akademia Morska w Gdyni serdecznie zaprasza wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Zdolni z Pomorza na kolejne spotkania akademickie, które odbędą się 25 marca o godz. 9:00.

ZAPISY: Zapisy do 15 marca 2017 r. na portalu Zdolni z Pomorza oraz na e-mail: zzp@am.gdynia.pl.

Prosimy również o informację o planowanym uczestnictwie poprzez Facebook albo na adres mailowy b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl – z uwagi na kwestie organizacyjne wyjazdu.

Dla uczniów z przedmiotu: Fizyka
Poziom: ponadgimnazjalny

Temat: Grawitacja bez tajemnic

Opis spotkania:
Na wykładach i zajęciach rachunkowych poznamy istotę pola grawitacyjnego poprzez analizę źródeł jego powstawania oraz naukowe i praktyczne aspekty jego obecności. Poznamy wielkości fizyczne, jednostki, sposoby opisu oraz modele matematyczne wybranych zjawisk z udziałem pola grawitacyjnego. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wyznaczymy wartość natężenia pola grawitacyjnego dla Gdyni. Będzie można samodzielnie przeprowadzić eksperymenty pomiarowe zmierzające do wyliczenia natężenia pola z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Dodatkowe informacje:

 • Na spotkanie należy przynieść z sobą wypełnione i podpisane przez rodziców wymagane dokumenty: wniosek rekrutacyjny, deklaracje uczestnika, oświadczenia, formularz danych uczestnika – dokumenty dostępne są na stronie http://www.am.gdynia.pl/zdolni-z-pomorza lub portalu www.zdolnizpomorza.pl
 • Spotkanie w holu (główne wejście) Akademii Morskiej ul. Morska 81-87 o godz. 9.00. Przewidywane zakończenie około 16.00.
 • W trakcie spotkania poczęstunek.
 • Regulamin i warunki uczestnictwa znajdują się na stronie: http://www.am.gdynia.pl/zdolni-z-pomorza

W dniu 11 marca 2017 r. wyjazd na spotkanie akademickie na Uniwersytecie Gdańskim kolejką SKM, która wyjeżdża z Wejherowa o godz. 8:40. Uczestnikom zapewniamy bilety. Osoby, które będą się dosiadać na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Uczestników prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości. Opiekunem będzie p. Michalina Mrzygłocka.


 Uczniowie, którzy zgłosili się na zajęcia 11 marca na Uniwersytecie Gdańskim:

Temat: Powierzchnie, czyli co można, a czego nie można zrobić z gumy, drutu i papieru.

 1. Szymon Kazimierczuk
 2. Damian Dompke

 

 Temat: Programowanie w Linuxie jako przejaw władzy nad komputerem.

 1. Jan Zabłoński

 

Temat: Zaplątani, czyli teoria węzłów.

 1. Jakub Rożek
 2. Szymon Ziółkowski 

Jest możliwość głosowania na tematy spotkań akademickich, które odbędą się 25 marca 2017 r. na dwóch uczelniach: Politechnice Gdańskiej i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Uczniowie na głosowanie mają czas do 7 marca do godz. 13:00.
Ankieta jest dostępna w artykule na portalu Zdolni z Pomorza:

http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/883/spotkania-akademickie—nasza-kolejna-ankieta 


 ZAJĘCIA NA UCZELNI

Uniwersytet Gdański serdecznie zaprasza wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Zdolni z Pomorza na kolejne spotkania akademickie, które odbędą się 11 marca o godz. 10:00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Tematy spotkań:

1. Programowanie w Linuxie jako przejaw władzy nad komputerem (informatyka, poziom ponadgimnazjalny)

2. Zaplątani, czyli teoria węzłów (matematyka, poziom gimnazjalny)

3. Powierzchnie – czyli co można, a czego nie można zrobić z gumy, drutu i papieru (matematyka, poziom ponadgimnazjalny)

Aby zostać uczestnikiem spotkania należy przesłać zgłoszenie za pomocą formularza rejestracyjnego. Kod dostępu potrzebny do poprawnego wypełnienia formularza należy pobrać w swoim LCNK. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie: https://mat.ug.edu.pl/zdolni/?c=spotkania 


W dniu 25 lutego 2017 r. wyjazd na spotkanie akademickie na Politechnice Gdańskiej kolejką SKM, która wyjeżdża z Wejherowa o godz. 8:18. Uczestnikom zapewniamy bilety. Osoby, które będą się dosiadać na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Uczestników prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości. Opiekunem będzie p. Izabela Muskała-Dłubek.

Pamiętajcie:

– o zabraniu legitymacji,

– o wypełnieniu i zabraniu ze sobą kompletu 4 dokumentów na uczelnię (jeśli ktoś jeszcze nie brał udział w zajęciach na tej uczelni się odbywających) – są dostępne na stronie http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/dokumenty

– jeśli ktoś chce wracać samodzielnie, powinien dostarczyć opiekunowi zgodę rodzica.

Uczniowie, którzy zgłosili się na zajęcia 25 lutego na Politechnice Gdańskiej:
1. Marta Neumann
2. Adam Linkowski
3. Mikołaj Donarski
4. Magda Guth
5. Paweł Mejer
6. Szymon Skiba

 W dniu 25 lutego 2017 r. wyjazd na spotkanie akademickie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych kolejką SKM, która wyjeżdża z Wejherowa o godz. 6:56. Uczestnikom zapewniamy bilety. Osoby, które będą się dosiadać na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Uczestników prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości. Opiekunem będzie p. Ewa Partyka-Żminko.

Pamiętajcie:

– o zabraniu legitymacji,

– o wypełnieniu i zabraniu ze sobą kompletu 4 dokumentów na uczelnię (jeśli ktoś jeszcze nie brał udział w zajęciach na tej uczelni się odbywających) – są one dostępne na stronie http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/ArticleDocuments/DeklaracjeUcz/uczelnie/PJATK_deklaracja.pdf

– jeśli ktoś chce wracać samodzielnie, powinien dostarczyć opiekunowi zgodę rodzica.

Uczniowie, którzy zgłosili się na zajęcia 25 lutego na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku:

1. Marta Muchewicz
2. Stanisław Reszka
3. Grzegorz Kupczyk

ZAJĘCIA NA UCZELNI

11 marca w budynku głównym Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. Hallera odbędzie się spotkanie akademickie o tytule „Nie tylko dopalacze – o nieostrej granicy między lekiem i trucizną”.
 
Z uwagi na to, że powiat wejherowski w tej chwili nie realizuje w ramach projektu przedmiotów biologii i chemii, nie możemy zagwarantować ani dojazdu, ani opieki nauczyciela. Być może zmieni się to, jeśli będzie większa grupa uczniów. DLATEGO CHĘTNYCH PROSIMY O INFORMACJĘ POPRZEZ FACEBOOK LUB MAILOWO NA ADRES: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl
 
Prosimy o dokładne zapoznanie się ze sposobem zgłaszania się na zajęcia. Więcej informacji na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/874/skad-sie-wziely-dopalacze–spotkanie-akademickie-na-gdanskim-uniwersytecie-medycznym

ZAJĘCIA NA UCZELNI

Politechnika Gdańska
Spotkanie akademickie: 25 lutego 2017 (sobota), godz. 10:00
Dla uczniów z przedmiotu: fizyka
Poziom: ponadgimnazjalny

ZAPISY NA ADRES: zdolnizpomorza@pg.gda.pl

Prosimy również o informację o planowanym uczestnictwie poprzez Facebook albo na adres mailowy b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl – z uwagi na kwestie organizacyjne wyjazdu.

Temat: E=mc2. Co tak naprawdę oznacza?

