Aktualności – Zdolni z Pomorza

Bieżące informacje będziemy przekazywać na naszej stronie internetowej bądź na facebook -u:

 

*************

 ROK SZKOLNY 2018/2019


13.04.2019 r. Spotkanie akademickie – wyjazd na AKADEMIĘ POMORSKĄ W SŁUPSKU

Opiekun – Ignacy Rejmak

 

Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.00.

 

Osoby zgłoszone do wyjazdu:

Aleksander Sadło

Stanisław Loewnau

Mikołaj Kurkowski

Magdalena Pięta

Anna Hildebrandt


 

Wyjazd 06.04.2019 – spotkanie akademickie

Uniwersytet Gdański
Opiekun: Maria Meyer
 
Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.24. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).
 
Uczestnikom zapewniamy bilety. Przypominamy o zabraniu ze sobą legitymacji szkolnej.
 
Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68
 
Osoby zgłoszone do wyjazdu:
Jakub Zaklicki (biologia)
Kasia Adamowicz (biologia)
Amelia Ptach (biologia)
Zofia Polak (biologia)
Magdalena Willma (biologia)

Osoby, które będą brały udział w WARSZTATACH KRYTYKI FILMOWEJ dnia 4 kwietnia są proszone o przyniesienie poniższego dokumentu (zgoda na wykorzystanie wizerunku). Muszą go podpisać rodzice lub pełnoletnia młodzież. Jest to niezbędne, ponieważ organizatorzy zastrzegli, iż będą robić zdjęcia w trakcie warsztatów.

Dokument do pobrania tutaj –>Pobierz 

 


UWAGA! Spotkania akademickie na Uniwersytecie Gdański w dniu jutrzejszym (30.03.2019 r.) zostały odwołane z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń.


 

30.03.2019 r. Spotkanie akademickie – wyjazd na AKADEMIĘ POMORSKĄ W SŁUPSKU

Opiekun – Michalina Mrzygłocka

 

Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.00.

Dla osób wsiadających w Bożympolu Wielkim bus zatrzyma się przy zatoczce przed przejazdem kolejowym ok. godz. 8.20.

 

Osoby zgłoszone do wyjazdu:

Izabela Jelińska

Szymon Ziółkowski

Katarzyna Adamowicz

Zuzanna Patok

Magdalena Pięta

Anna Hildebrandt

Adam Herta

Joanna Liss


Wyjazd 30.03.2019 – spotkanie akademickie

 Uniwersytet Gdański

Opiekun: Aleksandra Prudzienica – Piotrowicz.

 

Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.24. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).

Uczestnikom zapewniamy bilety. Przypominamy o zabraniu ze sobą legitymacji szkolnej.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68

 

Osoby zgłoszone do wyjazdu:

Jakub Zaklicki

Zofia Polak

Amelia Ptach

Aleksandra Willma


 

16.03.2019 r. Spotkanie akademickie – wyjazd na AKADEMIĘ POMORSKĄ W SŁUPSKU

 
Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.00.

Poniżej podajemy terminy warsztatów psychologicznych na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie w roku szkolnym 2018/2019:

23.03.2019 r. godz. 9.00 Zarządzanie projektem

23.03.2019 r. godz. 12.15 Techniki uczenia się

13.04.2019 r. godz. 9.00 Komunikacja i asertywność

13.04.2019 r. godz. 12.15 Komunikacja i asertywność

11.05.2019 r. godz. 9.00 Radzenie sobie ze stresem

11.05.2019 r. godz. 12.15 Radzenie sobie ze stresem

18.05.2019 r. godz. 9.00 Warsztat z kamerą i mikrofonem (Sztuka Autoprezentacji)

18.05.2019 r. godz. 12.15 Warsztat z kamerą i mikrofonem (Sztuka Autoprezentacji)

 

Osoby, które zgłosiły się na poszczególne warsztaty:

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Zofia Polak

Magdalena Willma

Amelia Ptach

Aleksandra Jankowska

Wiktor Zantowicz

 

TECHNIKI UCZENIA SIĘ

Szymon Piankowski

Jakub Zieleniewski

Olaf Giedrojć

Jakub Zaklicki

Jakub Wernerowski

Igor Sobociński

Anna Grzegrzółka

Juliusz Tłuścik

Aleksandra Jankowska

Oskar Pobłocki-Oczk

 

