Aktualności – Zdolni z Pomorza

Bieżące informacje będziemy przekazywać na naszej stronie internetowej bądź na facebook -u:

 

*************


 ROK SZKOLNY 2019/2020


Przypominamy, że dotychczasowi uczestnicy automatycznie kontynuują udział w Projekcie “Zdolni z Pomorza” – aż do ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub zakończenia Projektu.


Informujemy, że został uruchomiony generator wniosków stypendialnych na realizację projektu konkursowego na potrzeby „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu Zdolni z Pomorza.  

Szczegóły na stronach:

https://des.pomorskie.eu/stypendia/-/asset_publisher/1Zk2TXOMHyZ5/content/stypendia-w-ramach-projektu-zdolni-z-pomorza-na-rok-szkolny-2020-2021?

https://zdolnizpomorza.pl/index.php/stypendia-na-realizacje-projektow/514-stypendia-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-w-ramach-projektu-zdolni-z-pomorza-nabor-wnioskow


Informujemy, że z uwagi na sytuację epidemiczną w naszym kraju oraz liczne obostrzenia z tym związane zostają odwołane tegoroczne letnie obozy naukowo-żeglarskie „Zdolni z Pomorza”.

W zamian za to za rok organizatorzy planują zorganizować sześć zamiast zwykle odbywających się w czasie jednych wakacji trzech tygodniowych obozowych turnusów. Szczegóły na stronie: https://zdolnizpomorza.pl/index.php/letnie-obozy-naukowe/511


Uczestników Projektu zapraszamy na warsztaty psychologiczne. Zajęcia są zaplanowane na 13 czerwca 2020 r.(sobota) i odbędą się on-line, w aplikacji ZOOM.
 
Tematy warsztatów:
– warsztat „Komunikacja i asertywność” godz. 9.00-11.45
– warsztat „Radzenie sobie ze stresem i niepokojem” godz. 12.00-14.45
Chęć uczestnictwa należy zgłosić do piątku 12 czerwca wysyłając maila na adres: e.richert@poradnia-wejherowo.pl
 
Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty naukowe

Poniżej znajduje się link do artykułu  na temat warsztatów naukowych organizowanych na Uniwersytecie Gdańskim dla grup uczniów zgłaszanych przez nauczycieli:

Zdolni z Pomorza [przejdź]


 Informujemy, że termin zgłaszania propozycji tematów abstraktów i posterów na IV Pomorską Uczniowską Konferencję Naukową „Zdolni z Pomorza” został przedłużony do 26 czerwca br. Zachęcamy do aktywnego udziału.

Konferencja pod hasłem „Cywilizacja kontra natura. Ziemia w obliczu zmian klimatycznych” odbędzie się w sobotę 21 listopada 2020 r. na Politechnice Gdańskiej. Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym terminarzem tego wydarzenia na stronie:

Zdolni z Pomorza [przejdź]

Dodatkowe informacje: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku  [przejdź


Informujemy, że Zarządzeniem Dyrektora PZ PPP w Wejherowie zajęcia z uczniami zdolnymi, realizowane w ramach projektu Zdolni z Pomorza zostają zawieszone z dniem 12.03.2020 r., do odwołania. Zgodnie z informacją uzyskaną z DES do końca marca 2020 r. zostają zawieszone wszystkie spotkania akademickie.


 Informacja dotycząca stypendium

 
W dniu 28.02.2020 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”. Komisja zebrała się w celu rozpatrzenia złożonych przez rodziców i pełnoletnich uczniów wniosków o stypendium.
 
Skład komisji:
1. Beata Graczyk – Zając – przewodnicząca, przedstawiciel LCNK w Wejherowie
2. Magdalena Komor – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wejherowie
3. Beata Cieślik – przedstawiciel LCNK w Wejherowie
4. Przemysław Rojewski – nauczyciel z dziedziny objętej wsparciem
 
Reguły przyznawania punktów za poszczególne kryteria:
1. Sytuacja Ekonomiczna
· Dochód do 1000 zł na osobę – 4 pkt
· Dochód od 1001 zł do 1500 zł na osobę – 3 pkt
· Dochód od 1501 zł do 2000 zł na osobę – 2 pkt
· Dochód od 2001 zł do 3000 zł na osobę – 1 pkt
· Dochód od 3001 zł na osobę – 0 pkt
2. Niepełnosprawność
· Osoba niepełnosprawna – 4 pkt
· Brak niepełnosprawności – 0 pkt
3. Status Rodziny
· Rodzina wielodzietna – 4 pkt
· Inne – 0 pkt
4. Odległość od LCNK
· do 5 km – 1 pkt
· od 5 do 10 km – 2 pkt
· od 10 do 15 km – 3 pkt
· od 15 do 20 km – 4 pkt
5. Aktywność w Projekcie (udział w dodatkowych formach wsparcia przewidzianych w projekcie „Zdolni z Pomorza”, tj. poza obowiązkowymi zajęciami pozalekcyjnymi z przedmiotu objętego wsparciem)
· brak – 0 pkt
· 1-2 formy – 2 pkt
· 3 formy i więcej – 4 pkt
 
Komisja przeanalizowała złożone wnioski (89) i postanowiła przyznać na rok szkolny 2019/20 następujące stypendia:
I – dla 2 osób w wysokości 1000 zł
II – dla 19 osób w wysokości 800 zł
III – dla 49 osób w wysokości 630 zł
IV – dla 19 osób w wysokości 500 zł
 
Stypendium w wysokości I (1000 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały 15 pkt i więcej.
 
Stypendium w wysokości II (800 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 10 do 14 pkt.
 
Stypendium w wysokości III (630 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 5 do 9 pkt.
 
Stypendium w wysokości IV (500 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały do 4 pkt.
 
Wypłata stypendium odbędzie się w dwóch transzach w ciągu roku szkolnego, po 50% całej kwoty. Pierwsza jest w trakcie realizacji, druga zostanie wypłacona do końca roku szkolnego. UWAGA, przypominamy, że zgodnie z przyjętym regulaminem prawo do wypłaty drugiej transzy utracą osoby, które będą miały więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach z przedmiotu objętego wsparciem.
 
PROSIMY RODZICÓW LUB PEŁNOLETNICH UCZNIÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIUM O ODBIÓR DECYZJI W SEKRETARIACIE LUB W POKOJU 104 W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WEJHEROWIE (UL. OFIAR PIAŚNICY 22) DO DNIA 31.03.2020 R.

Uwaga!

Osoby, które w roku szkolnym 2018/2019 otrzymały stypendium są proszone o odbieranie PIT w pokoju 104 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).


 UWAGA!

Wnioski o stypendium można składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie do dnia 31 stycznia 2020 r. Wnioski są dostępne na stronie PPP w Wejherowie [przejdź

Wyjazd na spotkania akademickie dnia 07.12.2019 r.

wspólny wyjazd na Politechnikę Gdańską w Gdańsku i Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Wyjazd autokarem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.40.  Autokar o godz. 8.50 zatrzyma się przy dworcu PKP w Redzie, a o godz. 8.55 w Rumi na przystanku autobusowym przy Castoramie.

 

Politechnika Gdańska w Gdańsku

Opiekun mgr Aleksandra Prudzienica-Piotrowicz

Lista osób zgłoszonych:

 1. Igor Sobociński
 2. Jakub Zaklicki
 3. Karolina Porębska
 4. Szymon Swobodziński
 5. Paweł Jeliński
 6. Wunsch Wiktor
 7. Marta Gelinska
 8. Filip Krakowiak
 9. Kajetan Tatara
 10. Igor Roszman
 11. Laura Grochocka-Sikora
 12. Szymon Ziółkowski
 13. Juliusz Tłuścik
 14. Konrad Ciemiński
 15. Michalina Jagodzińska
 16. Kornelia Ziemann
 17. Agnieszka Ligier
 18. Anna Grzegrzółka
 19. Antonina Dembińska
 20. Jakub Westa

 

Uniwersytet Morski w Gdyni

Opiekun mgr Izabela Muskała – Dłubek

Lista osób zgłoszonych:

 1. Izabela Jelińska
 2. Michał Lubiszewski
 3. Amelia Nowakowska
 4. Julia Ryńska
 5. Magdalena Pięta
 6. Anna Hildebrandt

 

ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE TERMIN ZGŁASZANIA SIĘ UPŁYNĄŁ, A ILOŚĆ MIEJSC W AUTOKARZE JEST OGRANICZONA, LISTY SĄ ZAMKNIĘTE.


 Wyjazd na spotkanie akademickie dnia 30.11.2019 r.

Akademia Pomorska w Słupsku

Opiekun mgr Michalina Mrzygłocka

 

Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.15.

Osoby zgłoszone do wyjazdu:

 1. Jelińska Izabela
 2. Jeliński Paweł
 3. Ziółkowski Szymon
 4. Krampa Magdalena
 5. Tłuścik Juliusz

 

Maksymalna ilość osób: 7


 23.11.2019 r. Spotkania akademickie – wyjazd na Uniwersytet Gdański oraz Politechnikę Gdańską

Opiekun mgr  Wioletta Socha

Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.30. Bus o godz. 8.40 zatrzyma się przy dworcu PKP w Redzie, a o godz. 8.45 w Rumi na przystanku autobusowym przy Castoramie.

Uczniowie zgłoszeni na wyjazd:

Jakub Zaklicki

Katarzyna Adamowicz

Karolina Porębska

Natalia Teclaf

Agata Drywa

Igor Roszman

Szymon Swobodziński

Anna Nowicka

Paweł Jeliński

Kornelia Ziemann

Izabela Jelińska – Politechnika Gdańska

Amelia Nowakowska – Politechnika Gdańska


Informujemy o otwarciu wystawy prac fotograficznych uczestników warsztatów, które odbyły się w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Otwarcie będzie miało miejsce 20.11.2019 r. o godz. 17.00 w Wejherowskim Centrum Kultury. Zapraszamy!