Opis spotkania:
Spotkanie poświęcone będzie przybliżeniu zagadnień związanych z jednym z najbardziej znanych wzorów fizyki. Wykład wyjaśni, jak należy rozumieć równoważność masy i energii oraz to, jakie są jej konsekwencje.
W trakcie wykładu padną odpowiedzi na intrygujące pytania wywiedzione z oryginalnej pracy Einsteina z 1905 roku „Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energiegehalt abhängig?”
Czy żagiel może napędzać statki w przestrzeni kosmicznej?
Co ma wspólnego działo na platformie kolejowej z najbardziej znanym wzorem Einsteina?
Czy naprawdę tak „trudno” jest wykazać równoważność masy i energii?
Gdzie równoważność masy i energii jest szczególnie zauważalna?
Pojawi się też współczesne podejście do wyprowadzenia wzoru E=mc2 wykorzystujące twierdzenie Noether, czasoprzestrzeń i uogólniony pęd relatywistyczny.

W ramach ćwiczeń będą omawiane i rozwiązywane zadania powiązane z tematyką wykładu, natomiast podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie będą wykonywali doświadczenia, których opis można znaleźć pod adresem: http://ftims.pg.edu.pl/documents/10673/20400237/Wykaz-8-9-10.pdf


 ZAJĘCIA NA UCZELNI

poziom ponadgimnazjalny, przedmiot: Informatyka

W dniu 25 lutego 2017 r. o godz. 9:00 w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych odbędzie się  drugie spotkanie akademickie na tej uczelni dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

Tematyka spotkania to: Budowa maszyny drukującej w technologii FDM w praktyce, czyli – składamy drukarkę 3D”.

Szczegółowo opisany temat spotkania:

Zapoznamy się z FDM – najpopularniejszą technologią druku 3D, to znaczy Fused Deposition Modelling. Uczniowie będą mogli razem z prowadzącym złożyć działającą drukarkę typu RepRap, zapoznać się z budową tego typu urządzeń oraz dowiedzieć się, że to nie jest takie skomplikowane. Dodatkowo zapoznają się oni z niektórymi pojęciami stosowanymi w świecie druku 3D.

Prosimy zgłaszać się nie później niż do 22 lutego br. mailowo na adres b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl lub poprzez Facebook – Zdolni z Pomorza Wejherowo.


Dnia 11 lutego 2017 r. (sobota) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbędą się warsztaty “Trening Kreatywności”. Uczniów zapraszamy na poszczególne godziny:

– godz. 9:00 – uczniowie gimnazjum, grupa Matematyka,

– godz. 12:00 – uczniowie gimnazjum, grupa Fizyka.

Warsztaty dla pozostałych grup odbędą się w marcu – terminy w trakcie ustalania.


UWAGA!

Informujemy Państwa, że termin składania wniosków o stypendium został przedłużony do 31.01.2017 r. Wnioski prosimy składać w sekretariacie PPP w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22. 


 UROCZYSTA INAUGURACJA PROJEKTU

„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”,

odbędzie się 13 stycznia 2017r.

w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, ul. 3 Maja 4

 

Harmonogram  inauguracji:

godz. 13.00 uczniowie szkół gimnazjalnych z rodzicami

godz. 14.00 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z rodzicami

 

W programie:

 1. Przywitanie zaproszonych gości.
 2. Wystąpienie Starosty Wejherowskiego – Gabrieli Lisius.
 3. Informacja o Projekcie – Krystyna Redlicka, Koordynator Projektu.
 4. Wręczenie listów gratulacyjnych uczestnikom Projektu.
 5. Krótki koncert uczestników.

 

Serdecznie zapraszamy!


W dniu 17.12.2016 r. wyjazd na spotkanie akademickie w PJATK w Gdańsku kolejką SKM, która wyjeżdża z Wejherowa o godz. 7:10. Uczestnikom zapewniamy bilety – prosimy o zabranie legitymacji szkolnych. Osoby, które będą jechać i dosiadać się na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Opiekunem będzie p. Katarzyna Konecko.


Osoby, które jadą na uczelnię 17 grudnia są proszone, aby potwierdziły swoją obecność do czwartku (15 grudnia) godz. 12.00


W Formularzu danych osobowych (jeden z dokumentów, które należy wypełnić w ramach projektu, o czym już pisaliśmy), w rubryce: Obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA) – należy wpisać: 2.


WAŻNE!

Bardzo prosimy, aby uczestnicy projektu dostarczyli wypełniony komplet zamieszczonych niżej dokumentów.  Ich złożenie jest wymogiem związanym z finansowaniem projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i jest formalnym warunkiem uczestnictwa Projekcie. Jeśli ktoś nie może być na spotkaniu dla rodziców, wówczas prosimy o jak najszybsze dostarczenie dokumentów do naszej Poradni w innym terminie.

Dokumenty do uzupełnienia:


Przypominamy, że uczniowie, którzy 26.11.2016 r. brali udział w spotkaniu akademickim na Akademii Morskiej, a do tej pory nie dostarczyli wymaganych dokumentów, mają obowiązek dosłać je na adres:

Prorektor ds. kształcenia

Akademia Morska w Gdyni

ul.Morska 81-87

81-225 Gdynia


 Uczestników zajęć na uczelniach prosimy o pobranie właściwych dokumentów ze strony: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/…/rozpoczynamy-spotkania…

uzupełnienie ich i dostarczenie w dniu spotkania akademickiego.


 Aktualna lista uczniów zapisanych na spotkania akademickie

Znak zapytania oznacza, że osoba jest na liście rezerwowej – będzie uczestniczyć w zajęciach w miarę możliwości.

17.12.2016 r. godz. 9:00 Polsko –Japońska Akademia Technik Komputerowych
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Informatyka – Programowanie funkcyjne i rozproszone
1. Rozenkranc Patryk
2. Muchewicz Marta
3. Kupczyk Grzegorz
4. Smorawiński Nikodem
5. Zabłoński Jan?
6. Kowalski Paweł?
7. Kulpiński Krzysztof?
8. Baziak Radosław?

9. Blizna Grzegorz?


W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbędą się warsztaty integracyjne z elementami treningu twórczości. Czas trwania – ok. 2,5 h. Terminy dla poszczególnych grup:
– uczniowie szkół gimnazjalnych, przedmiot: Matematyka – 18 listopada godz. 16:00
– uczniowie szkół gimnazjalnych, przedmiot: Fizyka – 19 listopada godz. 9:00
– uczniowie szkół gimnazjalnych, przedmiot: Informatyka – 19 listopada godz. 12:00
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przedmiot: Matematyka – 2 grudnia godz. 16:00
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przedmiot: Fizyka – 13 grudnia godz. 16:30
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przedmiot:Informatyka – 15 grudnia godz. 16:30
 
Zapraszamy 🙂

Zajęcia na uczelni

W ramach projektu „Zdolni z Pomorza” organizowane są wyjazdy na uczelnie na różnego rodzaju wykłady i warsztaty. Poszczególne oferty kierowane są do konkretnych uczniów,  zgodnie z ich przydziałem do grup. Uczniów chętnych na dany wyjazd prosimy o kontakt (w terminie określonym w ofercie) poprzez facebooka lub mailowo na adres: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl

Więcej o spotkaniach akademickich na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/834/rozpoczynamy-spotkania-akademickie-w-roku-2016


Zajęcia na uczelni

Dla kogo: uczniowie szkół ponadgimnazjalnychInformatyka

Data: 17.12.2016 r. godz. 9:00

Miejsce: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Tematyka: Programowanie funkcyjne i rozproszone

Opis:

Spotkanie poświęcone będzie podstawom programowania funkcyjnego i rozproszonego. W szczególności interesować nas będą:

 • Scala (http://www.scala-lang.org/) – funkcyjny i obiektowy język programowania,
 • Akka (http://akka.io/) – środowisko pozwalające tworzyć (między innymi w Scali) rozproszone aplikacje w postaci aktorów, wysyłających do siebie wiadomości oraz reagujących na nie (ang.: message driven computation).

Liczymy na to, że w efekcie tego spotkania zachęcimy uczniów do udziału w przyszłości w warsztatach tematycznych – nowej formie pracy w projekcie. Udział w warsztatach będą brały kilkuosobowe zespoły, realizując kilkutygodniowe projekty. Pierwsze warsztaty planujemy zadedykować właśnie tematyce programowania funkcyjnego i rozproszonego.

 Termin zgłaszania uczestnictwa: do 20.11.2016 r.