Artykuły

Majowe seminarium pt. „Wychowanie przez czytanie”

Dodane przez dnia Czerwiec 1, 2017 w artykuły | 0 comments

Majowe seminarium pt. „Wychowanie przez czytanie”

23.05.2017 r. na terenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych w Wejherowie odbyło się seminarium „Wychowanie przez czytanie” skierowane do nauczycieli klas I – III. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Wejherowską Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Seminarium poświęcono problematyce upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i kształtowania postaw w procesie wychowywania do wartości. Zgodnie z programem spotkania wykłady wygłosiły: mgr E.Budziszewska –...

więcej

Zdolni z Pomorza

Dodane przez dnia Grudzień 22, 2014 w artykuły | 0 comments

Projekt „Zdolni z Pomorza” jest realizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie. Celem ogólnym projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych uczniom posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki poprzez wdrożenie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych. Obecnie działania te są prowadzone ze środków własnych Powiatu Wejherowskiego. Koordynuje je Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w...

więcej

Terapia Poznawczo-Behawioralna

Dodane przez dnia Marzec 12, 2014 w artykuły | 0 comments

Co to jest terapia Poznawczo-Behawioralna? Terapia poznawczo-behawioralna jest formą terapii psychologicznej, prowadzonej przez psychologa posiadającego uprawnienia do prowadzenia tej formy terapii. Nie każdy psycholog jest psychoterapeutą. Psycholodzy specjalizują się w różnych dziedzinach i różnych formach pomocy dzieciom i dorosłym, tak jak lekarze mają różne specjalizacje (neurolog, ortopeda, kardiolog itp.). Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny prowadzi zajęcia w formie indywidualnej (najczęściej) z dorosłym lub dzieckiem. Jest to...

więcej

Terapia SI

Dodane przez dnia Wrzesień 16, 2013 w artykuły | 0 comments

Terapia SI

Kiedy na terapię? Istnieje wiele symptomów, które po- winny zaniepokoić rodziców. W okresie niemowlęcym dzieci są np. bardzo rozdrażnione, płaczliwe, mają trudności ze snem, nie osiągają prawidłowo kolejnych etapów rozwoju. Najczęściej jednak trudności za- uważa się dopiero kiedy dziecko idzie do przedszkola. Dziecko np. jest zbyt ruchliwe, a jednocześnie ciągle przewraca się, bywa agresywne, popycha inne dzieci, słabo się koncentruje, lub wręcz przeciwnie jest wy- cofane, niechętnie integruje się z grupą. W domu rodzice mają trudności z...

więcej

Machina Kreatywności

Dodane przez dnia Wrzesień 16, 2013 w artykuły | 0 comments

Machina Kreatywności

Kim jest uczeń zdolny? Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Gdyby starać się ją podać w maksymalnym uproszczeniu mogłaby brzmieć tak – wysoki potencjał intelektualny, uzdolnienia kierunkowe, uzdolnienia twórcze oraz takie cechy osobowości i taki sposób emocjonalnego funkcjonowania, które predysponują do systematycznej pracy ukierunkowanej na cel. Rozwijaniu uzdolnień twórczych służy trening kreatywności. W ubiegłym roku szkolnym w ramach Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w Wejherowie realizowaliśmy cykl warsztatów,  które nazwaliśmy...

więcej

Metoda Dobrego Startu

Dodane przez dnia Wrzesień 8, 2013 w artykuły | 0 comments

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu została opracowana przez prof. M. Bogdanowicz, punktem wyjścia była francuska Metoda Le Bon Depart autorstwa Thei Bugnet. MDS ma wielostronne zastosowanie w pracy z dziećmi. Jest wykorzystywana w przedszkolach, szkołach, ośrodkach terapeutyczno-pedagogicznych zarówno podczas zajęć zespołowych jak i indywidualnych. Może być stosowana w odniesieniu do dzieci o prawidłowym rozwoju psychomotorycznym, aktywizując ten rozwój, jak również i do dzieci, których rozwój jest zaburzony, usprawniając nieprawidłowo rozwijające się...

więcej

Trudności z koncentracją uwagi

Dodane przez dnia Wrzesień 7, 2013 w artykuły | 0 comments

Trudności z koncentracją uwagi

  Trudności z koncentracją uwagi (streszczenie fragmentu książki Helmuta Weyhretera „Trudności z koncentracją uwagi”) Koncentracja uwagi to umiejętność skupiania uwagi na ściśle określonych, dokładnie opisanych zagadnieniach. Można ją porównać do wiązki światła padającej z reflektora na jakiś wycinek rzeczywistości. Koncentracja oznacza skierowanie energii na jakieś zagadnienie i jego intensywne opracowanie, ma zatem wiele wspólnego z umiejętnością celowego napięcia i wyboru. Trudnościom w koncentracji często towarzyszy brak wytrwałości....

więcej