Aktualności – Zdolni z Pomorza

Bieżące informacje będziemy przekazywać na naszej stronie internetowej bądź na facebook -u:

 

*************


 

ROK SZKOLNY 2019/2020


Uwaga!

Osoby, które w roku szkolnym 2018/2019 otrzymały stypendium są proszone o odbieranie PIT w pokoju 104 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).


 

UWAGA!

Wnioski o stypendium można składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie do dnia 31 stycznia 2020 r. Wnioski są dostępne na stronie http://poradnia-wejherowo.pl/regulaminy-i-dokumenty-zdolni-z-pomorza/

 

Wyjazd na spotkania akademickie dnia 07.12.2019 r.

wspólny wyjazd na Politechnikę Gdańską w Gdańsku i Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Wyjazd autokarem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.40.  Autokar o godz. 8.50 zatrzyma się przy dworcu PKP w Redzie, a o godz. 8.55 w Rumi na przystanku autobusowym przy Castoramie.

 

Politechnika Gdańska w Gdańsku

Opiekun mgr Aleksandra Prudzienica-Piotrowicz

Lista osób zgłoszonych:

 1. Igor Sobociński
 2. Jakub Zaklicki
 3. Karolina Porębska
 4. Szymon Swobodziński
 5. Paweł Jeliński
 6. Wunsch Wiktor
 7. Marta Gelinska
 8. Filip Krakowiak
 9. Kajetan Tatara
 10. Igor Roszman
 11. Laura Grochocka-Sikora
 12. Szymon Ziółkowski
 13. Juliusz Tłuścik
 14. Konrad Ciemiński
 15. Michalina Jagodzińska
 16. Kornelia Ziemann
 17. Agnieszka Ligier
 18. Anna Grzegrzółka
 19. Antonina Dembińska
 20. Jakub Westa

 

Uniwersytet Morski w Gdyni

Opiekun mgr Izabela Muskała – Dłubek

Lista osób zgłoszonych:

 1. Izabela Jelińska
 2. Michał Lubiszewski
 3. Amelia Nowakowska
 4. Julia Ryńska
 5. Magdalena Pięta
 6. Anna Hildebrandt

 

ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE TERMIN ZGŁASZANIA SIĘ UPŁYNĄŁ, A ILOŚĆ MIEJSC W AUTOKARZE JEST OGRANICZONA, LISTY SĄ ZAMKNIĘTE.


 

Wyjazd na spotkanie akademickie dnia 30.11.2019 r.

Akademia Pomorska w Słupsku

Opiekun mgr Michalina Mrzygłocka

 

Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.15.

Osoby zgłoszone do wyjazdu:

 1. Jelińska Izabela
 2. Jeliński Paweł
 3. Ziółkowski Szymon
 4. Krampa Magdalena
 5. Tłuścik Juliusz

 

Maksymalna ilość osób: 7


 23.11.2019 r. Spotkania akademickie – wyjazd na Uniwersytet Gdański oraz Politechnikę Gdańską

Opiekun mgr  Wioletta Socha

Wyjazd busem spod Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie o godz. 8.30. Bus o godz. 8.40 zatrzyma się przy dworcu PKP w Redzie, a o godz. 8.45 w Rumi na przystanku autobusowym przy Castoramie.

Uczniowie zgłoszeni na wyjazd:

Jakub Zaklicki

Katarzyna Adamowicz

Karolina Porębska

Natalia Teclaf

Agata Drywa

Igor Roszman

Szymon Swobodziński

Anna Nowicka

Paweł Jeliński

Kornelia Ziemann

Izabela Jelińska – Politechnika Gdańska

Amelia Nowakowska – Politechnika Gdańska


Informujemy o otwarciu wystawy prac fotograficznych uczestników warsztatów, które odbyły się w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Otwarcie będzie miało miejsce 20.11.2019 r. o godz. 17.00 w Wejherowskim Centrum Kultury. Zapraszamy!


Zimowy obóz naukowy 2019/2020

 

Rozpoczęła się rekrutacja na zimowy obóz naukowy 2019/2020 organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

W okresie ferii zimowych zostaną zorganizowane na południu Polski dwa turnusy obozu naukowego dla 80 uczniów – mieszkańców województwa pomorskiego (po 40 osób na turnus). Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

Terminy obozów zostały zaplanowane następująco:

1 turnus: 12.01.2020–18.01.2020

2 turnus: 19.01.2020–25.01.2020

 

Poniżej znajduje się link do artykułu, gdzie znajdą Państwo:

 • link do formularza rekrutacyjnego (jest 80 wolnych miejsc dla najaktywniejszych uczestników projektu Zdolni z Pomorza),
 • zasady rekrutacji (proszę, pamiętać, że załącznik do zasad rekrutacji przedstawia szacowane liczby uczniów uczestniczących w zimowym obozie naukowym w danym powiecie, w związku z tym może zdarzyć się, że liczba wolnych miejsc może ulec zmianie),
 • regulamin obozu naukowego.

 

https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1606/rusza-rekrutacja-na-zimowe-obozy-naukowe-

 

 1. Zainteresowany udziałem w obozie uczeń powinien:
 • wypełnić i wysłać elektroniczny formularz do dnia 17 listopada 2019 r.,
 • złożyć wersję papierową formularza do dnia 19 listopada 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
 1. Po wypełnieniu formularza opiekun pedagogiczno-metodyczny otrzymuje informacje e-mailową o zgłoszeniu ucznia i link do wypełnienia części dotyczącej aktywności ucznia w formach wsparcia realizowanych przez LCNK.
 1. Następnie wnioski są oceniane przez komisję zespołu projektowego Zdolni z Pomorza.
 1. Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w obozie naukowym.
 1. Zespół projektowy  na podstawie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych tworzy zbiorczą listę uczniów, którzy zakwalifikowali się na obozy naukowe.
 1. Uczniowie, którzy nie brali udziału w regionalnych formach wsparcia (np. Pomorska Liga Zadaniowa, letni obóz naukowy, spotkania autorskie itp.) są zobowiązani do złożenia dokumentacji projektowej (formularz danych, deklaracja, oświadczenia).

 


 

[/box]

W związku z zakończeniem rekrutacji do projektu Zdolni z Pomorza, poniżej zamieszczamy listę uczniów zakwalifikowanych. 

Lista uczniów zakwalifikowanych z przedmiotów matematyka, fizyka, informatyka: pobierz

Lista uczniów zakwalifikowanych z przedmiotów biologia, chemia, kompetencje społeczne: pobierz

 

 


 

 

Rekrutacja uzupełniająca na kółka olimpijskie na Politechnice Gdańskiej

W roku szkolnym 2019/2020 Politechnika Gdańska prowadzi rekrutację uzupełniającą na kółka olimpijskie, organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych akademickich w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”.

 

Kółka olimpijskie prowadzone są w ramach następujących przedmiotów:

Rekrutacja na zajęcia odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów w kółkach olimpijskich dostępne są na podanych powyżej stronach internetowych.

Dostęp do nich jest również możliwy poprzez stronę: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza, w zakładce „Formy wsparcia akademickiego” -> „Kółka olimpijskie”.

Wypełnione, podpisane i zeskanowane formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 4 października 2019 r. na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl.

Zajęcia kółek olimpijskich odbywają się w wybrane soboty, spotkania trwają jednorazowo 3-4 godziny lekcyjne.

W ciągu całego roku szkolnego odbywa się 30 godzin zajęć.

Uruchomienie zajęć wszystkich kółek planowane jest w drugiej połowie października.

Szczegółowy harmonogram spotkań podany zostanie najpóźniej na pierwszych zajęciach.


Serdecznie zapraszamy uczniów i opiekunów do udziału w III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza” pod hasłem „Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości”, która odbędzie się – podobnie jak w latach ubiegłych –
w murach Politechniki Gdańskiej, w sobotę 16 listopada br. od godz. 9.30.

 

Zainteresowani udziałem w konferencji uczniowie oraz ich opiekunowie mogą dokonać rejestracji elektronicznej  do 30 września br. przez stronę Zdolnych z Pomorza,
PBW w Gdańsku lub bezpośrednio:
https://evenea.pl/event/pbwgdansk38/

Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=65  oraz na stronie organizatora III PUKN – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku: www.pbw.gda.pl

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dostarczenie kompletu dokumentów projektowych do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku do 14 października br.
(do pobrania na stronie rejestracji).


 

 

 

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie: www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu