Aktualności – Zdolni z Pomorza

Bieżące informacje będziemy przekazywać na naszej stronie internetowej bądź na facebook -u:

 

*************


ROK SZKOLNY 2020/2021


Informacja dotycząca stypendium

W dniu 18.02.2021 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”. Komisja zebrała się w celu ustalenia dodatkowych kryteriów przyznawania stypendium.

Skład komisji:

  1. Emilia Richert – przewodnicząca, przedstawiciel LCNK w Wejherowie
  2. Magdalena Komor  przedstawiciel Starostwa powiatowego
  3. Beata Cieślik – przedstawiciel LCNK w Wejherowie
  4. Przemysław Rojewski – nauczyciel z dziedziny objętej wsparciem

 

Komisja przeanalizowała złożone wnioski (91) i postanowiła przyznać na rok szkolny 2020/2021  następujące stypendia:

I – dla  1  osoby w wysokości 1000 zł

II – dla 9 osób w wysokości 840 zł

III – dla 61 osób w wysokości 640 zł

IV – dla  20 osób w wysokości 500  zł

 

Stypendium w wysokości I (1000 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały 15 pkt i więcej.

Stypendium w wysokości II (840 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 10 do 14 pkt.

Stypendium w wysokości III (640 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 5 do 9 pkt.

Stypendium w wysokości IV (500 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały do 4 pkt. 

 

Wypłata stypendium odbędzie się w dwóch transzach w ciągu roku szkolnego, po 50% całej kwoty. Pierwsza jest w trakcie realizacji, druga zostanie wypłacona do końca roku szkolnego. UWAGA, przypominamy, że zgodnie z przyjętym regulaminem prawo do wypłaty drugiej transzy utracą osoby, które będą miały więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach z przedmiotu objętego wsparciem.


Uwaga!
Termin składania wniosków o stypendium został przedłużony do 10 lutego 2021 r. Tak jak poprzednio, wnioski można składać w skrzynce w przedsionku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie. Wnioski są dostępne tutaj.
 

Uwaga!
Osoby, które w roku szkolnym 2019/2020 otrzymały stypendium są proszone o odbieranie PIT w pokoju 104 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

UWAGA!

Wnioski o stypendium można składać w skrzynce w przedsionku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie do dnia 29 stycznia 2021 r. Wnioski są dostępne na stronie PPP w Wejherowie [przejdź

 

 

[/box]

W związku z zakończeniem rekrutacji do projektu Zdolni z Pomorza, poniżej zamieszczamy listę uczniów zakwalifikowanych. 

Lista uczniów zakwalifikowanych z przedmiotów matematyka, fizyka, informatyka: pobierz

Lista uczniów zakwalifikowanych z przedmiotów biologia, chemia, kompetencje społeczne: pobierz

 

 


Zapraszamy do biernego udziału w kolejnej edycji pomorskiej konferencji dla uczniów. W tym roku uczniowie pomorskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych postanowili zgłębić temat zmian klimatycznych naszej planety.

Tegoroczna konferencja odbędzie się w sobotę 21 listopada br. o godzinie 10.00. Wydarzenie realizowane będzie w formie zdalnej.

Rejestracja elektroniczna potrwa  do 25 października br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegóły zapisów na:

https://zdolnizpomorza.pl/index.php/naukowe-konferencje-uczniowskie/528-rejestracja-biernych-uczestnikow-iv-pomorskiej-uczniowskiej-konferencji-naukowej-zdolni-z-pomorza

 

 

 

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie: www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu