Majowe seminarium pt. „Wychowanie przez czytanie”

Majowe seminarium pt. „Wychowanie przez czytanie”

23.05.2017 r. na terenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych w Wejherowie odbyło się seminarium „Wychowanie przez czytanie” skierowane do nauczycieli klas I – III. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Wejherowską Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Seminarium poświęcono problematyce upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i kształtowania postaw w procesie...

Więcej

Zdolni z Pomorza

Projekt „Zdolni z Pomorza” jest realizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie. Celem ogólnym projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych uczniom posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki poprzez wdrożenie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych. Obecnie działania te są prowadzone ze...

Więcej

Terapia Poznawczo-Behawioralna

Co to jest terapia Poznawczo-Behawioralna? Terapia poznawczo-behawioralna jest formą terapii psychologicznej, prowadzonej przez psychologa posiadającego uprawnienia do prowadzenia tej formy terapii. Nie każdy psycholog jest psychoterapeutą. Psycholodzy specjalizują się w różnych dziedzinach i różnych formach pomocy dzieciom i dorosłym, tak jak lekarze mają różne specjalizacje (neurolog, ortopeda, kardiolog itp.). Psychoterapeuta...

Więcej

Terapia SI

Terapia SI

Kiedy na terapię? Istnieje wiele symptomów, które po- winny zaniepokoić rodziców. W okresie niemowlęcym dzieci są np. bardzo rozdrażnione, płaczliwe, mają trudności ze snem, nie osiągają prawidłowo kolejnych etapów rozwoju. Najczęściej jednak trudności za- uważa się dopiero kiedy dziecko idzie do przedszkola. Dziecko np. jest zbyt ruchliwe, a jednocześnie ciągle przewraca się, bywa agresywne, popycha inne dzieci, słabo się koncentruje, lub...

Więcej

Machina Kreatywności

Machina Kreatywności

Kim jest uczeń zdolny? Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Gdyby starać się ją podać w maksymalnym uproszczeniu mogłaby brzmieć tak – wysoki potencjał intelektualny, uzdolnienia kierunkowe, uzdolnienia twórcze oraz takie cechy osobowości i taki sposób emocjonalnego funkcjonowania, które predysponują do systematycznej pracy ukierunkowanej na cel. Rozwijaniu uzdolnień twórczych służy trening kreatywności. W ubiegłym roku szkolnym w ramach...

Więcej

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu została opracowana przez prof. M. Bogdanowicz, punktem wyjścia była francuska Metoda Le Bon Depart autorstwa Thei Bugnet. MDS ma wielostronne zastosowanie w pracy z dziećmi. Jest wykorzystywana w przedszkolach, szkołach, ośrodkach terapeutyczno-pedagogicznych zarówno podczas zajęć zespołowych jak i indywidualnych. Może być stosowana w odniesieniu do dzieci o prawidłowym rozwoju psychomotorycznym, aktywizując ten rozwój,...

Więcej