Machina Kreatywności

Dodane przez dnia 16 września, 2013 w artykuły | 0 comments

Machina Kreatywności

Kim jest uczeń zdolny? Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Gdyby starać się ją podać w maksymalnym uproszczeniu mogłaby brzmieć tak – wysoki potencjał intelektualny, uzdolnienia kierunkowe, uzdolnienia twórcze oraz takie cechy osobowości i taki sposób emocjonalnego funkcjonowania, które predysponują do systematycznej pracy ukierunkowanej na cel. Rozwijaniu uzdolnień twórczych służy trening kreatywności. W ubiegłym roku szkolnym w ramach Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w Wejherowie realizowaliśmy cykl warsztatów,  które nazwaliśmy „Machiną kreatywności”. Zajęcia miały na celu rozwijanie zdolności twórczych, zdolności personalnych, znajomości technik szybkiego uczenia się i zapamiętywania oraz umiejętność koncentracji uwagi. Uczestnikami byli uczniowie szkoły podstawowej, w dwóch grupach wiekowych  – z klasy I-III oraz klasa IV-VI. Dzieci okazały się pełne pasji i pomysłów, a całe przedsięwzięcie dostarczyło nam wielu wrażeń –  zamierzamy je kontynuować w bieżącym roku szkolnym.

Beata Graczyk– Zając – psycholog