Oferta Wejherowo

 

 ROK SZKOLNY

2017/2018

 

Dzieci

Zgłoszenia indywidualne, realizowane w Poradni:

 • Integracja sensoryczna - nabór na terapię Integracji Sensorycznej, z powodu ograniczonej ilości miejsc, w roku szkolnym 2017/2018 został zakończony. Następny nabór rozpocznie się pod koniec bieżącego roku szkolnego (czerwiec 2018 r.).
 • Fabryka sensu – warsztaty rozwojowe dla młodzieży
 • Chcę dobrze czytać i pisać – zajęcia terapeutyczne
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia grupowa dla młodzieży z trudnościami w zakresie radzenia sobie z emocjami oraz tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi

 

 Dla dzieci zdolnych:

 

Warsztaty dla klas:

 • Emocje – czym są i jak je rozpoznać?
 • Jak radzić sobie ze stresem?
PORADNICTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE – warsztaty z klasami
RODZICE

Zgłoszenia indywidualne, realizowane w Poradni:

 • Terapia rodzin

Warsztaty:

 • Dziecko z afazją
 • Jak z dzieckiem w wieku przedszkolnym rozmawiać o sprawach płci

Prelekcje:

 • Konsekwencja – ważny instrument wychowawczy
 • Wakacje wyzwaniem dla rodziców

Istnieje możliwość realizacji własnych tematów spotkań z rodzicami po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami prowadzącymi.

NAUCZYCIELE

Warsztaty:

 • Stymulacja myślenia twórczego
 • Dziecko z afazją
 • Pochwały – ważne instrumenty wychowawcze
 • Konsekwencje – ważne instrumenty wychowawcze
 • Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki?
 • Jak pracować z dzieckiem z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej?
 • Jak pracować z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera?

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
 • logopedów szkolnych
 • pedagogów i psychologów szkolnych