Aktualności – Zdolni z Pomorza

Bieżące informacje będziemy przekazywać na naszej stronie internetowej bądź na facebook -u:

 

*************


 

ROK SZKOLNY 2019/2020


 

Rekrutacja uzupełniająca na kółka olimpijskie na Politechnice Gdańskiej

W roku szkolnym 2019/2020 Politechnika Gdańska prowadzi rekrutację uzupełniającą na kółka olimpijskie, organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych akademickich w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”.

 

Kółka olimpijskie prowadzone są w ramach następujących przedmiotów:

Rekrutacja na zajęcia odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów w kółkach olimpijskich dostępne są na podanych powyżej stronach internetowych.

Dostęp do nich jest również możliwy poprzez stronę: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza, w zakładce „Formy wsparcia akademickiego” -> „Kółka olimpijskie”.

Wypełnione, podpisane i zeskanowane formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 4 października 2019 r. na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl.

Zajęcia kółek olimpijskich odbywają się w wybrane soboty, spotkania trwają jednorazowo 3-4 godziny lekcyjne.

W ciągu całego roku szkolnego odbywa się 30 godzin zajęć.

Uruchomienie zajęć wszystkich kółek planowane jest w drugiej połowie października.

Szczegółowy harmonogram spotkań podany zostanie najpóźniej na pierwszych zajęciach.


Serdecznie zapraszamy uczniów i opiekunów do udziału w III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza” pod hasłem „Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości”, która odbędzie się – podobnie jak w latach ubiegłych –
w murach Politechniki Gdańskiej, w sobotę 16 listopada br. od godz. 9.30.

 

Zainteresowani udziałem w konferencji uczniowie oraz ich opiekunowie mogą dokonać rejestracji elektronicznej  do 30 września br. przez stronę Zdolnych z Pomorza,
PBW w Gdańsku lub bezpośrednio:
https://evenea.pl/event/pbwgdansk38/

Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=65  oraz na stronie organizatora III PUKN – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku: www.pbw.gda.pl

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dostarczenie kompletu dokumentów projektowych do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku do 14 października br.
(do pobrania na stronie rejestracji).


 

 

 

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie: www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu