Archiwum

Prace uzupełniające do remontu izolacji cieplnej piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22

——————————————————————————————

Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22

————————————————————————————-


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie wyników postępowania:

 

Aktualne zamówienia publiczne:

Remont izolacji cieplnej piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22.

Ogłoszenie

SIWZ

ZALACZNIK B do SIWZ

Umowa

ZALACZNIK C DO SIWZ

Przedmiar

ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ


Przedmiotem zamówienia jest remont części pomieszczeń drugiego piętra budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie.

Wykonanie robót budowlanych polegających na:

Część I: Remont izolacji cieplnej piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 oraz wymiana stolarki okiennej na drugim piętrze wyżej wymienionego budynku.

Część II: Budowa ogrodzenia budynku Porani Psychologiczno – Pedagogicznej w Rumi przy ul. Pomorskiej 3

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Część B SIWZ – I część zamówienia

Część C SIWZ – II część zamówienia

Część D SIWZ – I część zamówienia

Część E SIWZ – II część zamówienia

ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 6a DO SIWZ

ZALACZNIK NR 6b DO SIWZ

Przedmiar – I część zamówienia

STWiOR – I część zamówienia

Przedmiar – II część zamówienia

STWiOR – II część zamówienia


Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na Część I: Remont izolacji cieplnej piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22, oraz wymiana stolarki okiennej na drugim piętrze wyżej wymienionego budynku, Część II: Budowa ogrodzenia budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rumi przy ul. Pomorskiej 3.

ogłoszenie1 ogłoszenie2