Zdolni z Pomorza

Dodane przez dnia 22 grudnia, 2014 w artykuły | 0 comments

Projekt „Zdolni z Pomorza” jest realizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie. Celem ogólnym projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych uczniom posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki poprzez wdrożenie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych.

Obecnie działania te są prowadzone ze środków własnych Powiatu Wejherowskiego. Koordynuje je Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w Wejherowie, które prowadzi działania na rzecz uczniów zdolnych, m.in. organizuje zajęcia pozalekcyjne, prowadzone z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania, spotkania akademickie na terenie UG i PG, opiekę mentorów, obozy naukowe dla młodzieży i nauczycieli.

Zajęcia pozalekcyjne na poziomie ponadgimnazjalnym z trzech przedmiotów: matematyki, fizyki i informatyki, prowadzone są w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie. Łącznie w zajęciach bierze udział 36 uczniów. Kółka prowadzi trzech (zakwalifikowanych w trybie konkursowym) nauczycieli, którzy realizują z uczniami swoje autorskie programy, są to Leszek Gotkowski, Przemysław Rojewski i Marek Gudalewicz. Uczniowie mają również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności uczestnicząc w Lidze Zadaniowej czy Konkursie Projektów organizowanych przez Regionalne Centrum Nauczania Kreatywnego.

Dodatkowo uczniowie, rodzice i nauczyciele otrzymują wsparcie psychologiczne w formie konsultacji, warsztatów i szkoleń. Bezpośredniego wsparcia psychologicznego udzielają panie Beata Graczyk – Zając i Emilia Richert.

Wszystkie te działania koordynuje Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego, które mieści się w ramach Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie.