Nowa rekrutacja – na rok szkolny 2019/2020

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” na rok szkolny 2019/2020

 

Odbędzie się rekrutacja:

  • uzupełniająca do przedmiotów matematyka, fizyka i informatyka – wśród uczniów klas szóstych szkoły podstawowej (w roku szkolnym 2018/2019), klas siódmych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  • uzupełniająca do przedmiotów biologia, chemia oraz kompetencje społeczne – wśród uczniów klas szóstych szkoły podstawowej (w roku szkolnym 2018/2019), klas siódmych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczeń, który stara się o zakwalifikowanie w ramach matematyki, fizyki lub informatyki najpierw przechodzi badanie psychologiczne. Po pomyślnym wyniku uczestniczy w Teście Uzdolnień Kierunkowych (którego termin jest przewidziany na wrzesień br.). Dopiero wówczas podejmowana jest decyzja o zakwalifikowaniu ucznia do Projektu.

Uczeń, który stara się o zakwalifikowanie w ramach biologii, chemii lub kompetencji społecznych, najpierw przygotowuje swój projekt kwalifikacyjny, który decyduje o jego uczestnictwie w Projekcie. Dopiero po jego zaprezentowaniu i decyzji o zakwalifikowaniu – bierze udział w badaniu psychologicznym.

Składając arkusz nominacji zaznacza się wybrany przedmiot oraz przedmiot drugiego wyboru (w przypadku braku miejsc). Jeżeli uczeń wybiera przedmioty z dwóch różnych grup przedmiotowych (np. matematyka, biologia) – wówczas powinien przejść wszystkie etapy, czyli: badanie psychologiczne, złożenie projektu kwalifikacyjnego oraz uczestnictwo w Teście uzdolnień Kierunkowych. Szczegóły w Regulaminie rekrutacji.

Poniżej znajdują się dokumenty zawierające główne informacje na temat rekrutacji:

- Regulamin rekrutacji

- Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych

- Lista osiągnięć uzyskanych w olimpiadach wojewódzkich i konkursach przedmiotowych wymaganych do przyjęcia ucznia do Projektu  bez pisania Testu Uzdolnień Kierunkowych lub realizacji projektu kwalifikacyjnego.

 

Komplet dokumentów należy składać do SEKRETARIATU Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (ul. Ofiar Piaśnicy 22) do 17 czerwca 2019 r.

 

Projekty kwalifikacyjne na przedmioty: biologia, chemia i kompetencje społeczne należy składać w Sekretariacie do 16 września 2019 r.

 

Dokumenty, które należy złożyć do Poradni w celu wzięcia udziału w rekrutacji:

- Arkusz nominacji

- Wniosek o przeprowadzenie badań

- Oświadczenie

 

Pytania prosimy kierować na adres mailowy b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl   lub telefonicznie do Poradni  58 672 10 08 – do p. Beaty Graczyk-Zając lub p. Emilii Richert.