Archiwum

 

Zapytanie na:

Zakup sprzętu komputerowo – informatycznego dla potrzeb PZPPP w Wejherowie oraz doposażenie pracowni w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza” Powiat wejherowski:

Ogłoszenie zamówienia znajduje się w Bazie konkurencyjności :

[przejdź do ogłoszenia]

****

Informacja z otwarcia ofert

****

Informacja o wyborze oferty


 

Zapytanie na:

Zakup sprzętu komputerowo – informatycznego dla potrzeb PZPPP w Wejherowie oraz doposażenie pracowni w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza” Powiat wejherowski:

Ogłoszenie zamówienia znajduje się w Bazie konkurencyjności :

[przejdź do ogłoszenia]

****

Informacja z otwarcia ofert

****

Informacja o unieważnieniu postępowania


 

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” Powiat wejherowski.

Ogłoszenie

  Protokół z otwarcia ofert: pobierz

****

Informacja o wyborze oferty


 

Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów do drukarek,

urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek do

Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie.

Zapytanie ofertowe

Zmodyfikowana treść załącznika nr 1

Załącznik nr 2

Wzór umowy

****

Informacja z otwarcia ofert

****

Informacja o wyborze oferty

****

(15.03.2017)

 

Zapytanie cenowe na dostawę środków czystości do Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

****

Informacja z otwarcia ofert

****

Informacja o wyborze oferty

****

(14.03.2017)

W związku z wpłynięciem dnia 24.02.2017 r. zapytania co do treści opisu zamówienia, zamieszczamy zmodyfikowaną treść załącznika nr 1 – arkusz wyceny, opis przedmiotu zamówienia

(który zawiera doprecyzowania dot. przedmiotu zamówienia – zaznaczone kolorem czerwonym).

Zamawiający wydłuża czas potrzebny do złożenia oferty do dnia

01.03.2017 r. godz. 10.00

Zmodyfikowana treść załącznika nr 1

(24.02.2017)

 

Dostawa artykułów biurowych do Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

  Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1  (edytowalny)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

(22.02.2017)

 

Informacja o wyborze oferty na dostawę artykułów biurowych do

Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie

[Pobierz]

(03.03.2017)

 

 


 

Świadczenie usługi w zakresie przewozu dzieci i młodzieży oraz opiekunów na spotkania akademickie, dojazdy do parków naukowych, wystaw i centów nauki w ramach realizacji projektu:

„Zdolni z Pomorza ”  powiat wejherowski, współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie zamówienia znajduje się w Bazie konkurencyjności :

[przejdź do ogłoszenia]

(17.02.2017)

*****

Informacja z otwarcia ofert

[pobierz]

(03.01.2017)

****

Informacja o wyborze oferty

 


 

Zapytanie ofertowe dot. „Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020) z przedmiotów:

  • Matematyka dla uczniów szkół gimnazjalnych
  • Informatyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Pobierz

(16.12.2016)

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pobierz

(14.12.2016)

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert na : Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu Zdolni z Pomorza

Pobierz

Przetarg nieograniczony: Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik do SIWZ

 

Prace uzupełniające do remontu izolacji cieplnej piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22

——————————————————————————————

Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22

————————————————————————————-


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie wyników postępowania:

 

Aktualne zamówienia publiczne:

Remont izolacji cieplnej piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22.

Ogłoszenie

SIWZ

ZALACZNIK B do SIWZ

Umowa

ZALACZNIK C DO SIWZ

Przedmiar

ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ


Przedmiotem zamówienia jest remont części pomieszczeń drugiego piętra budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie.

Wykonanie robót budowlanych polegających na:

Część I: Remont izolacji cieplnej piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 oraz wymiana stolarki okiennej na drugim piętrze wyżej wymienionego budynku.

Część II: Budowa ogrodzenia budynku Porani Psychologiczno – Pedagogicznej w Rumi przy ul. Pomorskiej 3

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Część B SIWZ – I część zamówienia

Część C SIWZ – II część zamówienia

Część D SIWZ – I część zamówienia

Część E SIWZ – II część zamówienia

ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

ZALACZNIK NR 6a DO SIWZ

ZALACZNIK NR 6b DO SIWZ

Przedmiar – I część zamówienia

STWiOR – I część zamówienia

Przedmiar – II część zamówienia

STWiOR – II część zamówienia


Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na Część I: Remont izolacji cieplnej piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22, oraz wymiana stolarki okiennej na drugim piętrze wyżej wymienionego budynku, Część II: Budowa ogrodzenia budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rumi przy ul. Pomorskiej 3.

ogłoszenie1 ogłoszenie2