Zimowy obóz naukowy 2019/2020

 

Rozpoczęła się rekrutacja na zimowy obóz naukowy 2019/2020 organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

W okresie ferii zimowych zostaną zorganizowane na południu Polski dwa turnusy obozu naukowego dla 80 uczniów – mieszkańców województwa pomorskiego (po 40 osób na turnus). Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

Terminy obozów zostały zaplanowane następująco:

1 turnus: 12.01.2020–18.01.2020

2 turnus: 19.01.2020–25.01.2020

 

Poniżej znajduje się link do artykułu, gdzie znajdą Państwo:

 • link do formularza rekrutacyjnego (jest 80 wolnych miejsc dla najaktywniejszych uczestników projektu Zdolni z Pomorza),
 • zasady rekrutacji (proszę, pamiętać, że załącznik do zasad rekrutacji przedstawia szacowane liczby uczniów uczestniczących w zimowym obozie naukowym w danym powiecie, w związku z tym może zdarzyć się, że liczba wolnych miejsc może ulec zmianie),
 • regulamin obozu naukowego Zdolni z Pomorza [przejdź]

 

 1. Zainteresowany udziałem w obozie uczeń powinien:
 • wypełnić i wysłać elektroniczny formularz do dnia 17 listopada 2019 r.,
 • złożyć wersję papierową formularza do dnia 19 listopada 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
 1. Po wypełnieniu formularza opiekun pedagogiczno-metodyczny otrzymuje informacje e-mailową o zgłoszeniu ucznia i link do wypełnienia części dotyczącej aktywności ucznia w formach wsparcia realizowanych przez LCNK.
 1. Następnie wnioski są oceniane przez komisję zespołu projektowego Zdolni z Pomorza.
 1. Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w obozie naukowym.
 1. Zespół projektowy  na podstawie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych tworzy zbiorczą listę uczniów, którzy zakwalifikowali się na obozy naukowe.
 1. Uczniowie, którzy nie brali udziału w regionalnych formach wsparcia (np. Pomorska Liga Zadaniowa, letni obóz naukowy, spotkania autorskie itp.) są zobowiązani do złożenia dokumentacji projektowej (formularz danych, deklaracja, oświadczenia).

 


 

[/box]

W związku z zakończeniem rekrutacji do projektu Zdolni z Pomorza, poniżej zamieszczamy listę uczniów zakwalifikowanych. 

Lista uczniów zakwalifikowanych z przedmiotów matematyka, fizyka, informatyka: pobierz

Lista uczniów zakwalifikowanych z przedmiotów biologia, chemia, kompetencje społeczne: pobierz

 

 


 

 

Rekrutacja uzupełniająca na kółka olimpijskie na Politechnice Gdańskiej

W roku szkolnym 2019/2020 Politechnika Gdańska prowadzi rekrutację uzupełniającą na kółka olimpijskie, organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych akademickich w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”.

 

Kółka olimpijskie prowadzone są w ramach następujących przedmiotów:

Rekrutacja na zajęcia odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów w kółkach olimpijskich dostępne są na podanych powyżej stronach internetowych.

Dostęp do nich jest również możliwy poprzez stronę: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza, w zakładce „Formy wsparcia akademickiego” -> „Kółka olimpijskie”.

Wypełnione, podpisane i zeskanowane formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 4 października 2019 r. na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl.

Zajęcia kółek olimpijskich odbywają się w wybrane soboty, spotkania trwają jednorazowo 3-4 godziny lekcyjne.

W ciągu całego roku szkolnego odbywa się 30 godzin zajęć.

Uruchomienie zajęć wszystkich kółek planowane jest w drugiej połowie października.

Szczegółowy harmonogram spotkań podany zostanie najpóźniej na pierwszych zajęciach.


Serdecznie zapraszamy uczniów i opiekunów do udziału w III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza” pod hasłem “Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości”, która odbędzie się – podobnie jak w latach ubiegłych –
w murach Politechniki Gdańskiej, w sobotę 16 listopada br. od godz. 9.30.

 

Zainteresowani udziałem w konferencji uczniowie oraz ich opiekunowie mogą dokonać rejestracji elektronicznej  do 30 września br. przez stronę Zdolnych z Pomorza,
PBW w Gdańsku lub bezpośrednio: [przejdź]

Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie Zdolni z Pomorza [przejdź]   oraz na stronie organizatora III PUKN – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku: www.pbw.gda.pl

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dostarczenie kompletu dokumentów projektowych do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku do 14 października br.
(do pobrania na stronie rejestracji).


 

 

 

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie: www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu