Terapia Poznawczo-Behawioralna

Dodane przez dnia 12 marca, 2014 w artykuły | 0 comments

Co to jest terapia Poznawczo-Behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna jest formą terapii psychologicznej, prowadzonej przez psychologa posiadającego uprawnienia do prowadzenia tej formy terapii. Nie każdy psycholog jest psychoterapeutą. Psycholodzy specjalizują się w różnych dziedzinach i różnych formach pomocy dzieciom i dorosłym, tak jak lekarze mają różne specjalizacje (neurolog, ortopeda, kardiolog itp.).

Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny prowadzi zajęcia w formie indywidualnej (najczęściej) z dorosłym lub dzieckiem. Jest to rodzaj rozmowy na temat tego, jak postrzegamy samych siebie, świat i innych, oraz w jaki sposób wpływa to na nasze myśli i uczucia. Podstawowym celem spotkań jest zmiana tych przekonań pacjenta, które prowadzą do silnych, nieprzyjemnych emocji, destrukcyjnych zachowań, bądź chorób (depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, fobie, natręctwa i inne). Pacjent z pomocą psychoterapeuty poszukuje sposobów poprawienia stanu własnego funkcjonowania oraz wzbogaca swoją wiedzę o procesach psychicznych człowieka, by lepiej zrozumieć siebie i móc kontrolować własne myśli i działania. Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj 1 raz w tygodniu. Warunkiem uczestnictwa w terapii jest motywacja oraz systematyczność pacjenta. Od tego również zależą postępy terapii i czas jej trwania. Bez chęci współpracy psychoterapeuta nie jest w stanie pomóc, pomimo najlepszych nawet kwalifikacji i najszczerszych intencji.

opracowała: Agnieszka Damszel – psycholog