Oferta Wejherowo

 

 ROK SZKOLNY

2018/2019

Oferta:

1. Oferta zajęć na rok szkolny 2018- 2019 zgłoszenia indywidualne (realizowane w Poradni)  [Pobierz]

2. Oferta zajęć warsztatowych dla szkół – uczniowie 2018-2019 (realizowane w szkole)  [Pobierz]

3. Oferta zajęć warsztatowych dla szkół – rodzice i nauczyciele 2018-2019 (realizowane w szkole) [Pobierz]

 

Zgłoszenia na zajęcia należy przesyłać pisemnie na adres Poradni

 

Dzieci

Zgłoszenia indywidualne, realizowane w Poradni:

 • Integracja sensoryczna - nabór na terapię Integracji Sensorycznej, z powodu ograniczonej ilości miejsc, w roku szkolnym 2019/2020 został zakończony. Następny nabór rozpocznie się pod koniec bieżącego roku szkolnego (czerwiec 2020 r.).
 • Terapia BIOFEEDBACK EEG – nabór wniosków na rok bieżący jest zakończony, przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową.
 • Fabryka sensu – warsztaty rozwojowe dla młodzieży
 • Chcę dobrze czytać i pisać – zajęcia terapeutyczne
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia grupowa dla młodzieży z trudnościami w zakresie radzenia sobie z emocjami oraz tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi

 

 Dla dzieci zdolnych:

 

Warsztaty dla klas:

 • Emocje – czym są i jak je rozpoznać?
 • Jak radzić sobie ze stresem?
PORADNICTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE – warsztaty z klasami
RODZICE

Zgłoszenia indywidualne, realizowane w Poradni:

 • Terapia rodzin

Warsztaty:

 • Dziecko z afazją
 • Jak z dzieckiem w wieku przedszkolnym rozmawiać o sprawach płci

Prelekcje:

 • Konsekwencja – ważny instrument wychowawczy
 • Wakacje wyzwaniem dla rodziców

Istnieje możliwość realizacji własnych tematów spotkań z rodzicami po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami prowadzącymi.

NAUCZYCIELE

Warsztaty:

 • Stymulacja myślenia twórczego
 • Dziecko z afazją
 • Pochwały – ważne instrumenty wychowawcze
 • Konsekwencje – ważne instrumenty wychowawcze
 • Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki?
 • Jak pracować z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera?

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
 • logopedów szkolnych
 • pedagogów i psychologów szkolnych