SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA W PPP W RUMI

Dodane przez dnia Wrzesień 24, 2018 w Aktualności | 0 comments

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA W PPP W RUMI

Rozpoczął się nowy rok szkolny, w którym czeka nas wiele nowych zadań związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zgodnie § 9 ust. 2 pkt.10 Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 199 z późn. zmianami), chcemy wspierać Państwa działania w tym zakresie, poprzez koordynowanie przez naszych pracowników SIECI SAMOKSZTAŁCENIA I WSPÓŁPACY.

W związku z powyższym zapraszamy – na pierwsze w tym roku szkolnym spotkania organizacyjne, które odbędą się w przedstawionych poniżej terminach:

Lp.

SIEĆ SAMOKSZTAŁCENIA

I WSPÓŁPACY

TERMIN SPOTKANIA

MIEJSCE SPOTKANIA

KOORDYNATOR

1.

Doradców zawodowych

26.09.2018r.

g. 8.00-11.00

PPP Rumia, ul.Pomorska 3

Renata Konicz

2.

Logopedów

27.09.2018r.

g.11.00-14.00

PPP Rumia,

ul.Pomorska 3

Danuta Gimińska

3.

Pedagogów i Psychologów

04.10.2018r.

g.11.00-14.00

PPP Rumia,

ul.Pomorska 3

Renata Konicz

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenia udziału w proponowanych spotkaniach:

Sekretariat Poradni: telefon: 58 671 09 56

e-mail: poradniajanowo@wp.pl