Oferta Wejherowo

 

 ROK SZKOLNY

2019/2020

Oferta:

1. Oferta zajęć na rok szkolny 2019- 2020 zgłoszenia indywidualne (realizowane w Poradni)  [Pobierz]

Prowadzone zajęcia:

Dzieci:

 • BioFeedBack [Pobierz]
 • Bliżej siebie – zajęcia dla dzieci z autyzmem [Pobierz]
 • Diagnoza i terapia surdologopedyczna [Pobierz]
 • Fabryka sensu [Pobierz]
 • Godzina bez smartfona [Pobierz]
 • Integracja sensoryczna [Pobierz]
 • Klub małego matematyka [Pobierz]
 • Metoda dobrego startu [Pobierz]
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne [Pobierz]
 • Potrafię dobrze liczyć [Pobierz]
 • Przełamując milczenie [Pobierz]
 • Socjoterapia [Pobierz]
 • Terapia jąkania i niepłynności mowy – grupowa [Pobierz]
 • Terapia ręki [Pobierz]
 • Ty też potrafisz [Pobierz]
 • Zajęcia grupowe dla dzieci z ADHD [Pobierz]

Rodzice:

 • Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dzieciom granice – zamiast klapsa [Pobierz]
 • Szkoła dla rodziców [Pobierz]

Uczniowie zdolni:

 • Czytam więc jestem  [Pobierz]
 • Klub małego matematyka [Pobierz]
 • Machina kreatywności [Pobierz]
 • Podstawy realizacji zadań metodą projektu [Pobierz]

 

2. Oferta zajęć warsztatowych dla szkół – uczniowie 2019-2020 (realizowane w szkole)  [Pobierz]

Prowadzone zajęcia:

Poradnictwo zawodowe:

Zajęcia z klasami:

 • Emocje – czym są i jak je rozpoznać  [Pobierz]
 • Jak radzić sobie z stresem [Pobierz]
 • Podstawy skutecznego porozumiewania się [Pobierz]
 • Rusz głową[Pobierz]
 • W ciąży ani kieliszka[Pobierz]
 • Żyj bez ryzyka AIDS [Pobierz]

3. Oferta zajęć warsztatowych dla szkół – rodzice i nauczyciele 2019-2020 (realizowane w szkole) [Pobierz]

Prowadzone zajęcia:

Nauczyciele i rodzice:

 • Bezpieczeństwo w sieci – prelekcja  [Pobierz]
 • Jak pracować z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera [Pobierz]
 • Jak pracować z dzieckiem z wadą wzroku [Pobierz]
 • Kim jest uczeń zdolny [Pobierz]
 • Metody aktywizujące w nauczaniu [Pobierz]
 • Sieć współpracy doradców zawodowych – szkoły ponadgimnazjalne [Pobierz]
 • Sieć współpracy doradców zawodowych – gimnazjum [Pobierz]
 • Szkoła dla wychowawców [Pobierz]
 • Uczeń trudny wyzwaniem dla nauczyciela [Pobierz]
 • Udana wywiadówka [Pobierz]

Rodzice prelekcje

 • Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dzieciom granice – zamiast klapsa [Pobierz]
 • Mam zdolne dziecko [Pobierz]
 • Zrób sobie z dzieckiem Przystanek Czytanie [Pobierz]

 

Zgłoszenia na zajęcia należy przesyłać pisemnie na adres Poradni

 

Dzieci

Zgłoszenia indywidualne, realizowane w Poradni:

 • Integracja sensoryczna - nabór na terapię Integracji Sensorycznej, z powodu ograniczonej ilości miejsc, w roku szkolnym 2019/2020 został zakończony. Następny nabór rozpocznie się pod koniec bieżącego roku szkolnego (czerwiec 2020 r.).
 • Terapia BIOFEEDBACK EEG – nabór wniosków na rok bieżący jest zakończony, przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową.
 • Fabryka sensu – warsztaty rozwojowe dla młodzieży
 • Chcę dobrze czytać i pisać – zajęcia terapeutyczne
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia grupowa dla młodzieży z trudnościami w zakresie radzenia sobie z emocjami oraz tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi

 

 Dla dzieci zdolnych:

 

Warsztaty dla klas:

 • Emocje – czym są i jak je rozpoznać?
 • Jak radzić sobie ze stresem?
PORADNICTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE – warsztaty z klasami
RODZICE

Zgłoszenia indywidualne, realizowane w Poradni:

 • Terapia rodzin

Warsztaty:

 • Dziecko z afazją
 • Jak z dzieckiem w wieku przedszkolnym rozmawiać o sprawach płci

Prelekcje:

 • Konsekwencja – ważny instrument wychowawczy
 • Wakacje wyzwaniem dla rodziców

Istnieje możliwość realizacji własnych tematów spotkań z rodzicami po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami prowadzącymi.

NAUCZYCIELE

Warsztaty:

 • Stymulacja myślenia twórczego
 • Dziecko z afazją
 • Pochwały – ważne instrumenty wychowawcze
 • Konsekwencje – ważne instrumenty wychowawcze
 • Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki?
 • Jak pracować z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera?

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
 • logopedów szkolnych
 • pedagogów i psychologów szkolnych