Oferta Wejherowo

 

 ROK SZKOLNY

2016/2017

Grupowe zajęcia warsztatowe o charakterze edukacyjno-terapeutycznym odbywające się na terenie poradni i placówek rozpoczną się od drugiego semestru roku szkolnego 2016/2017.

 

Dzieci

Zgłoszenia indywidualne, realizowane w Poradni

 • Integracja sensoryczna - nabór na terapię Integracji Sensorycznej, z powodu ograniczonej ilości miejsc, w roku szkolnym 2016/2017 został zakończony. Następny nabór rozpocznie się pod koniec bieżącego roku szkolnego (czerwiec 2017 r.).
 • Terapia ręki
 • „Przełamując fale” – zajęcia terapeutyczne dla dzieci nieśmiałych w wieku szkolnym 
 • Zajęcia grupowe dla dzieci z ADHD
 • Terapia indywidualna psychologiczna i pedagogiczna
 • Grupowe zajęcia logopedyczne
 • Indywidualna terapia logopedyczna
 • Terapia indywidualna pedagogiczna dzieci z autyzmem
 • Terapia pedagogiczna dzieci niewidomych i słabowidzących

 

Warsztaty dla klas oraz osób zainteresowanych:

 • Dziecko niepełnosprawne w grupie
 • Jak sobie radzić z trudnymi emocjami?
 • Zdrowy styl życia, w tym prawidłowe odżywianie się (dla klas młodszych szkoły podstawowej)

 

MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA
MŁODZIEŻ PONADGIMNAZJALNA
 • Jak radzić sobie ze stresem?
UCZEŃ ZDOLNY
RODZICE

Warsztaty:

Prelekcje:

 • Wczesna rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących (prelekcja dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat)
 • Jak z dzieckiem w wieku przedszkolnym rozmawiać o sprawach płci
 • Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci
 • Niepłynność mowy (jąkanie wczesnodziecięce)
NAUCZYCIELE

Warsztaty:

 • Stymulacja myślenia twórczego
 • Pochwała i konsekwencja – ważne instrumenty wychowawcze
 • Podstawy teoretyczne i praktyczne skutecznego komunikowania się nauczyciel-uczeń
 • Stres a wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela, metody i techniki radzenia sobie ze stresem
 • Warsztat z emisji i higieny głosu

Prelekcje:

 • Jak pracować z dzieckiem z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej?
 • Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki?
 • Jak pracować z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera?
 • Dziecko z afazją
 • Dziecko jąkające się w szkole
 • Niepłynność wczesnoszkolna
 • Zapobieganie trudnościom w czytaniu i pisaniu
GRUPY WSPARCIA
 • dla szkolnych doradców kariery zawodowej