Oferta Rumia

 

OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Wejherowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rumi ul Pomorska 3, tel. 058 671  09  56

www.poradnia-wejherowo.pl

 

DZIECI I MŁODZIEŻ – POMOC INDYWIDUALNA

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAKRES

Diagnoza psychologiczna

 • Intelektu
 • Osobowości
 • Funkcji szkolnych
 • Badania przesiewowe
 • Zaburzeń emocjonalnych
 • Zaburzeń zachowania
 • Dojrzałości szkolnej
 • Zaburzeń rozwojowych małego dziecka
 • Trudności natury seksualnej

Diagnoza pedagogiczna

 •  Trudności edukacyjnych
 • Specyficznych trudności w nauce
 • Dojrzałości szkolnej
 • Trudności w nauce matematyki

Diagnoza logopedyczna

 •  Neurologopedyczna
 • Surdologopedyczna
 • Poziomu rozwoju kompetencji językowych (mowy, wymowy,
  umiejętności komunikacyjnych)
 • Badania przesiewowe

Diagnoza lekarska

Na potrzeby rozpatrywanych procedur orzeczniczych

Inne diagnozy

 • Integracji sensorycznej
 • Zaburzeń rozwojowych małych dzieci
 • Diagnoza funkcjonalna
 • Fizjoterapeutyczna

Psychologiczne konsultacje i porady bez badań

Możliwość udzielania konsultacji psychologicznych w języku
angielskim

 • Porady wychowawcze
 • Konsultacje o charakterze terapeutycznym (problemy
  emocjonalne – lęki, nieśmiałość, zaniżona samoocena, radzenie sobie ztrudnymi emocjami , konflikty w rodzinie, trudności seksualnych, rozwód/separacja rodziców)
 • Konsultacje seksuologiczne
 • Konsultacje interwencyjne
 • Porady dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej
 • Porady w zakresie stymulowania rozwoju małego dziecka
 • Poradnictwo dotyczące właściwego wyboru zawodu
 • i preorientacji zawodowej
 • Inne według zgłoszeń

 Pedagogiczne konsultacje i porady bez badań

 •  Porady dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej
 • Porady dotyczące wspierania dziecka w nauce czytania i pisania
 • Porady w zakresie stymulowania rozwoju małego dziecka

 Logopedyczne konsultacje i porady bez badań

 • Porady w zakresie stymulowania rozwoju mowy małego dziecka
 • Porady w zakresie terapii wad wymowy
 • Porady w zakresie usprawniania funkcji pokarmowych

Zajęcia terapeutyczne

 Doradztwo zawodowe

 

RODZICE

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAKRES

 Warsztaty

 

Konsultacje

 • Indywidualne, dotyczące problemów wychowawczych ( lęki, nieśmiałość, trudności szkolne, problemy rozwojowe, trudności seksualne , konflikty w rodzinie, rozwód/separacja rodziców i inne)
 • Rodzinne, par i małżeństw o charakterze terapeutycznym lub
  mediacyjnym ( także w czasie rozwodu/separacji)
 • Indywidualne dla rodziców dzieci objętych terapią na terenie PPP w Rumi
 • Logopedyczne
 • Pedagogiczne dotyczące trudności w czytaniu i pisaniu
 • Pedagogiczne zawierające wskazówki do pracy edukacyjnej z dzieckiem w domu.
 • Dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej
 • Związane z wyborem dalszej drogi kształcenia ich dzieci

Prelekcje i zajęcia edukacyjne

SZKOŁA

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAKRES

Warsztaty dla uczniów

Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli

Sieci współpracy i samokształcenia

Cykliczne spotkania dla:

Konsultacje

 • Konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów,
  logopedów na terenie Poradni zgodnie ze zgłaszanymi problemami
 • Wspieranie nauczycieli w pracy z dziećmi ze specjalnymi
  potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi wybitnie zdolnymi

Interwencje w sytuacji kryzysu w szkole

Na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi problemami

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY