Nowa rekrutacja – na rok szkolny 2017/2018

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” na rok szkolny 2017/2018

 

Odbędzie się rekrutacja:

  • uzupełniająca do przedmiotów matematyka, fizyka i informatyka – wśród uczniów klas szóstych szkoły podstawowej,
  • uczniów do nowych przedmiotów – należą do nich biologia, chemia oraz kompetencje społeczne. Rekrutacja w tym zakresie obejmuje uczniów klas szóstych szkoły podstawowej, jak i gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Uczeń, który stara się o zakwalifikowanie w ramach matematyki, fizyki lub informatyki oprócz badania psychologicznego, będzie zobowiązany do uczestnictwa w Teście Uzdolnień Kierunkowych. Uczeń, który stara się o zakwalifikowanie w ramach biologii, chemii lub kompetencji społecznych, zamiast Testu musi zaprezentować swój projekt kwalifikacyjny. Harmonogramy tych działań różnią się  –  o szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Poniżej znajdują się dokumenty zawierające główne informacje na temat rekrutacji:

Regulamin rekrutacji

Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych

Wyjaśnienia dot. rekrutacji z nowych dziedzin (w przypadku, gdy uczeń wybrał jako przedmioty pierwszego i drugiego wyboru biologię oraz chemię)

Lista osiągnięć uzyskanych w olimpiadach wojewódzkich i konkursach przedmiotowych wymaganych do przyjęcia ucznia do Projektu  bez pisania Testu Uzdolnień Kierunkowych lub realizacji projektu kwalifikacyjnego.

 

Komplet dokumentów należy składać do SEKRETARIATU Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (ul. Ofiar Piaśnicy 22) do 15 czerwca 2017 r.

 

Dokumenty, które należy złożyć do Poradni w celu wzięcia udziału w rekrutacji:

Arkusz nominacji

Wniosek o przeprowadzenie badań *

Oświadczenie

Deklaracja uczestnika

 

*Uczniowie, którzy biorą udział w rekrutacji do przedmiotów biologia, chemia oraz kompetencje społeczne będą brali udział w badaniach w Poradni dopiero po przyjęciu projektu kwalifikacyjnego.

W związku z Państwa pytaniami przypominamy, że osoby, które są już w Projekcie i nie chcą zmieniać przedmiotu na biologię, chemię czy kompetencje społeczne – kontynuują udział w Projekcie i  nie muszą ponownie przechodzić procesu rekrutacji.

Pytania prosimy kierować na adres mailowy b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl   lub telefonicznie do Poradni  58 672 10 08 – do p. Beaty Graczyk-Zając lub p. Emilii Richert.