Rekrutacja na obóz zimowy

Dodane przez dnia Styczeń 4, 2019 w Aktualności | 0 comments

Rekrutacja na obóz zimowy
Rozpoczęła się rekrutacja na zimowy obóz naukowy organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.
 
Obóz naukowy odbędzie się w ferie w dniach 10 -16 lutego 2019 r. w malowniczej górskiej miejscowości Biały Dunajec.
 
Poniżej znajduje się link do artykułu na stronie www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu , gdzie znajdą Państwo:
 
– link do formularza rekrutacyjnego,
– zasady rekrutacji,
– regulamin obozu naukowego.
 
 
Zainteresowany udziałem w obozie uczeń powinien:
· wypełnić i wysłać elektroniczny formularz do dnia 10 stycznia 2019 r. ,
· złożyć wersje papierową formularza do dnia 11 stycznia 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.