Oferta Rumia

 

OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Wejherowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rumi ul Pomorska 3, tel. 058 671  09  56

www.poradnia-wejherowo.pl

 

DZIECI I MŁODZIEŻ – POMOC INDYWIDUALNA

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAKRES

Diagnoza psychologiczna

 • intelektu
 • osobowości
 • funkcji szkolnych
 • badania przesiewowe (wsparcie dla szkół w procesie badania)
 • zaburzeń emocjonalnych
 • zaburzeń psychicznych
 • dojrzałości szkolnej
 • zaburzeń rozwojowych małego dziecka
 • trudności natury seksualnej

Diagnoza pedagogiczna

 • trudności edukacyjnych
 • specyficznych trudności w nauce
 • dojrzałości szkolnej
 • trudności w nauce matematyki

Diagnoza logopedyczna

 • neurologopedyczna
 • surdologopedyczna
 • poziomu rozwoju kompetencji językowych (mowy, wymowy,
  umiejętności komunikacyjnych)
 • badania przesiewowe

Diagnoza lekarska

 • na potrzeby rozpatrywanych procedur orzeczniczych

Inne diagnozy

 • integracji sensorycznej
 • doradztwo zawodowe
 • zaburzeń rozwojowych małych dzieci
 • diagnoza funkcjonalna
 • konsultacje fizjoterapeutyczne

Psychologiczne konsultacje i porady bez badań

Możliwość udzielania konsultacji psychologicznych w języku
angielskim

 • porady wychowawcze
 • konsultacje o charakterze terapeutycznym (problemy emocjonalne – lęki, nieśmiałość, zaniżona samoocena, radzenie sobie z trudnymi emocjami, konflikty w rodzinie, trudności seksualne, problemy dzieci przewlekle chorych, rozwód/ separacja rodziców)
 • konsultacje seksuologiczne
 • konsultacje interwencyjne
 • porady dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej
 • porady w zakresie stymulowania rozwoju małego dziecka
 • poradnictwo dotyczące właściwego wyboru zawodu i preorientacji zawodowej
 • inne, według zgłoszeń

 Pedagogiczne konsultacje i porady bez badań

 • porady dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej
 • porady dotyczące wspierania dziecka w nauce czytania i pisania
 • porady w zakresie stymulowania rozwoju małego dziecka

 Logopedyczne konsultacje i porady bez badań

 • porady w zakresie stymulowania rozwoju mowy małego dziecka
 • porady w zakresie terapii wad wymowy
 • porady w zakresie usprawniania funkcji pokarmowych

Zajęcia terapeutyczne

 • integracji Sensorycznej- SI
 • metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • terapia pedagogiczna
 • terapia pedagogiczna Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • terapia ręki
 • zajęcia grupowe stymulujące prawidłowy rozwój dziecka z elementami Metody Dobrego Startu
 • terapia trudności matematycznych
 • poszukiwacze odwagi
 • terapia logopedyczna
 • terapia neurologopedyczna
 • indywidualna poznawczo-behawioralna terapia psychologiczna dla dzieci powyżej 14 roku życia, borykających się m.in. z:
  • lękiem
  • napadami paniki
  • zaburzeniami zachowania i emocji
  • zaburzeniami snu
  • fobią
  • zaburzeniami nastroju, w tym depresją
  • zaburzeniami obsesyjno – kompulsyjnymi (natręctwami)
  • zaburzeniami odżywiania
  • zaburzeniami nerwicowymi

 Doradztwo zawodowe

 

 • indywidualne badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych
 • planowanie kariery zawodowej
 • spotkania indywidualne z doradcą zawodowym

RODZICE

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAKRES

 Warsztaty

 

 • Szkoła Rodziców
 • Szkoła dla Rodziców małych dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (wiek dzieci 3-7 lat)
 • 3 kroki rodzica na starcie

Konsultacje

 • Indywidualne, dotyczące problemów wychowawczych, rozwojowych i emocjonalnych( lęki, nieśmiałość, problemy rozwojowe, trudności szkolne, problemy seksualne dzieci, konflikty w rodzinie, rozwód/separacja rodziców i inne)
 • Rodzinne, par i małżeństw o charakterze terapeutycznym lub mediacyjnym (także w czasie rozwodu/separacji)
 • Indywidualne dla rodziców dzieci objętych terapią na terenie PPP w Rumi
 • Logopedyczne
 • Pedagogiczne dotyczące trudności w czytaniu i pisaniu
 • Pedagogiczne zawierające wskazówki do pracy edukacyjnej z dzieckiem w domu
 • Dotyczące wspomagania dziecka w karierze szkolnej
 • Związane z wyborem dalszej drogi kształcenia ich dzieci

Prelekcje i zajęcia edukacyjne

 • Łatwe czytanie i pisanie
 • Dojrzałość szkolna
 • Seksualność ucznia na różnych etapach edukacyjnych
 • Stymulacja rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym
 • Depresja wśród dzieci i młodzieży
 • Jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka
 • Wpływ choroby przewlekłej na sytuację szkolną i domową dziecka

SZKOŁA

RODZAJ ZAJĘĆ

ZAKRES

Warsztaty dla uczniów

 • Profilaktyka przemocy
 • Zintegrujmy naszą klasę
 • O dziewczętach dla dziewcząt
 • Logopedia przez zabawę
 • Życie seksualne człowieka
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami, techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Nieinwazyjne sposoby komunikacji oraz rozładowywanie trudnych emocji w kontaktach z innymi osobami.
 • Inne wg zgłoszeń

Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli

 • Akademia Nauczyciela
 • Mediacje
 • Seksualność ucznia na różnych etapach edukacyjnych
 • Bulling i mobbing w szkole- jak rozpoznać, że dziecka doświadcza przemocy
 • Dziecko zdolne
 • Stymulacja rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym
 • Mutyzm
 • Moje dziecko jest nieśmiałe
 • Rodzic w szkole- jak z przeciwnika zrobić sojusznika. Satysfakcjonująca współpraca z rodzicami
 • Wypalenie zawodowe – czyli o tym, jak przeżyć w pracy i nie zwariować.
 • Jak wspierać dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole.
 • Dojrzałość szkolna- rola rodziny i placówki w przygotowaniu dziecka do szkoły
 • Depresja wśród dzieci i młodzieży
 • Jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka
 • Wpływ choroby przewlekłej na sytuację szkolną i domową dziecka
 • Wpływ rozwodu/separacji/silnych konfliktów między rodzicami na dziecko
 • Rozwiązywanie konfliktów w klasie

Sieci współpracy i samokształcenia

Cykliczne spotkania dla:

 • psychologów i pedagogów
 • logopedów
 • doradców kariery zawodowej

Konsultacje

 • Konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów,
  logopedów na terenie Poradni zgodnie ze zgłaszanymi problemami
 • Wspieranie nauczycieli w pracy z dziećmi ze specjalnymi
  potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi wybitnie zdolnymi

Interwencje w sytuacji kryzysu w szkole

Na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi problemami

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY