Uwaga! Rozpoczęła się rekrutacja na letni obóz naukowy organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza

Dodane przez dnia 23 maja, 2019 w Aktualności | 0 comments

Uwaga! Rozpoczęła się rekrutacja na letni obóz naukowy organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza

Uwaga! Rozpoczęła się rekrutacja na letni obóz naukowy organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

Czas trwania jednego turnusu – 7 dni

Liczba uczniów – 120 osób (40 osób/turnus)

Miejsce – Narodowe Centrum Żeglarstwa w Gdańsku

Terminy obozów:

29.07 – 4.08.2019

5.08 – 11.08.2019

12.08 – 18.08.2019

Z letniego wypoczynku połączonego z nauką skorzystają uczniowie szczególnie aktywni w ramach projektów “Zdolni z Pomorza”, uczestniczący w formach akademickich (np. spotkania akademickie, kółka olimpijskie, kursy e-learningowe, opieka mentorska) oraz regionalnych (np. Pomorska Liga Zadaniowa, Konkurs projektów, spotkania autorskie czy naukowa konferencja uczniowska). Punktowana jest aktywność ucznia w roku szkolnym 2018/2019. Lokalny opiekun pedagogiczno-metodyczny oceni również aktywność ucznia w formach wsparcia realizowanych przez LCNK.

Więcej szczegółów na portalu Zdolni z Pomorza: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1551/

W artykule znajdą Państwo:

 • Link do formularza rekrutacyjnego;
 • Regulamin rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza”;
 • Regulamin obozu naukowego w ramach projektu “Zdolni z Pomorza”;
 • Zasady rekrutacji na letni obóz naukowy w projekcie „Zdolni z Pomorza” w r. szk. 2018/2019 Proszę, pamiętać, że załącznik do zasad rekrutacji przedstawia szacowane liczby uczniów uczestniczących w zimowym obozie naukowym w danym powiecie, w związku z tym może zdarzyć się, że liczba wolnych miejsc może ulec zmianie.

 Zainteresowany udziałem w obozie uczeń powinien:

 1. wypełnić i wysłać elektroniczny formularz do dnia 10 czerwca 2019 r. ,
 1. złożyć wersje papierową formularza do dnia 11 czerwca 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
 2. Po wypełnieniu formularza opiekun pedagogiczno-metodyczny otrzymuje informacje e-mailową o zgłoszeniu ucznia i link do wypełnienia części dotyczącej aktywności ucznia w formach wsparcia realizowanych przez LCNK – jest to bardzo krótki formularz.

Zespół projektowy będzie miał wgląd do wypełnionej części dot. aktywności ucznia – proszę nie przesyłać informacji.

Prosimy o wypełnienie formularza do dnia 17 czerwca 2019 r.

 1. Następnie wnioski są oceniane przez komisję zespołu projektowego Zdolni z Pomorza.
 2. Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w obozie naukowym.
 3. Zespół projektowy  na podstawie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych tworzy zbiorczą listę uczniów, którzy zakwalifikowali się na obozy naukowe.
 4. Uczniowie, którzy nie brali udziału w regionalnych formach wsparcia (np. Pomorska Liga Zadaniowa, letni obóz naukowy, spotkania autorskie itp.) są zobowiązani do złożenia dokumentacji projektowej (formularz danych, deklaracja, oświadczenia).