Archiwum Zdolni z Pomorza


INFORMACJE Z ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


Informacja o obozach naukowych

 Przekazujemy wyniki rekrutacji na obóz naukowy realizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Uczniowie, którzy figurą na liście są ujęci losowo odnośnie punktacji.

Aby zobaczyć listę uczniów – kliknij tutaj.

Proszę pamiętać, że – zgodnie z zasadami rekrutacji na obozy naukowe – rodzice są zobowiązani do zwrotu pełnych kosztów uczestnictwa dziecka w obozie w wypadku zgłoszonej w terminie krótszym niż na trzy dni przed datą rozpoczęcia obozu rezygnacji z udziału w obozie.

W przypadku rezygnacji ucznia z obozu naukowego, lokalny opiekun pedagogiczno-metodyczny może zakwalifikować kolejnego ucznia z listy rezerwowej. Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani z listy rezerwowej, będą musieli zdecydować się na termin, który zadeklarowała osoba rezygnująca z udziału w obozie.

Organizatorem obozu jest Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, w związku z tym poniżej zamieszczamy kontakt do osób odpowiedzialnych za organizację obozu naukowego:

Panią Eweliną Ławecką: ewelina.lawecka@awf.gda.pl, tel. 058 554 72 39

Panem Krzysztofem Karaszewskim  kkaraszewski@awf.ga.pl, tel. 058 554 72 39


 Wyjazd na Galę Projektu „Zdolni z Pomorza” dnia 21 czerwca do Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku (na Ołowiance) odbędzie się o godz. 8.00 sprzed budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie.


 Osoby, które wezmą udział w wycieczce do Elektrowni Wodnej Żarnowiec w Czymanowie są proszone o zapoznanie się z Regulaminem Zwiedzania.

Regulamin do pobrania: pobierz


Do 21 CZERWCA można zapisywać się na obozy naukowe. Więcej informacji, w tym zasady rekrutacji i wymagane dokumenty znajdują się na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1033/tak–tak–juz-od-dzisiaj-mozna-sie-zapisywac-na-obozy-naukowe

Lista osób, które zapisały się na wycieczkę do Elektrowni Wodnej Żarnowiec w Czymanowie dnia 21 czerwca 2017 r. (termin pozostaje aktualny).

1. Tymoteusz Staszkiewicz
2. Jakub Rożek
3. Krzysztof Skocki
4. Natalia Szturgulewska
5. Magda Guth
6. Joanna Markowska
7. Alina Ewertowska
8. Konrad Bryłowski
9. Jan Jabłonowski-Kęska
10. Piotr Wilczewski
11. Jakub Bank
12. Weronika Lilla
13. Krzysztof Butowski
14. Hubert Niepomnik
15. Szymon Ziółkowski
16. Jan Kozub
17. Michał Wądołowski
18. Gustaw Ostajewski
19. Kacper Hauser
20. Anna Szulc

 Docelowo wycieczka jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.


 W dniu 21.06.2017r. zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych uczestniczących w Projekcie „Zdolni z Pomorza” na wycieczkę do Elektrowni Wodnej Żarnowiec w Czymanowie. Program obejmuje zwiedzanie elektrowni i górnego zbiornika wodnego. Przewidywany czas trwania ok. 4 godzin. Dysponujemy 28 miejscami. Zbiórka o godz. 9.00 w przy siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy 22.

Termin zgłaszania się do 15.06.2017r.


Aktualna oferta kursów e-learningowych znajduje się na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/901/e-learning–czyli-nauka-w-zaciszu-domowym
Zapraszamy do zapoznania się.


Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie uczniowskich projektów badawczych, stanowiącym etap kwalifikacyjny do interdyscyplinarnych warsztatów tematycznych – kolejnej formy wsparcia uczniów uzdolnionych realizowanej przez uczelnie, skierowanej wyłącznie do uczniów objętych opieką LCNK.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych uczniowskich zespołowych projektów badawczych, które zostaną zrealizowane na Politechnice Gdańskiej i otrzymają rekomendację pracowników naukowych uczelni upoważniającą do udziału w Polskiej Edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (Polska Edycja EUCYS – European Union Contest for Young Scientists, http://fundusz.org/konkurs/regulamin-polskiej-edycji-eucys-2017/).  

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu, harmonogramem i formularzem wniosku znajdują się na stronie http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza  w zakładce „Warsztaty tematyczne”.


  Przypominamy o pilnej konieczności odebrania decyzji o przyznaniu stypendium w sekretariacie PPP w Wejherowie.


W celu monitorowania aktywności uczestników Projektu „Zdolni z Pomorza” załączamy poniższą ankietę. Uzyskane informacje pozwolą nam wybrać osoby, które będą zaproszone do udziału w letnim obozie naukowym. Dane te zostaną również wykorzystane w procesie nominacji najlepszych uczniów do uzyskania opieki mentorskiej ze strony pracowników naukowych Trójmiejskich uczelni w roku szkolnym 2017/18. Prosimy odesłanie uzupełnionej ankiety do 14 kwietnia 2017 r. na adres mailowy: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl

Ankieta – kliknij tutaj


 Informacja dotycząca stypendium

W dniu 09.02.2017 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”. Komisja zebrała się w celu rozpatrzenia złożonych przez rodziców i pełnoletnich uczniów wniosków o stypendium.

Skład komisji:

 1. Beata Graczyk – Zając – przewodnicząca, przedstawiciel LCNK w Wejherowie
 2. Krystyna Kohsin przedstawiciel Powiatu Wejherowskiego
 3. Beata Cieślik – przedstawiciel LCNK w Wejherowie
 4. Katarzyna Konecko – nauczyciel z dziedziny objętej wsparciem

 Reguły przyznawania punktów za poszczególne kryteria:

 1. Sytuacja Ekonomiczna
  • Dochód do 1000 zł na osobę – 4 pkt
  • Dochód od 1001 zł do 1500 zł na osobę – 3 pkt
  • Dochód od 1501 zł do 2000 zł na osobę – 2 pkt
  • Dochód od 2001 zł do 3000 zł na osobę – 1 pkt
  • Dochód od 3001 zł na osobę  – 0 pkt
 2. Niepełnosprawność
  • Osoba niepełnosprawna – 4 pkt
  • Brak niepełnosprawności – 0 pkt
 3. Status Rodziny
  • Rodzina wielodzietna – 4 pkt
  • Inne – 0 pkt
 4. Odległość od LCNK
  • do 5 km  – 1 pkt
  • od 5 do 10 km – 2 pkt
  • od 10 do 15 km – 3 pkt
  • od 15 do 20 km  – 4 pkt 

Komisja przeanalizowała złożone wnioski (52) i postanowiła przyznać na rok szkolny 2016/17  następujące stypendia:

I – dla 11 osób w wysokości 820 zł

II – dla 23 osób w wysokości 700 zł

III – dla 18 osób w wysokości 600 zł

 

Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

Stypendium w wysokości I (820 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały 10 pkt i więcej.

Stypendium w wysokości II (700 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 5 do 9 pkt.

Stypendium w wysokości III (600 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały do 4 pkt.

 

Wypłata stypendium odbędzie się w dwóch transzach w ciągu roku szkolnego, po 50% całej kwoty. Pierwsza wypłata będzie miała miejsce do 28.02.2017, druga – do końca czerwca.

Prosimy rodziców lub pełnoletnich uczniów, którzy otrzymali stypendium o odbiór decyzji w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (ul.  Ofiar Piaśnicy 22).


W dniu 10 czerwca 2017 r. wyjazd na spotkanie akademickie na Uniwersytet Gdański kolejką SKM, która wyjeżdża z RUMI o godz. 8:56. Uczestnikom zapewniamy bilety. Osoby, które będą się dosiadać na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Uczestników prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości. Opiekunem będzie p. Maria Meyer.


 Przypominamy, że 10 czerwca odbywają się ostatnie spotkania akademickie w tym roku szkolnym. Chętnych prosimy o zgłaszanie się. Szczegóły: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/871/spotkania-akademickie-2017—rozwijaj-swoja-pasje

Lista zgłoszonych osób:
1. Jan Jabłonowski-Kęska (UG)


Wyjazd do Akademii Pomorskiej w Słupsku dnia 3 czerwca 2017 r. odbędzie się busem spod naszej Poradni (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22) o godz. 7.30. Opiekunem będzie p. Przemysław Rojewski. Pamiętajcie o wypełnieniu dokumentów na uczelnię!!!  Są dostępne na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/871/spotkania-akademickie-2017—rozwijaj-swoja-pasje

***

Poniżej zamieszczamy listę osób, które zapisały się na spotkania akademickie na Akademii Pomorskiej w Słupsku  dnia 3 czerwca:

 1. Wiktoria Nawrocka
 2. Magda Guth
 3. Mateusz Groszek
 4. Katarzyna Kania
 5. Natalia Szturgulewska
 6. Szymon Skiba
 7. Agnieszka Ligier

LISTA ZAMKNIĘTA


Dnia 3 czerwca 2017 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbędą się spotkania akademickie. Szczegóły na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/871/spotkania-akademickie-2017—rozwijaj-swoja-pasje
 
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do czwartku – w sposób opisany na podanej stronie oraz do nas (przez Facebooka lub mailowo b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl).

W dniu 29.05.2017r., czyli w najbliższy poniedziałek, zapraszamy RODZICÓW uczniów biorących udział w Projekcie „Zdolni z Pomorza” na spotkanie podsumowujące  przeprowadzone w bieżącym roku szkolnym działania oraz plany na rok kolejny.Spotkanie odbędzie się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy 22 o godz. 18.00.W planie:

 1. Informacje bieżące
  • wycieczka do Elektrowni Wodnej Żarnowiec
  • Gala Projektu
  • obóz naukowy
  • nowe przedmioty w Projekcie
  • stypendium
 2. Mini wykład
 3. Wymiana doświadczeń
 4. Indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
 5. Kawa i herbata

Została uruchomiona kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu – Dyskusyjny Klub Filmowy „Zdolni z Pomorza”.  Spotkania te będzie prowadził Pan Fryderyk Wojda, filmoznawca, pasjonat kina. Miejsce:  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera 14.

Spotkania najpierw zaczną się one krótką prelekcją, potem nastąpi projekcja filmu, a po projekcji filmu – zaplanowana jest dyskusja na temat obejrzanego filmu.

 25 kwietnia o godz. 17.00 zaplanowana jest pierwsza projekcja, film „Whiplash” Damiana Chazella, tegorocznego laureata Oscara za film „La La Land”. 

W DKF-ie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie – nie tylko objęci wsparciem w ramach Projektu.

Zapisy na wydarzenie jest bezpłatne, trzeba się jednak zapisać przez platformę zdolnizpomorza.pomorskie.eu.


 W imieniu organizatorów zapraszamy zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kursy e-learningowe z fizyki i matematyki poświęcone następującej tematyce:

http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/fizyka-jazdy-na-rowerze-fizyka-poziom-gimnazjalny

 • Rachunek wektorowy w optyce (fizyka, poziom ponadgimnazjalny)

http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/rachunek-wektorowy-w-optyce-fizyka-poziom-ponadgimnazjalny

 • Fraktale czyli dywany, paprocie i smoki (matematyka, poziom gimnazjalny)

http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/fraktale-czyli-dywany-paprocie-i-smoki-matematyka-poziom-gimnazjalny

 • Zastosowania pochodnej funkcji (matematyka, poziom ponadgimnazjalny)

http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/zastosowania-pochodnej-funkcji

 

Planowany czas trwania kursów: 18.04-04.06.2017 r.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy1

Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych upływa 11 kwietnia 2017 r.
Wyniki rekrutacji rozesłane zostaną drogą elektroniczną do 13 kwietnia 2017 r.

Szczegółowy opis kursów wraz z harmonogramem można znaleźć w linkach obok tematów kursów.


W imieniu organizatorów zapraszamy zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kursy e-learningowe i spotkania akademickie z informatyki na temat:

Planowany czas trwania kursów: 28.03-13.05.2017 r.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy1

Formularz  należy przesłać do dnia 24 marca 2017 r.

Maksymalna liczba uczestników każdego kursu: 56.

Informacja o wynikach rekrutacji, tj. zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu ucznia do uczestnictwa w kursach rozesłana zostanie wszystkim kandydatom drogą elektroniczną do dnia 27 marca 2017 r.

Każdy z kursów składa się z dwóch części: zdalnej i stacjonarnej.

Zajęcia zdalne prowadzone będą w formie kursu e-learningowego na uczelnianej platformie Moodle, w ramach którego dostępne będą między innymi materiały filmowe demonstrujące określone treści w zakresie podstaw programowania. W trakcie trwania kursu uczniowie otrzymają do wykonania różne zadania, będą też mieli możliwość komunikacji i konsultacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne i czat.

Uzupełnieniem zajęć prowadzonych w wykorzystaniem kształcenia na odległość będą zajęcia stacjonarne, przeprowadzone w ramach spotkań akademickich. Zajęcia odbędą się 13 maja 2017 r. Poprowadzone będą w formie wykładu oraz laboratorium komputerowego poświęconego praktycznemu doskonaleniu w zakresie programowania.

Szczegóły można znaleźć w zamieszczonych niżej ulotkach:

Zaproszenie kursy e-learnigowe

Kurs HTML 5 GIM

Kurs Java i Android PG


Jednym z działań w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” są kursy e-learningowe skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obecnie uczelnia jest na etapie przygotowywania oferty kursów z matematyki, fizyki i informatyki. Ich uruchomienie planowane jest w kwietniu. Szczegółowe informacje wkrótce.


Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, również zaangażowany w realizację projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”, przygotował tymczasem pilotażowo ofertę kursów realizowanych w formie edukacji na odległość oraz pokazów na Politechnice Gdańskiej.
 
Szczegóły dostępne są na stronie: https://ekursy.eti.pg.gda.pl.
 
Udział w kursach jest bezpłatny, a osoby które ukończą kurs otrzymają certyfikat podpisany przez Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
 
Kursy rozpoczynają się 6 marca 2017 r. Rekrutacja odbywa się przez stronę internetową: https://ekursy.eti.pg.gda.pl
 
Uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza” mogą jeszcze zgłaszać się na kursy.

Ukazała się oferta Akademii Pomorskiej w  Słupsku związana z pozalekcyjnymi zajęciami olimpijskimi. Więcej informacji  na stronie: http://www.apsl.edu.pl/wspolpraca/2016-02-27-12-59-26


 PILNE! Politechnika Gdańska rozpoczyna rekrutację do kółek olimpijskich. Więcej informacji na stronie: pg.edu.pl/zdolnizpomorza/o-projekcie w zakładce: Kółka olimpijskie.


 PILNE! Prosimy o zapoznanie się z nową ofertą związaną z projektem przedstawioną przez Uniwersytet Gdański – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Oferta dotyczy kółek olimpijskich.

Więcej informacji na stronie:

https://mat.ug.edu.pl/zdolni/kolo-matG?c=olimpijskie


 

Przypominamy, że 27 maja w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych odbędzie się spotkanie akademickie. Szczegóły na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/871/spotkania-akademickie-2017—rozwijaj-swoja-pasje

Należy zgłosić się zgodnie z informacjami na stronie oraz do nas poprzez Facebooka lub mailowo na adres: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl

Termin zgłoszeń do Poradni: piątek 25 maja do godz. 11.00 (musimy mieć czas na organizację wyjazdu).


W dniu 20 maja 2017 r. wyjazd na spotkanie akademickie na Uniwersytet Gdański kolejką SKM, która wyjeżdża z Wejherowa o godz. 8:40. Uczestnikom zapewniamy bilety. Osoby, które będą się dosiadać na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Uczestników prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości. Opiekunem będzie p. Michalina Mrzygłocka.


W dniu 13 maja 2017 r. wyjazd na spotkanie akademickie na Politechnice Gdańskiej kolejką SKM, która wyjeżdża z Wejherowa o godz. 8:18. Uczestnikom zapewniamy bilety. Osoby, które będą się dosiadać na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Uczestników prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości. Opiekunem będzie p. Michalina Mrzygłocka.
Poniżej zamieszczamy listę osób, które zgłosiły się na wyjazd:
1. Szymon Skiba
2. Krzysztof Skocki
3. Anna Stolarczyk
4. Hubert Niepomnik
5. Kacper Hauser
6. Dawid Selewski
Jeśli ktoś jeszcze zapisał się na zajęcia, a nie poinformował nas – prosimy o szybka informację, abyśmy mogli kupić bilety.


Zapraszamy na kolejną projekcję Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Zdolni z Pomorza”, która odbędzie się 19 maja o godz. 17.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku. Tym razem będzie można oglądać i dyskutować o filmie „Marsjanin” w reż. Ridleya Scotta. Spotkanie poprowadzi Fryderyk Wojda, filmoznawca i pasjonat kina. Szczegółowe informacje, w tym informacje o zapisach, na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/962/dkf–zdolni-z-pomorza—czyli-ogladamy-i-dyskutujemy-o-filmie–marsjanin–ridleya-scotta


 Prosimy o zapoznanie się z aktualną listą spotkań akademickich, które odbędą się 13 i 20 maja 2017 r. Jest ona dostępna na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/…/spotkania-akademickie-…
Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się poprzez formularz zamieszczony na wyżej wymienionej stronie. Jak zawsze, chętnych prosimy również o informację do nas – poprzez maila b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl    lub Facebook’a.


 13 maja 2017 r. w PPP w Wejherowie o godz. 12:00 zostanie przeprowadzony warsztat „Techniki wspierające uczenie się”. Zapraszamy WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH uczestników Projektu.


 W ramach projektu planowana jest konferencja uczniowska. Termin zgłaszania chętnych uczniów upływa 28 kwietnia 2017. Więcej informacji na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/927/razem-mozna-wiecej—przedluzamy-termin-do-28-kwietnia


 Serdecznie zapraszamy na wykład dr hab. Bogusława Pranszke „Iluzje optyczne”. Odbędzie się on 28 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. Szczególnie zachęcamy do udziału uczestników projektu „Zdolni z Pomorza”.


 28 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie odbędzie się wykład, który poprowadzi dr hab. Bogusław Pranszke. Prosimy zainteresowanych uczniów o zagłosowanie na temat wykładu, którego najbardziej chcieliby wysłuchać. Do wyboru: Iluzje optyczne, Grawitacja, Ciśnienie oraz Kobiety w naukach ścisłych. Oddawanie głosów jest możliwe do 19 kwietnia 2017 r.

Ankieta:

Którego wykładu chciałbyś wysłuchać?

 • Iluzje optyczne (62%, 21 głosów)
 • Kobiety w naukach ścisłych (15%, 5 głosów)
 • Grawitacja (12%, 4 głosów)
 • Ciśnienie (12%, 4 głosów)

Ilość wszystkich głosów: 34

Loading ... Loading ...

Poniżej zamieszczamy listę uczniów, którzy zapisali się na poszczególne warsztaty o tematyce psychologicznej. Z uwagi na dużą ilość chętnych na warsztaty „Zarządzanie projektem”, uczniowie zostali podzieleni na grupy, w dużej mierze zgodnie ze swoimi grupami przedmiotowym. Jeśli ktoś chciałby zmienić grupę, prosimy o informację poprzez Facebooka albo na adres mailowy: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl  

WARSZTAT „ZARZĄDZANIE PROJEKTEM”, DATA: 22 KWIETNIA 2017 R. GODZ. 9:00         

  1. Wiktoria Warkusz
  2. Magdalena Krampa
  3. Zuzanna Klasa
  4. Piotr Leszczyński
  5. Julia Konarzewska
  6. Anastazja Kołakowska
  7. Mateusz Groszek
  8. Szymon Ziółkowski
  9. Maja Główczewska
  10. Joanna Markowska
  11. Wojciech Zarychta
  12. Katarzyna Kania
  13. Paweł Wilczewski
  14. Paweł Chrabkowski
  15. Anna Szulc
  16. Alina Ewertowska
  17. Jakub Rożek
  18. Dawid SelewskI

 

 WARSZTAT „ZARZĄDZANIE PROJEKTEM”, DATA: 22 KWIETNIA 2017 R. GODZ. 12:00

  1. Szymon Skiba
  2. Piotr Wilczewski
  3. Joanna Cegielska
  4. Wiktoria Reglińska
  5. Weronika Cyman
  6. Ryszard Brylowski
  7. Bartosz Broniszewski
  8. Jan Jabłonowski-Kęska
  9. Anna Stolarczyk
  10. Eryk Wiśnicki
  11. Kacper Hauser
  12. Gustaw Ostajewski
  13. Mikołaj Donarski
  14. Karol Kuter
  15. Greta Formela
  16. Jan Kozub
  17. Jan Kołowrocki
  18. Magda Guth

 

WARSZTAT „ZARZĄDZANIE PROJEKTEM”, DATA: 13 MAJA 2017 R. GODZ. 9:00

 1. Krzysztof Szymkowski
 2. Krzysztof Konarzewski
 3. Piotr Kitowski
 4. Grzegorz Bach
 5. Kamil Trocki
 6. Krzysztof Skocki
 7. Mateusz Kozak
 8. Kacper Łosiński
 9. Konrad Bryłowski
 10. Anna Bożeńska
 11. Karina Grzenkowicz
 12. Rafał Bury
 13. Michał Wądołowski
 14. Hubert Niepomnik
 15. Weronika Lilla
 16. Krzysztof Kulpiński
 17. Karolina Tobias
 18. Magdalena Wodniczak
 19. Szymon Kazimierczuk
 20. Radosław Baziak
 21. Grzegorz Kupczyk
 22. Paskal Niedbała

 W zależności od ilości zgłoszeń być może odbędzie się jeszcze jeden warsztat o tej tematyce, 13 maja o godz. 12:00. W przeciwnym razie zostanie przeprowadzony warsztat na temat technik uczenia się. Dokładniejsze informacje podamy na początku maja.

 

WARSZTAT „RADZENIE SOBIE ZE STRESEM”, DATA: 20 MAJA 2017 R. GODZ. 9:00

 1. Julia Specht
 2. Wiktoria Nawrocka
 3. Stanisław Reszka
 4. Maciej Skwierawski
 5. Weronika Lilla
 6. Anna Szulc
 7. Magda Guth

 

WARSZTAT „KOMUNIKACJA I ASERTYWNOŚĆ”, DATA: 20 MAJA 2017 R. GODZ. 12:00

 1. Karolina Stefaniak
 2. Maksymilian Helmin
 3. Krzysztof Kulpiński
 4. Weronika Lilla
 5. Natalia Wild
 6. Marta Muchewicz
 7. Maciej Schwann
 8. Nikodem Smorawiński
 9. Paweł Kowalski
 10. Magda Guth

 

Osoby chętne, które jeszcze nie zapisały się na warsztat, mogą to zrobić drogą mailową lub przez Facebooka.

Wszystkie warsztaty odbędą się w naszej Poradni – ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie.


W imieniu organizatorów zapraszamy zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kursy e-learningowe i spotkania akademickie z informatyki na temat:

Planowany czas trwania kursów: 28.03-13.05.2017 r.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy1

Formularz  należy przesłać do dnia 24 marca 2017 r.

Maksymalna liczba uczestników każdego kursu: 56.

Informacja o wynikach rekrutacji, tj. zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu ucznia do uczestnictwa w kursach rozesłana zostanie wszystkim kandydatom drogą elektroniczną do dnia 27 marca 2017 r.

Każdy z kursów składa się z dwóch części: zdalnej i stacjonarnej.

Zajęcia zdalne prowadzone będą w formie kursu e-learningowego na uczelnianej platformie Moodle, w ramach którego dostępne będą między innymi materiały filmowe demonstrujące określone treści w zakresie podstaw programowania. W trakcie trwania kursu uczniowie otrzymają do wykonania różne zadania, będą też mieli możliwość komunikacji i konsultacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne i czat.

Uzupełnieniem zajęć prowadzonych w wykorzystaniem kształcenia na odległość będą zajęcia stacjonarne, przeprowadzone w ramach spotkań akademickich. Zajęcia odbędą się 13 maja 2017 r. Poprowadzone będą w formie wykładu oraz laboratorium komputerowego poświęconego praktycznemu doskonaleniu w zakresie programowania.

Szczegóły można znaleźć w zamieszczonych niżej ulotkach:

Zaproszenie kursy e-learnigowe

Kurs HTML 5 GIM

Kurs Java i Android PG


Akademia Pomorska w Słupsku dnia 22 kwietnia 2017 r.  zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych  na spotkanie akademickie na temat „O izogonalnych, symedianach i innych prostych związanych z trójkątem”. Więcej informacji tutaj.

 

Akademia Pomorska w Słupsku dnia 22 kwietnia 2017 r.  zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na spotkanie akademickie na temat „ Algorytmy i programowanie, czyli “programować każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej””. Więcej informacji tutaj.


 W dniu 25 marca 2017 r. wyjazd na spotkanie akademickie na AKADEMII MORSKIEJ kolejką SKM, która wyjeżdża z Wejherowa o godz. 8:18. Uczestnikom zapewniamy bilety. Osoby, które będą się dosiadać na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Uczestników prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości. Opiekunem będzie p. Ewa Partyka-Żminko.


W dniu 25 marca 2017 r. wyjazd na spotkanie akademickie na POLITECHNICE GDAŃSKIEJ kolejką SKM, która wyjeżdża z Wejherowa o godz. 8:40. Uczestnikom zapewniamy bilety. Osoby, które będą się dosiadać na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Uczestników prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości. Opiekunem będzie p. Maria Meyer.


 Osoby, które zgłosiły się na spotkania akademickie 25 marca 2017 r.

 Akademia Morska „Projektowanie i tworzenie gier  webowych”

– Grzegorz Kupczyk

– Krzysztof Szymkowski

– Piotr Leszczyński?

– Weronika Lilla

– Grzegorz Blizna?

 

Akademia Morska „Grawitacja bez tajemnic”

– Jakub Bank

 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych „Inżynieria oprogramowania: od wymagań do kodu”

– Krzysztof  Skocki

 

Politechnika Gdańska „Czy matematyka może zwalczyć epidemie?”

– Arkadiusz Piekut

– Roksana Klecha

– Rozalia Wiewiórka

 

Politechnika Gdańska  „”Proste” pokazy fizyczne, a ich interpretacja”


 ZAJĘCIA NA UCZELNI

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Zdolni z Pomorza na kolejne spotkania akademickie, które odbędą się 25 marca 2017 r. o godz. 9:30.

ZAPISY: zapisy poprzez e-mail: ikonkel@pjwstk.edu.pl

Prosimy również o informację o planowanym uczestnictwie poprzez Facebook albo na adres mailowy b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl – z uwagi na kwestie organizacyjne wyjazdu.

Dla uczniów z przedmiotu:  informatyka

Poziom: gimnazjalny
Temat:  Inżynieria oprogramowania: od wymagań do kodu

 Opis spotkania:
Zajęcia pokazują, czym są wymagania względem systemu, dlaczego są one ważne dla tworzących oprogramowanie i jak je prawidłowo dokumentować. Uczestnicy warsztatów uczą się opracowywać diagramy opisujące wymagania z wykorzystaniem nowoczesnego narzędzia CASE Enterprise Architect. Następnie wdrażają prostą grę w oparciu o przygotowane modele w środowisku formatkowym C#.


ZAJĘCIA NA UCZELNI

Politechnika Gdańska serdecznie zaprasza wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Zdolni z Pomorza na kolejne spotkania akademickie, które odbędą się 25 marca 2017 r. o godz. 10:00.

ZAPISY: Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy:  http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

Prosimy również o informację o planowanym uczestnictwie poprzez Facebook albo na adres mailowy b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl – z uwagi na kwestie organizacyjne wyjazdu.

Dla uczniów z przedmiotu: fizyka

Poziom: ponadgimnazjalny

Temat:  „Proste” pokazy fizyczne, a ich interpretacja.

 Opis spotkania:
Przygotowany wykład oparty będzie o popularne pokazy fizyczne, których interpretacja wymaga pewnego wysiłku umysłowego i dobrej znajomości praw fizyki. Jest to też próba pokazania, że powszechnie przyjęte wyjaśnienia niektórych zjawisk nie zawsze są poprawne.

Pojawią się pokazy, które stosunkowo łatwo wykonać za pomocą zestawów lub praktycznie domowym sposobem.

Na wykładzie zajmiemy się:

- niezwykłym zachowaniem się bączka japońskiego – czemu dziwili się Bohr i Pauli,

- uzyskaniem ładunku elektrycznego bezpośrednio z wody,

- swobodnym spadkiem w polu grawitacyjnym z przyspieszeniem większym niż g.

 Rozprawimy się też z błędną – chociaż powszechną – interpretacją odchylenia strugi wody w polu elektrycznym!

W ramach ćwiczeń będą omawiane i rozwiązywane zadania powiązane z tematyką wykładu, natomiast podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie będą wykonywali doświadczenia, których opis można znaleźć pod adresem: http://ftims.pg.edu.pl/documents/10673/20400237/Wykaz-8-9-10.pdf


ZAJĘCIA NA UCZELNI

Politechnika Gdańska serdecznie zaprasza wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Zdolni z Pomorza na kolejne spotkania akademickie, które odbędą się 25 marca 2017 r. o godz. 10:00.

ZAPISY: Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy

Prosimy również o informację o planowanym uczestnictwie poprzez Facebook albo na adres mailowy b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl – z uwagi na kwestie organizacyjne wyjazdu.

Dla uczniów z przedmiotu: matematyka

Poziom: ponadgimnazjalny

Temat: Czy matematyka może zwalczyć epidemie?

 Opis spotkania:
Informacje o chorobach zakaźnych pomagają w kontrolowaniu problemów zdrowotnych naszego społeczeństwa oraz umożliwiają badania nad wybuchem epidemii. Aby podkreślić istotę problemu należy wspomnieć takie epidemie w dziejach ludzkości jak czarna śmierć (dżuma) – jedna z największych epidemii XIV w., która przyczyniła się do śmierci 1/3 populacji Europy, hiszpanka – pandemia grypy, która w latach 1918–1919 pochłonęła ponad 50 mln ofiar śmiertelnych na całym świecie, czy wreszcie pandemia grypy A/H1N1 w 2009 r.

 Na pytania stawiane przez epidemiologów, tj.

– Czy dojdzie do wybuchu epidemii?

– Jeśli tak, to ile osób zostanie zainfekowanych?

– Czy choroba będzie wyeliminowana?

odpowiemy konstruując odpowiednie modele matematyczne. W tym celu wykorzystamy pojęcie pochodnej, które dobrze charakteryzuje szybkość zmian pewnej wielkości, np. temperatury, ciśnienia czy właśnie rozwoju choroby. Co ważne, pochodna, mówiąc jak szybko rośnie dana wielkość, jednocześnie umożliwia przewidywanie wzrostu ilości zachorowań np. na grypę oraz ostrzega nas przed wybuchem epidemii.

Na ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych wcielimy się w rolę matematyków/informatyków, którzy badają rozwój epidemii chorób zakaźnych. Stworzymy proste modele matematyczne rozprzestrzeniania się infekcji oraz przygotujemy symulacje, które zilustrują sposób rozwoju danej choroby. Sprawdzimy również czy uda nam się przejąć nad nią kontrolę, a przy okazji dowiemy się, która z masek karnawału w Wenecji ma swoje źródła w stroju ochronnym lekarza podczas epidemii dżumy w XVII w. A może nawet skonstruujemy model inwazji zombie?


W marcu 2017 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbędą się warsztaty „Trening Kreatywności” dla pozostałych grup.

 • 18 marca o godz. 9:00 – uczniowie gimnazjum, grupa Informatyka,
 • 18 marca o godz. 12:00 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, grupa Matematyka,
 • 25 marca o godz. 9:00 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, grupa Fizyka,
 • 25 marca o godz. 12:00 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, grupa Informatyka.

  ZAJĘCIA NA UCZELNI

Akademia Morska w Gdyni serdecznie zaprasza wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Zdolni z Pomorza na kolejne spotkania akademickie, które odbędą się 25 marca o godz. 9:00.

ZAPISY: Zapisy do 15 marca 2017 r. na portalu Zdolni z Pomorza oraz na e-mail: zzp@am.gdynia.pl.

Prosimy również o informację o planowanym uczestnictwie poprzez Facebook albo na adres mailowy b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl – z uwagi na kwestie organizacyjne wyjazdu.

Dla uczniów z przedmiotu: Informatyka
Poziom: ponadgimnazjalny

Temat: Projektowanie i tworzenie gier webowych

Opis spotkania:

Celem spotkania jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z projektowaniem gier webowych. Na wykładzie omówione zostaną trendy w projektowaniu gier. Zwrócimy uwagę na funkcje gier oraz omówimy, na wybranych przykładach, technologie ich projektowania. W szczególności podczas wykładu omówione zostaną następujące aspekty:

 • Gry webowe – możliwości i wyzwania
 • Projektowanie aplikacji WWW
 • Technologie i narzędzia do tworzenia gier webowych
 • Wykorzystanie możliwości HTML5 i CSS3

Ćwiczenia prowadzone będą w pracowni komputerowej i poświęcone zostaną projektowaniu gier webowych oraz wykorzystaniu HTML5 do ich tworzenia. Podczas ćwiczeń uczestnicy krok po kroku zapoznają się z elementami składowymi gry webowej i będą tworzyć grę według ustalonego scenariusza. Podczas laboratorium, prowadzonym w laboratorium komputerowym, uczestnicy będę tworzyć grę webową według własnego scenariusza. Gry będą tworzone z wykorzystaniem HTML5. 

Dodatkowe informacje:

 • Na spotkanie należy przynieść z sobą wypełnione i podpisane przez rodziców wymagane dokumenty: wniosek rekrutacyjny, deklaracje uczestnika, oświadczenia, formularz danych uczestnika – dokumenty dostępne są na stronie http://www.am.gdynia.pl/zdolni-z-pomorza lub portalu www.zdolnizpomorza.pl
 • Spotkanie w holu (główne wejście) Akademii Morskiej ul. Morska 81-87 o godz. 9.00. Przewidywane zakończenie około 16.00.
 • W trakcie spotkania poczęstunek.
 • Regulamin i warunki uczestnictwa znajdują się na stronie: http://www.am.gdynia.pl/zdolni-z-pomorza

ZAJĘCIA NA UCZELNI

Akademia Morska w Gdyni serdecznie zaprasza wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Zdolni z Pomorza na kolejne spotkania akademickie, które odbędą się 25 marca o godz. 9:00.

ZAPISY: Zapisy do 15 marca 2017 r. na portalu Zdolni z Pomorza oraz na e-mail: zzp@am.gdynia.pl.

Prosimy również o informację o planowanym uczestnictwie poprzez Facebook albo na adres mailowy b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl – z uwagi na kwestie organizacyjne wyjazdu.

Dla uczniów z przedmiotu: Fizyka
Poziom: ponadgimnazjalny

Temat: Grawitacja bez tajemnic

Opis spotkania:
Na wykładach i zajęciach rachunkowych poznamy istotę pola grawitacyjnego poprzez analizę źródeł jego powstawania oraz naukowe i praktyczne aspekty jego obecności. Poznamy wielkości fizyczne, jednostki, sposoby opisu oraz modele matematyczne wybranych zjawisk z udziałem pola grawitacyjnego. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wyznaczymy wartość natężenia pola grawitacyjnego dla Gdyni. Będzie można samodzielnie przeprowadzić eksperymenty pomiarowe zmierzające do wyliczenia natężenia pola z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Dodatkowe informacje:

 • Na spotkanie należy przynieść z sobą wypełnione i podpisane przez rodziców wymagane dokumenty: wniosek rekrutacyjny, deklaracje uczestnika, oświadczenia, formularz danych uczestnika – dokumenty dostępne są na stronie http://www.am.gdynia.pl/zdolni-z-pomorza lub portalu www.zdolnizpomorza.pl
 • Spotkanie w holu (główne wejście) Akademii Morskiej ul. Morska 81-87 o godz. 9.00. Przewidywane zakończenie około 16.00.
 • W trakcie spotkania poczęstunek.
 • Regulamin i warunki uczestnictwa znajdują się na stronie: http://www.am.gdynia.pl/zdolni-z-pomorza

W dniu 11 marca 2017 r. wyjazd na spotkanie akademickie na Uniwersytecie Gdańskim kolejką SKM, która wyjeżdża z Wejherowa o godz. 8:40. Uczestnikom zapewniamy bilety. Osoby, które będą się dosiadać na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Uczestników prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości. Opiekunem będzie p. Michalina Mrzygłocka.


 Uczniowie, którzy zgłosili się na zajęcia 11 marca na Uniwersytecie Gdańskim:

Temat: Powierzchnie, czyli co można, a czego nie można zrobić z gumy, drutu i papieru.

 1. Szymon Kazimierczuk
 2. Damian Dompke

 

 Temat: Programowanie w Linuxie jako przejaw władzy nad komputerem.

 1. Jan Zabłoński

 

Temat: Zaplątani, czyli teoria węzłów.

 1. Jakub Rożek
 2. Szymon Ziółkowski 

Jest możliwość głosowania na tematy spotkań akademickich, które odbędą się 25 marca 2017 r. na dwóch uczelniach: Politechnice Gdańskiej i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Uczniowie na głosowanie mają czas do 7 marca do godz. 13:00.
Ankieta jest dostępna w artykule na portalu Zdolni z Pomorza:

http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/883/spotkania-akademickie—nasza-kolejna-ankieta 


 ZAJĘCIA NA UCZELNI

Uniwersytet Gdański serdecznie zaprasza wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Zdolni z Pomorza na kolejne spotkania akademickie, które odbędą się 11 marca o godz. 10:00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Tematy spotkań:

1. Programowanie w Linuxie jako przejaw władzy nad komputerem (informatyka, poziom ponadgimnazjalny)

2. Zaplątani, czyli teoria węzłów (matematyka, poziom gimnazjalny)

3. Powierzchnie – czyli co można, a czego nie można zrobić z gumy, drutu i papieru (matematyka, poziom ponadgimnazjalny)

Aby zostać uczestnikiem spotkania należy przesłać zgłoszenie za pomocą formularza rejestracyjnego. Kod dostępu potrzebny do poprawnego wypełnienia formularza należy pobrać w swoim LCNK. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie: https://mat.ug.edu.pl/zdolni/?c=spotkania 


W dniu 25 lutego 2017 r. wyjazd na spotkanie akademickie na Politechnice Gdańskiej kolejką SKM, która wyjeżdża z Wejherowa o godz. 8:18. Uczestnikom zapewniamy bilety. Osoby, które będą się dosiadać na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Uczestników prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości. Opiekunem będzie p. Izabela Muskała-Dłubek.

Pamiętajcie:

– o zabraniu legitymacji,

– o wypełnieniu i zabraniu ze sobą kompletu 4 dokumentów na uczelnię (jeśli ktoś jeszcze nie brał udział w zajęciach na tej uczelni się odbywających) – są dostępne na stronie http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/dokumenty

– jeśli ktoś chce wracać samodzielnie, powinien dostarczyć opiekunowi zgodę rodzica.

Uczniowie, którzy zgłosili się na zajęcia 25 lutego na Politechnice Gdańskiej:
1. Marta Neumann
2. Adam Linkowski
3. Mikołaj Donarski
4. Magda Guth
5. Paweł Mejer
6. Szymon Skiba

 W dniu 25 lutego 2017 r. wyjazd na spotkanie akademickie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych kolejką SKM, która wyjeżdża z Wejherowa o godz. 6:56. Uczestnikom zapewniamy bilety. Osoby, które będą się dosiadać na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Uczestników prosimy o potwierdzenie odczytania wiadomości. Opiekunem będzie p. Ewa Partyka-Żminko.

Pamiętajcie:

– o zabraniu legitymacji,

– o wypełnieniu i zabraniu ze sobą kompletu 4 dokumentów na uczelnię (jeśli ktoś jeszcze nie brał udział w zajęciach na tej uczelni się odbywających) – są one dostępne na stronie http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/ArticleDocuments/DeklaracjeUcz/uczelnie/PJATK_deklaracja.pdf

– jeśli ktoś chce wracać samodzielnie, powinien dostarczyć opiekunowi zgodę rodzica.

Uczniowie, którzy zgłosili się na zajęcia 25 lutego na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku:

1. Marta Muchewicz
2. Stanisław Reszka
3. Grzegorz Kupczyk

ZAJĘCIA NA UCZELNI

11 marca w budynku głównym Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. Hallera odbędzie się spotkanie akademickie o tytule „Nie tylko dopalacze – o nieostrej granicy między lekiem i trucizną”.
 
Z uwagi na to, że powiat wejherowski w tej chwili nie realizuje w ramach projektu przedmiotów biologii i chemii, nie możemy zagwarantować ani dojazdu, ani opieki nauczyciela. Być może zmieni się to, jeśli będzie większa grupa uczniów. DLATEGO CHĘTNYCH PROSIMY O INFORMACJĘ POPRZEZ FACEBOOK LUB MAILOWO NA ADRES: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl
 
Prosimy o dokładne zapoznanie się ze sposobem zgłaszania się na zajęcia. Więcej informacji na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/874/skad-sie-wziely-dopalacze–spotkanie-akademickie-na-gdanskim-uniwersytecie-medycznym

ZAJĘCIA NA UCZELNI

Politechnika Gdańska
Spotkanie akademickie: 25 lutego 2017 (sobota), godz. 10:00
Dla uczniów z przedmiotu: fizyka
Poziom: ponadgimnazjalny

ZAPISY NA ADRES: zdolnizpomorza@pg.gda.pl

Prosimy również o informację o planowanym uczestnictwie poprzez Facebook albo na adres mailowy b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl – z uwagi na kwestie organizacyjne wyjazdu.

Temat: E=mc2. Co tak naprawdę oznacza?

Opis spotkania:
Spotkanie poświęcone będzie przybliżeniu zagadnień związanych z jednym z najbardziej znanych wzorów fizyki. Wykład wyjaśni, jak należy rozumieć równoważność masy i energii oraz to, jakie są jej konsekwencje.
W trakcie wykładu padną odpowiedzi na intrygujące pytania wywiedzione z oryginalnej pracy Einsteina z 1905 roku „Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energiegehalt abhängig?”
Czy żagiel może napędzać statki w przestrzeni kosmicznej?
Co ma wspólnego działo na platformie kolejowej z najbardziej znanym wzorem Einsteina?
Czy naprawdę tak „trudno” jest wykazać równoważność masy i energii?
Gdzie równoważność masy i energii jest szczególnie zauważalna?
Pojawi się też współczesne podejście do wyprowadzenia wzoru E=mc2 wykorzystujące twierdzenie Noether, czasoprzestrzeń i uogólniony pęd relatywistyczny.

W ramach ćwiczeń będą omawiane i rozwiązywane zadania powiązane z tematyką wykładu, natomiast podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie będą wykonywali doświadczenia, których opis można znaleźć pod adresem: http://ftims.pg.edu.pl/documents/10673/20400237/Wykaz-8-9-10.pdf


 ZAJĘCIA NA UCZELNI

poziom ponadgimnazjalny, przedmiot: Informatyka

W dniu 25 lutego 2017 r. o godz. 9:00 w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych odbędzie się  drugie spotkanie akademickie na tej uczelni dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

Tematyka spotkania to: Budowa maszyny drukującej w technologii FDM w praktyce, czyli – składamy drukarkę 3D”.

Szczegółowo opisany temat spotkania:

Zapoznamy się z FDM – najpopularniejszą technologią druku 3D, to znaczy Fused Deposition Modelling. Uczniowie będą mogli razem z prowadzącym złożyć działającą drukarkę typu RepRap, zapoznać się z budową tego typu urządzeń oraz dowiedzieć się, że to nie jest takie skomplikowane. Dodatkowo zapoznają się oni z niektórymi pojęciami stosowanymi w świecie druku 3D.

Prosimy zgłaszać się nie później niż do 22 lutego br. mailowo na adres b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl lub poprzez Facebook – Zdolni z Pomorza Wejherowo.


Dnia 11 lutego 2017 r. (sobota) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbędą się warsztaty „Trening Kreatywności”. Uczniów zapraszamy na poszczególne godziny:

- godz. 9:00 – uczniowie gimnazjum, grupa Matematyka,

- godz. 12:00 – uczniowie gimnazjum, grupa Fizyka.

Warsztaty dla pozostałych grup odbędą się w marcu – terminy w trakcie ustalania.


UWAGA!

Informujemy Państwa, że termin składania wniosków o stypendium został przedłużony do 31.01.2017 r. Wnioski prosimy składać w sekretariacie PPP w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22. 


 UROCZYSTA INAUGURACJA PROJEKTU

„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”,

odbędzie się 13 stycznia 2017r.

w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, ul. 3 Maja 4

 

Harmonogram  inauguracji:

godz. 13.00 uczniowie szkół gimnazjalnych z rodzicami

godz. 14.00 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z rodzicami

 

W programie:

 1. Przywitanie zaproszonych gości.
 2. Wystąpienie Starosty Wejherowskiego – Gabrieli Lisius.
 3. Informacja o Projekcie – Krystyna Redlicka, Koordynator Projektu.
 4. Wręczenie listów gratulacyjnych uczestnikom Projektu.
 5. Krótki koncert uczestników.

 

Serdecznie zapraszamy!


W dniu 17.12.2016 r. wyjazd na spotkanie akademickie w PJATK w Gdańsku kolejką SKM, która wyjeżdża z Wejherowa o godz. 7:10. Uczestnikom zapewniamy bilety – prosimy o zabranie legitymacji szkolnych. Osoby, które będą jechać i dosiadać się na kolejnych stacjach proszone są o odszukanie grupy i zgłoszenie się do opiekuna – w pierwszym przedziale pociągu (za maszynistą). Opiekunem będzie p. Katarzyna Konecko.


Osoby, które jadą na uczelnię 17 grudnia są proszone, aby potwierdziły swoją obecność do czwartku (15 grudnia) godz. 12.00


W Formularzu danych osobowych (jeden z dokumentów, które należy wypełnić w ramach projektu, o czym już pisaliśmy), w rubryce: Obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA) – należy wpisać: 2.


WAŻNE!

Bardzo prosimy, aby uczestnicy projektu dostarczyli wypełniony komplet zamieszczonych niżej dokumentów.  Ich złożenie jest wymogiem związanym z finansowaniem projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i jest formalnym warunkiem uczestnictwa Projekcie. Jeśli ktoś nie może być na spotkaniu dla rodziców, wówczas prosimy o jak najszybsze dostarczenie dokumentów do naszej Poradni w innym terminie.

Dokumenty do uzupełnienia:


Przypominamy, że uczniowie, którzy 26.11.2016 r. brali udział w spotkaniu akademickim na Akademii Morskiej, a do tej pory nie dostarczyli wymaganych dokumentów, mają obowiązek dosłać je na adres:

Prorektor ds. kształcenia

Akademia Morska w Gdyni

ul.Morska 81-87

81-225 Gdynia


 Uczestników zajęć na uczelniach prosimy o pobranie właściwych dokumentów ze strony: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/…/rozpoczynamy-spotkania…

uzupełnienie ich i dostarczenie w dniu spotkania akademickiego.


 Aktualna lista uczniów zapisanych na spotkania akademickie

Znak zapytania oznacza, że osoba jest na liście rezerwowej – będzie uczestniczyć w zajęciach w miarę możliwości.

17.12.2016 r. godz. 9:00 Polsko –Japońska Akademia Technik Komputerowych
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Informatyka – Programowanie funkcyjne i rozproszone
1. Rozenkranc Patryk
2. Muchewicz Marta
3. Kupczyk Grzegorz
4. Smorawiński Nikodem
5. Zabłoński Jan?
6. Kowalski Paweł?
7. Kulpiński Krzysztof?
8. Baziak Radosław?

9. Blizna Grzegorz?


W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbędą się warsztaty integracyjne z elementami treningu twórczości. Czas trwania – ok. 2,5 h. Terminy dla poszczególnych grup:
- uczniowie szkół gimnazjalnych, przedmiot: Matematyka – 18 listopada godz. 16:00
- uczniowie szkół gimnazjalnych, przedmiot: Fizyka – 19 listopada godz. 9:00
- uczniowie szkół gimnazjalnych, przedmiot: Informatyka – 19 listopada godz. 12:00
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przedmiot: Matematyka – 2 grudnia godz. 16:00
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przedmiot: Fizyka – 13 grudnia godz. 16:30
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przedmiot:Informatyka – 15 grudnia godz. 16:30
 
Zapraszamy :)

Zajęcia na uczelni

W ramach projektu „Zdolni z Pomorza” organizowane są wyjazdy na uczelnie na różnego rodzaju wykłady i warsztaty. Poszczególne oferty kierowane są do konkretnych uczniów,  zgodnie z ich przydziałem do grup. Uczniów chętnych na dany wyjazd prosimy o kontakt (w terminie określonym w ofercie) poprzez facebooka lub mailowo na adres: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl

Więcej o spotkaniach akademickich na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/834/rozpoczynamy-spotkania-akademickie-w-roku-2016


Zajęcia na uczelni

Dla kogo: uczniowie szkół ponadgimnazjalnychInformatyka

Data: 17.12.2016 r. godz. 9:00

Miejsce: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Tematyka: Programowanie funkcyjne i rozproszone

Opis:

Spotkanie poświęcone będzie podstawom programowania funkcyjnego i rozproszonego. W szczególności interesować nas będą:

 • Scala (http://www.scala-lang.org/) – funkcyjny i obiektowy język programowania,
 • Akka (http://akka.io/) – środowisko pozwalające tworzyć (między innymi w Scali) rozproszone aplikacje w postaci aktorów, wysyłających do siebie wiadomości oraz reagujących na nie (ang.: message driven computation).

Liczymy na to, że w efekcie tego spotkania zachęcimy uczniów do udziału w przyszłości w warsztatach tematycznych – nowej formie pracy w projekcie. Udział w warsztatach będą brały kilkuosobowe zespoły, realizując kilkutygodniowe projekty. Pierwsze warsztaty planujemy zadedykować właśnie tematyce programowania funkcyjnego i rozproszonego.

 Termin zgłaszania uczestnictwa: do 20.11.2016 r.