KOMUNIKACJA I ASERTYWNOŚĆ

13.04.2019 r. godz. 9.00

Amelia Ptach

Zofia Polak

Zuzanna Patok

Olaf Giedrojć

Jakub Zaklicki

Izabela Jelińska

Paweł Miotk

13.04.2019 r. godz. 12.15

Joanna Liss

Jakub Wernerowski

Wiktor Zantowicz

Bartosz Drabiński

Igor Roszman

Magdalena Willma

Adam Herta

Oskar Pobłocki-Oczk

 

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

11.05.2019 r. godz. 9.00

Szymon Piankowski

Jakub Zieleniewski

Anna Grzegrzółka

Oskar Gawryszewski

Anna Hildebrandt

Tymoteusz Gałek

Magdalena Pięta

Izabela Jelińska

11.05.2019 r. godz. 12.15

Zofia Polak

Magdalena Willma

Amelia Ptach

Amelia Klamann

Wiktoria Marcińska

Aleksandra Jankowska

Wiktor Zantowicz

 

WARSZTAT Z KAMERĄ I MIKROFONEM (Sztuka Autoprezentacji)

18.05.2019 r. godz. 9.00

Przemysław Daga

Paweł Miotk

Konrad Ostrowski

Mikołaj Kurkowski

Adam Herta

18.05.2019 r. godz. 12.15

Izabela Jelińska

Stanisław Loewnau

Jan Śniadach

Aleksandra Jankowska

 

 Jeżeli ktoś nie może przyjść w wyznaczonym terminie, prosimy o informację.

 

Osoby, które nie miały okazji zapisać się na warsztat, mogą to zrobić poprzez Facebooka lub mailowo na adres: b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl


 

Wyjazd 09.03.2019 – spotkanie akademickie

 Uniwersytet Gdański

Opiekun: Aleksandra Prudzienica – Piotrowicz.

 Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.32. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).

 Uczestnikom zapewniamy bilety.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68

 

Osoby zgłoszone do wyjazdu:

Izabela Jelińska

Zofia Polak

Magdalena Pięta

Anna Hildebrandt

Weronika Gruchel

Amelia Ptach 

 

Uwaga! W związku z małą ilością zgłoszeń nie organizujemy dojazdu na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. Uczniom, którzy pojadą samodzielnie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety (zakupione na fakturę). Zainteresowanym prześlemy dane do faktury poprzez sms.


 

Informacja dotycząca stypendium

W dniu 13.02.2019 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej projektu „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”. Komisja zebrała się w celu rozpatrzenia złożonych przez rodziców i pełnoletnich uczniów wniosków o stypendium.

Skład komisji:

 1. Beata Graczyk – Zając – przewodnicząca, przedstawiciel LCNK w Wejherowie
 2. Beata Cieślik – przedstawiciel LCNK w Wejherowie
 3. Przemysław Rojewski – nauczyciel z dziedziny objętej wsparciem

 

Reguły przyznawania punktów za poszczególne kryteria:

 1. Sytuacja Ekonomiczna
  • Dochód do 1000 zł na osobę – 4 pkt
  • Dochód od 1001 zł do 1500 zł na osobę – 3 pkt
  • Dochód od 1501 zł do 2000 zł na osobę – 2 pkt
  • Dochód od 2001 zł do 3000 zł na osobę – 1 pkt
  • Dochód od 3001 zł na osobę  – 0 pkt
 2. Niepełnosprawność
  • Osoba niepełnosprawna – 4 pkt
  • Brak niepełnosprawności – 0 pkt
 3. Status Rodziny
  • Rodzina wielodzietna – 4 pkt
  • Inne – 0 pkt
 4. Odległość od LCNK
  • do 5 km  – 1 pkt
  • od 5 do 10 km – 2 pkt
  • od 10 do 15 km – 3 pkt
  • od 15 do 20 km  – 4 pkt 
 5. Aktywność w Projekcie (udział w dodatkowych formach wsparcia przewidzianych w projekcie „Zdolni z Pomorza”, tj. poza obowiązkowymi zajęciami pozalekcyjnymi z przedmiotu objętego wsparciem)
  • brak – 0 pkt
  • 1-2 formy – 2 pkt
  • 2-4 formy – 4 pkt

Komisja przeanalizowała złożone wnioski (94) i postanowiła przyznać na rok szkolny 2018/19  następujące stypendia:

I – dla 3 osób w wysokości 1000 zł

II – dla 24 osób w wysokości 800 zł

III – dla 53 osób w wysokości 600 zł

IV – dla 14 osób w wysokości 400 zł

 

Stypendium w wysokości I (1000 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały 15 pkt i więcej.

Stypendium w wysokości II (800 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 10 do 14 pkt.

Stypendium w wysokości III (600 zł) otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały od 5 do 9 pkt.

Stypendium w wysokości IV otrzymały osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymały do 4 pkt. 

 

Wypłata stypendium odbędzie się w dwóch transzach w ciągu roku szkolnego, po 50% całej kwoty. Pierwsza wypłata została zrealizowana, druga zostanie wypłacona do końca czerwca. UWAGA, przypominamy, że zgodnie z przyjętym regulaminem prawo do wypłaty drugiej transzy utracą osoby, które będą miały więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Prosimy rodziców lub pełnoletnich uczniów, którzy otrzymali stypendium o odbiór decyzji w sekretariacie lub w pokoju 104 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (ul.  Ofiar Piaśnicy 22) do dnia 31.03.2019 r.


 16 listopada 2019 r. na Politechnice Gdańskiej odbędzie się w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” III Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa pod hasłem Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości.

 
W związku z tym, że poszukiwani są uczniowie, którzy chcą wygłosić referaty lub zaprezentować postery. Więcej informacji na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=65

Osoby, które w 2017/2018 otrzymały stypendium są proszone o odbieranie PIT w pokoju 104 do 15.02.2019 r.


 

 SPOTKANIE INAUGURACYJNE PROJEKTU

„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski”,

dla nowo przyjętych uczniów oraz ich rodziców

odbędzie się 25 stycznia 2019 r.

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22.

Uczniów uczestniczących w zajęciach z matematyki, fizyki i informatyki, wraz z rodzicami, zapraszamy na godz. 14.00.

Uczniów uczestniczących w zajęciach z biologii, chemii i kompetencji społecznych, wraz z rodzicami, zapraszamy na godz. 15.00.

 

W programie:

 1. Wręczenie listów gratulacyjnych uczestnikom Projektu.
 2. Mini-wykład.
 3. Prezentacja wybranych projektów kwalifikacyjnych.
 4. Konsultacje w sprawach bieżących.

Będzie możliwość złożenia wniosków o stypendium. Planowany czas spotkania – ok. 45 minut.

Serdecznie zapraszamy!


Rekrutacja Ankieta 

Osoby, które aplikują do udziału w obozie zimowym  proszone są o wypełnienie ankiety i odesłanie jej w terminie do 11.01.2019 r. na adres b.graczyk-zajac@poradnia-wejherowo.pl

1. Ankieta [pobierz]


Rekrutacja na obóz zimowy
 
Rozpoczęła się rekrutacja na zimowy obóz naukowy organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.
 
Obóz naukowy odbędzie się w ferie w dniach 10 -16 lutego 2019 r. w malowniczej górskiej miejscowości Biały Dunajec.
 
Poniżej znajduje się link do artykułu na stronie www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu , gdzie znajdą Państwo:
 – link do formularza rekrutacyjnego,
– zasady rekrutacji,
– regulamin obozu naukowego.
 
 
Zainteresowany udziałem w obozie uczeń powinien:
· wypełnić i wysłać elektroniczny formularz do dnia 10 stycznia 2019 r. ,
· złożyć wersje papierową formularza do dnia 11 stycznia 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

08.12.2018 r. Spotkania akademickie – wyjazd na Uniwersytet Gdański oraz Politechnikę Gdańską

 

Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.20. Bus o godz. 8.30 zatrzyma się przy dworcu PKP w Redzie, a o godz. 8.35 w Rumi na przystanku autobusowym przy Castoramie.

 

Uniwersytet Gdański

Opiekun – p. Krystian Rychert

 

Uczniowie zgłoszeni do wyjazdu:

Alicja Borycka

Oskar Pobłocki-Oczk

Magdalena Willma

Zofia Polak

Anna Studzińska

Amelia Ptach

Jakub Zaklicki

Olaf Giedrojć

Szymon Piankowski

Amelia Nowakowska 

Magdalena Pięta
Anna Hildebrandt

Natalia Matejewska

Katarzyna Adamowicz

Amelia Miotke

Igor Sobociński

 

Politechnika Gdańska

Opiekun – p. Agata Walczewska

 

Uczniowie zgłoszeni do wyjazdu:

Zuzanna Patok

Wiśniewski Tomasz

Anna Grzegrzółka

Izabela Jelińska

Bartosz Drabiński (tylko powrót)

Jakub Miotke

 

Uczniowie jadący w sobotę po raz pierwszy na tę uczelnię są proszeni o dostarczenie na spotkanie wymaganych dokumentów, które są do pobrania na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68

 


Wyjazd 01.12.2018 r. – spotkanie akademickie

 
Uniwersytet Gdański
Opiekun: p. Przemysław Rojewski
 
Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.32. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).
 
Uczestnikom zapewniamy bilety.
 
Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68
 
Osoby zgłoszone do wyjazdu:
Konrad Bryłowski
Magda Guth
Zuzanna Patok
Małgorzata Giedrowicz
 
Pozostali, niezgłoszeni uczestnicy wyjazdu muszą kupić bilet we własnym zakresie. Dane do faktury możemy wysłać mmsem.

 
01.12.2018 r. Spotkanie akademickie – wyjazd na AKADEMIĘ POMORSKĄ W SŁUPSKU
 
Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.00.
 
Opiekun – p. Anna Grudzińska
 
Osoby zgłoszone do wyjazdu:
Kajetan Bieliński
Magdalena Sielaff
Aleksander Sadło
Jan Górecki
Jakub Westa
Paweł Chrabkowski
Magdalena Pięta
Anna Hildebrandt
Anna Grzegrzółka
Tomasz Wiśniewski
 

Wyjazd 24.11.2018 r. – spotkanie akademickie

Uniwersytet Gdański
Opiekun: p. Wioletta Socha

Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.22. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).

Uczestnikom zapewniamy bilety.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68

Osoby zgłoszone do wyjazdu:

Katarzyna Adamowicz

Magdalena Sielaff

Aleksander Sadło

Juliusz Tłuścik

Weronika Gruchel 

 

Pozostali, niezgłoszeni uczestnicy wyjazdu muszą kupić bilet we własnym zakresie. Dane do faktury możemy wysłać mmsem.


 

Wyjazd 17.11.2018 r. – spotkanie akademickie
Politechnika Gdańska
Opiekun: p. Maria Meyer

 

Wyjazd kolejką SKM z Wejherowa Głównego o godz.08.22. Osoby dosiadające się są proszone o zgłoszenie się do pierwszego przedziału (za maszynistą).

Uczestnikom zapewniamy bilety.

Przypominamy, że osoby jadące po raz pierwszy powinny zabrać ze sobą komplet wypełnionych dokumentów dostępnych na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68

Osoby zgłoszone do wyjazdu:

Igor Sobociński

Tymoteusz Woroń (dojazd samodzielny)

Magdalena Sielaff

Tomasz Wiśniewski

Julia Ryńska

Amelia Nowakowska

 

Pozostali, niezgłoszeni uczestnicy wyjazdu muszą kupić bilet we własnym zakresie. Dane do faktury możemy wysłać mmsem.


 

10.11.2018 r. Spotkanie akademickie – wyjazd na Akademię Pomorską w Słupsku

 Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.00.

 Opiekun – p. Leszek Kotkowski.


 

Informujemy, że od roku szkolnego 2018/2019 podczas przyznawania stypendium w projekcie „Zdolni z Pomorza” będziemy brali pod uwagę również aktywność uczniów w obowiązkowych i uzupełniających formach wsparcia. Terminy i szczegóły w późniejszym czasie.


 

W najbliższym czasie zakończymy proces rekrutacji do Projektu w roku szkolnym 2018/2019 i opublikujemy listę rankingową. Uczniowie, którzy nie zakwalifikowali się do Projektu otrzymają o tym pisemną informację pocztą. Z pozostałymi uczniami będą się kontaktować nauczyciele lub pracownicy Poradni.

 

Rozpoczęły się spotkania akademickie. Harmonogram jest dostępny na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68

Trwa również nabór na kursy e-learningowe. Szczegóły na stronie: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1438/kursy-e-learningowe-czas-zaczac-

 


Rok szkolny 2018/2019

W związku z zakończeniem rekrutacji do projektu Zdolni z Pomorza, poniżej zamieszczamy listę rankingową. Lista rankingowa zawiera ogólne wyniki uczniów, którzy zakwalifikowali się do projektu oraz takich, którzy są na liście rezerwowej. O wyniki pozostałych uczniów można dowiadywać się osobiście w naszej Poradni. Uczniowie z listy rezerwowej będą włączani do projektu w miarę zwalniania się miejsc.

Wszystkie osoby, które w tym roku składały projekty kwalifikacyjne dołączą do wybranych grup.

Lista rankingowa – poziom gimnazjalny i klasy szkoły podstawowej (matematyka, fizyka, informatyka): pobierz

***

Lista rezerwowa – gimnazjum i klasy szkoły podstawowej: pobierz

Lista rezerwowa – poziom ponadgimnazjalny: pobierz

(kliknij grupę aby pobrać dokument)

 

 

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie: www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu